SIMAIR 3 gränssnitt karta ÅDT

SIMAIR

Vill du börja använda SIMAIR?

SIMAIR licensieras till kommuner, samverkansområden, konsulter och andra typer av användare i form av abonnemang. Abonnemangen är kopplade till kommunområden, och priset beror på kommunens invånarantal. Oftast tecknas avtalet årsvis, men i vissa fall är det möjligt även med kortare avtalstider.

Abonnemangen som tecknas ger medarbetarna i den beställande organisationen tillgång till ett SIMAIR-konto som inte får spridas vidare. Om det är en kommun som tecknar avtalet så är det dock möjligt för flera kontor i kommunen att använda samma abonnemang, till exempel både för kontroll av luftkvalitet och i plansammanhang.

I grundabonnemanget ingår SIMAIR väg. Utöver det finns även tilläggsmodulen SIMAIR korsning (läs mer om den nedan) som har ett pris på 50 % av priset för SIMAIR-väg.

Kontona som skapas är kopplade till ett eller flera kommunområden. Priset för ett årligt abonnemang beror på invånarantalet i varje kommun och regleras årligen efter KPI.

Här ges prisexempel för några olika kommunstorlekar - kontakta oss om du är intresserad av priset för din kommun.

Prisexempel för SIMAIR 2022 - väg och korsning (exkl moms)
Antal invånare SIMAIR väg SIMAIR väg + korsning
20 000 12.900:- 19.400:-
60 000 20.200:- 30.400:-
100 000 25.000:- 37.400:-
140 000 28.600:- 43.000:-

Samverkansområden

I samverkansområden lämnas 10 % rabatt på de enskilda kommunernas abonnemang, om de önskar egen inloggning till den kommunala nivån.

Länsabonnemang

Det finns även möjlighet att teckna ett länsabonnemang utöver de kommunala abonnemangen. Priset för ett länsabonnemang är 15.000:- + 75% av listpriset för de kommuner som inte har eget kommunabonnemang.

För samordnad rapportering ger den här formen en bra överblick över hela samverkansområdet, men kommunernas ändringar i databaserna förs inte automatiskt över till länsnivån annat än vid en årlig aggregering.

Fördelen med ett länsabonnemang är att det ger tillgång till hela vägnätet i länet.

Externa konsulter

Externa konsulter som är anlitade för att utföra ett uppdrag i en kommun har två alternativ för abonnemang. Om den aktuella kommunen redan har ett aktivt SIMAIR-abonnemang eller vill teckna ett så finns det möjlighet för konsulter att teckna ett korttidsabonnemang på 3 månader för 8.400:- (2022 års taxa) för SIMAIR-väg eller 12.500:- för SIMAIR-väg och SIMAIR-korsning.

Om kommunen saknar ett SIMAIR-abonnemang kan konsulten teckna ett eget abonnemang enligt samma förutsättningar som kommunen. Om kommunen anlitar flera konsulter så kan detta dock bli en dyrare abonnemangsform på sikt och kommunen tappar kontroll över datakvaliteten.

Universitet och andra användare

Det finns också möjlighet för universitet eller andra typer av användare att få tillgång till SIMAIR. Kontakta oss om du är intresserad av det!

SIMAIR-korsning

Till SIMAIR-väg finns påbyggnadsmodulen SIMAIR-korsning för yttäckande beräkningar, som kan användas i plansammanhang eller för exponeringsberäkningar.

Med SIMAIR-korsning kan man göra beräkningar i en stadsdel eller ett planområde. Speciellt i områden som påverkas av flera vägar, eller där vägarnas dragning är mer komplicerad, t ex rondeller, påfartsramper eller liknande är SIMAIR-korsning mer lämpat att använda.

Kontakta oss gärna om du har några frågor!