Grundkurs i klimatanpassning 9-10 maj 2023

Arbetar du med klimatanpassning eller står du i startgroparna för denna viktiga uppgift? Då är du välkommen att delta på SMHIs Grundkurs i klimatanpassning den 9-10 maj 2023. Kursen hålls på SMHI i Norrköping. Anmäl dig nu för att säkra din plats.

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar med, eller ska börja arbeta med, klimatanpassning inom en kommun, region, länsstyrelse eller myndighet. Innehållet i kursen är därför anpassat för dessa aktörer men är i hög grad även användbart för andra verksamheter.

Under två halvdagar kommer kursdeltagarna få ta del av intressanta föreläsningar som ger olika perspektiv på klimatanpassningsarbetet. Från SMHI medverkar bland andra Gustav Strandberg, klimatforskare på Rossby Centre vid SMHI. Dessutom kommer det finnas avsatt tid till nätverkande och gruppdiskussioner.

Praktiska tips för arbetet med klimatanpassning ingår, och värdefulla exempel från bland annat kommuner presenteras också.

Tid

9 maj (start kl 11:00)-10 maj (slut kl 12:00)

Plats

SMHI, Norrköping

Arrangör

Kursen arrangeras av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Innehåll

  • Vad menas med klimatanpassning, hur gör man och vem gör vad?
  • Vad behöver vi anpassa oss till? Framtidens klimat på 60 minuter.
  • Hur påverkar klimatförändringarna oss och vad behöver vi göra? Metod för klimat och sårbarhetsanalys.
  • Vad kan olika myndigheter ge för stöd och underlag?
  • Konkreta exempel på klimatanpassningsarbete i kommun och länsstyrelse.
  • Nationella Expertrådets första rapport.
  • Tid för erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Kostnader

Kursen är kostnadsfri. Du som deltagarna står själv för kostnader för resa och övernattning.

Anmälan

Anmäl dig till Grundkurs i klimatanpassning 9-10 maj 2023  
Deltagarantalet är begränsat, max 50 deltagare. 

Kontakt 

Om du har några frågor, e-posta oss gärna på klimatanpassning@smhi.se

Om du vill kan du välja att prenumerera på nyhetsbrevet för att få löpande information om klimatanpassning och andra kommande evenemang med mera.