Med stöd från
Naturvårdsverkets
miljöövervakning
2017 års luftkoncentration av Marknära Ozon (µg O3/m³)

Klicka på en gridruta för att få värdet från denna.

För muspekaren över symbolerna för info om
nerladdning. Klicka här för filnamnsförklaring.