Nyhetsarkiv

Sista chansen: Kurs i grunderna för luftkvalitetsmodellering

För dig som är ovan modellanvändare anordnar Reflab – modeller den 4 november 2014 en kurs där de teoretiska grunderna nödvändiga för att lyckas med en modellberäkning gås igenom. För dig som vill komplettera de teoretiska kunskaperna med praktisk användning av modellsystemet SIMAIR anordnas en …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny vägledning för rapportering av modelldata

Den 30 juni är sista datum för svenska kommuner att rapportera modelldata för luftkvalitet. Hur går du till väga och vad du bör tänka på? Nu finns en ny vägledning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Jönköping klarar normen

Det är i vägtrafikmiljöer som de högsta luftföroreningshalterna brukar finnas. Därför är det gator med mycket trafik – och kanske med trånga och dåligt ventilerade gaturum – som man främst behöver hålla koll på. I Jönköping håller man sedan lång tid tillbaka ett vakande öga på luftkvaliteten.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Europeiskt samarbete inom luftkvalitet trappas upp

Under slutet av april samlades europeiska experter inom luftmiljö i Oslo för ett tekniskt möte inom FAIRMODE. Syftet är att harmonisera kvalitetsgranskning och användningen av modeller, i och med att luftkvalitetsmodeller får en allt viktigare roll inom luftmiljöarbetet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nya föreskrifter om rapportering

Om du som kommun använder modeller i luftvårdsarbetet ska dessa data rapporteras till datavärdskapet. Detta år ska rapportering av modelldata ske senast 30 juni och utformningen är lite annorlunda mot tidigare. Senare under våren kommer du att finna vägledning …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Välbesökt kurs i modellanvändning

Reflab – modellers kurs i modellanvändning, som gick av stapeln i november, lockade 22 deltagare från olika delar av Sverige. Under kursen lärde sig deltagarna grunderna i modellanvändning och diskuterade möjligheter och problem i luftkvalitetsarbetet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Referenslabbet i nordiskt möte på Island

I november hölls det årliga nordiska referenslaboratoriemötet som samlade deltagare från sex länder. Reflab – modeller höll en presentation om kvalitetsmål och jämförelser mellan modell- och mätdata.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Kurs i luftkvalitetsmodellering

Den 5 november 2013 anordnar Reflab – modeller i samarbete med Naturvårdsverket en kurs riktad till dig som använder eller vill börja använda modellberäkningar i luftvårdsarbetet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Samarbete förbättrar europeiskt luftvårdsarbete

Luftkvalitetsmodeller har fått en starkare position i Europa, men behovet av harmonisering av användandet och kvalitetssäkringen är stort. Detta togs upp på ett europeiskt möte som samlade ett 50-tal forskare, beslutsfattare och modellanvändare.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Dags att rapportera data

Alla kommuner ska rapportera luftkvalitetsdata till svenska datavärdskapet senast den 31 mars. Detta gäller även modellberäkningar. Du ska bland annat rapportera resultaten, vilka indata du har använt och hur kvalitetssäkringen har genomförts.

Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad