Hydrologiska lägesbeskrivningar

Här samlas de hydrologiska lägesbeskrivningar som ges ut av SMHI. De kan beskriva läget inför kommande vårflod, torka eller vara allmänna månadssammanfattningar över den hydrologiska situationen i landet.

September 2017 - Flöden över de normala i små vattendrag

I stort sett i hela Sverige var flödena över de normala i små vattendrag. Det var fortsatt låga flöden för stora vattendrag i östra Svealand och östra Götaland. Vattenståndet i de största sjöarna var fortsatt lågt.

Senast uppdaterad:

Augusti 2017 - Ökande flöden i söder

Månaden inleddes med låga nivåer i sjöar och vattendrag i söder och höga nivåer i norr. Under månaden har nivåerna stigit något i söder, särskilt i de sydligaste delarna.

Senast uppdaterad:

Juli 2017 - Låga flöden i söder, höga flöden i norr

I södra Sverige var det torrt med låga flöden. I norra Sverige var flödena höga på grund av nederbörd och snösmältning. Fortsatt lågt vattenstånd i de fyra största sjöarna.

Senast uppdaterad:

Juni 2017 - Fortsatt låga vattenstånd i de stora sjöarna

Vattenståndet i de stora sjöarna var fortsatt lågt. Flödena var under det normala i östra Götaland och Svealand.

Senast uppdaterad:

Maj 2017 - Lugn vårflod i norr. Låga flöden i söder

I norr kom en lugn vårflod igång i mitten av månaden. I söder var det torrt vilket medförde problem för jordbruk och dricksvattenproduktion.

Senast uppdaterad:

Årets fjärde prognos över vårflod och islossning i Torneälven

Årets fjärde prognos pekar mot att islossning i Torneälven kommer ske 13 maj, två dagar tidigare än föregående prognos indikerade. Islossningen är förhållandevis sen; den senaste gången islossningen var senare än 13 maj var år 1997. Svårighetsgraden förväntas fortfarande vara av lättare …

Senast uppdaterad:

Årets tredje prognos över vårflod och islossning i Torneälven

Årets tredje prognos pekar på en relativt sen islossning i Torneälven. Den förväntas nu ske den 15 maj, alltså en betydligt senare islossning än vad som varit fallet de senaste åren. Svårighetsgraden förväntas fortfarande vara av lättare karaktär. Ytterligare en prognos kommer i vecka 19.

Den …

Senast uppdaterad:

Årets andra prognos över vårflod och islossning i Torneälven

I år förväntas islossningen i Haparanda ske först den 11 maj, alltså lite senare än vad som varit fallet de senaste åren. Det här är en tidig prognos som kommer att uppdateras. Hur svår islossningen till slut blir och när den inträffar beror till stor del på utvecklingen av temperaturen och flödet …

Senast uppdaterad:

Årets första prognos över vårflod och islossning i Torneälven

Årets första prognos för islossning i Torneälven visar på en svår till medelsvår islossning samt en vårflod med något större volym än normalt. SMHI gör varje år prognoser för islossning i Torneälven vid Haparanda. Den första prognosen grundar sig på istjocklek och vinterns nederbörd.

Senast uppdaterad: