Nyhetsarkiv

Vårflod med höga flöden i delar av Norrbottens inland

Hydrologi

Snösmältning i kombination med nederbörd gör att SMHI nu varnar för höga flöden i små och medelstora vattendrag i delar av Norrbottens inland samt för Vittangiälven nedströms Vittangijärvi.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Inspirationsfilm vid klimat- och sårbarhetsanalyser

Klimat

Myndighetsnätverket för klimatanpassning har tagit fram en film som är tänkt att användas som inspiration för organisationer som arbetar med klimat- och sårbarhetsanalyser. Filmen lyfter de sju prioriterade utmaningarna, som regeringen bedömer vara särskilt prioriterade i Sverige.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI-forskare leder nytt EU-projekt för att utveckla nästa generation klimatsystemmodeller

KlimatForskning

Nya och bättre kunskapsunderlag behövs för att hållbara beslut ska fattas kring pågående  klimatförändringar och ”tipping points” ska undvikas. Projektet OptimESM (Optimal High Resolution Earth System Models for Exploring Future Climate Changes) och dess nya klimatsystemmodeller …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Efterfrågad klimatdata nu fritt tillgänglig på SMHIs webbplats

Klimat

SMHIs nya klimatscenariotjänst och dataunderlag presenterades i veckan på Swedish Climate Symposium. I samband med konferensen blir också det nya historiska dataunderlaget som tagits fram fritt tillgängligt för alla via SMHIs webbplats. Det är något som varit efterfrågat av användare, till exempel …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårfloden tilltar i Norrbottens inland

Hydrologi

Hittills i år har vårfloden gått lugnt till och SMHI har bara haft en varning ute för höga flöden i Lillpiteälven. Med varmare temperaturer smälter nu snön i Norrbottens inland där vårflödena ökar den kommande veckan enligt SMHIs prognos.   

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatforskning med stor bredd på nationellt symposium

KlimatForskning

Under tre dagar fick forskare och andra samhällsaktörer från hela Sverige prata om pågående klimatforskning, vad som händer med klimatet och vilken roll klimatforskningen har för samhället. Swedish Climate Symposium, som genomfördes för första gången i mitten av maj, samlade hundratals intresserade …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskning och samarbete i fokus på årets Havs- och vattenforum

HydrologiOceanografiKlimatForskning

Vatten är en livsviktig resurs. Nu är det dags för Havs- och vattenforum som i år har temat ”Vatten i landskapet”. Under två dagar samlas vattensverige till samtal och kunskapsbyte kring de stora utmaningar samhället står inför på grund av bland annat klimatförändringar och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI Seminarieserie Klimat: Livsmedelsförsörjning

Klimat

Den 19 maj kl 14.00 träffar vi Karin Lundgren Kownacki, analytiker klimatanpassning i sekretariatet till det Nationella expertrådet för klimatanpassning vid SMHI, Per Bodin, Miljömålssamordnare på Jordbruksverket och Susanne Ekroth, Kemist på Livsmedelsverket.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskare undersöker klimatets påverkan på framtidens vindkraftsproduktion

KlimatForskning

Hur påverkar ett varmare klimat framtidens vindresurser och hur påverkar det vindkraftsproduktionen? Svaret på de frågorna är viktiga för vindkraftsindustrin och för att fatta beslut om framtidens energiproduktion. Pågående forskning, i ett projekt som forskare från SMHI deltar i, använder …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hundra år av mätningar i Abisko bidrar till viktig kunskap om klimatet

Klimat

I Abisko har observationer av väder gjorts i över 100 år. Observationsstationen, som Polarforskningssekretariatet ansvarar för, har nu fått utmärkelsen Centennial station av Världsmeteorologiorganisationen WMO. Syftet med WMO:s utmärkelse är att betona vikten av långa mätserier för prognosarbete …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad