Multi-scale Atmospheric Transport and Chemistry Model (MATCH)

Användningsområde

MATCH användas till att simulera transport, fotokemi och deposition av atmosfäriska föroreningar. Simuleringarna kan utföras på urban till regional skala.

Kort om modellen

MATCH är en tredimensionell Eulersk modell som beskriver utsläpp, atmosfärisk transport och blandning, kemisk omvandling och våt- och torrdeposition från punkt- eller ytkällor . Modellen kan varieras i upplösning beroende på skalan man vill undersöka. För urbana tillämpningar är upplösningen normalt 0.5-1 km. MATCH innehåller kemin för ca tio vanliga svavel- och kväveföreningar samt ozon.

Indata från modellanvändaren

  • Emissionsdata
  • Initialkoncentrationer – kan tas från annan modell, sättas konstant eller interpoleras fram
  • Bakgrundskoncentrationer – kan tas från andra modeller eller interpoleras fram

Som meteorologiska data används normalt tredimensionella data från väderprognosmodeller, t.ex. HIRLAM-data.

Vilka föroreningar kan modelleras

  • Tio svavel- och kvävekomponenter (bl.a. NOx)
  • Ozon
  • Partiklar (efter viss anpassning av modellen)

Vilka resultat erhålls

I varje gridcell kan medelvärden för varje timma, dygn, vecka, månad och år erhållas såväl som torr- och våtdeposition.

Genomförda valideringar

MATCH har validerats i ett stort antal studier både nationellt och internationellt.

Plattform

MATCH fungerar i de flesta Unix-miljöer samt i Linux och på Solaris PC.

Utvecklare/ägare

SMHI – Svenska meteorologiska och hydrologiska institutet