Sol över Jorden

Världsmeteorologidagen

Varje år den 23 mars är det Världsmeteorologidagen. I år är temat ”Weather-ready, climate-smart”. WMO vill med årets tema lyfta klimat och extremväder. De långsiktiga klimatförändringarna gör att extremväder och klimateffekter ökar i både förekomst och intensitet, att havsnivåer höjs och haven försuras. Urbaniseringen och växande megastäder gör oss, enligt WMO, mer utsatta och sårbara. Därför blir det allt viktigare att vara ”Weather-ready, climate-smart, water-wise”.

WMOs generalsekreterare om Världsmeteorologidagen 2018
Källa: WMO

Tillsammans för hållbarhet

WMO och dess medlemmar har en viktig roll att stödja arbetet med hållbarhet, klimatanpassning och att minska risken för naturkatastrofer. Det handlar om allt ifrån dagliga väderprognoser till långsiktiga klimatscenarier som hjälper samhället att hantera väder och klimat. Även inom vattenområdet krävs insatser.

Om Världsmeteorologidagen på WMO:s webbplats (på engelska)

Om Världsmeteorologidagen i Kunskapsbanken

WMOs generalsekreterare om Världsmeteorologidagen 2018
Källa: WMO

Tillsammans för hållbarhet

WMO och dess medlemmar har en viktig roll att stödja arbetet med hållbarhet, klimatanpassning och att minska risken för naturkatastrofer. Det handlar om allt ifrån dagliga väderprognoser till långsiktiga klimatscenarier som hjälper samhället att hantera väder och klimat. Även inom vattenområdet krävs insatser.

Om Världsmeteorologidagen på WMO:s webbplats (på engelska)

Om Världsmeteorologidagen i Kunskapsbanken

SMHI

Alltid de bästa underlagen för dina beslut

SMHI, som är Sveriges representant i WMO, har ett globalt perspektiv. Vi är en expertmyndighet som arbetar med att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Klimatet förändras

Klimatanpassning