Sommarkväll över mognande vetefält

Kunskapscentrum för klimatanpassning

Grundkurs i klimatanpassning den 27–28 mars 2019

PROGRAM

Onsdag 27 mars:

Klimatet förändras och anpassning krävs

13.00–13.15: Välkomna och introduktion av kursen
– Eva Olsson och Pontus Wallin
13.15–13.45: Klimatanpassning, Kunskapscentrum och uppdrag
– Åsa Sjöström
13.45–14.00: IPCC-arbetet, internationellt och i Sverige – Lena Lindström
14.00–14.30: Sveriges klimat, igår och idag – Sandra Andersson
14.30–15.00: Fika
15.00–16.00: Att beräkna framtidens klimat & Kunskapsläget om klimatets utveckling i Sverige – Elin Sjökvist och Gustav Strandberg
16.00–16.15: Bensträckarpaus
16.15–17.00: Lathund för klimatanpassning – Anna Jonsson och Aino Krunegård
17.00–17.15: SMHIs kundprojekt inom klimatanpassning – Sten Lindell
17.15–17.30: Reflektioner om dagen
17.30: Gemensam middag i restaurang Stormköket vid SMHI

Torsdag 28 mars:

Klimatanpassning - stöd och exempel

08.30–09.00: Så arbetar vi i Ljungby – Ulla Gunnarsson
09.00–09.30: Så arbetar vi i Halmstad – Mattias Lind
09.30–10.00: Hur kan webbGIS användas i klimatanpassningen?
– Måns Enander
10.00–10.30: Fika
10.30–12.00: Kan du hjälpa din stad? The serious game. Klimatanpassning i Minecraft-miljö – Ola Uhrqvist och Lotta Andersson.
12.00–12.30: Reflektioner och utvärdering
12.30: Gemensam lunch i restaurang Stormköket, SMHI

Föredragshållare

Åsa Sjöström, verksamhetsledare för Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI
Lena Lindström, produktägare klimattjänster/IPCC Focal Point, SMHI
Sandra Andersson, meteorolog, SMHI
Gustav Strandberg, klimatforskare vid Rossby Centre, SMHI
Elin Sjökvist, klimatexpert och meteorolog, SMHI
Anna Jonsson, vatten- och klimatanpassningsexpert, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI
Aino Krunegård, sektorsansvarig, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI
Sten Lindell, chef för Segment samhällsbyggnad, SMHI
Ulla Gunnarsson, planarkitekt, Ljungby kommun
Mattias Lind, klimatanpassningsstrateg, Halmstads kommun
Måns Enander, klimatsamordnare Länsstyrelsen i Västmanlands län
Ola Uhrqvist, gymnasielärare och fortbildare
Lotta Andersson, vatten- och klimatanpassningsexpert, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI

Kursledare

Eva Olsson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI
Pontus Wallin, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI