Varning för höga flöden - Meddelande nr: 3 2005-01-08

Varning för höga flöden i Viskan, Ätran, Nissan och Lagan samt i små och medelstoravattendrag på västsidan av sydsvenska höglandet.

Vädervarning klass 1 - den minst allvarliga varningen

De senaste dygnens nederbörd har medfört snabbt stigande flöden i vattendragen i sydvästra Sverige. Fram till och med måndag väntas fler nederbördsområden komma in över området och ge ytterligare ca 15-45 mm regn. Många vattendrag har nått höga nivåer och beräknas stiga ytterligare de närmaste dagarna, dock inte upp till mycket höga nivåer.

Område där varning för höga flöden gäller.

Vädervarning klass 1: Högt flöde - vattenföring med återkomsttid på 2-10 år, vilket kan medföra mindre översvämningsproblem.

Vädervarning klass 2: Mycket högt flöde - vattenföring med återkomsttid på 10-50 år, vilket medför översvämningsproblem på utsatta ställen.

Extremt högt flöde - vattenföring med återkomsttid på 50 år eller mer, vilket medför allvarliga översvämningsproblem.

Storlek på avrinningsområde: Små vattendrag: <200 km2, medelstora vattendrag: 200-2000 km2, stora vattendrag: >2000 km2.

Med återkomsttid för ett flöde menas den tidsperiod inom vilken ett flöde i genomsnitt inträffar eller överskrids en gång.