Nyhetsarkiv

WMO: Globala utmaningar med vattnets kretslopp

HydrologiForskning

Det hydrologiska kretsloppet är på väg ur balans på grund av klimatförändringar och mänskliga aktiviteter, enligt en ny rapport från Meteorologiska världsorganisationen (WMO). Rapporten ger en omfattande analys av de globala vattenresurserna för år 2022 och SMHI har bland annat bidragit genom att …

Publicerad: Senast uppdaterad:

September 2023 - Höga flöden och översvämningar i delar av Svealand

Hydrologi

Den första dagen på månaden föll rikligt med regn i Västmanland, Uppland och Gästrikland. Det ledde till extremt höga flöden i många vattendrag och översvämning av vägar, järnvägar, byggnader och jordbruksmark. I sydöstra Götaland var vattenflödena istället lägre än normalt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ett händelserikt hydrologiskt år

Hydrologi

Ett hydrologiskt år sträcker sig från första oktober till sista september. Nu i slutet av året ser vi tillbaks på ett händelserikt hydrologiskt år 2022/2023 med tvära kast mellan perioder med för mycket vatten och för lite vatten. De extremer som vi ser blir vanligare i ett varmare klimat. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI hjälper Strömstad med översvämningssäkring

Hydrologi

Att anlägga en ny kanal och leda om vattnet vid översvämning - det är ett av åtgärdsförslagen som SMHI tagit fram på uppdrag av Strömstads kommun.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mycket vatten i sviterna av regnet

Hydrologi

I takt med att vattnet sjunker undan från områdena där det fallit mycket regn, stiger flödena i vattendrag och sjöar nedströms områdena. SMHI varnar för översvämning och höga flöden på orange och röd nivå i flera län. Bland annat är Siljan mycket hög och stiger fortfarande och väntas kulminera mot …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Olika typ av översvämningar till följd av regnet

Hydrologi

SMHI har just nu (11 augusti 2023) varningar ute för översvämning och höga flöden på västkusten och i Mellansverige. I delar av Dalarnas län är det mycket höga flöden med stor tillrinning till sjöarna i Dalälven.  I Gavleån mellan Forsbacka och Gävle, har SMHI gett ut en röd varning …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Fortsatt risk för vattenbrist i delar av södra Sverige

Hydrologi

Det finns risk för vattenbrist i sydöstra delen av Sverige. Risk för vattenbrist utfärdas när grundvattennivåer och vattenflöden är ovanligt låga och förväntas fortsätta vara låga de närmaste veckorna.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Risk för vattenbrist i stora grundvattenmagasin i Skåne och på Gotland

Hydrologi

I veckan uppdaterades meddelandet om risk för vattenbrist och nu berörs även stora grundvattenmagasin i flera län. Risk för vattenbrist utfärdas när grundvattennivåer och vattenflöden är ovanligt låga och förväntas fortsätta vara låga de närmaste veckorna.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Risk för vattenbrist i vattendrag och små grundvattenmagasin i delar av södra Sverige

Hydrologi

Det är risk för vattenbrist i delar av södra Sverige och nu när SMHI uppdaterar meddelandet har det tillkommit risk i små grundvattenmagasin i flera län. Risk för vattenbrist utfärdas när grundvattennivåer och vattenflöden är ovanligt låga och förväntas fortsätta vara låga de närmaste veckorna.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHIs experter inom klimat och hydrologi deltar i Almedalen

HydrologiKlimat

Klimatförändringen i Arktis, skogsindustrins utmaningar i ett förändrat klimat och kampen om vattnet vid vattenbrist – det står på agendan när SMHI deltar med sin expertis inom klimat och hydrologi under Almedalsveckan. Myndighetens båda professorer är på plats: Erik Kjellström, professor i …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad