Nyhetsarkiv

Forskare undersöker hur klimatet påverkas av pandemin

KlimatForskning

Nedstängningar av samhällen till följd av den pågående coronapandemin har lett till att de globala utsläppen av koldioxid har minskat under 2020. Regeringar använder både kortsiktiga krispaket och mer långsiktiga återstartspaket för att stimulera den samhällsekonomiska utvecklingen. Forskare på …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskning sätter den ovanliga sommaren 2018 i ett klimatperspektiv

KlimatForskning

Klimatforskare från SMHIs Rossby Centre har undersökt sannolikheten för en sommar som liknar den mycket varma svenska sommaren 2018. De kan konstatera att det var en mycket ovanlig sommar sett ur ett historiskt klimatperspektiv. Men den pågående klimatförändringen har ökat sannolikheten för …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI inför nya varningsgränser för höga flöden

Hydrologi

I februari 2021 inför SMHI nya varningsgränser för att utfärda varningar för höga flöden i vattendrag. De nya gränserna blir högre än idag och är en del av förberedelserna för SMHIs införande av konsekvensbaserade vädervarningar. Alla som följer och påverkas när varning för höga flöden utfärdas kan …

Publicerad: Senast uppdaterad:

November 2020 - Intensiv avslutning av den atlantiska orkansäsongen

Meteorologi

Enligt Copernicus Climate Change Service blev november 2020 med god marginal den hittills varmaste novembermånaden globalt. Mycket stora värmeöverskott förekom i den ryska delen av Arktis och havsisens utbredning var fortfarande mycket låg för årstiden. Det blev en dramatisk avslutning på den …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt projekt om smittspridning i klimatförändringens spår

KlimatForskning

Klimatet förändras och det får många effekter i samhället. Nu ska forskare från bland annat SMHI undersöka vilka konsekvenser det får för smittspridning av olika typer av sjukdomar. I fokus står smittspridning via tigermyggan, fästingburen borrelia och säsongsmönster för covid-19.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Konst och vetenskap i gemensam klimatutställning

Klimat

Den 5 januari öppnar en utomhusutställning om erosion och stigande havsnivåer i Ystad. Fotografiska verk i kombination med berättelser, samt klimatinformation från SMHI, kommunicerar allvaret i situationen och arbetet som görs för att möta klimatförändringarna.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny normalperiod införs vid årsskiftet

Klimat

Från och med den 1 januari 2021 införs en ny klimatologisk normalperiod som gäller för perioden 1991–2020. Normalperioder används både för att beskriva det nuvarande klimatet och hur klimatet har förändrats jämfört med tidigare normalperioder i Sverige.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Var med och expertgranska IPCC:s delrapport om Effekter, anpassning och sårbarhet

Klimat

"Effekter, anpassning och sårbarhet" är en av tre avslutande delrapporter inom det sjätte arbetsprogrammet, AR6, för FN:s klimatpanel IPCC. Från den 4 december 2020 är det andra utkastet till denna delrapport tillgängligt för expertgranskning. Välkommen att delta!

Publicerad: Senast uppdaterad:

WMO-rapport visar att världen går mot ett av de tre varmaste åren 2020

KlimatForskning

2020 är på väg att bli ett av de tre varmaste åren som uppmätts. 2011-2020 kommer att bli det varmaste decenniet som uppmätts, och de sex varmaste åren har alla inträffat sedan 2015, enligt FN:s meteorologiska världsorganisation WMO. Samtidigt konstaterar de att haven är rekordvarma.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hösten 2020 – Ännu en varm höst i söder

Meteorologi

Hela landet fick en mild eller mycket mild höst. I södra Sverige har man nu haft en mild höst under de senaste 10 åren. I nordöstra Norrland blev det även en mycket nederbördsrik höst med mer än dubbla normalmängden på sina håll. Däremot var det torrare än normalt i östra Götaland och …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad