Hydrologiska lägesbeskrivningar

Här samlas de hydrologiska lägesbeskrivningar som ges ut av SMHI. De kan beskriva läget inför kommande vårflod, torka eller vara allmänna månadssammanfattningar över den hydrologiska situationen i landet.

December 2017 - Höga på gränsen till mycket höga flöden i Lagan

Flödena var över de för månaden normala i hela Sverige. I framförallt Lagan var flödet högt på gränsen till mycket högt. Vattenståndet var över det normala i Mälaren och Hjälmaren.

Senast uppdaterad:

November 2017 - Flöden över de normala

Flödena var över de för månaden normala i hela Sverige. Fortsatt lågt vattenstånd i de stora sjöarna. I Mälaren var dock vattenståndet nära det normala.

Senast uppdaterad:

Oktober 2017 - Normala vattenflöden

Efter en lång period med låga vattenflöden var flödena under oktober normala i de flesta vattendrag. En del stora sjöar och vattendrag som reagerar långsamt hade dock fortfarande låga nivåer.

Senast uppdaterad:

September 2017 - Flöden över de normala i små vattendrag

I stort sett i hela Sverige var flödena över de normala i små vattendrag. Det var fortsatt låga flöden för stora vattendrag i östra Svealand och östra Götaland. Vattenståndet i de största sjöarna var fortsatt lågt.

Senast uppdaterad:

Augusti 2017 - Ökande flöden i söder

Månaden inleddes med låga nivåer i sjöar och vattendrag i söder och höga nivåer i norr. Under månaden har nivåerna stigit något i söder, särskilt i de sydligaste delarna.

Senast uppdaterad:

Juli 2017 - Låga flöden i söder, höga flöden i norr

I södra Sverige var det torrt med låga flöden. I norra Sverige var flödena höga på grund av nederbörd och snösmältning. Fortsatt lågt vattenstånd i de fyra största sjöarna.

Senast uppdaterad:

Juni 2017 - Fortsatt låga vattenstånd i de stora sjöarna

Vattenståndet i de stora sjöarna var fortsatt lågt. Flödena var under det normala i östra Götaland och Svealand.

Senast uppdaterad:

Maj 2017 - Lugn vårflod i norr. Låga flöden i söder

I norr kom en lugn vårflod igång i mitten av månaden. I söder var det torrt vilket medförde problem för jordbruk och dricksvattenproduktion.

Senast uppdaterad:

Årets fjärde prognos över vårflod och islossning i Torneälven

Årets fjärde prognos pekar mot att islossning i Torneälven kommer ske 13 maj, två dagar tidigare än föregående prognos indikerade. Islossningen är förhållandevis sen; den senaste gången islossningen var senare än 13 maj var år 1997. Svårighetsgraden förväntas fortfarande vara av lättare …

Senast uppdaterad:

Årets tredje prognos över vårflod och islossning i Torneälven

Årets tredje prognos pekar på en relativt sen islossning i Torneälven. Den förväntas nu ske den 15 maj, alltså en betydligt senare islossning än vad som varit fallet de senaste åren. Svårighetsgraden förväntas fortfarande vara av lättare karaktär. Ytterligare en prognos kommer i vecka 19.

Den …

Senast uppdaterad: