Tema havsmiljö

Havsmiljö i kust och hav - [BETA]

från provtagning till kunskap

AKTUELLT

12 oktober 2020 , 09.54

Ett svenskt bidrag till FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling

En ny rapport från Formas, Havs- och vattenmyndigheten och SMHI ger förslag på hur Sverige kan bidra till en globalt hållbar havsförvaltning. Hållbara havsbaserade investeringar kan ge fem gånger större vinster än kostnaderna. För detta behövs helhetssyn, internationella samarbeten och olika typer av partnerskap inom främst fyra fokusområden: ekosystembaserad förvaltning, innovation och digitalisering, data och modellering samt havsmedvetenhet. 

09 oktober 2020 , 08.25

SMHI bidrar till förbättrad miljöövervakning av Östersjön

Hur ska vi förbättra miljöövervakningen av Östersjön? Denna fråga har SMHI arbetat med genom att ta fram underlag till två internationella BONUS-projekt: BONUS FUMARI och BONUS INTEGRAL. Nu är projekten färdiga och det är dags att summera resultaten.

08 oktober 2020 , 08.00

September 2020 - Snabb avkylning i mitten av månaden

De högsta och lägsta vattenstånden observerades i samband med ett lågtryck i mitten av månaden. Det var även höga vågor på de östra farvattnen i samband med detta. De högsta vågorna observerades dock på västkusten den 24. I mitten av månaden var det en snabb avkylning av ytvattentemperaturerna i Bottenhavet och norra Östersjön.

Tema havsmiljö från SMHI
12 oktober 2020 , 09.54

Ett svenskt bidrag till FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling

En ny rapport från Formas, Havs- och vattenmyndigheten och SMHI ger förslag på hur Sverige kan bidra till en globalt hållbar havsförvaltning. Hållbara havsbaserade investeringar kan ge fem gånger större vinster än kostnaderna. För detta behövs helhetssyn, internationella samarbeten och olika typer av partnerskap inom främst fyra fokusområden: ekosystembaserad förvaltning, innovation och digitalisering, data och modellering samt havsmedvetenhet. 

09 oktober 2020 , 08.25

SMHI bidrar till förbättrad miljöövervakning av Östersjön

Hur ska vi förbättra miljöövervakningen av Östersjön? Denna fråga har SMHI arbetat med genom att ta fram underlag till två internationella BONUS-projekt: BONUS FUMARI och BONUS INTEGRAL. Nu är projekten färdiga och det är dags att summera resultaten.

08 oktober 2020 , 08.00

September 2020 - Snabb avkylning i mitten av månaden

De högsta och lägsta vattenstånden observerades i samband med ett lågtryck i mitten av månaden. Det var även höga vågor på de östra farvattnen i samband med detta. De högsta vågorna observerades dock på västkusten den 24. I mitten av månaden var det en snabb avkylning av ytvattentemperaturerna i Bottenhavet och norra Östersjön.

Tema havsmiljö från SMHI

Marin miljöövervakning på SMHI

En kunskapsfilm och alger och algblomning, om växtplanktons roll i ekosystemet.
Källa: SMHI
En kunskapsfilm och alger och algblomning, om växtplanktons roll i ekosystemet.
Källa: SMHI

Fakta om havsmiljö på smhi.se

Data om havsmiljö hos SMHI

Samarbeten kring havsmiljö

International collaborations
Förstora Bild

Mer om havsmiljö på externa webbplatser