Vanliga frågor - SIMAIR

Hur kan jag jämföra mina SIMAIR-beräkningar med mätdata?

Innan du gör jämförlese, se till att du har kvalitetskonrollerat alla stegen i beräkningen, samt att mätningen som du gör jämförelser med är representativ för den frågeställningen som du undersöker.

Exportera dina SIMAIR-beräkningar i form av Excel-tidsserier. Där har du tillgång till halterna timme-för-timme för hela kalenderåret.

Få även fram dina uppmätta halter timme-för-timme (eller dygn-för-dygn). Klistra in mätningar och SIMAIR i samma dokument (t.ex. Excel). Se till att de har samma tidssträckning, dvs. om den finns tidsperioder där mätdata saknas ska du ta bort motsvarande period även i SIMAIR.

Nu kan du göra jämförelser för aktuella haltmått, dvs. beräkna årsmedelvärden och percentiler. Beräkningarna ska kunna uppfylla kvalitetsmålet enligt Naturvårdsverkets författningssamling NFS 2010:8.

Tips!

Du kan med fördel använda ett lättanvänt Excel-verktyg för att undersöka om kvalitetsmålen klaras, utvecklat av Referenslaboratoriet för tätortsluft - modeller.