Temakväll om klimatanpassning för politiker i kommuner

Är du förtroendevald i en kommun, eller i en annan politiskt styrd organisation? Då är du välkommen att närvara vid SMHIs temakväll om klimatanpassning. Temakvällen genomförs digitalt, den 30 maj 2023, klockan 17:30-20:00.

För att öka kunskaperna om klimatanpassning ur ett kommunalt perspektiv bjuder SMHI in dig som är politiker till en digital temakväll.

Under kvällen får du:

  • information om klimatanpassningens grunder och förutsättningar, 
  • det senaste från klimatforskningen,
  • lära dig mer om hur kommunens kärnverksamheter kan komma att påverkas av ett förändrat klimat,
  • förståelse för hur risker kan minimeras genom klimatanpassning genom exempel på anpassningsåtgärder för olika verksamheter.

Medverkar gör experter och klimatforskare från SMHI.
 

Varför klimatanpassning - och vad är det?

Vi befinner oss i en snabb klimatförändring. Ett varmare klimat resulterar i olika effekter både globalt och i Sverige, med en ökad risk för människors hälsa, samhällets funktioner och naturmiljöer. Klimateffekterna kommer, på olika sätt, att påverka kommuners kärnverksamheter. Arbetet med att minska dessa risker är klimatanpassning. 

 

Vem bör delta?

Temakvällen är anpassad för dig som är politiskt verksam i en kommun, region eller annan politiskt styrd organisation, med ingen eller lite kunskap om klimatanpassning, vad det är och innebär.

 

Varför ska jag delta?

Genom att delta i vår digitala temakväll får du en förståelse för vad klimatanpassningsarbetet innebär och hur klimatanpassning kan inkluderas i den kommunala verksamheten. Vi utgår från kommuners förutsättningar att bidra till ett robust och hållbart samhälle för dagens och framtida generationer.