Nyhetsarkiv

Visualisering viktigt verktyg när Uddevalla klimatanpassar

Att förklara problem och lösningar med hjälp av bilder. Det är en viktig satsning när Uddevalla ska minska riskerna för översvämningar. Visualiseringarna är ett centralt verktyg för dialog och beslut i det långsiktiga projektet för klimatanpassning. Hur kommunen arbetar tillsammans med …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI-utvecklad global klimattjänst lanseras på COP26

HydrologiKlimatForskning

SMHI och Världsmeteorologiorganisationen (WMO) lanserar i samband med COP26 en ny klimattjänst för att bistå låg- och medelinkomstländer med global klimatinformation. Tjänsten har utvecklats av SMHIs hydrologiska forskningsenhet på uppdrag av FN:s Gröna klimatfond.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Expertstöd från SMHI under COP26

Klimat

Nu pågår det stora klimatmötet COP26 i Glasgow. Världens länder ska förhandla om vägen framåt utifrån målen i Parisavtalet. Markku Rummukainen och Åsa Sjöström från SMHI är båda expertstöd i samband med COP26.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Oktober 2021 - Nederbördsrik i norr

MeteorologiKlimat

Oktober blev nederbördsrik, i synnerhet i landets norra delar där det slogs flera nederbördsrekord, både i dygnsnederbörd och månadsnederbörd. Både Haparanda och Överkalix-Svartbyn noterade den blötaste månaden oavsett tid på året sedan mätningarna startade. I norra Norrland bredde ett varaktigt …

Publicerad: Senast uppdaterad:

WMO: COP26 måste bli en vändpunkt för klimatet

Klimat

Världsmeteorologiorganisationen WMO har idag presenterat den preliminära versionen av rapporten State of the Global Climate 2021. WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas säger i ett pressmeddelande att med nuvarande ökning av växthusgaser i atmosfären kommer vi att få en temperaturökning i …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny populärvetenskaplig skrift om klimatet

KlimatForskning

Vetenskapen säger om klimatet är en ny skrift från Kungliga Vetenskapsakademien i samarbete med Stiftelsen Natur & kultur. SMHI har bidragit i arbetet med skriften som vill nå ut med vetenskapssamhällets samlade syn på en fråga som berör alla.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nu lanseras SMHI Luftwebb på smhi.se

Forskning

SMHI har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram en samlingssida för luftkvalitetsrelaterade tjänster, SMHI Luftwebb. Sidan ska göra det enklare att hitta tjänster som rör luftkvalitet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ännu en internationell klimatutbildning har gått i mål

Klimat

På uppdrag av Sida genomför SMHI sedan flera år tillbaka utbildningsprogrammet ”Klimatförändring och klimatanpassning” med deltagare från olika afrikanska länder. Idag, efter närmare ett års utbildning på distans, avslutas kursen för 23 deltagare från Kenya, Sudan, Zambia, Zimbabwe och Moçambique.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nu förnyas vädervarningarna

Den 26 oktober är det dags. Då införs förnyade vädervarningar i Sverige. Varningarna blir konsekvensbaserade och regionalt anpassade, därmed mer relevanta och användbara. I det nya varningssystemet finns gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste.

Publicerad: Senast uppdaterad:

WMO: Ökande halter koldioxid i atmosfären äventyrar målen i Parisavtalet

KlimatForskning

WMO rapporterar även i år om ökade halter av växthusgaser i atmosfären. Halten av koldioxid nådde 413,2 ppm 2020, 149 procent av förindustriell nivå. Coronapandemin och avmattningen i världsekonomin har bara tillfälligt minskat utsläppen som är fortsatt mycket stora.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad