Nyhetsarkiv

Torka i sydost: SMHI genomför en kampanjmätning av vattenflöden i Emån

Hydrologi

Extremt låga vattenflöden i Emån har lett till restriktioner och uppmaningar till allmänheten att spara på vatten. SMHI har nu gjort extra mätningar av flödet i Emån för att komplettera kunskapen om hur vattenuttag för dricksvatten, bevattning och annan vattenanvändning påverkar vattentillgången. …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Översvämningsdrabbad arena fick säkrad el

Hydrologi

Fotbollsarenan Örjans vall i Halmstad drabbas återkommande av översvämningar. Men nu har de mest sårbara delarna som försörjer arenan med ström flyttats till en ny och högre belägen byggnad. Ett exempel i SMHIs idésamling för klimatanpassning beskriver hur elen kunde säkras för anläggningen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårfloden fortsätter i fjällen

Hydrologi

Snösmältning i kombination med regn har lett till höga flöden i några medelstora och stora vattendrag i fjälltrakterna. SMHIs flödesvarningar har därför utökats.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Höga flöden i fjällen - igen

Hydrologi

Höga temperaturer och snösmältning gör att vattenflödena nu ökar i bäckar och mindre vattendrag. SMHI har utfärdat en gul varning för höga flöden i Västerbottens och Norrbottens läns fjällområde.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårfloden har kulminerat

Hydrologi

Vårfloden har inneburit höga flöden och SMHI har haft varningar utfärdade i många vattendrag i norra Sverige. Nu är vattenflödena minskande på de allra flesta håll men det finns fortfarande en del snö kvar i fjällen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårfloden startar i fjällen i Västerbotten

Hydrologi

Nu smälter snö och is i fjälltrakten och vårfloden ger höga flöden i delar av Umeälven, Vindelälven och Juktån. Varningsområdet har utökats och omfattar nu vissa vattendrag i fjällen i Västerbotten. Sedan tidigare har SMHI varningar utfärdade i delar av Norrbottens län.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårflod med fortsatt höga flöden i Norrbotten

Hydrologi

SMHI har flödesvarningar utfärdade för Muonioälven, Vittangiälven och Torneälven. I Pärlälven är flödet stigande och väntas nå gul varningsnivå under onsdagen. Enligt SMHIs prognos avtar vattenflödet i de norra delarna under veckan.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårflod med höga flöden i delar av Norrbottens inland

Hydrologi

Snösmältning i kombination med nederbörd gör att SMHI nu varnar för höga flöden i små och medelstora vattendrag i delar av Norrbottens inland samt för Vittangiälven nedströms Vittangijärvi.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårfloden tilltar i Norrbottens inland

Hydrologi

Hittills i år har vårfloden gått lugnt till och SMHI har bara haft en varning ute för höga flöden i Lillpiteälven. Med varmare temperaturer smälter nu snön i Norrbottens inland där vårflödena ökar den kommande veckan enligt SMHIs prognos.   

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskning och samarbete i fokus på årets Havs- och vattenforum

HydrologiOceanografiKlimatForskning

Vatten är en livsviktig resurs. Nu är det dags för Havs- och vattenforum som i år har temat ”Vatten i landskapet”. Under två dagar samlas vattensverige till samtal och kunskapsbyte kring de stora utmaningar samhället står inför på grund av bland annat klimatförändringar och …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad