ECDS – Environment Climate Data Sweden

ECDS, Environment Climate Data Sweden är en infrastruktur för att stödja svensk forskning inom miljö- och klimatområdet.

ECDS ska förbättra forskares tillgång till data inom miljö och klimat. ECDS ska underlätta för forskare att dela och få åtkomst till befintliga data, samt även ge stöd och rådgivning i datafrågor under hela forskningsprocessen.

ECDS dataportal

I ECDS dataportal kan besökare fritt kan söka bland forskningsdata som är öppet tillgängliga. Den som vill tillgängliggöra sina forskningsdata kan själv registrera sig i portalen och ladda upp metadata och forskningsdata. Dataportalen finns tillgänglig på www.ecds.se.

I dataportalen finns mer information för forskare, till exempel om metadataprofiler, licenser och datahantering.

Support till forskare

Förutom dataportalen stöder ECDS forskare vid frågor om datahantering. ECDS ger råd och rekommendationer kring datastandarder, datakommunikation och långtidslagring av data.

Målet är att ECDS ska göra det enklare för forskare att dela och dra nytta av varandras forskningsresultat. Med dataportalen samlas data inom miljö- och klimatområdet och det bidrar till att stärka den svenska forskningen.

Organisation och styrning

ECDS finansieras av Vetenskapsrådet. Sedan juni 2016 driftas dataportalen av Svensk Nationell Datatjänst vid Göteborgs universitet.

ECDS styrelse är gemensamt utsedd av SMHI och Vetenskapsrådet. Till stöd för ECDS finns en vetenskapligt rådgivande kommitté.

ECDS är ordinarie medlem i Internationella vetenskapsrådets World Data Systems:

Logotyper för ECDS finansiär Vetenskapsrådet, värd SMHI, och internationella föreningen ICSU-WDS

ECDS ska förbättra forskares tillgång till data inom miljö och klimat. ECDS ska underlätta för forskare att dela och få åtkomst till befintliga data, samt även ge stöd och rådgivning i datafrågor under hela forskningsprocessen.

ECDS dataportal

I ECDS dataportal kan besökare fritt kan söka bland forskningsdata som är öppet tillgängliga. Den som vill tillgängliggöra sina forskningsdata kan själv registrera sig i portalen och ladda upp metadata och forskningsdata. Dataportalen finns tillgänglig på www.ecds.se.

I dataportalen finns mer information för forskare, till exempel om metadataprofiler, licenser och datahantering.

Support till forskare

Förutom dataportalen stöder ECDS forskare vid frågor om datahantering. ECDS ger råd och rekommendationer kring datastandarder, datakommunikation och långtidslagring av data.

Målet är att ECDS ska göra det enklare för forskare att dela och dra nytta av varandras forskningsresultat. Med dataportalen samlas data inom miljö- och klimatområdet och det bidrar till att stärka den svenska forskningen.

Organisation och styrning

ECDS finansieras av Vetenskapsrådet. Sedan juni 2016 driftas dataportalen av Svensk Nationell Datatjänst vid Göteborgs universitet.

ECDS styrelse är gemensamt utsedd av SMHI och Vetenskapsrådet. Till stöd för ECDS finns en vetenskapligt rådgivande kommitté.

ECDS är ordinarie medlem i Internationella vetenskapsrådets World Data Systems:

Logotyper för ECDS finansiär Vetenskapsrådet, värd SMHI, och internationella föreningen ICSU-WDS

Nyheter från ECDS

Kontakta ECDS

Skicka ett e-post till ecds@snd.gu.se för att komma i kontakt med ECDS.

Information om ECDS på engelska