Pengar till myndigheter för klimatanpassning

SMHI har, på uppdrag av regeringen, utlyst totalt 5.6 miljoner kronor för klimatanpassningsarbete på myndigheter. Ansökan ”Utveckling av handlingsplaner och verktyg för anpassning till ett förändrat klimat” var öppen till och med 31 mars 2016.

Myndigheter erbjöds att söka pengar för att utveckla handlingsplaner för klimatanpassning eller verktyg för klimatanpassning. Verktygen ska ge konkret stöd till lokalt och regionalt klimatanpassningsarbete.

De samhällssektorer som prioriterades i utlysningen är livsmedelsproduktion, människors hälsa, Sveriges miljömål och samhällsplanering/byggande.

Blanketter och den tidigare utlysningen nås i högerspalten.

Beviljade medel

Elva myndigheter beviljades medel för handlingsplaner eller verktyg.

Beviljade medel