Tema havsmiljö

Havsmiljö i kust och hav - [BETA]

från provtagning till kunskap

AKTUELLT

10 maj 2022 , 08.50

April 2022 - Ovanligt låga vattenstånd i söder

I början av april passerade ett djupt lågtryck vilket gav för årstiden rekordlågt vattenstånd på de södra farvattnen och ovanligt höga signifikanta våghöjder på Östersjön. Lågtryckspassager i början av månaden började bryta upp isen i Bottenviken. Under andra halvan av månaden började solen och utströmmande älvvatten att tära på isen mer och mer. Ytvattentemperaturen steg under månaden och på Valborg noterades tvåsiffriga temperaturer på Skagerrak och Kattegatt.

25 april 2022 , 14.00

Flera myndigheter med ombord under SMHIs aprilexpedition

Representanter från SMHI, HaV, Regeringskansliet, Formas och SLU fick under ett par dagar i april samlas ombord R/V Svea under en expedition, för att få insyn i SMHIs viktiga arbete inom miljöövervakningen. De fick även möjlighet att träffas och diskutera gemensamma frågor, samtidigt som de fick uppleva forskningsfartyget med besättning i aktion.   

08 april 2022 , 11.45

Mars 2022 - Sjunkande vattenstånd

Mars inleddes med vattenstånd över det normala för att sedan sjunka under månaden. Det högsta och lägsta observerades i Kalix. Månadsmedlen för de signifikanta våghöjderna var under det normala för en marsmånad. Finngrundet noterade sin näst högsta signifikanta våghöjd för en marsmånad. Vindar från lågtryckspassager förflyttade isen i olika riktningar och kalla perioder dämpade issmältningen. Ytvattentemperaturerna var i stort sett oförändrade eller steg något under månaden.

Tema havsmiljö från SMHI
10 maj 2022 , 08.50

April 2022 - Ovanligt låga vattenstånd i söder

I början av april passerade ett djupt lågtryck vilket gav för årstiden rekordlågt vattenstånd på de södra farvattnen och ovanligt höga signifikanta våghöjder på Östersjön. Lågtryckspassager i början av månaden började bryta upp isen i Bottenviken. Under andra halvan av månaden började solen och utströmmande älvvatten att tära på isen mer och mer. Ytvattentemperaturen steg under månaden och på Valborg noterades tvåsiffriga temperaturer på Skagerrak och Kattegatt.

25 april 2022 , 14.00

Flera myndigheter med ombord under SMHIs aprilexpedition

Representanter från SMHI, HaV, Regeringskansliet, Formas och SLU fick under ett par dagar i april samlas ombord R/V Svea under en expedition, för att få insyn i SMHIs viktiga arbete inom miljöövervakningen. De fick även möjlighet att träffas och diskutera gemensamma frågor, samtidigt som de fick uppleva forskningsfartyget med besättning i aktion.   

08 april 2022 , 11.45

Mars 2022 - Sjunkande vattenstånd

Mars inleddes med vattenstånd över det normala för att sedan sjunka under månaden. Det högsta och lägsta observerades i Kalix. Månadsmedlen för de signifikanta våghöjderna var under det normala för en marsmånad. Finngrundet noterade sin näst högsta signifikanta våghöjd för en marsmånad. Vindar från lågtryckspassager förflyttade isen i olika riktningar och kalla perioder dämpade issmältningen. Ytvattentemperaturerna var i stort sett oförändrade eller steg något under månaden.

Tema havsmiljö från SMHI

Marin miljöövervakning på SMHI

Kunskapsfilmer

Film från SMHI om vår havsmiljö i ett föränderligt klimat.
Källa: SMHI
Film från SMHI om miljöövervakning till havs.
Källa: SMHI
Kunskapsfilm om syrebrist i Östersjön – varför uppstår syrebrist och vad betyder det för havsmiljön?
Källa: SMHI
En kunskapsfilm och alger och algblomning, om växtplanktons roll i ekosystemet.
Källa: SMHI
Filmen Smältande inlandsisar – så påverkas havsnivån förklarar varför inlandsisarna på Antarktis och Grönland smälter och hur detta bidrar till stigande havsnivåer.

Kunskapsfilmer

Film från SMHI om vår havsmiljö i ett föränderligt klimat.
Källa: SMHI
Film från SMHI om miljöövervakning till havs.
Källa: SMHI
Kunskapsfilm om syrebrist i Östersjön – varför uppstår syrebrist och vad betyder det för havsmiljön?
Källa: SMHI
En kunskapsfilm och alger och algblomning, om växtplanktons roll i ekosystemet.
Källa: SMHI
Filmen Smältande inlandsisar – så påverkas havsnivån förklarar varför inlandsisarna på Antarktis och Grönland smälter och hur detta bidrar till stigande havsnivåer.

Fakta om havsmiljö på smhi.se

Data om havsmiljö hos SMHI

Samarbeten kring havsmiljö

International collaborations
Förstora Bild

Mer om havsmiljö på externa webbplatser