Rapportering av modelldata och objektiv skattning

Senast den 30 juni ska modellberäknade data från 2016 och resultat från objektiv skattning rapporteras till datavärden, som sedan augusti 2016 är SMHI.

Alla kommuner i Sverige ska kontrollera och följa upp sin luftkvalitet. Detta kan göras med modelleringar, mätningar och/eller genom en objektiv skattning. Om luftkvaliten av någon anledning inte har kontrollerats på länge kan arbetet behöva påbörjas genom en inledande kartläggning.

Senast den 30 juni ska modelldata och resultat från modellberäkningar, inledande kartläggningar och objektiva skattningar rapporteras till Datavärden för luftkvalitet som är SMHI. Hur rapporteringen ska genomföras finns beskrivet i den information som Naturvårdsverket har skickat ut till samtliga kommuner. Du kan också få stöd av den rapporteringsguide som Reflab – modeller har tagit fram.

Under våren har Reflab – modeller tillsammans med Naturvårdsverket också tagit fram en vägledning i hur en inledande kartläggning och objektiv skattning kan genomföras. En preliminär utgåva av denna vägledning hittas på Naturvårdsverkets hemsida.

Om du har frågor, tveka inte att höra av dig till oss på Reflab - modeller!