Tema havsmiljö

Havsmiljö i kust och hav - [BETA]

från provtagning till kunskap

AKTUELLT

09 juli 2021 , 09.00

Juni 2021 - Sjösprång kring Varberg och Falkenberg

Det var små rörelser i vattenstånden under juni 2021 och de högsta samt lägsta observerades i de västra farvattnen. I samband med en frontpassage med åska så observerades ett sjösprång kring Varberg och Falkenberg. Det var förhållandevis små signifikanta våghöjder i juni. Ytvattentemperaturerna var höga i de sydöstra farvattnen och Hoburgen noterade ett nytt junirekord. I norr gjorde ihärdiga sydvästvindar att det lokalt var kallt hela månaden. I de västra farvattnen var månadsmedlen något under det normala.

18 juni 2021 , 13.41

Alger eller cyanobakterier? Här kommer svaret!

Cyanobakterierna har börjat blomma, än så länge på behörigt avstånd från svenska kustområden. Proverna från R/V Svea visade på smärre förekomster, främst i östra delarna av Östersjön. Däremot förekom en omfattande blomning av planktonalger ur gruppen Prymnesiales, mycket små organismer med ett ombytligt levnadssätt.

14 juni 2021 , 14.00

Film om smältande inlandsisar ska höja kunskapsnivån

Inlandsisarna smälter och gör att havsnivån stiger. Läget är kritiskt – och det uppmärksammas i en kortfilm som SMHI lanserar idag: ”Smältande inlandsisar – så påverkas havsnivån”.

Tema havsmiljö från SMHI
09 juli 2021 , 09.00

Juni 2021 - Sjösprång kring Varberg och Falkenberg

Det var små rörelser i vattenstånden under juni 2021 och de högsta samt lägsta observerades i de västra farvattnen. I samband med en frontpassage med åska så observerades ett sjösprång kring Varberg och Falkenberg. Det var förhållandevis små signifikanta våghöjder i juni. Ytvattentemperaturerna var höga i de sydöstra farvattnen och Hoburgen noterade ett nytt junirekord. I norr gjorde ihärdiga sydvästvindar att det lokalt var kallt hela månaden. I de västra farvattnen var månadsmedlen något under det normala.

18 juni 2021 , 13.41

Alger eller cyanobakterier? Här kommer svaret!

Cyanobakterierna har börjat blomma, än så länge på behörigt avstånd från svenska kustområden. Proverna från R/V Svea visade på smärre förekomster, främst i östra delarna av Östersjön. Däremot förekom en omfattande blomning av planktonalger ur gruppen Prymnesiales, mycket små organismer med ett ombytligt levnadssätt.

14 juni 2021 , 14.00

Film om smältande inlandsisar ska höja kunskapsnivån

Inlandsisarna smälter och gör att havsnivån stiger. Läget är kritiskt – och det uppmärksammas i en kortfilm som SMHI lanserar idag: ”Smältande inlandsisar – så påverkas havsnivån”.

Tema havsmiljö från SMHI

Marin miljöövervakning på SMHI

Kunskapsfilmer

Kunskapsfilm om syrebrist i Östersjön – varför uppstår syrebrist och vad betyder det för havsmiljön?
Källa: SMHI
En kunskapsfilm och alger och algblomning, om växtplanktons roll i ekosystemet.
Källa: SMHI
Filmen Smältande inlandsisar – så påverkas havsnivån förklarar varför inlandsisarna på Antarktis och Grönland smälter och hur detta bidrar till stigande havsnivåer.

Kunskapsfilmer

Kunskapsfilm om syrebrist i Östersjön – varför uppstår syrebrist och vad betyder det för havsmiljön?
Källa: SMHI
En kunskapsfilm och alger och algblomning, om växtplanktons roll i ekosystemet.
Källa: SMHI
Filmen Smältande inlandsisar – så påverkas havsnivån förklarar varför inlandsisarna på Antarktis och Grönland smälter och hur detta bidrar till stigande havsnivåer.

Fakta om havsmiljö på smhi.se

Data om havsmiljö hos SMHI

Samarbeten kring havsmiljö

International collaborations
Förstora Bild

Mer om havsmiljö på externa webbplatser