Syrgaskartering i Östersjön hösten 2008

Syrgassituationen i Egentliga Östersjöns djupvatten var fortsatt mycket dålig. Utbredningen av helt syrefria bottnar (påverkade av svavelväte) var den största som noterats under perioden 1960 till 2008. Syrefria områden påträffades i stora delar (~26%) av Västra, Östra och Norra Gotlandsbassängerna och akut syrgasbrist (<2ml/l) påverkade omkring 46% av bottenarean i området.

Syrgaskarteringen samkördes med Fiskeriverkets internationella akustikundersökningar i Östersjön och Bottenhavet (BIAS) under veckorna 39-40 samt 42-44. Vecka 41 genomfördes SMHI:s ordinarie expedition och då besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön. Karteringen var en av de mest omfattande som utförts av SMHI. Totalt besöktes 118 stationer och ~900 syrgasprover analyserades. Syrgassituationen i Egentliga Östersjöns djupvatten var fortsatt mycket dålig. Utbredningen av helt syrefria bottnar (påverkade av svavelväte) var den största som noterats under perioden 1960 till 2008. Syrefria områden påträffades i stora delar (~26%) av Västra, Östra och Norra Gotlandsbassängerna och akut syrgasbrist (<2ml/l) påverkade omkring 46% av bottenarean i området.

Sammantaget visar årets syrgaskartering att ~19% av Egentliga Östersjön bottnar är utsatta för helt syrefria förhållanden och ~33% är påverkade av akut syrgasbrist. Den totala utbredningen av akut syrebrist, var likvärdig med de förhållanden som noterades vid karteringen 2007 men något lägre än rekordåret 2005 då ~36% av Egentliga Östersjöns botten var utsatt för akut syrebrist. Se även figur 2 nedan som visar utbredningen av områden påverkade av akut syrebrist eller syrefria förhållande sedan 1960 samt bilagor som visar utbredningskartor från 1960 till 2007.

Tabell
Ort Temp C Vind M/S Lufttryck
Norrköping 34 5 1000
Säffle 23 33 900
Tranås 24 14 800
Åmål 26 15 700
Tjottahejti 28 10 600