Nyhetsarkiv

Bli varnad vid risk för stora nederbördsmängder

SMHIs abonnemangstjänst Kundanpassade väderlarm har uppdaterats och omfattar nu även larm vid risk för stora nederbördsmängder. 
Med tjänsten kan du bli larmad när det finns risk för regnmängder som kan påverka din verksamhet eller kommun.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårfloden har kulminerat

Hydrologi

Vårfloden har inneburit höga flöden och SMHI har haft varningar utfärdade i många vattendrag i norra Sverige. Nu är vattenflödena minskande på de allra flesta håll men det finns fortfarande en del snö kvar i fjällen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

En lindrig, men lång isvinter är slut

Oceanografi

Isvintern 2021-2022 tog idag (fredag den 3 juni) slut, efter en utdragen avsmältning av den sista havsisen de senaste veckorna. Maximal isutbredning uppmättes redan den 4 februari då 93 000 kvadratkilometer av våra havsområden var täckta med is, vilket är att beteckna som en lindrig …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Konferens ska stärka klimatanpassning

Klimat

Jobbar du med att anpassa din verksamhet till ett förändrat klimat? Den 4-5 oktober arrangerar SMHI konferensen ”Klimatanpassning: Klara färdiga gå” - en mötesplats som ger dig inspiration, kunskap och idéer för att komma vidare.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårfloden startar i fjällen i Västerbotten

Hydrologi

Nu smälter snö och is i fjälltrakten och vårfloden ger höga flöden i delar av Umeälven, Vindelälven och Juktån. Varningsområdet har utökats och omfattar nu vissa vattendrag i fjällen i Västerbotten. Sedan tidigare har SMHI varningar utfärdade i delar av Norrbottens län.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Kurs i klimatanpassning och klimatförändringar för dig som arbetar med skogen

Klimatet har en direkt påverkan på skogen och därmed även skogsbruket. Ett varmare klimat kan leda till en längre växtsäsong och en ökad skogstillväxt. Ett förändrat klimat medför även ökade risker för skador på skogen. Genom att delta i SMHIs kurs i klimatanpassning och klimatförändringar kan …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Fokus på havsmiljö genom Öppet fartyg 9 – 11 juni

OceanografiForskning

Klimat- och miljöförändringar påverkar allt liv på jorden och vi behöver mer kunskap om havet som livsviktig resurs för att kunna fatta hållbara beslut. Genom eventet Öppet fartyg 9 – 11 juni i Stockholm visas betydelsen av Sveriges fartygsbaserade forskning och miljöövervakning för vår framtid.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Maj 2022 - Tät lågtryckstrafik

MeteorologiKlimat

Maj 2022 var en månad som mestadels präglades av passerande lågtryck. Mycket av nederbörden fastnade i fjällen och första halvan av maj var trots tät lågtryckstrafik torr. Månaden avslutades med allmänt ostadigt väder och, förutom längst i norr, blygsamma temperaturer.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårflod med fortsatt höga flöden i Norrbotten

Hydrologi

SMHI har flödesvarningar utfärdade för Muonioälven, Vittangiälven och Torneälven. I Pärlälven är flödet stigande och väntas nå gul varningsnivå under onsdagen. Enligt SMHIs prognos avtar vattenflödet i de norra delarna under veckan.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Våren 2022 - Övervägande torr utom i Lapplandsfjällen

Meteorologi

Våren 2022 var torr på många håll i Sverige, framförallt i mellersta delen av landet där det var en av de nederbördsfattigaste vårar som noterats. I Lapplands fjälltrakter föll däremot mer nederbörd än normalt. Norra Sverige fick en mild vår, medan temperaturerna i södra halvan av landet var …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad