Vanliga frågor - SIMAIR

Vad kan jag göra om SIMAIR avviker från mätningar?

Om du har konstaterat att SIMAIR avviker från mätdata kan modellen ändå ge värdefull information om luftkvaliteten över större områden i din kommun.

Det kan vara rimligt att anta att motsvarande avvikelse mellan SIMAIR och mätningar kan vara att vänta även för andra områden i kommunen. SIMAIR kan fortfarande användas för att kontrollera luftkvaliteten över större områden, om du korrigerar haltnivåerna i beräkningarna enligt dina tidigare slutsatser (dvs. införa en enkel linjärregression av halterna för att korrigera haltnivåerna mot mätningarna).

Denna metodik har exempelvis tillämpats för kartläggning av luftkvalitet i Umeå, samt beräkning av .