Tema havsmiljö

Havsmiljö i kust och hav - [BETA]

från provtagning till kunskap

AKTUELLT

08 april 2021 , 11.00

Mars 2021 - Små förändringar i isläget och ytvattentemperaturerna

Det var relativt små rörelser i vattenstånden, det högsta och lägsta noterades kring den 11-12 mars. Signifikanta våghöjder på eller över 4 meter noterades både på västkusten och ostkusten. I början av månaden strömmade kall luft ned och Bottenviken blev åter täckt av nyis. Ytvattentemperaturerna var i stort sett oförändrade under mars.

31 mars 2021 , 08.07

Konsekvensbaserade varningar för högt vattenstånd vid kusten

Varningar för höga vattenstånd i havet övergår i april till att bli konsekvensbaserade. Dessutom blir det tydligare att högt vattenstånd påverkar kusten.

25 mars 2021 , 09.54

Erosion i fokus i gemensam konstutställning om klimatförändringen

Fotoutställningen om erosion och stigande havsnivåer har vandrat vidare längs Skånes kust och befinner sig nu i Höganäs, där den kan beskådas i hamnen fram till den 21 maj. Nu på lördag blir det dessutom en digital paneldebatt i ämnet.

Tema havsmiljö från SMHI
08 april 2021 , 11.00

Mars 2021 - Små förändringar i isläget och ytvattentemperaturerna

Det var relativt små rörelser i vattenstånden, det högsta och lägsta noterades kring den 11-12 mars. Signifikanta våghöjder på eller över 4 meter noterades både på västkusten och ostkusten. I början av månaden strömmade kall luft ned och Bottenviken blev åter täckt av nyis. Ytvattentemperaturerna var i stort sett oförändrade under mars.

31 mars 2021 , 08.07

Konsekvensbaserade varningar för högt vattenstånd vid kusten

Varningar för höga vattenstånd i havet övergår i april till att bli konsekvensbaserade. Dessutom blir det tydligare att högt vattenstånd påverkar kusten.

25 mars 2021 , 09.54

Erosion i fokus i gemensam konstutställning om klimatförändringen

Fotoutställningen om erosion och stigande havsnivåer har vandrat vidare längs Skånes kust och befinner sig nu i Höganäs, där den kan beskådas i hamnen fram till den 21 maj. Nu på lördag blir det dessutom en digital paneldebatt i ämnet.

Tema havsmiljö från SMHI

Marin miljöövervakning på SMHI

Kunskapsfilmer

Kunskapsfilm om syrebrist i Östersjön – varför uppstår syrebrist och vad betyder det för havsmiljön?
Källa: SMHI
En kunskapsfilm och alger och algblomning, om växtplanktons roll i ekosystemet.
Källa: SMHI

Kunskapsfilmer

Kunskapsfilm om syrebrist i Östersjön – varför uppstår syrebrist och vad betyder det för havsmiljön?
Källa: SMHI
En kunskapsfilm och alger och algblomning, om växtplanktons roll i ekosystemet.
Källa: SMHI

Fakta om havsmiljö på smhi.se

Data om havsmiljö hos SMHI

Samarbeten kring havsmiljö

International collaborations
Förstora Bild

Mer om havsmiljö på externa webbplatser