Nyhetsarkiv

Nya bevattningsberäkningar ska underlätta planering av vattenuttag

HydrologiKlimat

Ett förändrat klimat gör att konkurrensen om vattnet ökar. Därmed ökar även behovet av att planera användningen av vattnet. Därför har SMHI tillsammans med Jordbruksverket tagit fram en modell för beräkning av bevattningsuttagets påverkan på vattenbalansen. Resultatet presenteras i rapporten …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHIs Berit Arheimer tilldelas europeiskt pris för enastående insatser för den hydrologiska forskningen

HydrologiForskning

Berit Arheimer, chef för den hydrologiska forskningen på SMHI, har utsetts av den europeiska geovetenskapliga unionen EGU till 2021 års Henry Darcy-medaljör för sina enastående insatser inom den hydrologiska forskningen

Publicerad: Senast uppdaterad:

Varningssystem i fokus på FN-dag för att begränsa naturkatastrofer

HydrologiForskning

På Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer den 13 oktober gav FN:s världsmeteorologiska organisation ut en rapport om riskinformation och system för tidiga varningar. Trots att varningssystem bidrar till att rädda liv och egendom saknas de i många länder. SMHI arbetar i flera …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hur påverkar en fiskodling en sjös halter av näringsämnen?

Hydrologi

I samband med tillståndsprövningar får SMHI ibland beställningar på kunskapsunderlag. Ett exempel är när en fiskodling ska etableras, omprövas eller expandera i en sjö och det är viktigt att ta reda på hur detta kan tänkas påverka halterna av näringsämnen i vattnet. SMHIs konsulter har nyligen …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Skyltar vid vattendelare beskriver vattnets väg till havet

Hydrologi

Skyltar som markerar vattendelaren mellan Östersjön och Västerhavet har satts upp vid vandringsleder och skidspår i Dalafjällen. Skyltarna är ett sätt att sprida grundläggande vatteninformation till allmänheten och är resultatet av ett samarbete mellan SMHI, Länsstyrelsen i Dalarnas län och Havs- …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Webbinarium 30 sep: Vatten och klimatkrisen

Hydrologi

Vattenfrågan var länge underordnad i klimatdebatten men nu börjar något hända. Allt fler inser att klimatanpassning handlar mycket om vatten och att vatten också är en nyckel till minskade utsläpp. Den 30 september samlar SMHI och SIWI Swedish Water House ledande experter till ett webbsänt …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt verktyg ska utvärdera våtmarksprojekt redan i planeringsstadiet

Hydrologi

För att de som arbetar med våtmarksprojekt ska få bättre beslutsunderlag inför anläggning och restaureringar av våtmarker ska nu SMHI vara med och ta fram ett webbaserat verktyg för detta. Inom projektet ska en referensgrupp med personer som arbetar med våtmarksfrågor bildas. …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårfloden avtar

Hydrologi

Vårfloden fortsätter i Norrbottens län fjälltrakt där flödena är höga. Under veckan väntas de minska då snösmältningen avtagit. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Avancerade beräkningar lägger grunden för nya översvämningsvarningar

Hydrologi

När det förnyade vädervarningssystemet införs 2021 är översvämningsvarningar en nyhet. SMHI har därför nu utvecklat en ny metod för hydraulisk modellering för att kunna bedöma risken för översvämningar i samband med höga flöden. Modellen beräknar eventuella översvämningar med en upplösning på fem …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårfloden är inte över, höga flöden i fjällen

Hydrologi

Vårfloden fortsätter i delar av Norrland, men läget är nu lugnare än det varit tidigare under våren på de flesta håll. I översta delen av Torneälven mellan Abisko och Rautasälven är flödena dock mycket höga.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad