Tema havsmiljö

Havsmiljö i kust och hav - [BETA]

från provtagning till kunskap

Publikationer

Här presenteras rapporter, årssammanställningar och faktablad inom oceanografin.

 

Faktablad oceanografi

Lär dig mer om  havet - Ladda ner SMHIs oceanografiska faktablad. 

Skrifter & rapporter om havet

Flera olika myndigheter och organisationer arbetar med havsfrågor. De redovisar ofta sina resultat i form av skrifter/rapporter och publicerar dem på sina respektive webbplatser. Vi har här samlat några av dessa.

Klimatindikatorer

SMHI har tagit fram ett antal klimatindikatorer som kan användas för att följa klimatförändringarna i Sverige. Klimatindikatorerna visar avvikelser i temperatur, nederbörd, geostrofisk vind och havsvattenstånd.