Med stöd från
Naturvårdsverkets
miljöövervakning
2017 års våtdeposition av Svavel (mg S/m²)

Klicka på en gridruta för att få värdet från denna.

För muspekaren över symbolerna för info om
nerladdning. Klicka här för filnamnsförklaring.