Tema havsmiljö

Havsmiljö i kust och hav - [BETA]

från provtagning till kunskap

Indikatorer & miljöfaktablad

Genom att titta på tidsserier av klimatindikatorer och miljöfaktablad kan man följa klimatförändringar och få en uppfattning om miljötillståndet.