Tema havsmiljö

Havsmiljö i kust och hav - [BETA]

från provtagning till kunskap

Mätningar i kust och hav

SMHI utför miljöövervakning i öppet hav och i kustvatten. SMHI har också automatiska bojar och vattenståndsstationer.

 

Miljöövervakning i kustvatten

SMHI utför provtagning och mätning på uppdrag av Länsstyrelser och Vattenvårdsförbund längs stora delar av Sveriges södra kust.