Nyhetsarkiv

Nya internationella kvalitetsmått för modellering tas fram

Reflab - modeller deltog i februari på en träningskurs i Italien för verktyget Delta tool, som används för att bedöma kvaliteten på modelleringsresultat i jämförelse med mätdata.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Internationellt samarbete fokus för 2016

Ett nytt år ligger framför oss och Reflab-modeller laddar inför ett spännande verksamhetsår. Under 2016 kommer fokus ligga på att utveckla det internationella samarbetet. Både inom Norden och på Europanivå.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny nationell studie: så påverkar vedeldning luftkvaliteten i småhusområden

Småskalig vedeldning är en betydande källa till luftföroreningar. I en ny SMHI-studie har ny metodik arbetats fram för att kartlägga utsläpp från vedeldning i småhusområden. Studien omfattar alla kommuner i Sverige och identifierar flera kommuner med potentiella riskområden där halterna av …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Guide om luftkvalitetsmodellering i arbetet med åtgärdsprogram

Reflab – modeller lanserar nu en guide som stöd i hur luftkvalitetsmodellering kan användas i arbetet med åtgärdsprogram.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Kurs om luftkvalitetsmodellering som stöd för åtgärdsprogram

Reflab – modeller arrangerade en endagskurs om luftkvalitetsmodellering som stöd för åtgärdsprogram den 22 oktober 2015 på SMHI i Norrköping.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hur kan åtgärdsprogram för luftkvalitet göras bättre?

Hur kan åtgärdsprogram för luftkvalitet göras bättre? Att svara på den frågan var målet med det Europeiska samarbetet APPRAISAL som var en del av det 7 ramverksprogrammet (FP7). Projektet hade avslutningskonferens 11 maj 2015 i Bryssel där Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller deltog som …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Kurs om luftkvalitetsmodellering som stöd för åtgärdsprogram

Reflab – modeller bjuder in till en endagskurs om luftkvalitetsmodellering som stöd för åtgärdsprogram den 22 oktober 2015 på SMHI i Norrköping.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny forskning visar hälsopåverkan från vedrök

Småskalig vedeldning är en betydande källa till luftföroreningar. Kunskapen är dock begränsad om vilka effekter vedeldningen har på människors hälsa. SMHI har i samarbete med IVL Svenska miljöinstitutet och Umeå Universitet kartlagt situationen i Umeå med omnejd.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Kurs på SMHI gav grunderna i luftkvalitetsmodellering

Reflab – modellers halvdagskurs i luftkvalitetsmodellering gick av stapeln den 4 november på SMHI i Norrköping med deltagare från olika delar av landet. Föreläsningar varvades med gruppdiskussioner där deltagarna kunde lära av varandras sätt att arbeta med luftkvalitetsmodeller.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny version av utvärderingsverktyget

Nu finns en uppdaterad version av Excel-verktyget för utvärdering tillgänglig. I den nya versionen har beräkningarna snabbats upp och det är nu möjligt att göra utvärdering enbart för årsmedelvärden.

Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad