Sommarkväll över mognande vetefält

Kunskapscentrum för klimatanpassning

Grundkurs om klimat och klimatanpassning

En grundkurs om klimat och klimatanpassning arrangeras på SMHI i Norrköping den 25-26 april 2017 och syftar till att stötta arbete med klimatanpassning. Under två halvdagar förmedlar SMHIs experter kunskaper på området.

Kursen vänder sig till dig som ska arbeta med klimatanpassning, det vill säga att anpassa verksamheter till ett förändrat klimat.

Även du som har arbetat med klimatanpassning ett tag, men behöver uppdatera dina kunskaper, är välkommen.

Kursen kommer att ge grundläggande kunskap kring klimatförändringar och vilka effekter vi känner till idag. Vi belyser även hur man kan arbeta med klimatanpassning och vilka hjälpmedel som vi kan erbjuda.

Innehållet riktar sig främst mot representanter på kommuner, länsstyrelser och myndigheter.

Tid

25 april: start kl 13 och avslutning cirka 17.30, därefter middag.
26 april: start kl 8.30 och avslutning 12.30, därefter lunch.

Plats

SMHI, Folkborgsvägen 17, Norrköping

Innehåll

  • Klimatet förändras, globalt och i Sverige
  • Slutsatser från FNs klimatpanel IPCC
  • Vad säger klimatscenarierna
  • Vägledning för att använda klimatscenarier
  • Vad innebär klimatanpassning
  • Exempel från kommuner
  • Klimatanpassning och utsläppsminskning
  • Redskap för klimatanpassning

Kostnader

Kursen är kostnadsfri. Middag 25 april och lunch 26 april ingår.

Anmälan

Görs i webbformulär senast 18 april och är bindande. Se länk i högerspalten.

Observera att antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller. Blir det däremot för få deltagare måste vi ställa in kursen.

Kursen arrangeras av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Kontakt

kursanmalan@smhi.se