CAMS användar-workshop

Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) bjuder in till en workshop riktad till användare av deras data-tjänster. Workshopen hålls 19 oktober i Riga i Lettland.

Copernicus är ett jordobservations program finansierat av EU som erbjuder öppen och kostnadsfri data och information från sex delprogram för att stötta miljöarbetet och stimulera innovation och ekonomisk tillväxt. Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) erbjuder datatjänster baserade på observationer av atmosfären.

CAMS användarworkshopen är ett tillfälle att lära från erfarna CAMS användare och vilken nytta de har av data från CAMS. En presentation av de tillgängliga datatjänsterna kommer att ges och möjlighet finns att dela erfarenheter med andra användare.

För anmälan och mer information följ denna länk till CAMS user workshop.