Nyhetsarkiv

Fortsatt höga flöden i fjällen

Hydrologi

Vårfloden fortsätter i delar av Norrland, men läget är nu lugnare än det varit tidigare under våren. Det finns dock snö kvar och vattenflödena fortsätter att öka i vissa vattendrag i Norrbottens fjälltrakter.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårfloden ger fortsatt höga flöden i fjällen

Hydrologi

Vårfloden fortsätter i delar av Norrland, men läget är nu lugnare än det varit tidigare under våren. Det finns dock snö kvar och vattenflödena kommer att öka i många vattendrag, främst i fjälltrakterna.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårfloden fortsätter i fjällen

Hydrologi

Vårfloden fortsätter i delar av Norrland, men läget är nu lite lugnare än det varit de senaste veckorna. Det finns dock mycket snö kvar och vattenflödena kommer att öka i många vattendrag, främst i fjälltrakterna.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårfloden fortsätter i Norrland

Hydrologi

Snösmältningen pågår och det är varning för mycket höga flöden, klass 2, i Indalsälven uppströms Storsjön och i delar av Torneälven med biflödena Muonioälven och Lainioälven.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårfloden pågår

Hydrologi

Flera varningar för höga flöden är utfärdade för både små och stora vattendrag i Norra Sverige. På många håll har flödet börjat minska i vattendragen, men snösmältningen fortsätter och längre fram finns fortfarande risk att flödena ökar igen, eftersom det på många håll finns mycket snö kvar, …

Publicerad: Senast uppdaterad:

På väg mot system som varnar för översvämningar i städer

HydrologiForskning

Det europeiska projektet MUFFIN (Multi-Scale Flood Forecasting) har haft som mål att utveckla innovativa system och lösningar för att förutsäga och hantera översvämningar i stadsmiljöer.  Bland mycket annat har man jämfört och utvärderat observations- och prognossystem på allt från lokala till …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårfloden har startat i Norrbottens inland

Hydrologi

Varning för höga flöden är utfärdad för Norrbottens läns inland i mindre vattendrag. Snösmältningen fortsätter och längre fram finns risk för en kraftig vårflod eftersom det på många håll finns mycket snö kvar, framförallt i fjälltrakterna. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårfloden startar i norr

Hydrologi

Hittills har vårfloden varit lugn. Nu tar snösmältningen fart i stora delar av norra Norrland, men de närmaste dagarna beräknas flödena inte bli höga. Längre fram finns risk för en kraftig vårflod eftersom det på många håll finns mer snö än normalt. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Öppna data om skyfall underlättar VA-planering

HydrologiForskning

För att bättre kunna planera för att samhället ska fungera även i ett förändrat klimat med fler skyfall behövs kvantitativ data över observerad nederbörd. Därför har SMHI påbörjat ett samarbete med Svenskt Vatten och kommunala VA-organisationer där även deras uppmätta värden läggs in i SMHIs …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Lindrig islossning i Torneälven men kraftig vårflod kan väntas

Hydrologi

Islossningen i Torneälven vid Haparanda blev annorlunda i år. När den slutligen skedde den 11 maj bröt isen inte upp och flöt nedströms, utan i sort sätt smälte på plats. Och även om islossningen nu är ett faktum i Torneälven har inte vårfloden i norra Sverige startat på riktigt ännu. Det …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad