Sol över Jorden

Världsmeteorologidagen

Varje år den 23 mars är det Världsmeteorologidagen.  I år (2019) är temat "Solen, jorden och vädret" (The Sun, the Earth and the Weather).

WMOs generalsekreterare om Världsmeteorologidagen 2019
Källa: WMO

Solen, jorden och vädret

Temat “Solen, jorden och vädret” speglar WMO:s och nationella vädertjänsters viktiga roll att övervaka jordsystemet för att kunna leverera väderprognoser och förse beslutsfattare med underlag om klimatets variationer och förändring. På så sätt stödjer dessa organisationer till åtgärder som skyddar liv och egendom från extremt väder och bidrar till att långsiktigt skapa robusta samhällen kopplat till klimat.

Om Världsmeteorologidagen på WMO:s webbplats (på engelska)

Om Världsmeteorologidagen i Kunskapsbanken

WMOs generalsekreterare om Världsmeteorologidagen 2019
Källa: WMO

Solen, jorden och vädret

Temat “Solen, jorden och vädret” speglar WMO:s och nationella vädertjänsters viktiga roll att övervaka jordsystemet för att kunna leverera väderprognoser och förse beslutsfattare med underlag om klimatets variationer och förändring. På så sätt stödjer dessa organisationer till åtgärder som skyddar liv och egendom från extremt väder och bidrar till att långsiktigt skapa robusta samhällen kopplat till klimat.

Om Världsmeteorologidagen på WMO:s webbplats (på engelska)

Om Världsmeteorologidagen i Kunskapsbanken

Solen

SMHI

Klimatet förändras

En väldigt kort sammanfattning av IPCC:s specialrapport och Havet och kryosfären i ett förändrat klimat
En väldigt kort sammanfattning av IPCC:s specialrapport och Havet och kryosfären i ett förändrat klimat

Klimatanpassning