Tema havsmiljö

Havsmiljö i kust och hav - [BETA]

från provtagning till kunskap

Publikationer

Här presenteras rapporter, årssammanställningar och faktablad inom oceanografin.

 

Läs mer om Havsmiljön - externa länkar

Indikatorer

SMHI har tagit fram ett antal klimatindikatorer som kan användas för att följa klimatförändringarna i Sverige. Klimatindikatorerna visar avvikelser i temperatur, nederbörd, geostrofisk vind och havsvattenstånd.