Tema havsmiljö

Havsmiljö i kust och hav - [BETA]

från provtagning till kunskap

Publikationer inom havsmiljö

Hitta rapporter, årssammanställningar och faktablad inom oceanografin.

Algrapporter

Ingår i SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram och beskriver algsituationen i Västerhavet och Östersjön samt anger förekomsten av giftiga alger.