New Ventures

New Ventures

Vilka är New Ventures?

Vi i New Ventures är en grupp vars uppgift är att hitta morgondagens stora affärer med fokus på skalbarhet, mer automation och internationell potential, i syfte att flytta fram vår position inom nya områden. Vi använder Lean Start-up som metod för affärsutveckling och ett agilt arbetssätt i utvecklingen. Att skapa riktigt värde i våra produkter är viktigt och vi vill alltid jobba i aktiv dialog med användare och kunder.

Uppdrag:

  • Hitta och utveckla morgondagens stora affärer inom nya områden i syfte att flytta fram vår position inom nya områden
  • Affärer med nya affärsmodeller och annorlunda inriktningar
  • Produkter som baseras på tillämpning av SMHIs spetskunskaper inom; Meteorologi, Hydrologi, Oceanografi och Klimatologi.
  • För att lyckas tror vi på samarbeten med bolag som kan förstärka erbjudandet eller besitter unik kompetens
  • Intresserade av utmaningar och produkt- eller affäridéer som innefattar någon av våra domänkunskaper.
  • Vi arbetar inte med privat riskkapital s.k. venture capital utan utvecklar nya affärer

Intresseområden

För att kunna fokusera och arbeta strukturerat avgränsar vi på New Ventures oss till tre områden. Dessa kan givetvis komma att ändras om rätt utmaning dyker upp. Vi arbetar med en klimatprodukt och undersöker tjänster inom hälsa. 

Förnärvarande är våra fokusområden:

  • Skog
  • Klimat
  • Hälsa