Tema havsmiljö

Havsmiljö i kust och hav - [BETA]

från provtagning till kunskap

AKTUELLT

12 september 2022 , 10.18

Havsvågor 2021

Endast vid två tillfällen under året uppmättes signifikanta våghöjder* högre än fem meter. Högst nådde vågorna vid Väderöarna på västkusten, där en signifikant våghöjd om 6,5 meter noterades den 22 januari. Även den 9 april bjöd på vågor över fem meter vid både Brofjorden och Väderöarna. Därefter var det inga fler vågor över fem meter på svenska farvatten. Riktigt höga vågor var inte särskilt vanligt förekommande under 2021. Förutom på de ovan nämnda datumen uppmättes vågor över fyra meter endast vid ytterligare fyra tillfällen under året.

08 september 2022 , 16.30

Augusti 2022 - Uppvällning gav kalla ytvattentemperaturer

Det var små variationer i vattenståndet under månaden, det högsta noterades på västkusten och det lägsta i Bottenviken. De signifikanta våghöjderna var beskedliga under månaden och den högsta som var 3,1 meter observerades vid Knolls grund i Östersjön. Det var normala ytvattentemperaturer under månaden men uppvällningsperioder gav lokalt mycket kalla temperaturer. Ratan fick en ny miniminotering för augusti månad i samband med uppvällning.

08 september 2022 , 14.22

Cyanobakterierna toppade kring midsommar

Under sommaren 2022 förekom cyanobakterier i hela Egentliga Östersjön, Finska viken samt i sydöstra delen av Bottenhavet. De största sammanhängande förekomsterna var i mellersta och norra Östersjön under sista veckan i juni. Flest dagar med förekomst av cyanobakterier, runt 25 dagar, var i området kring Finska vikens mynning samt havsområdet mellan Söderköping och Gotska Sandön. I Bottenhavet var förekomsterna som störst under andra halvan av juli, medan det var relativt rikligt med cyanobakterier i sydvästra Östersjön i mitten av augusti.

Tema havsmiljö från SMHI
12 september 2022 , 10.18

Havsvågor 2021

Endast vid två tillfällen under året uppmättes signifikanta våghöjder* högre än fem meter. Högst nådde vågorna vid Väderöarna på västkusten, där en signifikant våghöjd om 6,5 meter noterades den 22 januari. Även den 9 april bjöd på vågor över fem meter vid både Brofjorden och Väderöarna. Därefter var det inga fler vågor över fem meter på svenska farvatten. Riktigt höga vågor var inte särskilt vanligt förekommande under 2021. Förutom på de ovan nämnda datumen uppmättes vågor över fyra meter endast vid ytterligare fyra tillfällen under året.

08 september 2022 , 16.30

Augusti 2022 - Uppvällning gav kalla ytvattentemperaturer

Det var små variationer i vattenståndet under månaden, det högsta noterades på västkusten och det lägsta i Bottenviken. De signifikanta våghöjderna var beskedliga under månaden och den högsta som var 3,1 meter observerades vid Knolls grund i Östersjön. Det var normala ytvattentemperaturer under månaden men uppvällningsperioder gav lokalt mycket kalla temperaturer. Ratan fick en ny miniminotering för augusti månad i samband med uppvällning.

08 september 2022 , 14.22

Cyanobakterierna toppade kring midsommar

Under sommaren 2022 förekom cyanobakterier i hela Egentliga Östersjön, Finska viken samt i sydöstra delen av Bottenhavet. De största sammanhängande förekomsterna var i mellersta och norra Östersjön under sista veckan i juni. Flest dagar med förekomst av cyanobakterier, runt 25 dagar, var i området kring Finska vikens mynning samt havsområdet mellan Söderköping och Gotska Sandön. I Bottenhavet var förekomsterna som störst under andra halvan av juli, medan det var relativt rikligt med cyanobakterier i sydvästra Östersjön i mitten av augusti.

Tema havsmiljö från SMHI

Marin miljöövervakning på SMHI

Kunskapsfilmer

Film från SMHI om vår havsmiljö i ett föränderligt klimat.
Källa: SMHI
Film från SMHI om miljöövervakning till havs.
Källa: SMHI
Kunskapsfilm om syrebrist i Östersjön – varför uppstår syrebrist och vad betyder det för havsmiljön?
Källa: SMHI
En kunskapsfilm och alger och algblomning, om växtplanktons roll i ekosystemet.
Källa: SMHI
Filmen Smältande inlandsisar – så påverkas havsnivån förklarar varför inlandsisarna på Antarktis och Grönland smälter och hur detta bidrar till stigande havsnivåer.

Kunskapsfilmer

Film från SMHI om vår havsmiljö i ett föränderligt klimat.
Källa: SMHI
Film från SMHI om miljöövervakning till havs.
Källa: SMHI
Kunskapsfilm om syrebrist i Östersjön – varför uppstår syrebrist och vad betyder det för havsmiljön?
Källa: SMHI
En kunskapsfilm och alger och algblomning, om växtplanktons roll i ekosystemet.
Källa: SMHI
Filmen Smältande inlandsisar – så påverkas havsnivån förklarar varför inlandsisarna på Antarktis och Grönland smälter och hur detta bidrar till stigande havsnivåer.

Fakta om havsmiljö på smhi.se

Data om havsmiljö hos SMHI

Samarbeten kring havsmiljö

International collaborations
Förstora Bild

Mer om havsmiljö på externa webbplatser