Tema havsmiljö

Havsmiljö i kust och hav - [BETA]

från provtagning till kunskap

AKTUELLT

07 januari 2021 , 14.00

December 2020 - Långsam avkylning av ytvattentemperaturen

De högsta och lägsta vattenstånden observerades vid Kalix i början och slutet av månaden. Även de högsta vågorna observerades i början och slutet av månaden. Det hände inte så mycket med ytvattentemperaturerna och det var en långsam avkylning. Det var knappt någon istillväxt under månaden. Lite kyla under mellandagarna gjorde att isarna i de norra skärgårdarna växte till.

07 december 2020 , 13.00

November 2020 - Milt och högt vattenstånd

Månaden började med ovanligt högt vattenstånd i de norra delarna och månadsmedel blev över det normala. Det passerade flera lågtryck som genererade höga vågor vid flera tillfällen. De högsta på västkusten. November var ovanligt mild och många stationer registrerade nya ytvattentemperaturrekord för november. Mot slutet av månaden bildades nyis vid skyddade vikar i Bottenviken.

01 december 2020 , 12.00

Förbättrad webbtjänst med data ifrån havet

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten är SMHI nationell datavärd för marina miljöövervakningsdata, som lagras i Svenskt Havsarkiv (SHARK). Nu lanseras en uppdaterad version av webbtjänsten SHARKweb som är tillgänglighetsanpassad och både enklare och mer intuitiv att använda än tidigare.

Tema havsmiljö från SMHI
07 januari 2021 , 14.00

December 2020 - Långsam avkylning av ytvattentemperaturen

De högsta och lägsta vattenstånden observerades vid Kalix i början och slutet av månaden. Även de högsta vågorna observerades i början och slutet av månaden. Det hände inte så mycket med ytvattentemperaturerna och det var en långsam avkylning. Det var knappt någon istillväxt under månaden. Lite kyla under mellandagarna gjorde att isarna i de norra skärgårdarna växte till.

07 december 2020 , 13.00

November 2020 - Milt och högt vattenstånd

Månaden började med ovanligt högt vattenstånd i de norra delarna och månadsmedel blev över det normala. Det passerade flera lågtryck som genererade höga vågor vid flera tillfällen. De högsta på västkusten. November var ovanligt mild och många stationer registrerade nya ytvattentemperaturrekord för november. Mot slutet av månaden bildades nyis vid skyddade vikar i Bottenviken.

01 december 2020 , 12.00

Förbättrad webbtjänst med data ifrån havet

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten är SMHI nationell datavärd för marina miljöövervakningsdata, som lagras i Svenskt Havsarkiv (SHARK). Nu lanseras en uppdaterad version av webbtjänsten SHARKweb som är tillgänglighetsanpassad och både enklare och mer intuitiv att använda än tidigare.

Tema havsmiljö från SMHI

Marin miljöövervakning på SMHI

En kunskapsfilm och alger och algblomning, om växtplanktons roll i ekosystemet.
Källa: SMHI
En kunskapsfilm och alger och algblomning, om växtplanktons roll i ekosystemet.
Källa: SMHI

Fakta om havsmiljö på smhi.se

Data om havsmiljö hos SMHI

Samarbeten kring havsmiljö

International collaborations
Förstora Bild

Mer om havsmiljö på externa webbplatser