Tema havsmiljö

Havsmiljö i kust och hav - [BETA]

från provtagning till kunskap

Mätningar i kust och hav

SMHI utför miljöövervakning i öppet hav och i kustvatten. SMHI har också automatiska bojar och vattenståndsstationer.

 
Forskningsfartyget ARANDA

Miljöövervakning i öppet hav

SMHI utför en stor del av Sveriges marina miljöövervakning. Ackrediterade provtagningar och analyser görs både ombord på fartyg och i SMHIs laboratorium i Göteborg. Vi gör månatliga mätningar av t ex. salthalt, näringsämnen, plankton och syrgas.

Miljöövervakning i kustvatten

SMHI utför provtagning och mätning på uppdrag av Länsstyrelser och Vattenvårdsförbund längs stora delar av Sveriges södra kust.

Kustboj

Automatiska mätstationer

SMHI har också bojar som mäter vågor, strömmar, temperatur, salthalt och klorofyll. Vid kusten används vattenståndsstationer inom landets varningssystem för översvämning.

Satellitbild

Satellit

Satellit ger en blick över hela havet: SMHI använder dessa för att mäta ytvattentemperatur, isförhållanden och algsituationen.