Hydrologiska lägesbeskrivningar

Här samlas de hydrologiska lägesbeskrivningar som ges ut av SMHI. De kan beskriva läget inför kommande vårflod, torka eller vara allmänna månadssammanfattningar över den hydrologiska situationen i landet.

Juni 2018 - Låga flöden och torrt i marken

Det nederbördsfattiga junivädret medförde att vattenflödena stadigt minskade i hela landet, att det återstående snötäcket i fjällen tunnades ut samt att markvattenhalten sjönk. Ett regnområde kring midsommar innebar en kort period av återhämtning av markvattenhalten i Svealand.

Senast uppdaterad:

Maj 2018 - Den kraftigaste vårfloden sedan 1995

På grund av varmt väder och ett stort snötäcke steg vattenflödena snabbt i vattendragen i norra Sverige under maj. Årets vårflod blev mycket kraftig i stora delar av Norrland och norra Svealand.

Senast uppdaterad:

Vårfloden fortsätter i norra Sverige

Nu pågår vårfloden i norra Sverige. SMHIs hydrologer följer utvecklingen och utfärdar varningar vid behov. Just nu (17 maj) finns varningar för både klass 1-, klass 2- och klass 3-flöden ute.

Senast uppdaterad:

Årets fjärde prognos över islossning i Torneälven

Islossning vid Haparanda väntas ske 5 maj och vara av svårighetsgrad medel enligt prognos från SMHI.

Senast uppdaterad:

April 2018 - Mycket höga flöden

Vintern har på sina håll varit snörik och när snön i mitten på månaden började smälta gav det upphov till mycket höga flöden i delar av norra Svealand och södra Norrland med översvämningar som följd.

Senast uppdaterad:

Årets tredje prognos över islossning i Torneälven

Islossning vid Haparanda väntas ske 8 maj och vara av svårighetsgrad medel enligt prognos från SMHI. En uppdaterad prognos kommer inom några dagar.

Senast uppdaterad:

Årets andra prognos över islossning i Torneälven

Islossning vid Haparanda väntas ske 6 maj och vara av svårighetsgrad medel enligt prognos från SMHI. En uppdaterad prognos kommer inom några dagar.

Senast uppdaterad:

Årets första prognos över islossning i Torneälven

Årets första prognos för islossning i Torneälven indikerar en lätt islossning samt en vårflod med större volym än normalt. SMHI gör varje år prognoser för islossning i Torneälven vid Haparanda. Den första prognosen grundar sig på istjocklek och vinterns nederbörd.

Senast uppdaterad:

Mars 2018 - Ovanligt snörik månad men låg vattenföring

Vintern höll Sverige i sitt grepp under mars månad vilket resulterade i att snötäcket låg kvar över stora delar av landet. Vattennivån i de stora sjöarna och vattenföringen var generellt avtagande.

Senast uppdaterad:

Februari 2018 - Avtagande flöden och mycket snö

Kallt väder i hela Sverige bidrog till att flödena i de södra delarna av landet avtog till normala nivåer. Två perioder med nederbörd gav stora snömängder i södra Norrland och längs Smålandskusten.

Senast uppdaterad: