Nyhetsarkiv

Nederbörd och snösmältning gav höga vinterflöden och översvämningar i södra Sverige

Hydrologi

Början av januari blev nederbördsrik i södra Sverige och det i samband med snösmältning ledde till höga vattenflöden i många vattendrag och stora problem med översvämningar. SMHI publicerade översvämningsvarningar för första gången sedan konsekvensbaserade vädervarningar infördes hösten 2021.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Snabb påfyllning i Vänern och Vättern

Hydrologi

Både Vänerns och Vätterns vattennivå har under hösten varit låg, men de stora nederbördsmängderna som fallit under januari har lett till att nivåerna stigit snabbt. Vänerns nivå är nu nästan normal medan Vätterns nivå fortfarande är en decimeter under normal nivå.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nu sjunker vattennivåerna i södra Sverige

Hydrologi

Efter en hektisk vecka med höga flöden och översvämningar i södra Sverige ser det nu ut att vända.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Översvämningar och höga flöden i södra Sverige

Hydrologi

Tidigare snösmältning i kombination med regn har lett till att nivåer och flöden i sjöar och vattendrag ökat. SMHI har gått ut med hydrologiska varningar i flera vattendrag i södra Sverige där konsekvenserna för samhället kan vara mycket allvarliga.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI delar öppna data för bättre övervakning av nederbörd

MeteorologiHydrologiForskning

En noggrann övervakning av nederbörd är viktigt för att kunna planera för ett hållbart samhälle. Ändå är övervakningen utmanande på många sätt. Genom att dela högupplöst data, framtagna med hjälp av mikrovågslänkar i telekommunikationsnätverk, underlättar nu SMHI för vidare forskning och teknisk …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatdata för hydrologiska beräkningar

Hydrologi

Via ett nytt gränssnitt finns dataserier för temperatur och nederbörd för åren 1961- 2021 tillgängliga att laddas ner för valfri plats i Sverige. Klimatdatabasen har särskilt tagits fram för hydrologiska modellberäkningar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHIs professor i hydrologi installerades med intensiv talkshow om vattenfrågor

HydrologiForskning

Med över hundra personer på plats – forskare, experter och andra inbjudna gäster – och ännu fler online, installerades igår SMHIs professor i hydrologi: Berit Arheimer. Det var en något otraditionell installation med en spännande talkshow om samhällsutmaningar, hur SMHIs forskning bidrar och hur …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI bidrar till hur investeringsstöd för bevattningsdammar fördelas över landet

HydrologiKlimatForskning

Lantbrukare behöver investera i klimatanpassningslösningar på grund av osäker vattentillgång i framtiden. SMHI har bidragit med underlag som Jordbruksverket använder för att fördela pengar till bevattningsdammar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Det hydrologiska året 2021-2022

Hydrologi

När det hydrologiska året 2021-2022 sammanfattas är det som alltid en blandning av högt och lågt och normala flöden. Något som sticker ut är de ovanliga problemen med höga flöden vintertid i Jämtland och ispropparna vid bland annat Åre och Kangos.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Låga nivåer i sjöar och vattendrag i södra Sverige

Hydrologi

I många sjöar och vattendrag i sydöstra Sverige är det nu mycket låga nivåer. En anledning är att det under en längre period fallit mindre nederbörd än normalt och att den nederbörd som fallit under växtsäsongen till stor del har tagits upp av växtlighet och inte fyllt på i vattendrag.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad