https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-remiss-av-vagledning-for-regional-vattenforsorjningsplanering-1.149083 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-samrad-for-e16-vag-70-borlange-djuras-delen-sifferbo-djuras-etapp-3-gagnef-kommun-dalarnas-lan-1.149081 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-ansokan-om-tillstand-for-markavvattning-vellinge-kommun-1.149079 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-fran-smhi-over-samrad-om-forslag-till-beslut-om-utvidgning-andring-av-foreskrifter-samt-faststallelse-av-ny-skotselplan-for-svenska-hogarnas-naturreservat-i-norrtalje-kommun-1.148862 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-fran-smhi-over-manual-for-uppfoljning-och-bedomning-av-miljokvalitetsmalet-levande-sjoar-och-vattendrag-1.148844 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-fran-smhi-over-manual-for-uppfoljning-och-bedomning-av-miljokvalitetsmalet-ingen-overgodning-1.148842 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-fran-smhi-over-manual-for-uppfoljning-och-bedomning-av-miljokvalitetsmalen-hav-i-balans-samt-levande-kust-och-skargard-1.148840 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/kungorelse-m-2141-19-statens-fastighetsverk-har-ansokt-om-vattenverksamhet-i-skarsattra-4-1-i-tierps-kommun-1.148838 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-betankandet-privat-initiativratt-planintressentens-medverkan-vid-detaljplanelaggning-sou-2019-9-1.148836 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-remiss-angaende-betankande-av-utredningen-om-radiospektrumanvandning-i-framtiden-frekvenser-i-samhallets-tjanst-1.148834 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-fran-smhi-angaende-inbjudan-till-samrad-infor-ansokan-om-tillstand-for-ytvattenuttag-fran-oresjo-och-artingen-samt-grundvattenuttag-fran-bredared-och-rangedala-1.148013 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-fran-smhi-samrad-infor-ansokan-om-tillstand-till-nedlaggande-av-optisk-fiberkabel-mellan-rysslands-fastland-och-den-ryska-exklaven-kalingrad-oblast-1.148011 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-med-anledning-av-underrattelse-i-mal-m-7575-17-cementa-ab-1.148009 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-undersokningstillstand-enligt-lagen-1966-314-om-kontinentalsockeln-infor-ett-framtida-nedlaggande-av-optisk-fiberkabel-mellan-rysslands-fastland-och-den-ryska-exklaven-kaliningrad-oblast-1.147949 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-remiss-oljeskyddsplan-for-valdemarsviks-kommun-1.147210 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/inbjudan-till-kompletterande-samrad-infor-ansokan-om-tillstand-enligt-miljobalken-i-samband-med-utveckling-av-kolkajen-ropsten-norra-djurgardsstaden-1.147023 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-till-anlaggande-av-flytbryggor-m-m-pa-fastigheten-danderyd-2-1-i-danderyds-kommun-1.147020 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-regional-energi-och-klimatstrategi-pa-vag-mot-ett-energiintelligent-och-klimatsmart-dalarna-2045-1.146807 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-gransoverskridande-miljopaverkan-fran-gasledningsprojektet-baltic-pipe-gallande-danmarks-del-av-ledningen-inom-ostersjon-1.146786 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-samrad-infor-ansokan-om-nytt-tillstand-enligt-miljobalken-almer-oil-chemical-storage-gavle-1.146800 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-tillstand-for-vattenverksamhet-for-rivning-av-befintligt-damme-m-m-mellan-sjoarna-baven-och-lidsjon-i-nykopings-kommun-bemotande-1.146528 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-for-att-undersoka-kontinentalsockeln-infor-ett-framtida-eventuellt-anlaggande-av-tre-havsvindkraftparker-gotland-skane-och-oland-1.146495 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/inbjudan-till-samrad-avseende-ansokan-om-nyanlaggning-av-kaj-muddring-och-utfyllnad-i-vatten-samt-upplaggning-av-muddermassor-i-karlshamns-hamn-1.146493 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-samradsremiss-for-e14-framtida-lage-i-sundsvall-sundsvalls-kommun-1.146321 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-anmalan-om-vattenverksamhet-enligt-11-kap-9a-miljobalken-for-utrivning-av-ett-gammalt-dammfundament-ur-vattlandsan-i-stromstad-kommun-1.146298 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-kungorelse-mal-nr-m-552-19-1.146253 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-nybyggnad-av-mobiltorn-och-teknikbod-1.146242 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-ansokan-om-tillstand-att-bortleda-ytvatten-m-m-fran-sjon-grumlan-vetlanda-kommun-1.146206 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-tillstand-for-vattenverksamhet-for-rivning-av-befintligt-damme-m-m-mellan-sjoarna-baven-och-lidsjon-i-nykopings-kommun-1.145697 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-om-avgransningssamrad-infor-strategisk-miljobedomning-av-den-nationella-provningsplanen-for-vattenkraft-nap-1.145700 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-samrad-om-forslag-till-fordjupad-oversiktsplan-for-lulea-centrum-1.145129 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/kungorelse-mal-nr-m-8303-18-kvarnholmen-utveckling-ab-har-ansokt-om-tillstand-till-anlaggande-av-kaj-m-m-inom-fastigheterna-sicklaon-38-1-och-sicklaon-37-40-i-nacka-kommun-1.145091 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-remissversion-av-vattenvisionen-2019-1.145089 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-samradsunderlag-ansokan-om-tillstand-till-vattenverksamhet-enligt-11-kap-miljobalken-avseende-atgarder-vid-regleringsdammen-vid-mien-gaddeviksas-i-tingsryds-kommun-1.144633 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-remiss-av-rapporten-oversyn-av-beredskapszoner-ssm-2017-27-1.144503 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-av-meddelande-fran-kommissionen-en-ren-jord-at-alla-en-europeisk-strategisk-langsiktig-vision-for-en-stark-modern-konkurrenskraftig-och-klimatneutral-ekonomi-1.144489 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-av-meddelande-fran-kommissionen-en-ren-jord-at-alla-en-europeisk-strategisk-langsiktig-vision-for-en-stark-modern-konkurrenskraftig-och-klimatneutral-ekonomi-1.144487 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-av-transportstyrelsens-foreskrifter-om-radiotelefoni-och-fraseologi-1.143666 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/inbjudan-till-samrad-med-anledning-av-planerad-muddring-av-hindersons-farled-infor-ansokan-om-andringstillstand-enligt-11-kap-9-miljobalken-inom-lulea-skargard-i-norrbottens-lan-1.143663 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-detaljplan-for-del-av-nikkaluokta-by-del-av-gallivare-kronooverloppsmark-2-1-gallivare-kommun-1.143543 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-ombyggnad-av-e20-forbi-skara-delen-dalaan-ledsjo-i-gotene-kommun-vastra-gotalands-lan-1.142913 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/miljoanpassningar-vid-hackekvarn-och-alshults-kanal-1.142372 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-oversiktsplan-for-lycksele-kommun-1.142258 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-enligt-miljobalken-infor-ansokan-om-nedlaggning-av-undervattenskabel-1.142182 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/naturvardsverket-angaende-ansokan-om-aterkallande-av-tillstand-vad-avser-gransalvskommissionens-beslut-den-20-augusti-2010-i-haparanda-1.142178 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-till-vattenverksamhet-vid-garda-brygga-smabatshamn-asa-i-kungsbacka-kommun-1.141901 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-gransoverskridande-miljopaverkan-enligt-esbokonventionen-for-bolaget-nord-stream-2-ag-s-planerade-gasledningsprojekt-avseende-den-nordvastra-strackningen-i-danmark-1.141899 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samradsremiss-for-ombyggnad-av-vag-620-delen-vindeln-buberget-i-vindelns-kommun-vasterbottens-lan-1.141894 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-enligt-miljobalken-grimmared-sand-och-bergtakt-1.141891 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samradsmote-for-anlaggning-av-ny-vag-27-delen-forbi-bor-i-varnamo-kommun-jonkopings-lan-1.141883 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samradsmote-for-ombyggnad-av-vag-136-ottenby-borgholm-delarna-algutsrum-glomminge-och-glomminge-ralla-i-morbylanga-och-borgholms-kommuner-kalmar-lan-1.141881 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/inbjudan-till-avgransningssamrad-infor-ansokan-om-tillstand-till-utokad-vattenverksamhet-i-katrineholms-vattentakt-enligt-miljobalken-1.141879 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/vagar-till-hallbara-vattentjanster-1.140912 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/begaran-om-samrad-for-landsbygdsutvecklingsomraden-i-strandnara-omraden-den-s-k-lis-planen-for-asele-kommun-1.140910 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/inbjudan-till-samrad-infor-ansokan-om-tillstand-till-vattenverksamhet-enligt-kap-11-miljobalken-1.140565 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samradsunderlag-ansokan-om-nytt-miljotillstand-for-srw-scandinavian-raceway-anderstorp-1.140372 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-med-anledning-av-ansokan-om-tillstand-till-fortsatt-och-utokad-taktverksamhet-samt-vattenverksamhet-vid-slite-gotland-kommun-1.139985 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/beredningsremiss-infor-tillatlighetsprovning-av-tva-nya-farledsavsnitt-i-farled-511-landsorts-bredgrund-sodertalje-igelsta-1.139623 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samradsmote-for-ombyggnad-av-vag-49-delen-axvall-varnhem-i-skara-kommun-vastra-gotalands-lan-1.139603 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-inom-vattenforvaltningen-miljokvalitetsnormer-for-kraftigt-modifierade-vatten-pa-grund-av-vattenkraft-1.139112 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-fornyat-undersokningstillstand-for-fortsatt-undersokning-av-den-s-k-ra-strackningen-for-nord-stream-2-projektet-1.138960 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/det-svenska-medlemskapet-i-iiasa-1.138954 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/kungorande-och-granskning-av-vagplan-for-ombyggnad-av-e22-delen-trafikplats-lund-sodra-samt-vag-e22-mellan-trafikplats-lund-sodra-och-trafikplats-raby-i-lund-och-staffanstorps-kommun-skane-lan-1.138887 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/underlagsrapport-miljoeffekter-av-vattenuttag-1.138785 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/kungorelse-m-3142-18-region-gotland-ansokt-om-tillstand-allman-vattenforsorjning-bortledande-ytvatten-fran-ostersjon-gotlands-kommun-1.138783 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forordning-om-ateranvandning-av-vatten-forslag-fran-eu-kommissionen-1.138707 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-lulea-kommuns-kommuntackande-oversiktsplan-2019-1.138647 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/missiv-till-remiss-av-gavleborgs-regionala-handlingsplan-for-gron-infrastruktur-1.138529 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/kungorelse-samrad-om-detaljplan-for-sjobodar-i-ockero-hamn-1.138453 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/kungorelse-samrad-om-detaljplan-for-tarnvagens-industriomrade-1.138451 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/vagledningar-for-klassificering-av-ekologisk-status-1.138427 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-forslag-till-havsplaner-for-sverige-inklusive-miljokonsekvensbeskrivning-och-hallbarhetsbedomning-1.138423 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samradsmote-for-anlaggning-av-nytt-dubbelspar-delen-hallsberg-stenkumla-i-hallsberg-kumla-och-askersunds-kommuner-orebro-lan-1.138137 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/inbjudan-till-samrad-for-ombyggnad-av-vag-e45-i-storuman-kommun-vasterbottens-lan-1.138129 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/kustzonsprogram-for-lomma-kommun-2018-2030-del-a-del-b-och-del-c-1.136990 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-avseende-nytt-miljotillstand-for-sundsvall-timra-airport-1.136981 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-bergtakt-vimmerby-kommun-pa-uppdrag-av-berg-grus-sand-smaland-ab-1.136876 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/synpunkter-pa-utredning-om-atervatning-av-organogen-jordbruksmark-1.136850 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/kungorelse-m-630-18-vaxjo-kommun-ansokt-om-tillstand-utrivning-av-dammanlaggning-hanefors-vattenkraftverk-i-aggaan-1.136802 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ny-databasstruktur-atgarder-i-vatten-1.135756 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-infor-ansokan-om-tillstand-enligt-11-kap-miljobalken-1998-808-for-vattenverksamhet-i-samband-med-byggnation-i-stadsdelen-inre-hamnen-i-centrala-norrkoping-norrkopings-kommun-1.135488 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-sjoreglering-och-vattenuttag-vid-hornsjon-lottorp-oland-1.135486 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-fran-staten-genom-trafikverket-region-mitt-om-lagligforklarande-av-befintliga-trummor-i-flokan-riksvag-50-borlange-kommun-1.135380 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-rekommendationer-for-hantering-av-oversvamning-till-foljd-av-skyfall-stod-i-fysisk-planering-1.135371 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/boverkets-rapport-regelefterlevnad-vid-byte-av-fastbransleanordning-1.135347 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/underrattelse-enligt-esbokonventionen-utokning-av-hamnverksamhet-i-kopenhamn-1.135252 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-med-anledning-av-fgs-personal-struktur-for-overforing-av-personalinformation-mellan-system-1.135094 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/beredning-av-ansokan-om-tillstand-enligt-lagen-1966-314-om-kontinentalsockeln-for-att-utforska-kontinentalsockeln-i-sodra-ostersjon-1.135075 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/anmalan-om-vattenverksamhet-vatmark-pa-fastigheterna-ramlosa-5-2-och-5-3-helsingborg-kommun-dnr-535-11786-18-fran-lansstyrelsen-skane-1.134986 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-fordjupad-oversiktsplan-med-tillhorande-mkb-for-hertson-och-lerbacken-i-lulea-kommun-1.134984 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/agendan-for-det-nationella-forskningsprogrammet-om-klimat-1.134843 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-angaende-tillstandsansokan-for-utveckling-av-norrenergi-ab-s-fjarrvarmeverk-i-solna-solnaverket-1.134198 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-andring-i-boverkets-foreskrifter-och-allmanna-rad-2007-4-om-energideklaration-for-byggnader-1.134146 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/kommuntackande-oversiktsplan-for-alvsbyns-kommun-1.134117 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-samrad-enligt-6-kap-miljobalken-avseende-befesa-scandust-ab-s-verksamhet-pa-varvsudden-i-landskrona-1.133968 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-avseende-slutbetankande-reboot-omstart-for-den-digitala-forvaltningen-sou-2017-114-1.133697 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-nya-broar-m-m-vid-vaggeryds-kvarn-enligt-6-kap-miljobalken-1.133664 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-fran-molndala-fastighets-ab-m-fl-om-tillstand-till-vattenverksamhet-for-flytt-och-ombyggnad-av-betongaranna-och-anlaggande-av-bypass-ror-m-m-i-forsaker-molndals-kommun-1.132961 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-forslag-till-ny-forordning-om-luftvardsprogram-och-utslapp-till-luft-1.132684 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/granskning-av-detaljplan-for-ny-sjoraddnings-station-del-av-roro-1-2-och-roro-1-3-ockero-kommun-1.132625 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/utstallning-oversiktsplan-for-ockero-kommun-1.132623 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-remiss-angaende-pts-forslag-till-foreskrifter-om-undantag-fran-tillstandsplikt-for-anvandning-av-vissa-radiosandare-1.132394 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-begaran-om-omprovning-av-mark-och-miljooverdomstolens-beslut-rorande-malarens-vattenhushallning-1.132368 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-samrad-infor-ansokan-om-nytt-miljotillstand-for-save-flygplats-1.132366 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-samrad-angaende-forslag-till-ny-kommuntackande-oversiktsplan-for-vilhelmina-kommun-samt-samrad-angaende-forslag-till-lis-plan-vilhelmina-kommun-1.132364 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-underlag-for-miljokonsekvensbeskrivning-av-baltic-pipe-planerad-ny-gasledning-genom-ostersjon-underrattelse-fran-danmark-och-polen-om-gransoverskridande-miljokonsekvenser-1.132362 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-forslag-till-sparlinje-for-ostlanken-genom-de-centrala-delarna-av-norrkopings-kommun-delstrackan-loddby-klinga-1.132357 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-underlag-och-synpunkter-vid-oversyn-av-oversiktsplan-for-gotlands-kommun-1.132150 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-ny-skotselplan-for-gotska-sandons-nationalpark-1.132140 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-oversiktsplan-for-goteborg-tillagg-for-oversvamningsrisker-1.132138 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-angaende-taktansokan-avseende-del-av-fastigheten-klinte-klintebys-1-4-pa-gotland-1.132136 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-regional-vattenforsorjningsplan-stockholms-lan-1.132097 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-forslag-till-ny-klimat-och-energistrategi-for-skane-1.131955 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-for-botniabanan-delen-fran-kommungransen-mot-robertsfors-till-skelleftea-c-1.131812 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-angaende-kommunovergripande-oversiktsplan-for-sandvikens-kommun-gavleborgs-lan-1.131810 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/baltic-pipe-project-samrad-for-en-planerad-ny-gasledning-genom-ostersjon-1.131510 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/avgransningssamrad-mkb-for-organisationer-myndigheter-gallande-ombyggnad-av-rv-50-mellan-nykyrka-brattebro-backe-1.131238 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-for-utformningen-av-den-nya-godsbangarden-i-norrkopings-kommun-1.131226 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-promemorian-genomforande-av-webbtillganglighetsdirektivet-ds-2017-60-1.131145 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/regional-handlingsplan-for-klimatanpassning-2018-2020-1.130503 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ombyggnad-av-e18-delen-koping-vastjadra-i-kopings-hallstahammars-och-vasteras-kommun-vastmanlands-lan-1.130088 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-forslag-till-kommuntackande-oversiktsplan-oversiktsplan-2018-kiruna-kommun-1.129624 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/granskning-av-detaljplan-for-seaside-bjorko-del-1-110-och-1-111-ockero-kommun-1.129532 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-nationell-avfallsplan-och-avfallsforebyggande-program-2018-2023-1.129442 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-angaende-oversiktsplan-for-ockero-kommun-1.129409 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/regional-vattenforsorjningsplan-for-blekinge-lan-1.129252 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/bedomning-av-sjalvrening-och-retention-i-mark-vid-provning-av-sma-avlopp-smittskydd-och-fosfor-1.129159 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-angaende-ytvattenuttag-fran-morrumsan-for-allman-reservvattentakt-1.129016 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-oversiktsplan-for-oskarshamns-kommun-2050-1.129013 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-av-forslag-till-fordjupad-oversiktsplan-for-landsbygdscentra-pitea-kommun-1.128718 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samradsremiss-for-e45-delen-rengsjon-alvros-i-harjedalens-kommun-jamtlands-lan-1.128716 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-forslag-till-reviderad-regional-handlingsplan-for-klimatanpassning-i-vasternorrlands-lan-1.128696 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samradsremiss-for-ombyggnad-av-vag-745-delen-bjuraker-nasviken-i-hudiksvalls-kommun-vasternorrlands-lan-1.128633 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samordnad-beredskapsplan-for-hoga-floden-och-dammhaveri-i-sodra-sverige-1.128211 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/komplettering-av-pagaende-tillatlighetsarende-for-ostlanken-en-ny-hoghastighetsjarnvag-mellan-jarna-och-linkoping-1.128185 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-fran-borgholms-energi-ab-om-tillstand-till-bibehallande-och-drift-av-anlaggningar-for-uttag-av-havsvatten-fran-kalmarsund-till-avsaltningsanlaggning-1.127815 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-forslag-till-atgardsprogram-2018-2022-till-dalarnas-miljomal-1.127813 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-nationell-plan-for-transportsystemet-2018-2029-1.127740 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-infor-provning-av-vattenverksamhet-for-ny-vagforbindelse-over-savastan-lulea-och-bodens-kommun-norrbottens-lan-1.127124 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/oversyn-av-omraden-med-betydande-oversvamningsrisk-1.127027 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/regional-utvecklingsplan-for-stockholmsregionen-rufs-2050-1.127025 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-sibro-damme-och-regleringen-av-baven-infor-tillstandsansokan-1.126757 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-infor-ansokan-om-tillstand-for-vattenverksamhet-i-underas-sodertalje-1.126745 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/lantmateriets-rapport-foreskriftsratt-om-gemensamma-standarder-for-information-i-grundkartor-2017-2-och-boverkets-rapport-digitala-detaljplaner-reglering-av-hur-detaljplaner-ska-utformas-digitalt-1.126737 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-delbetankande-detaljplanekravet-sou-2017-64-1.126694 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-forslag-pa-ramverk-for-naturvardesbedomning-i-marin-miljo-mosaic-1.126554 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-detaljplan-for-bjorko-1-305-och-1-294-1.126299 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samradsremiss-for-ombyggnad-av-vag-e22-trafikplats-lund-sodra-samt-delen-trafikplats-lund-sodra-till-trafikplats-raby-och-vattenverksamhet-i-lund-och-staffanstorps-kommun-skane-lan-1.126041 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-gallande-oversvamningsskydd-for-delar-av-vellinge-kommun-skane-lan-1.125649 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/landsbygds-och-skargardsstrategi-for-stockholmsregionen-1.125497 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-av-forslag-till-fordjupad-oversiktsplan-for-alvsbyns-tatort-samt-trafikstrategi-1.125492 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/klimatfardplan-2050-for-stockholmsregionen-1.125489 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-klimatanpassningsutredningens-betankande-sou-2017-42-vem-har-ansvaret-1.125469 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-for-ombyggnad-av-e20-vargarda-vara-delen-vargarda-ribbingsberg-i-vargarda-och-essunga-kommuner-vastra-gotalands-lan-1.125375 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-rorande-northvolts-etablering-av-en-storskalig-anlaggning-for-batteritillverkning-i-vasteras-stad-1.125174 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-rorande-northvolts-etablering-av-en-storskalig-anlaggning-for-batteritillverkning-i-skelleftea-kommun-1.125172 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-promemorian-kommunikation-for-var-gemensamma-sakerhet-ansvarsfragor-och-samordning-1.125159 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-angaende-detaljplan-for-hjalvik-ockero-kommun-1.125054 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-angaende-ombyggnad-av-vag-542-delen-vigge-matfors-i-sundsvalls-kommun-vasternorrlands-lan-1.124940 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/geodataspecifikationer-och-matningsanvisningar-3-0-test-framtagna-inom-ramen-for-samverkan-svensk-geoprocess-1.124907 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-angaende-grustakt-pa-fastigheten-valakra-5-1-hogsby-kommun-kalmar-lan-1.124529 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-kommuntackande-oversiktsplan-for-orsa-kommun-1.124398 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samradsremiss-for-ombyggnad-av-vag-562-559-delen-njurundabommen-i-sundsvalls-kommun-vasternorrlands-lan-1.124396 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-fran-varmdo-hamnar-ab-angaende-tillstand-till-om-och-utbyggnad-av-stavsnas-vinterhamn-1.124373 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-elsakerhetsverkets-rapport-for-klimatanpassning-ver-0-5-1.124178 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-avseende-sou-2017-10-ny-ordning-for-att-framja-god-sed-och-hantera-redlighet-i-forskning-1.124106 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-ny-kommuntackande-oversiktsplan-for-bergs-kommun-jamtlands-lan-1.123920 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/fordjupad-oversiktsplan-for-ljusdals-tatort-ljusdals-kommun-1.123906 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-for-ombyggnad-av-vagarna-590-och-968-i-gammelstads-kyrkstad-i-lulea-kommun-norrbottens-lan-1.123530 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-for-ansokan-om-tillstand-till-flytt-av-ravattenintag-i-vetlanda-kommun-jonkopings-lan-1.123528 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-angaende-projekt-ostlanken-och-delstrackan-skavsta-stavsjo-1.123506 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-for-ombyggnad-av-vag-136-ottenby-borgholm-delen-ralla-ekerum-i-borgholms-kommun-kalmar-lan-1.123340 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/slutbetankande-av-parlamentariska-landsbygdskommitten-sou-2017-1-for-sveriges-landsbygder-en-sammanhallen-politik-for-arbete-hallbar-tillvaxt-och-valfard-1.123338 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-gallande-internationella-civila-luftfartsorganisationens-icao-forslag-till-andrade-icao-regler-i-annex-3-om-flygvadertjanst-och-foljdandringar-i-annex-15-pans-abc-och-pans-atm-1.123202 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-fran-molndala-fastighets-ab-och-molndals-kommun-om-tillstand-till-vattenverksamhet-for-flytt-och-ombyggnad-av-betongaranna-och-anlaggande-av-bypassror-m-m-i-forsaker-molndals-kommun-1.123107 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-stralsakerhets-myndighetens-foreskrifter-om-anmalningspliktiga-verksamheter-1.123011 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-infor-ansokan-om-tillstand-for-vattenverksamhet-for-anlaggning-av-ny-oppningsbar-bro-vag-841-staket-upplands-bro-och-jarfalla-kommun-stockholms-lan-1.122851 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-for-anlaggning-av-ny-bro-vid-staket-vag-841-i-upplands-bro-kommun-och-jarfalla-kommun-stockholms-lan-1.122849 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/underrattelse-om-granskning-av-detaljplan-for-ockero-kretsloppspark-1.122649 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-angaende-projekt-ostlanken-och-delsrackan-sillekrog-sjosa-1.122636 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-for-ombyggnad-av-e18-trafikplats-bergshamra-och-stocksundsbron-i-danderyd-kommun-och-solna-stad-stockholms-lan-1.122630 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-avseende-delbetankandet-av-utredningen-om-effektiv-styrning-av-nationella-digitala-tjanster-digitalforvaltning-nu-sou-2017-23-1.122538 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-forslag-till-bildande-av-asnens-nationalpark-1.122517 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-for-landbaserad-fiskodling-sotenas-kommun-provning-av-miljofarlig-verksamhet-samt-vattenverksamhet-enligt-9-och-11-kap-miljobalken-1.122144 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-fran-sveaskogs-forvaltnings-ab-om-tillstandsansokan-av-bergvattnets-damm-laxa-kommun-orebro-lan-1.121839 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-av-lokalisering-av-ny-e4-kongberget-gnarp-i-nordanstigs-kommun-gavleborgs-lan-1.121601 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-angaende-projekt-ostlanken-och-delstrackan-sjosa-skavsta-1.121407 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-infor-ansokan-om-tillstand-for-vattenverksamhet-for-anlaggning-av-ny-oppningsbar-bro-vag-263-erikssund-upplands-bro-och-sigtuna-kommun-stockholms-lan-1.121271 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/vagplan-for-forstarkningsatgarder-av-vag-810-genom-vuollerim-centrum-i-jokkmokks-kommun-norrbottens-lan-1.121189 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samradsremiss-for-lokalisering-av-dubbelspar-utmed-ostkustbanana-delen-kringlan-ljusne-i-soderhamns-kommun-och-gavle-kommun-gavleborgs-lan-1.121187 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-gransoverskridande-miljopaverkan-fran-gasledningsprojektet-nord-stream-2-ag-enligt-esbokonventionen-1.120619 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-av-ansokan-om-tillstand-enligt-15-a-lagen-1966-314-om-kontinentalsockeln-for-utlaggande-av-rorledningssystem-pa-kontinentalsockeln-utanfor-territorialgransen-m-m-1.120608 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/departementspromemorian-kommunikation-for-var-gemensamma-sakerhet-1.120606 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/e4-forbifart-stockholm-samrad-gallande-vattenverksamhet-1.120588 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-utvecklingsplan-fordjupad-oversiktsplan-for-ranea-lulea-kommun-1.120511 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-forslag-till-lokal-utvecklingsstrategi-och-oversiktsplan-for-arjeplogs-kommun-1.120418 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samradsremiss-for-lokalisering-av-dubbelspar-utmed-ostkustbanan-delen-stegskogen-baling-i-hudiksvalls-kommun-och-nordanstigs-kommun-gavleborgs-lan-1.120411 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-fran-orebro-kommun-om-godkannande-av-atgard-som-inneburit-innehallande-av-vatten-i-svartan-vid-blacka-i-orebro-1.120068 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-fordjupad-oversiktsplan-for-mora-tatort-i-dalarnas-lan-1.120027 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samradsunderlag-infor-ansokan-om-tillstand-enligt-miljobalken-for-nytt-biobransleeldat-kraftvarmeverk-i-backa-goteborgs-kommun-1.119620 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/preliminar-sjogeografisk-sjomatningsplan-2017-2020-1.119049 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-fran-fortum-sverige-ab-om-tillstand-till-dammsakerhetshojande-atgarder-i-och-vid-trangslets-regleringsdamm-i-alvdalens-kommun-1.118169 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-att-bedriva-vattenverksamhet-enligt-11-kap-miljobalken-ny-broforbindelse-over-farosundet-pitea-kommun-faron-4-1-m-fl-1.117748 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samradsremiss-for-ombyggnad-av-e4-delen-bro-over-kalix-alv-i-kalix-kommun-norrbottens-lan-1.117433 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samradsremiss-for-lokalisering-av-dubbelspar-utmed-ostkustbanan-delen-tjarnvik-njurundabommen-i-nordanstigs-kommun-gavleborgs-lan-samt-sundsvalls-kommun-vasternorrlands-lan-1.117431 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-for-anlaggning-av-motesfri-landsvag-forslunda-hissjo-samt-allman-parallellvag-for-oskyddade-trafikanter-forslunda-hakmark-vid-vag-363-i-umea-kommun-vasterbottens-lan-1.117210 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samradsmote-for-anlaggning-av-trafiksakerhetsatgarder-i-haddingen-vid-vag-363-umea-kommun-vasterbottens-lan-1.117205 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samradsmote-for-anlaggning-av-trafiksakerhetsatgarder-i-hissjo-vid-vag-363-umea-kommun-vasterbottens-lan-1.116995 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samradsmote-for-kapacitetshojande-atgarder-e45-rv70-genom-mora-mora-kommun-dalarnas-lan-1.116027 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/riksintresseutredningens-betankande-planering-och-beslut-for-hallbar-utveckling-sou-2015-99-1.115746 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samradsunderlag-for-tillstandsansokan-for-vattenverksamhet-enligt-miljobalken-for-utbyggnad-av-kolkajen-ropsten-fastigheten-stockholm-hjorthagen-1-3-i-stockholms-kommun-1.115420 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/avgransningssamrad-for-miljobedomning-av-lanstransportplanen-for-sodermanlands-lan-1.115418 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-for-ombyggnad-av-vag-e45-mellan-vattnas-trunna-orsa-kommun-dalarnas-lan-1.115407 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-enligt-sevesolagen-1.115348 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/transportstyrelsens-rapport-miljozoner-for-latta-fordon-1.115041 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-av-handlingsplan-for-hallbart-markbyggande-i-ett-foranderligt-klimat-1.114568 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/planeringsunderlag-infor-arbete-med-sammanfattande-redogorelse-gallande-oversiktsplan-lulea-kommun-norrbottens-lan-1.114426 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-angaende-jarnvagsplan-dunsjo-jakobshyttan-dubbelsparsutbyggnad-1.114415 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/begaran-om-underlag-infor-sammanfattande-redogorelse-for-hallands-lan-1.114412 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/kompletterande-samrad-for-utbyggnad-av-pampusterminalen-och-dumpningsomraden-for-muddermassor-1.114313 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samradsremiss-for-e10-vid-kiruna-nya-centrum-kiruna-kommun-norrbottens-lan-1.114093 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-strategi-for-okad-anvandning-av-solel-er-2016-16-samt-forslag-till-heltackande-solelstatistik-er-2016-20-1.113934 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/almedal-molnlycke-en-del-av-gotalandsbanan-samradshandling-for-val-av-lokalisering-1.113803 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-for-vag-41-riskreducerande-atgard-vid-viskan-marks-kommun-vastra-gotalands-lan-1.113319 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-vattenuttag-for-kommunal-vattenforsorjning-i-vattendraget-strommen-pa-oland-1.113317 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-enligt-lagen-1966-314-om-kontinentalsockeln-for-uttag-av-sand-i-skalderviken-angelholms-kommun-1.113287 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/inre-hamnen-i-norrkoping-ansokan-om-vattenverksamhet-enligt-11-kap-miljobalken-i-samband-med-byggnation-1.113014 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samradsremiss-for-ombyggnad-av-e18-trafikplats-vastjadra-i-vasteras-kommun-vastmanlands-lan-1.113002 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-e22-forbifart-soderkoping-inkl-vag-210-skargardslanken-1.112995 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/pts-forslag-till-foreskrifter-om-undantag-fran-tillstandsplikt-for-anvandning-av-viss-radiosandare-1.112973 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/betankandet-en-trygg-dricksvattenforsorjning-sou-2016-32-1.112388 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-avseende-nytt-miljotillstand-for-karlstad-airport-1.112208 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-for-utrivning-av-holmens-kraftverk-och-aterstallning-av-del-av-hedstrommen-1.112084 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-for-drift-av-gisslarbo-kraftverk-och-lagligforklaring-av-befintlig-anlaggning-1.112082 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/for-remiss-av-ansokan-fran-nord-stream-2-ag-om-tillstand-enligt-lagen-1966-314-om-kontinentalsockeln-1.112063 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-forslag-till-tematiskt-tillagg-till-oversiktsplan-for-lis-omraden-landsbygdsutveckling-i-strandnara-lagen-overtornea-kommun-1.111107 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-angaende-tillstandsansokan-for-ny-kretsloppscentral-kil-nacka-och-varmdo-kommuner-1.111101 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/lokalisering-av-dubbelspar-utmed-ostkustbanan-delen-enanger-idenor-stegskogen-i-hudiksvalls-kommun-gavleborgs-lan-1.110587 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/rapport-om-oversyn-av-forordning-om-miljokvalitetsnormer-for-fisk-och-musselvatten-1.110583 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-landsortsfarleden-inrattande-av-ny-farled-mellan-landsort-och-sodertalje-1.110566 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/delbetankande-fran-miljomalsberedningen-med-forslag-om-en-klimat-och-luftvardsstrategi-for-sverige-1.110130 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-for-vattenverksamhet-for-uttag-av-vatten-i-hallsdammen-billingens-fritidsomrade-skovde-kommun-1.110005 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/promemorian-miljobedomningar-ds-2016-25-1.109900 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/nasta-regionala-utvecklingsplan-for-stockholmsregionen-rufs-2050-1.109318 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/anlaggning-av-e16-delen-forbi-yttermalung-i-malung-salens-kommun-dalarna-lan-1.108795 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/rekommendationer-for-lagsta-grundlaggningsniva-langs-vattendrag-och-sjoar-i-stockholms-lan-1.108793 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-rapporten-mer-flyg-och-bostader-den-statliga-samordnaren-av-flygkapacitet-och-bostader-i-stockholmsomradet-1.108594 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/utbyggnad-av-tunnelbanedepa-i-hogdalen-och-anslutningsspar-till-grona-linjens-farstagren-1.108220 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-av-reviderade-foreskrifter-om-kontroll-av-luftkvalitet-1.107577 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-for-vattenverksamhet-i-samband-med-utbyggnad-av-pampushamnen-i-norrkopings-hamn-1.106545 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ombyggnad-av-vag-108-staffanstorp-lund-motesfri-landsvag-i-staffanstorps-kommun-skane-lan-1.105980 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-regeringens-skrivelse-policyramverk-for-det-svenska-utvecklingssamarbetet-1.105802 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/delbetankande-fran-miljomalsberedningen-med-forslag-om-ett-klimatpolitiskt-ramverk-inklusive-langsiktigt-klimatmal-1.105649 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samradshandling-val-av-planskilda-vagkorsningar-for-dubbelspar-i-godegard-jakobshyttan-degeron-motala-kommun-1.105243 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ombyggnad-av-lommabanan-delen-motesspar-i-stavie-kavlinge-och-lomma-kommun-skane-lan-1.105204 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-angaende-tillstandsansokan-enligt-miljobalken-for-tagenes-avfallsanlaggning-i-goteborg-1.105202 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-enligt-lagen-1966-314-om-kontinentalsockeln-for-utlaggning-av-tva-stycken-132-kv-sjokabelforband-pa-svensk-kontinentalsockel-i-oresund-inom-helsingborgs-kommun-skane-lan-1.105139 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/miljogifter-i-vatten-klassificering-av-ytvattenstatus-vagledning-for-tillampning-av-hvmfs-2013-19-1.104969 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/digitaliseringskommissionens-delbetankande-digitaliseringens-transformerade-kraft-vagval-for-framtiden-1.104967 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/informationsansvar-enligt-inspiredirektivet-andringar-i-forordningen-2010-1770-om-geografisk-miljoinformation-1.104963 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-forslag-till-nya-foreskrifter-om-statliga-myndigheters-risk-och-sarbarhetsanalyser-1.104960 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/tydligare-redovisning-av-vinterleder-i-fjallkartan-1.104397 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/nationell-strategi-for-sjoovervakning-1.104349 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ny-nationell-geodatastrategi-1.104341 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-natkoncession-for-linje-enligt-ellagen-for-anlaggande-och-drift-av-sjo-och-markkabelforband-mellan-larod-helsingborg-och-territorialgransen-mot-danmark-1.104052 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-for-vattenverksamhet-i-akers-kanal-osterakers-kommun-stockholms-lan-1.104025 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-enligt-sevesolagen-1.103974 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/anlaggning-av-vag-259-tvarforbindelse-sodertorn-i-huddinge-botkyrka-och-haninge-kommun-stockholms-lan-1.103713 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forsby-kraftverk-samradsunderlag-for-ansokan-om-tillstand-for-vattenkraftverk-i-svartan-vasteras-kommun-1.103530 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forstarkningsatgard-av-vag-810-genom-vuollerim-centrum-i-jokkmokks-kommun-norrbottens-lan-1.103523 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/utrivning-av-dammbyggnad-sagdammen-i-svardsjoan-falu-kommun-1.103148 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-beslut-om-bildande-av-vattenskyddsomrade-med-tillhorande-skyddsforeskrifter-for-ytvattentakten-halen-olofstroms-kommun-1.102755 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-enligt-lagen-1966-314-om-kontinentalsockeln-att-undersoka-havsbotten-samt-lagga-ned-och-bibehalla-elkablar-i-kalmarsund-morbylanga-och-torsas-kommuner-kalmar-lan-1.102454 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-av-underlag-infor-beslut-om-riktlinjer-for-forskning-och-innovation-pa-energiomradet-for-perioden-2017-2020-1.102444 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-inriktning-for-havsplaneringen-med-avgransning-av-miljobedomningen-1.101866 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-regionalt-atgardsprogram-for-miljokvalitetsmalen-2016-2020-1.101444 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/statem-on-consult-according-to-the-espoo-conv-prot-on-the-maritime-spatial-plan-for-territorial-sea-and-excl-economic-zone-of-the-rep-of-latvia-incl-strategic-environmental-impact-assessment-1.101429 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/anlaggning-av-e6-20-hisingsleden-sodra-delen-och-halvors-lank-i-goteborgs-stad-vastra-gotalands-lan-1.101426 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/detaljplaner-for-tjornudden-norra-och-tjornudden-sodra-brommosund-i-mariestads-kommun-1.101424 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/preliminar-sjogeografisk-sjomatningsplan-2016-2020-1.100477 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-framtagen-miljokonsekvensbeskrivning-for-en-dansk-vindkraftspark-pa-kriegers-flak-1.100133 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-avseende-utbyte-av-tingshusbron-1.100122 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-foreskrifter-om-statliga-myndigheters-rapportering-av-it-incidenter-1.99777 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/underrattelse-fran-polen-i-enlighet-med-ece-konventionen-om-miljokonsekvensbeskrivningar-i-ett-gransoverskridande-sammanhang-gallande-karnkraftverk-i-norra-polen-1.99749 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/en-rymdstrategi-for-nytta-och-tillvaxt-sou-2015-75-1.99734 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-avseende-genomforandeutredningens-delbetankande-en-lag-om-upphandling-av-koncessioner-sou-2014-69-1.98370 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-dumpning-av-muddermassor-vid-muddringsarbeten-smabatshamn-tranevikens-samfallighetsforening-1.98365 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/kungorande-och-granskning-av-vagplan-for-ombyggnad-av-e18-arninge-bytespunkt-resecentrum-i-taby-och-osterakers-kommun-stockholms-lan-1.98325 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/utbyggnad-till-dubbelspar-for-vastkust-banan-angelholm-helsingborg-romares-vag-i-skane-lan-1.98323 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/tillstandsprovning-av-atgarder-for-att-forhindra-oversvamning-av-olofstroms-samhalle-1.98294 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/tillstand-till-motorsportanlaggning-m-m-provotidsredovisning-fran-aros-racetrack-development-aktiebolag-1.98290 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-infor-ansokan-om-tillstand-for-anlaggande-av-hjorthagsgaraget-stockholm-stad-1.98071 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-tematiskt-lis-tillagg-till-oversiktsplan-for-kalix-kommun-landsbygdsutveckling-i-strandnara-lagen-1.98065 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-oversiktsplan-gavle-kommun-ar-2030-1.97197 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/e4-i-ny-strackning-genom-asberget-i-ornskoldsvik-ornskoldsviks-kommun-vasternorrlands-lan-1.97177 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/tematiskt-tillagg-for-dubbelspar-pa-ostkustbanan-hudiksvalls-kommun-1.96808 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/naturvardsverkets-forslag-till-ny-nationell-norm-for-svenska-lavinutbildningar-svelav-1.96648 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-for-vattenverksamhet-vid-arstafaltet-stockholm-1.96053 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ombyggnad-av-vag-562-delen-sundsvalls-resecentrum-trafikplats-skonsberg-i-sundsvalls-kommun-vasternorrlands-lan-1.95899 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/underlag-for-genomforande-av-eu-forordning-om-invasiva-frammande-arter-1.95441 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-regionala-riktlinjer-for-fysisk-planering-vid-kust-sjoar-och-vattendrag-i-kalmar-lan-med-hansyn-till-ett-forandrat-klimat-1.94900 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-vattenverksamhet-enligt-11-kap-miljobalken-for-anlaggning-av-bro-over-tunaan-i-borlange-kommun-dalarnas-lan-1.94892 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/betankandet-vagar-till-ett-effektivare-miljoarbete-sou-2015-43-1.94878 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-ny-oversiktsplan-for-pitea-kommun-1.94754 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/vattenverksamhet-for-anlaggningsarbeten-och-utfyllnad-vid-gerdskens-norra-strand-kvarteret-vimpeln-1.94750 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/sveriges-handlingsplan-for-oljeskadeskydd-1.94604 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/boliden-bergsoe-ab-i-landskrona-samrad-enligt-sevesolagen-1.94354 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/delbetankandet-klimatforandringar-och-dricksvattenforsorjning-sou-2015-51-1.94137 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/statement-on-consultation-according-to-the-espoo-convention-protocol-on-the-programme-of-measures-for-the-marine-protection-of-the-german-parts-of-the-north-sea-and-the-baltic-sea-1.93502 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-enligt-miljobalken-infor-ansokan-om-tillstand-till-vattenverksamhet-norra-masthugget-jarnvagen-1.93364 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/vattenverksamhet-i-ballstaan-inom-bromstens-industriomrade-spanga-1.93355 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/betankandet-av-havsgransutredningen-granser-i-havet-sou-2015-10-1.92831 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-id-sattning-av-vattenforvaltningens-grundlaggande-information-1.90390 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samradsremiss-for-lokalisering-av-anlaggningen-umeaprojektet-vastra-lanken-i-umea-kommun-vasterbottens-lan-1.90350 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-till-utrivning-av-gamla-lidingobron-och-byggande-av-en-bro-lilla-lidingobron-1.90344 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-gallande-planerade-atgarder-inom-gamlestaden-som-kraver-tillstand-for-vattenverksamhet-och-natura-2000-1.90303 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-fran-vattenfall-vattenkraft-ab-om-godkannande-och-tillstand-till-sakerhetshojande-atgarder-vid-viskafors-kraftstation-boras-kommun-vastra-gotalands-lan-1.89875 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/post-och-telestyrelsens-forslag-om-undantag-fran-tillstandsplikt-for-anvandning-av-radiosandare-1.89873 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/enkaten-relevanta-standarder-anvands-av-informationsansvariga-organisationer-1.89771 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/fordjupad-utvardering-av-sveriges-miljomal-2015-internationell-utblick-1.88917 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-enligt-lagen-1966-314-om-kontinentalsockeln-avseende-utlaggande-av-undervattenskabel-m-m-pa-svensk-kontinentalsockel-i-ostersjon-1.88867 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-for-andring-av-befintligt-fast-erosionsskydd-vid-kustdammarna-samt-att-utfora-drift-och-underhallsatgarder-i-lomma-kustomrade-lomma-kommun-1.88613 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-fran-markbygden-net-vast-ab-om-natkoncession-for-linje-1.88611 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/statusrapport-avseende-nationell-metadataprofil-version-3-1-1-1.88609 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/fordjupad-utvardering-av-sveriges-miljomal-2015-fokusomraden-1.88600 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/boverkets-forslag-till-strategi-for-miljokvalitetsmalet-god-bebyggd-miljo-1.88598 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-god-havsmiljo-2020-marin-strategi-for-nordsjon-och-ostersjon-del-4-atgardsprogram-for-havsmiljon-enligt-havsmiljoforordningen-2010-1341-1.88593 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/atgardsprogram-forvaltningsplan-och-forslag-till-miljokvalitetsnormer-ingaende-i-vattenmyndigheternas-samradsmaterial-for-perioden-1-nov-2014-till-30-april-2015-1.88591 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/atgardsprogram-forvaltningsplan-och-forslag-till-miljokvalitetsnormer-ingaende-i-vattenmyndigheternas-samradsmaterial-for-perioden-1-nov-2014-till-30-april-2015-1.88589 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/atgardsprogram-forvaltningsplan-och-forslag-till-miljokvalitetsnormer-ingaende-i-vattenmyndigheternas-samradsmaterial-for-perioden-1-nov-2014-till-30-april-2015-1.88587 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/atgardsprogram-forvaltningsplan-och-forslag-till-miljokvalitetsnormer-ingaende-i-vattenmyndigheternas-samradsmaterial-for-perioden-1-nov-2014-till-30-april-2015-1.88585 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/atgardsprogram-forvaltningsplan-och-forslag-till-miljokvalitetsnormer-ingaende-i-vattenmyndigheternas-samradsmaterial-for-perioden-1-nov-2014-till-30-april-2015-1.88583 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/riskhanteringsplan-for-fyrisan-uppsala-tatort-1.87920 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-och-informationsutstallning-om-varbergstunneln-vastkustbanan-varberg-hamra-1.87770 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ny-tunnelbanan-mellan-akalla-och-barkarby-station-1.87743 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/post-och-telestyrelsens-forslag-till-allmanna-rad-om-den-svenska-frekvensplanen-1.87736 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-for-provborrning-10-4-1-zeppelin-i-nordsjon-1.87398 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-att-anlagga-bibehalla-och-ta-i-drift-ett-nytt-kraftverk-m-m-sunnerstaholms-kraftverk-vid-voxsjons-ostra-strand-i-finnviken-bollnas-kommun-1.87395 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-for-bortledning-av-ytvatten-for-jordbruksbevattning-ur-helge-a-och-bivarodsan-ostra-goinge-kommun-1.87324 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/angaende-overklagande-av-lansstyrelsen-i-norrbottens-beslut-anmalan-om-vattenverksamhet-muddring-av-inseglingsranna-pitea-javre-s-10-1.87303 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/vindkraft-i-lycksele-kommun-tillagg-till-oversiktsplan-1.87010 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/finskt-atgardsprogram-for-havsmiljon-enligt-esbokonventionens-protokoll-1.86929 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-overenskommelse-om-planeringskatalogen-1.86925 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/utbyggnad-av-ullevileden-kompletterande-samrad-om-tillstand-for-vattenverksamhet-1.86520 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-for-planering-av-ombyggnad-av-e4-ljungby-toftanas-i-ljungby-kommun-kronobergs-lan-1.86515 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/overklagande-av-lansstyrelsen-norrbottens-beslut-avseende-muddring-vid-fastigheten-kalix-vallen-1-13-1.86474 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/anlaggning-av-vag-e20-alingsas-vargarda-delen-balinge-vargarda-i-alingsas-kommun-och-vargarda-kommun-vastra-gotalands-lan-1.86441 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-andring-av-villkor-rorande-utsattningsskyldighet-av-utvandringsfardiga-lax-och-havsoringssmolt-m-m-avseende-pengfors-kraftstation-vannas-kommun-1.86256 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/utbyggnad-av-tunnelbanans-bla-linje-fran-kungstradgarden-till-nacka-centrum-1.86050 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/tillstand-till-vattenverksamhet-avseende-uppforande-av-en-ny-bro-m-m-over-fyrisan-i-flottsund-uppsala-och-knivsta-kommuner-1.85990 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/tillstand-enligt-miljobalken-till-anlaggande-av-kaj-m-m-i-toresta-1.85592 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/vagledningsmaterial-till-sveriges-kommuner-kring-tillsyn-av-sma-avlopp-1.85541 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-andring-av-icao-annex-3-med-konsekvensandringar-till-annex-11-pans-abc-doc-8400-och-pans-atm-doc-4444-1.85307 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-utbyggnad-av-tunnelbanans-bla-linje-fran-kungstradgarden-till-gullmarsplan-och-soderort-1.85131 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/fordjupad-oversiktsplan-for-mobergskolen-flygplats-med-airport-centrum-1.85129 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-fran-trafikverket-om-tillstand-att-anlagga-ny-bro-over-tarendo-alv-langs-vag-395-vaster-om-junosuando-i-pajala-kommun-1.85113 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-till-vattenverksamhet-avseende-atgard-mot-erosion-inom-fastigheten-ljusseveka-2-3-varnamo-kommun-jonkopings-lan-1.85087 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/miljoratt-godkannande-av-atgarder-vid-dammanlaggning-i-kalltrask-pitea-1.85083 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/fordjupad-utvardering-av-de-16-miljokvalitetsmalen-1.84871 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-angaende-om-och-nybyggnad-av-vag-77-lansgransen-rosa-infor-val-av-lokaliseringsalternativ-1.84564 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-enligt-lagen-1992-1140-om-sveriges-ekonomiska-zon-till-uppforande-och-drift-av-en-gruppstation-for-vindkraft-pa-sodra-midsjobanken-1.84444 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/transportstyrelsens-remiss-gallande-internationella-civila-luftfartsorganisationens-icao-doc-7754-andringar-avseende-flygvadertjanst-1.84306 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/beredning-av-scenarioanalyser-inom-msbs-nationella-risk-och-formagebedomning-2014-1.84252 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslaget-om-att-inratta-ett-svenskt-samverkande-marksegment-for-satellitdata-fran-copernicus-sentinels-1.84250 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-fran-e-on-vattenkraft-sverige-ab-om-tillstand-for-ombyggnad-och-effektivisering-av-karlsunds-kraftverk-i-svartan-orebro-kommun-1.84221 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/vattenverksamhet-i-samband-med-ombyggnad-av-sodertalje-kanal-och-sluss-m-m-1.84219 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/rekommendationer-for-lagsta-grundlaggningsniva-langs-malarens-strander-1.84188 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-vagplan-for-ombyggnad-av-vag-e4-delen-genom-alandsbro-i-harnosands-kommun-vasternorrlands-lan-1.84131 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-kommuntackande-oversiktsplan-for-hedemora-kommun-samt-ett-tematiskt-tillagg-for-landsbygdsutveckling-i-strandnara-lage-lis-1.84038 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-forlangd-igangsattnings-och-arbetstid-vindelgranselegruvan-1.84022 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-jarnvagsplan-for-vastlanken-en-tunnel-for-pendel-och-regiontag-i-goteborgs-stad-och-molndals-stad-vastra-gotalands-lan-1.84020 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-spridning-av-bekampningsmedlet-vectobac-g-i-nedre-dalalvsomradet-under-sasongen-2015-1.83769 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-enligt-miljobalken-om-tillstand-till-brytning-av-vanadinhaltig-magnetitmalm-i-dagbrott-samt-anlaggande-av-ett-anrikningsverk-med-tillhorande-sandmagasin-vid-brickagruvan-i-hudiksvalls-kommun-1.83762 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/skrivelse-om-havsmiljoinstitutets-framtida-uppgifter-och-organisation-1.83580 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/vagplan-for-anlaggande-och-ombyggnad-av-vag-222-skurubron-i-nacka-kommun-stockholms-lan-1.82842 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/informationsansvar-enligt-inspiredirektivet-andringar-i-eu-forordning-1.82803 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/vagplan-for-anlaggning-ombyggnad-av-vag-87-323-723-infart-till-hammarstrand-samt-anlaggande-av-gang-och-cykelvag-mellan-vag-87-och-bron-over-indalsalven-i-ragunda-kommun-jamtlands-lan-1.82792 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-enligt-lagen-1966-314-om-kontinentalsockeln-avseende-undersokningar-av-svensk-kontinentalsockel-i-ostersjon-1.82785 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/genomforandeutredningens-delbetankande-en-lag-om-upphandling-av-koncessioner-sou-2014-69-1.82779 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samradsunderlag-gallande-tillstandsansokan-for-byggnation-av-ny-bro-till-hagestaon-solleftea-1.82283 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ny-tunnelbana-mellan-odenplan-och-arenastaden-1.82280 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/regional-vattenforsorjningsplan-jonkopings-lan-1.82278 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-vattenverksamhet-infor-ansokan-om-tillstand-for-vattenverksamhet-i-samband-med-reinvestering-av-getingmidjan-jarnvagsforbindelsen-mellan-stockholms-sodra-och-stockholms-central-1.82272 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forlaggning-av-tva-stycken-132-kv-kabelforband-mellan-helsingor-danmark-och-helsingborg-sverige-svenska-delen-1.82250 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/val-av-lokalisering-for-vag-535-tvarforbindelse-e20-vag-40-delen-barhult-astebo-i-partille-och-harryda-kommuner-vastra-gotalands-lan-1.82245 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-slutrapport-for-interreg-sverige-norgeprojektet-vanerlaxens-fria-gang-ekologisk-status-och-forslag-till-atgardsprogram-for-klaralven-trysilelva-och-femundselva-med-bifloden-1.82239 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/lomma-kommuns-ansokan-om-tillstand-for-vattenverksamhet-uppgraderat-erosionsskydd-samt-underhallsatgarder-langs-lomma-kustomrade-1.82231 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/angaende-tillstand-till-bergtakt-och-vattenverksamhet-pa-fastigheten-bunge-ducker-1-64-i-gotlands-kommun-1.81821 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/miljomyndighetsutredningens-delbetankande-myndigheter-och-organisationer-under-miljodepartementet-en-kartlaggning-sou-2014-66-1.81717 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/projekt-malmporten-fordjupning-och-breddning-av-de-allmanna-farlederna-till-lulea-samt-utbyggnad-av-skvampens-djuphamn-1.81574 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/p110-avledning-av-spill-dran-och-dagvatten-funktionskrav-hydraulisk-dimensionering-och-utformning-av-allmanna-avloppssystem-del-1-policy-och-funktionskrav-1.81552 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-fran-yxerns-regleringsforetag-om-omprovning-av-gallande-vattenhushallningsbestammelser-for-sjon-yxern-1.81466 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/nya-steg-for-en-effektivare-plan-och-bygglag-ds-2014-31-1.81450 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/miljomalsberedningens-delbetankande-med-miljomalen-i-fokus-hallbar-anvandning-av-mark-och-vatten-sou-2014-50-1.81428 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/sakerhetskrav-for-byggnader-vagar-och-distributionsanlaggningar-i-laglanta-omraden-vid-kust-sjoar-och-vattendrag-hansyn-till-oversvamningsrisker-i-foranderligt-klimat-1.81293 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-av-ny-oversiktsplan-for-angelholms-kommun-oversiktsplan-2035-1.81007 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/promemoria-genomforande-av-offshoredirektivet-1.80931 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-till-vattenverksamhet-utplacering-av-nya-och-omdisponering-av-befintliga-bryggsektioner-vid-upplands-vasby-batsallskaps-smabatshamn-1.80929 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-bygdeavgiftsmedel-avseende-fastigheten-storsele-1-85-i-vilhelmina-1.80913 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samradsunderlag-om-tillstand-for-vattenverksamhet-for-lilla-lidingobron-1.80911 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/naturvardsstrategi-for-skane-lan-1.80909 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/plan-for-olycka-vid-karnteknisk-anlaggning-1.80641 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-till-brytning-av-vanadinhaltig-magnetitmalm-i-dagbrott-samt-anlaggande-av-ett-anrikningsverk-med-tillhorande-sandmagasin-vid-brickagruvan-hudiksvalls-kommun-gavleborgs-lan-1.80639 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-forlangning-av-arbetstid-slite-hamn-region-gotland-1.80637 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-forlangning-av-arbetstid-visby-hamn-region-gotland-1.80633 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/vindkraftverk-pa-storberget-skelleftea-kommun-1.79875 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/tillstand-till-befintlig-och-utokad-taktverksamhet-pa-fastigheten-gotland-larbro-stora-vikers-1-94-klinthagen-samt-till-bortledande-av-yt-och-grundvatten-m-m-1.79872 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/sgus-forslag-till-nya-kriterier-for-utpekande-av-riksintresse-enligt-3-kap-7-andra-stycket-miljobalken-fyndigheter-av-amnen-eller-material-1.79869 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/renare-luft-i-umea-atgardsprogram-for-att-uppfylla-miljokvalitetsnormerna-for-kvavedioxid-1.79867 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-for-rivning-av-befintlig-bro-samt-uppforande-av-ny-bro-over-fyrisan-i-flottsund-uppsala-och-knivsta-kommuner-1.79536 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/granskning-av-vagplan-for-ombyggnad-av-riksvag-70-delen-smedjebacksvagen-gyllenhemsvagen-i-borlange-kommun-dalarnas-lan-1.79534 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/gang-och-cykelvag-utmed-vag-610-delen-steninge-stensjo-halmstad-och-falkenbergs-kommuner-hallands-lan-samt-utmed-vagar-735-och-768-delen-stranninge-as-falkenbergs-och-varbergs-kommuner-1.79532 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/fortsatt-moran-och-bergbrytning-pa-fastigheten-hultsfred-3-142-hultsfreds-kommun-kalmar-lan-1.79394 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/nya-regler-om-upphandling-ds-2014-25-respektive-sou-2014-51-1.78909 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-fran-angelholms-kommun-om-tillstand-m-m-till-kommunal-vattentakt-pa-fastigheten-rossjoholm-2-1-angelholms-kommun-1.78891 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-vatten-och-avloppsplan-va-plan-i-trelleborgs-kommun-1.78526 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/havs-och-vattenmyndighetens-foreskrift-hvmfs-2014-xx-om-andring-i-havs-och-vattenmyndighetens-foreskrifter-hvmfs-2013-19-1.78407 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/vagledning-om-forlangd-tidsfrist-och-mindre-stranga-krav-undantag-fran-att-na-en-god-status-potential-till-2015-1.78258 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/vagledning-for-kraftigt-modifierade-vatten-samt-vagledning-for-kraftigt-modifierade-vatten-med-tillampning-pa-vattenkraft-1.78249 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/tillstand-till-befintlig-och-utokad-taktverksamhet-pa-fastigheten-gotland-larbro-stora-vikers-1-94-klinthagen-samt-till-bortledande-av-yt-och-grundvatten-m-m-1.78245 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/fortum-generation-ab-angaende-sunnerstaholms-kraftverk-avseende-andrade-regleringsbestammelser-for-voxsjon-m-m-1.78242 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/stockholms-hamn-ab-angaende-anlaggande-och-drift-av-hamn-vid-norvikudden-1.77900 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-vagplan-for-anlaggande-av-gang-och-cykelvag-langs-vag-323-strackan-mellan-vag-87-och-indalsalven-samt-ombyggnad-av-korsningen-vag-87-323-i-hammarstrand-ragunda-kommun-jamtlands-lan-1.77808 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/inforande-av-stationsregister-for-miljoovervakning-naturvardsverket-och-havs-och-vattenmyndigheten-1.77751 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/infor-tillatlighetsprovning-av-ostlanken-en-ny-hoghastighetsjarnvag-mellan-jarna-och-linkoping-1.77749 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-enligt-miljobalken-om-tillstand-till-brytning-av-vanadinhaltig-magnetitmalm-i-dagbrott-samt-anlaggande-av-ett-anrikningsverk-med-tillhorande-sandmagasin-vid-brickagruvan-i-hudiksvalls-kommun-1.77747 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/transportstyrelsens-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-anvandning-av-luftrummet-samt-utformning-av-luftrum-och-flygprocedurer-1.77641 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-fran-e-on-vattenkraft-sverige-ab-om-tillstand-for-ombyggnad-och-effektivisering-av-karlsunds-kraftverk-i-svartan-orebro-kommun-1.77458 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/rapporten-forslag-till-samordnat-mjukbottenfaunaprogram-i-marin-miljo-1.77387 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/promemoria-om-andring-i-forordningen-2005-626-om-klimatrapportering-1.77324 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/vasteras-hamn-underlag-for-kompletterande-samrad-hantering-av-muddermassor-1.77191 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-vattenskyddsomrade-for-helgenas-och-edsasen-vasterviks-kommun-1.77189 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-enligt-miljobalken-angaende-uttags-och-aterforingsbrunnar-for-grundvatten-pa-fastigheterna-stockholm-trollhattan-29-30-31-32-och-33-1.77186 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-avseende-foreskrifter-om-tekniska-krav-for-fartyg-i-inlandssjofart-1.77017 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/vagplan-for-anlaggning-av-gang-och-cykelvag-och-ombyggnad-till-mittrackesseparerad-2-1-vag-vag-e4-delen-ullanger-docksta-i-kramfors-kommun-vasternorrlands-lan-1.77013 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/angaende-ansokan-fran-trafikverket-om-grundvattenbortledning-hamnverksamhet-och-annan-verksamhet-for-byggande-och-drift-av-forbifart-stockholm-mal-nr-m-3342-11-3343-11-3345-11-3346-11-1206-12-1.77004 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-nya-foreskrifter-om-rening-och-kontroll-av-utslapp-av-avloppsvatten-samt-andring-av-foreskrifter-om-miljorapport-1.76999 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-myndigheten-for-samhallsskydd-och-beredskaps-foreskrifter-om-statliga-myndigheters-risk-och-sarbarhetsanalyser-1.76997 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/omremiss-transportstyrelsens-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-trafikregler-for-luftfart-och-luftfartstyrelsens-foreskrifter-om-flygburet-kollisionsvarningssystem-och-transponder-1.76992 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-till-vattenverksamhet-for-att-restaurera-och-utvidga-befintlig-marina-inom-vasterviken-i-centrala-strangnas-1.76985 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/kollisionen-golden-trader-vidar-1.76964 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/psi-utredningens-slutbetankande-ett-steg-vidare-nya-regler-och-atgarder-for-att-framja-vidareutnyttjande-av-handlingar-sou-2014-10-1.76961 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-skyddsomrade-samt-foreskrifter-om-skydd-for-vattentakten-hunn-finspangs-kommun-ostergotlands-lan-1.76024 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/tillstand-till-befintlig-och-utokad-taktverksamhet-pa-fastigheten-gotland-larbro-stora-vikers-1-94-samt-till-bortledande-av-yt-och-grundvatten-m-m-klinthagentakten-1.76022 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-enligt-miljobalken-for-okad-produktion-av-papper-kartong-vid-anlaggningen-frovi-lindesbergs-kommun-orebro-lan-1.76020 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-till-gravnings-och-damningsatgarder-i-samband-med-restaurering-av-vatmark-i-tidigare-utdikade-langsjon-samt-hojning-av-lagvattenniva-i-mellsjon-nykopings-kommun-1.76002 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-vattenverksamhet-i-samband-med-ombyggnad-av-sodertalje-kanal-och-sluss-samt-breddning-och-fordjupning-av-de-allmanna-farlederna-till-vasteras-och-kopings-hamnar-m-m-1.76000 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samradsremiss-for-simrishamnsbanan-i-malmo-staffanstorp-lund-sjobo-och-tomelilla-kommuner-skane-lan-1.75993 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-regeringsuppdrag-betraffande-strandskyddet-vid-sma-sjoar-och-vattendrag-1.75991 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/vagplan-for-ombyggnad-av-riksvag-70-delen-trafikplats-smedjebacken-i-borlange-kommun-dalarnas-lan-1.75975 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-avgransning-av-miljobedomning-enligt-6-kap-13-miljobalken-for-atgardsprogram-for-havsmiljon-1.75973 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samradsunderlag-for-ansokan-om-utrivning-av-augerums-kraftverksdamm-i-lyckebyan-karlskrona-kommun-1.75841 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/consultation-articles-4-and-5-of-the-espoo-convention-on-environmental-impact-assessment-in-a-transboundary-context-and-the-eu-directive-2011-92-eu-for-the-fixed-link-across-the-fehmarnbelt-1.75800 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/lanforsens-kraftverk-dammsakerhetshojande-atgarder-kompletteringar-1.75693 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/preliminar-sjogeografisk-sjomatningsplan-2014-2020-1.75673 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-regional-handlingsplan-for-klimatanpassning-i-blekinge-1.75666 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samradsunderlag-om-planerat-byte-av-400-kv-kablar-mellan-skane-och-sjalland-infor-provning-enligt-miljobalken-1.75581 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/klassificering-av-dammar-tidplan-och-fordelningsnyckel-1.75579 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/foreslagna-andringar-i-havs-och-vattenmyndighetens-foreskrifter-hvmfs-2012-18-1.75577 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/transportstyrelsens-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-trafikregler-for-luftfart-och-luftfartstyrelsens-foreskrifter-om-flygburet-kollisionsvarningssystem-och-transponder-1.75574 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-regional-handlingsplan-for-klimatanpassning-i-ostergotland-1.75572 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forsvarsmaktens-interna-operativa-stodplan-vid-karnteknisk-olycka-1.75570 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/angaende-fortsatt-kalkstensbrytning-pa-fastigheten-horn-1-163-horns-udde-norra-taktomradet-borgholms-kommun-kalmar-lan-1.75567 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/revidering-av-tillagg-till-oversiktsplan-vindkraft-i-norsjo-och-mala-kommuner-vasterbottens-lan-1.75565 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-oljeskyddsplan-for-norrkopings-kommun-1.75562 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/myndigheternas-arbete-med-de-nya-nationella-malen-for-kulturmiljoarbetet-1.75338 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-regional-handlingsplan-for-klimatanpassning-varmlands-lan-1.75336 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-foreskrifter-om-avgifter-inom-transportstyrelsens-verksamhet-1.75334 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/foreskrifter-om-undantag-fran-tillstandsplikt-for-anvandning-av-vissa-radiosandare-1.75332 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-klimatstrategi-for-jamtlands-lan-2014-2020-1.75330 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/rapport-avseende-planering-infor-hojd-beredskap-civilt-forsvar-1.75328 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-till-utforande-av-sjoforlagd-avloppsledning-fran-bohus-malmon-1.75326 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samradsunderlag-vag-87-323-infart-samt-gang-och-cykelvag-vid-hammarstrand-ragunda-kommun-jamtlands-lan-1.75324 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/bortledning-av-vatten-ur-saltsjon-for-produktion-av-fjarrkyla-pa-beckholmen-samt-nedlaggning-av-fjarrkylledningar-i-saltsjon-fran-stockholm-beckholmen-strombron-m-m-1.75322 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/anmalan-enligt-miljobalken-och-ansokan-om-bygglov-for-ett-vindkraftverk-pa-fastigheten-kareby-torp-1-11-kungalvs-kommun-1.75320 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-for-vindkraftsprojekt-sandselehojderna-i-storumans-och-sorsele-kommuner-vasterbottens-lan-1.75318 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/regional-handlingsplan-for-klimatanpassning-vastra-gotalands-lan-1.75316 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/fordjupad-oversiktsplan-for-lodose-lilla-edets-kommun-1.75314 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samradshandling-e20-delen-tollered-ingared-lerums-och-allingsas-kommuner-vastra-gotalands-lan-1.75312 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/naturvardsverkets-overvagande-och-forslag-till-nytt-program-for-nationell-akvatisk-miljogiftsovervakning-1.75034 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/god-havsmiljo-2020-marin-strategi-for-nordsjon-och-ostersjon-del-3-overvakningsprogram-1.75029 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-enligt-esbokonventionen-om-miljokonsekvensbeskrivning-for-en-alternativ-karnkraftsreaktor-i-fennovoima-oy-s-planerade-karnkraftverk-i-pyhajoki-finland-1.75026 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/val-av-lokaliseringsalternativ-hallsberg-stenkumla-1.75023 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/vagplan-for-anlaggning-av-bussterminal-vag-155-delen-lilla-varholmen-i-goteborgs-kommun-vastra-gotalands-lan-1.75019 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-for-vattenverksamhet-for-skredforebyggande-atgarder-i-arbogaan-1.36965 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/vagplan-for-anlaggning-av-gang-och-cykelvag-samt-ombyggnad-av-e4-delen-ullanger-docksta-i-kramfors-kommun-vasternorrlands-lan-1.36910 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/sveriges-strategi-for-oljeskadeskydd-1.36908 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-enligt-mb-6kap-4-for-vindkraftprojekt-dallebo-i-ulricehamns-kommun-vastra-gotaland-1.36836 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-oversiktsplan-for-overtornea-kommun-1.36805 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/kompletterande-ansokan-fran-nordkalk-ab-angaende-tillstand-till-bergtakt-och-vattenverksamhet-pa-fastigheten-bunge-ducker-1-64-i-gotlands-kommun-1.36768 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-enligt-miljobalken-till-efterbehandlingsatgarder-vid-det-f-d-bruksomradet-i-gusum-i-valdemarsviks-kommun-ostergotlands-lan-1.36756 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-jarnvagsplan-for-anlaggning-av-sparvag-pa-ny-bro-over-gota-alv-i-goteborgs-kommun-vastra-gotalands-lan-1.36704 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-angaende-ersattningsreaktorer-pa-varohalvon-i-varberg-1.36685 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samradsunderlag-vag-87-323-infart-och-gang-och-cykelvag-vid-hammarstrand-ragunda-kommun-1.36683 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/skanes-regionala-utvecklingsstrategi-1.36681 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/synpunkter-pa-trafikverkets-yttrande-i-mal-om-forbifart-stockholm-1.36677 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/vidareutveckling-av-databasen-vindbrukskollen-1.36517 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/statens-geotekniska-instituts-rapport-delegation-for-klimatanpassningsinsatser-avseende-skredrisker-i-gota-alvdalen-1.36380 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/sammanfattande-redogorelse-infor-leksands-kommuns-arbete-med-en-ny-kommuntackande-oversiksplan-1.36368 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/komplettering-till-jarnvagsutredning-ostlanken-genom-centrala-linkoping-strackan-malmskogen-glyttinge-inklusive-mkb-linkopings-kommun-ostergotlands-lan-1.36318 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-till-vattenverksamhet-tararp-2-7-och-tranhem-1-2-1.36231 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-for-ombyggnad-av-e4-an-delen-genom-alandsbro-i-harnosands-kommun-vasternorrlands-lan-1.36146 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-avseende-gardsstodet-2015-2020-forslag-till-svenskt-genomforande-1.36137 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-enligt-miljobalken-gallande-natura-2000-pa-stora-middelgrund-i-kattegatt-1.36135 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/utokat-samrad-avseende-vattenverksamhet-vag-252-surahammar-hallstahammar-1.36133 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-andrade-foreskrifter-for-tresticklans-nationalpark-1.36059 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-andrade-foreskrifter-for-djuro-nationalpark-1.36057 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/rapport-om-50-atgarder-for-ostergotlands-miljo-forslag-till-regionalt-atgardsprogram-for-miljon-1.36055 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-fran-nordkalk-ab-om-tillstand-till-bergtakt-och-vattenverksamhet-pa-fastigheten-gotland-bunge-ducker-1-64-1.36037 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/utredningen-skydd-for-geografisk-information-sou-2013-51-1.36027 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-enligt-lagen-om-sveriges-ekonomiska-zon-till-uppforande-och-drift-av-gruppstation-for-vindkraft-m-m-vid-stora-middelgrund-nu-fraga-om-tidpunkt-for-nar-byggnads-och-anlaggningsatgarder-ska-ha-vidtagits-samt-andring-av-villkor-1.36021 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-andrade-foreskrifter-for-farnebofjardens-nationalpark-1.36019 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-andrade-foreskrifter-for-abisko-nationalpark-1.35899 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-andrade-foreskrifter-for-haparanda-skargards-nationalpark-1.35897 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-andrade-foreskrifter-for-vadvetjakka-nationalpark-1.35895 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-andrade-foreskrifter-for-pieljekaise-nationalpark-1.35893 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/linkoping-kommuns-atgardsprogram-for-partiklar-pm10-1.35889 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/granskning-av-forslag-till-fordjupad-oversiktsplan-for-gallivare-malmberget-och-koskullskulle-gallivare-kommun-1.35865 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/regional-vattenforsorjningsplan-ostergotlands-lan-1.35863 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/vagplan-for-ombyggnad-av-vag-86-bergsaker-kovland-samt-anlaggande-av-ny-gang-och-cykelvag-delen-bergsaker-silje-i-sundsvalls-kommun-vasternorrlands-lan-1.35843 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-pa-lansovergripande-sammanfattande-redogorelse-for-gavleborgs-lan-1.35840 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/granskning-av-forslag-till-tematiskt-tillagg-till-oversiktsplan-for-jokkmokks-kommun-avseende-omraden-for-landsbygdsutveckling-i-strandnara-lage-s-k-lis-omraden-1.35835 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/regeringens-bistandspolitiska-plattfrom-1.35806 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-andrade-foreskrifter-for-gotska-sandons-nationalpark-1.35752 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-andrade-foreskrifter-for-norra-kvills-nationalpark-1.35750 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-andrade-foreskrifter-for-bla-jungfruns-nationalpark-1.35748 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-andrade-foreskrifter-for-tofsingdalens-nationalpark-1.35746 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-andrade-foreskrifter-for-sonfjallets-nationalpark-1.35744 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-andrade-foreskrifter-for-dalby-soderskogs-nationalpark-1.35740 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-andrade-foreskrifter-for-stenshuvuds-nationalpark-1.35738 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-vattenskyddsomrade-for-stangan-linkopings-kommun-1.35730 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-fordjupad-oversiktsplan-inklusive-miljokonsekvensbeskrivning-mkb-for-kiruna-centralort-kiruna-kommun-1.35372 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-fordjupad-oversiktsplan-inklusive-miljokonsekvensbeskrivning-for-svappavaara-kiruna-kommun-1.35370 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-till-ljunga-kraftverk-i-ljungan-i-utforande-som-avviker-fran-tidigare-lovgivet-utforande-1.35357 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/palsjo-andring-av-helsingborgs-oversiktsplan-1.35355 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-oversiktsplan-for-falun-borlange-1.35353 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ny-oversiktsplan-for-overtarnea-kommun-1.35350 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/program-for-raddningstjanst-och-sanering-vid-utslapp-av-radioaktiva-amnen-fran-en-karnteknisk-anlaggning-1.35347 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-andrade-foreskrifter-for-garphyttans-nationalpark-1.35344 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/skogsstyrelsens-forstudie-om-ett-nationellt-skogsprogram-for-sverige-1.35280 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-spridning-av-bekampningsmedlet-vectobac-g-i-nedre-dalalvsomradet-under-sasongen-2014-1.35252 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-andrade-foreskrifter-for-angso-nationalpark-1.35230 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-fordjupad-oversiktsplan-for-pajala-centralort-1.35225 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-flodesframjande-atgarder-i-korsnasstrommen-samt-lagligforklaring-av-korsnas-vattenkraftverk-med-tillhorande-dammbyggnader-m-m-i-falu-kommun-dalarnas-lan-1.35221 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/prememoria-hushallning-med-havsomraden-1.35219 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-direktiv-om-havsplanering-och-integrerad-kustforvaltning-kom-2013-133-slutlig-1.35217 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-direktiv-om-havsplanering-och-integrerad-kustforvaltning-kom-2013-133-slutlig-1.35215 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/regional-utvecklingsplan-for-stockholmsregionen-rufs-2010-1.35213 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/kompletterande-ansokan-fran-nordkalk-ab-angaende-tillstand-till-bergtakt-och-vattenverksamhet-pa-fastigheten-bunge-ducker-1-64-i-gotlands-kommun-1.35211 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-avseende-sou-2013-68-synliggora-vardet-av-ekosystemtjanster-1.35209 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/naturvardsverkets-och-boverkets-redovisning-av-regeringsuppdraget-att-gora-en-utvardering-och-oversyn-av-utfall-och-tillampning-av-de-nya-strandskyddsreglerna-1.35207 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/redovisning-av-regeringsuppdraget-marint-omradesskydd-inom-regleringsbrevet-for-budgetaret-2013-avseende-havs-och-vattenmyndigheten-1.34915 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/vagplan-for-vag-155-ockeroleden-delen-lilla-varholmen-bussterminal-goteborgs-stad-vastra-gotalands-lan-1.34722 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/lidingo-stads-ansokan-om-omprovning-av-vissa-bestammelser-for-gamla-lidingobron-mellan-lidingo-stad-och-stockholms-stad-1.34681 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/angaende-ansokan-om-bygglov-pa-fastigheten-norra-vaderoarna-1-1-avseende-tillbyggnad-av-fristaende-hotellrumsbyggnad-1.34626 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/naturvardsverkets-redovisning-av-regeringsuppdraget-om-att-ta-fram-forslag-till-handlingsplan-for-gron-infrastruktur-pa-regional-niva-1.34621 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/esbokonventionens-miljokonsekvensbedomningsprogram-for-en-alternativ-karnkraftsreaktor-vid-karnkraftsanlaggningen-i-pyhajoki-finland-1.34488 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/fortsatt-samrad-om-vastlanken-1.34418 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/oversiktsplan-for-leksands-kommun-2014-1.34416 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-avseende-rapport-om-den-nationella-implementeringen-av-arhuskonventionen-1.34404 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-forordning-om-forebyggande-och-hantering-av-introduktion-och-spridning-av-invasiva-frammande-arter-1.34400 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/aktorsgemensam-strategi-for-omradet-cbrne-1.34389 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/holmen-energi-ab-s-ansokan-om-tillstand-till-ombyggnad-av-befintlig-dammlucka-i-justerforsens-kraftverk-stromsunds-kommun-1.34232 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ombyggnad-av-riksvag-70-delen-smedjebacksvagen-gyllenhemsvagen-i-borlange-kommun-dalarnas-lan-1.34193 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-regional-vattenforsorjningsplan-for-jamtlands-lan-1.34190 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-trafikverkets-nya-regler-for-avvattning-1.34158 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/komplettering-till-jarnvagsutredning-ostlanken-linkopings-tatort-inklusive-mkb-linkopings-kommun-ostergotlands-lan-1.34048 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ombyggnad-av-e4-an-delen-genom-alandsbro-i-harnosands-kommun-vasternorrlands-lan-1.34006 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forfragan-angaende-tillstandsansokan-fran-fortum-dalalvens-kraft-ab-att-bygga-om-och-komplettera-dammanlaggningar-vid-lanforsens-kraftverk-i-dalalven-i-alvkarleby-kommun-1.33766 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/atgardsvalsstudie-tillganglighet-for-stockholm-nacka-varmdo-och-lidingo-1.33764 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-forslag-till-sgus-foreskrifter-2013-3-om-overvakning-av-grundvatten-1.33706 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/landsbygdsutveckling-i-strandnara-lagen-tematiskt-tillagg-till-oversiktsplan-for-avesta-kommun-1.33696 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/esvs-remiss-avseende-forslag-pa-foreskrifter-och-allmanna-rad-infor-2014-1.33225 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/handlingsplan-for-skydd-av-samhallsviktig-verksamhet-1.33223 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-ny-oversikts-och-tillvaxtplan-for-arvidsjaurs-kommun-1.33171 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samradsremiss-e45-delen-lilla-bommen-marieholm-1.33169 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/lansplan-for-regional-transportinfrastruktur-i-stockholms-lan-2014-2025-1.33072 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/utredning-och-samlad-redovisning-av-transportmyndigheternas-forsknings-och-innovationsverksamhet-trafikverket-rapport-2013-101-1.33022 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/regional-vattenforsorjningsplan-for-norrbottens-lan-1.32971 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-regional-vattenforsorjningsplan-for-goteborgsregionen-1.32924 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-vagplan-for-vag-155-lilla-varholmen-1.32868 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forfragan-om-verksamhetsplan-for-insatser-inom-e-forvaltning-1.32809 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-utbyggnad-av-ullevileden-samrad-om-tillstand-for-vattenverksamhet-och-verksamhetspaverkan-pa-natura-2000-omrade-vastra-roxen-1.32632 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-miljomalsberedningens-delbetankande-langsiktig-hallbar-markanvandning-del-1-sou-2013-43-1.32628 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-delrapport-for-regeringsuppdrag-avseende-hojd-beredskap-civilt-forsvar-1.32604 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-forslag-till-europaparlamentets-och-radets-forordning-om-overvakning-rapportering-och-verifiering-av-koldioxidutslapp-fran-sjotransporter-och-om-andring-av-forordning-eu-nr-525-2013-1.32590 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/oversyn-och-forslag-gallande-svenska-taf-flygplatser-1.32569 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/oversiktsplan-hedemora-kommun-1.32550 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-enligt-6-kap-4-miljobalken-for-ansokan-om-vattenverksamhet-inom-tararp-2-7-och-tranhem-1-2-ronneby-kommun-1.32482 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/enkat-om-det-statliga-ledsystemet-i-fjallen-1.32480 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-fran-foreningen-nenningesund-angaende-tillstand-enligt-miljobalken-att-inom-fastigheten-norrtalje-lagaro-s-13-m-fl-utfora-vattenverksamhet-for-aterstallande-av-nenningesundsleden-radmanso-1.32310 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-enligt-esbokonventionen-om-miljokonsekvensbeskrivning-for-fast-forbindelse-over-fehmarn-balt-1.32269 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-forslag-till-ny-oversiktsplan-for-gallivare-kommun-1.32267 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-fran-bromskars-hamnforening-om-tillstand-till-muddring-m-m-pa-fastigheten-norrtalje-oxhalso-1-125-1.32265 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-fran-norrtalje-kommun-om-tillstand-till-muddring-m-m-pa-fastigheten-norrtalje-oxhalso-1-125-1.32263 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/kompletterande-utredning-angaende-ansokan-om-tillstand-enligt-miljobalken-att-anlagga-motorsportanlaggningen-viking-motor-park-samt-tillstand-till-vattenverksamhet-enkopings-kommun-1.32261 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/atgardsplanering-i-viss-hosten-2013-1.32227 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/redovisning-av-forlangd-provotidsutredning-avseende-bortledande-av-grundvatten-fran-tornskogstunneln-i-sollentuna-kommun-stockholms-lan-1.31526 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/twenty-third-meeting-of-the-meteorology-group-of-the-eanpg-metg-23-paris-17-to-20-september-2013-1.31464 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/preliminar-sjogeografisk-sjomatningsplan-2014-2020-1.31419 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/rekommendationer-for-lagsta-grundlaggningsniva-langs-ostersjokusten-i-stockholms-lan-1.31390 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-forlangning-av-givet-tillstand-att-uppfora-och-driva-gruppstation-for-vindkraft-m-m-vid-kriegers-flak-1.31323 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ombyggnad-av-e4-och-for-anlaggning-av-gang-och-cykelvag-delen-ullanger-docksta-i-kramfors-kommun-vasternorrlands-lan-1.31321 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-vastlanken-1.31314 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-gallande-palsjo-andring-av-helsingborgs-oversiktsplan-1.31226 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-sis-remiss-10803-1.31224 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/fordjupad-oversiktsplan-for-lodose-lilla-edets-kommun-1.31222 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-fordjupning-av-oversiktsplan-for-gallivare-malmberget-och-koskullskulle-gallivare-kommun-1.31219 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-losningar-rorande-fartyg-for-undersokningar-inom-institutionen-for-akvatiska-resursers-verksamhet-1.31217 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samradsunderlag-for-miljoprojekt-gusum-valdemarsviks-kommun-1.31214 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/synpunkter-pa-hjalpreda-for-bedomning-av-paverkan-och-miljoproblem-1.31132 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-avseende-upphandlingsutredningens-slutbetankande-sou-2013-12-1.31079 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/oversiktsplan-for-lekebergs-kommun-1.31042 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/nyanlaggning-ombyggnad-av-vag-mellan-kaunisvaara-och-junosuando-i-pajala-kommun-norrbottens-lan-1.31038 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/omremiss-av-andring-i-transportstyrelsens-foreskrifter-om-obemannade-raketer-och-uppslapp-av-foremal-for-rorelser-i-luften-1.31035 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/reviderade-foreskrifter-om-kontroll-av-luftkvalitet-1.31029 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-inom-transportstyrelsen-verksamhet-1.30934 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/jarnvagsplan-lidingobanan-partiell-dubbelsparsutbyggnad-torsvik-gashaga-brygga-lidingo-kommun-stockholms-lan-1.30855 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/falu-kommuns-ansokan-om-flodesframjande-samt-lagligforklararatgarder-for-falun-kornasstrommen-1.30830 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/arbetsprogram-med-tidtabell-och-oversikt-av-vasentliga-fragor-i-sodra-ostersjons-bottenhavets-vasterhavets-bottenvikens-och-norra-ostersjons-vattendistrikt-1.30760 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-ansokan-enligt-lagen-1966-314-om-kontinentalsockeln-avseende-undersokningar-av-svensk-kontinentalsockel-i-ostersjon-1.30644 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-angaende-muddring-spontning-m-m-i-vasteras-hamn-1.30600 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/underlag-for-miljokonsekvensbeskrivning-av-nord-stream-ag-s-utbyggnadsprojekt-underrattelse-fran-ryssland-finland-danmark-och-tyskland-om-gransoverskridande-miljokonsekvenser-enligt-esbokonventionen-1.30481 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/nord-stream-utbyggnadsprojekt-samradsunderlag-sverige-1.30479 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/utokat-samrad-for-lilla-varholmen-1.30435 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/sis-remiss-10824-e-tillganglighet-pren-301-549-accessibility-requirements-for-public-procurement-of-ict-products-and-services-in-europe-1.30430 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/vindkraft-tematiskt-tillagg-till-oversiktsplanen-skelleftea-kommun-vasterbottens-lan-1.30349 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/promemorian-dammsakerhet-atgardande-av-sakerhetsbrister-1.30346 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-malarprojektet-fordjupning-och-breddning-av-de-allmanna-farlederna-till-vasteras-och-koping-samt-uppgradering-av-sodertalje-kanal-och-sluss-1.30342 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samradsmaterial-for-de-planerade-vindkraftsparkerna-sandberget-och-abmoberget-sorsele-kommun-vasterbottens-lan-1.30197 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-standarden-geografisk-information-vattensystem-sis-tk-452-1.30195 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ncc-roads-ab-angaende-anlaggande-och-drift-av-tidsbegransad-utskeppningshamn-och-tillfallig-bro-vid-norvik-nynashamns-kommun-1.30181 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-vag-86-bergsaker-kovland-delen-bergsaker-silje-1.30179 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/arbetsplan-for-vag-551-m-m-delen-haljum-njurundabommen-sundsvalls-kommun-vasternorrlands-lan-1.30155 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forstudie-tunnelbana-till-nacka-1.30153 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/plan-vid-handelse-av-karnteknisk-olycka-1.30149 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/regional-vattenforsorjningsplan-for-vasterbottens-lan-1.30145 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/redovisningar-av-regeringsuppdragen-om-bevarande-av-biologisk-mangfald-sammanstalld-information-om-ekosystemtjanster-samt-gron-infrastruktur-naturvardsverkets-rapport-december-2012-1.30143 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/riksrevisionens-rapport-svensk-rymdverksamhet-en-strategisk-tillgang-1.30108 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/oversiktsplan-falun-borlange-1.30091 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/havs-foreskrifter-om-klassificering-och-miljokvalitetsnormer-avseende-ytvatten-1.29962 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-for-anlaggande-av-vatmark-pa-fastigheten-katrineholm-lerbo-ekeby-i-katrineholms-kommun-sodermanlands-lan-1.29885 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-fran-habo-vindkraftverk-ab-om-tillstand-till-uppforande-av-vattenkraftverk-vid-lungsjoan-i-falu-och-leksands-kommuner-1.29883 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/regional-vattenforsorjningsplan-kalmar-lan-1.29881 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/andring-till-icao-doc-7754-om-observationer-och-prognoser-gallande-flygvader-1.29876 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/andring-i-transportstyrelsens-foreskrifter-om-obemannade-raketer-och-uppslapp-av-foremal-for-rorelser-i-luften-1.29831 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-tematiskt-tillagg-till-oversiktsplan-for-jokkmokks-kommun-landsbygdsutveckling-i-strandnara-lage-lis-1.29725 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/landsbygdsutveckling-i-strandnara-lagen-lis-tillagg-till-oversiktsplan-for-avesta-kommun-1.29723 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/jarnvagsutredning-simrishamnsbanan-delen-malmo-tomelilla-1.29721 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/sammanfattande-redogorelse-over-kommuntackande-oversiktsplan-for-ovanakers-kommun-i-gavleborgs-lan-1.29717 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/betankandet-undersokningstillstand-och-arbetsplaner-1.29652 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-till-ateruppforande-och-tillbyggnad-av-brygga-pa-fastigheten-stridsby-3-1-i-norrtalje-kommun-1.29623 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/rapport-om-klimatfardplan-2050-1.29621 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-forslag-till-sgus-foreskrifter-om-kartlaggning-och-analys-av-grundvatten-samt-sgus-foreskrifter-om-miljokvalitetsnormer-och-statusklassificering-av-grundvatten-1.29478 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/statens-geotekniska-instituts-rapport-effektivare-markbyggande-1.29402 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ludvika-kommuns-forslag-till-ny-kommuntackande-oversiktsplan-1.29400 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/bemotande-fran-stockholms-kommun-exploateringsnamnden-angaende-vattenverksamhet-vid-slussen-och-malarens-reglering-m-m-1.29398 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-av-tillagg-till-oversiktsplan-for-miljo-och-riskfaktorer-i-norrkopings-kommun-1.29055 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/jarnvagsplan-lidingobanan-1.29027 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/den-nationella-arliga-uppfoljningen-2013-av-miljokvalitetsmalet-ett-rikt-odlingslandskap-1.29024 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/den-nationella-arliga-uppfoljningen-2013-av-miljokvalitetsmalet-grundvatten-av-god-kvalitet-1.29021 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/den-nationella-arliga-uppfoljningen-2013-av-miljokvalitetsmalet-giftfri-miljo-1.28953 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/foreskrifter-om-undantag-fran-tillstandsplikt-for-vissa-radiosandare-1.28914 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/den-nationella-arliga-uppfoljningen-2013-av-god-bebyggd-miljo-1.28889 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/den-nationella-arliga-uppfoljningen-2013-av-levande-skogar-1.28872 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/den-nationella-arliga-uppfoljningen-2013-av-hav-i-balans-samt-levande-kust-och-skargard-levande-sjoar-och-vattendrag-samt-ingen-overgodning-1.28826 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/den-arliga-uppfoljningen-av-naturvardsverkets-miljokvalitetsmal-1.28803 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/eu-s-7e-miljohandlingsprogram-att-leva-gott-inom-planetens-granser-1.28799 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-bygglov-pa-norra-vaderoarna-1-1-avseende-tillbyggnad-av-fristaende-hotellrumsbyggnad-1.28789 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/internationella-civila-luftfartsorganisationens-icao-flygvadermote-2014-1.28783 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/granskning-av-forslag-till-ny-kommuntackande-oversiktsplan-for-lulea-1.28779 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/den-nationella-arliga-uppfoljningen-2013-av-miljokvalitetsmalet-saker-stralmiljo-1.28717 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ny-skotselplan-for-naturreservatet-bjuroklubb-i-skelleftea-kommun-1.28715 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/utokat-samrad-for-lilla-varholmen-1.28665 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/nytt-samrad-angaende-oversiktsplan-for-saters-kommun-dalarnas-lan-1.28634 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/fordjupad-oversiktsplan-for-omradet-kring-osjon-och-runn-borlange-kommun-1.28408 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/utokat-samrad-for-hovgardens-avfallsanlaggning-1.28406 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/spridning-av-bekampningsmedel-vectobac-g-i-deje-forshaga-kommun-under-2013-1.28336 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/fordjupad-oversiktsplan-for-kusten-umea-kommun-vasterbottens-lan-1.28334 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-for-oversiktsplan-leksands-kommun-2014-1.28332 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-vag-551-delen-haljum-njurundabommen-sundsvalls-kommun-vasternorrlands-lan-1.28321 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-forslag-till-kommuntackande-oversiktsplan-for-haparanda-kommun-1.28317 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samradsremiss-jarnvagsutredning-sundsvall-harnosand-1.27956 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-betankandet-maritim-samverkan-sou-2012-48-1.27673 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-om-ansokan-om-spridning-av-bekampningsmedlet-vectobac-g-under-sasongen-2013-i-nedre-dalalvsomradet-1.27662 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-ansokan-enligt-lagen-om-kontinentalsockeln-om-undersokningstillstand-avseende-undersokningar-av-svensk-kontinentalsockel-i-ostersjon-1.27469 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samradsunderlag-angaende-ny-gotaalvbro-jarnvagsplan-och-tillstand-till-vattenverksamhet-1.27394 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-forslag-till-fordjupad-oversiktsplan-avseende-vindkraft-langs-kommungransen-gallivare-och-jokkmokks-kommun-1.27263 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/utstallning-av-arbetsplan-vag-870-inom-kiruna-kommun-norrbottens-lan-1.27261 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samradsremiss-forstudie-for-vag-86-bergsaker-kovland-sundsvalls-kommun-vasternorrlands-lan-1.27259 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-arbetsplan-for-ny-del-av-vag-e10-kiruna-kommun-1.27257 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-angaende-tillstand-och-villkor-till-ansokta-verksamheter-for-stockholms-hamn-ab-att-anlagga-och-driva-hamn-vid-norvikudden-i-nynashamns-kommun-1.26908 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-naturvardsverkets-rapport-kring-utvardering-av-projektet-lavinprognoser-i-sverige-2011-2012-1.26905 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-malarprojektet-fordjupning-och-breddning-av-de-allmanna-farlederna-till-vasteras-och-koping-samt-uppgradering-av-sodertalje-sluss-och-kanal-1.26597 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/arbetspapper-till-icao-air-navigation-conference-2012-1.26548 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-av-transportstyrelsens-foreskrifter-om-flygvadertjanst-met-1.26545 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forfragan-tillstand-for-flodesframjande-atgarder-samt-utrivning-och-ateruppbyggnad-av-stora-kraftverket-i-sor-lingans-utlopp-i-linghedsstrommen-1.25834 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ny-bro-over-umea-alv-vid-killingholmen-samradsunderlag-for-vattenverksamhet-1.25817 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samradsremiss-forstudie-for-vag-e4-genomfart-alandsbro-harnosands-kommun-vasternorrlands-lan-1.25621 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/partiell-dubbelsparsutbyggnad-pa-lidingobanan-strackan-torsvik-gashaga-brygga-1.25595 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/utredningen-om-oversyn-av-de-statliga-insatserna-for-dammsakerhet-n-2011-05-betankande-dammsakerhet-tydliga-regler-och-effektiv-tillsyn-sou-2012-46-1.25403 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forstudie-for-vag-86-kovland-kavsta-sundsvalls-kommun-vasternorrlands-lan-1.25095 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/naturvardsverkets-promemoria-med-forslag-till-genomforande-av-ett-kommissionsbeslut-i-fraga-om-omsesidigt-utbyte-av-information-och-rapportering-av-luftkvaliteten-1.25019 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-foreskrifter-om-barlastvattenhantering-1.24968 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/anlaggande-av-strandbad-och-lod-damm-vid-loppholmarna-i-stora-lindessjon-1.24963 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/betankandet-internationellt-stod-vid-kriser-sou-2012-29-1.24899 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/fortum-dalalven-kraft-ab-angaende-utforande-av-dammsakerhetshojande-atgarder-pa-untra-kraftverks-dammar-i-dalalven-uppsala-och-gavleborgs-lan-1.24878 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-fran-dalfors-kraft-ab-om-tillstand-att-for-utnyttjande-av-vattenkraften-i-dalforsa-bygga-och-behalla-dalfors-kraftverk-m-m-1.24762 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-angaende-omgravning-av-afaran-anlaggande-av-damme-samt-ansokan-om-upphavande-av-del-av-gallande-sjosankningsforetag-i-edsan-sollentuna-kommun-1.24760 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/sammanfattande-redogorelse-over-kommunomfattande-oversiktsplan-for-bollnas-kommun-gavleborgs-lan-1.24757 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-oversiktsplan-for-ludvika-kommun-1.24704 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/synpunkter-pa-underrattelse-om-att-danmark-paborjat-planering-av-en-vindkraftspark-pa-kriegers-flak-i-ostersjon-1.24608 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/kommunicering-av-lansstyrelsens-yttrande-och-trafikverkets-utlatande-over-inkomna-synpunkter-pa-arbetsplan-for-e4-forbifart-stockholm-1.24605 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/oversiktsplan-for-saters-kommun-1.24461 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forstudie-ny-jarnvagsstation-i-kiruna-1.24459 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-vindbruksplan-tematiskt-tillagg-till-oversiktsplan-for-pitea-kommun-1.24271 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/oversyn-av-affars-och-samverkansmodell-i-geodatasamverkan-1.24267 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/european-aviation-safety-agency-angaende-technical-requirements-and-operational-procedures-for-meteorological-services-1.24255 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forandring-av-icao-annex-19-safety-management-1.24253 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/jarnvagsplan-dubbelsparsfunktion-stenkumla-dunsjo-och-arbetsplan-vag-597-och-arbetsplan-vag-608-1.24246 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/vattenverksamhet-i-ballstaan-inom-bromstens-industriomrade-spanga-1.24240 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-kommuntackande-oversiktsplan-for-haparanda-kommun-1.24231 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/statens-geotekniska-instituts-rapport-skredrisker-i-gota-alvdalen-i-ett-forandrat-klimat-1.24209 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/rapport-om-oversyn-av-svenska-artprojektet-1.24204 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-enligt-15-a-lagen-1966-314-om-kontinentalsockeln-for-utlaggande-av-undervattenskabel-for-starkstrom-m-m-pa-kontinentalsockeln-utanfor-territorialgransen-pa-sodra-midsjobanken-i-ostersjon-1.22970 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-utredningen-myndighetschefers-villkor-sou-2011-81-1.22834 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-att-inom-befintligt-vatmarksomrade-vid-osterviks-trask-erstaviken-25-1-nacka-kommun-iordningstalla-anvandbara-markytor-for-bl-a-lagerbyggnader-1.22731 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/delbetankandet-registerdata-for-forskning-sou-2012-36-1.22700 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-nedlaggning-av-torrlaggningsforetaget-dalkarlskarr-norrangen-sandemar-haninge-kommun-1.22685 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/skinnskattebergs-kommuns-och-sveaskog-forvaltnings-ab-s-ansokan-om-dels-lagligforklaring-av-liendammen-vid-sjon-liens-utlopp-i-forsan-i-skinnskattebergs-kommun-och-dels-tillstand-enligt-miljobalken-att-bygga-om-dammen-1.22683 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/betankandet-kvalitetssakring-av-forskning-och-utveckling-vid-statliga-myndigheter-sou-2012-20-1.22681 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/begransad-klimatpaverkan-i-ostergotland-forslag-till-nya-miljomal-1.22679 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/rapport-angaende-transportsystemet-kompletterande-bilaga-till-slutredovisning-av-uppdrag-till-statens-energimyndighet-att-redovisa-underlag-infor-kommande-beslut-om-forskning-och-innovation-pa-energiomradet-1.22675 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-arbetsplan-for-vag-870-nikkaluoktavagen-1.22663 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forstudie-av-jarnvagsstrackan-hallsberg-asbro-1.22655 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-fran-stockholms-kommun-om-tillstand-enligt-miljobalken-till-vattenverksamhet-i-och-utanfor-slussenomradet-nya-vattenhushallningsbestammelser-for-malaren-samt-tillstand-till-paverkan-pa-natura-2000-omraden-1.22648 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-enligt-miljobalken-angaende-vindplats-goteborg-1.22642 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forfragan-habo-vindkraftverk-ab-angaende-anlaggning-av-lungsjoans-kraftverk-m-m-1.22421 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/lagligforklaring-och-ombyggnad-av-sangendammen-i-sangens-utlopp-ur-sjon-sangen-och-installation-av-en-fiskvag-1.22384 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-regionalt-atgardsprogram-for-miljokvalitetetsmalen-2012-2016-i-skane-lan-1.22306 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-fran-ideella-foreningen-bryggplats-i-timmervik-om-tillstand-att-utoka-antalet-bryggor-batplatser-inom-befintlig-smabatshamn-pa-fastigheten-savelycke-1-2-stenungsunds-kommun-1.22304 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-enligt-miljobalken-att-anlagga-motorsportanlaggningen-viking-motor-park-enkopings-kommun-1.22267 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/rapporten-god-havsmiljo-2020-del-1-inledande-bedomning-del-2-god-miljostatus-och-miljokvalitetsnormer-foreskrift-om-vad-som-kannetecknar-god-miljotillstatus-samt-miljokvalitetsnormer-for-nordsjon-och-ostersjon-1.22236 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-for-palning-i-viskans-botten-och-strandkant-schaktning-och-erosionsskydd-inom-fastigheterna-simonsland-15-och-lundby-1-1-boras-stad-1.22221 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ab-storstockholms-lokaltrafiks-ansokan-om-tillstand-till-bibehallen-tillforsel-av-vatten-for-att-oka-grundvattenmangden-samt-uppforande-av-en-ny-anlaggning-for-infiltration-av-dranvatten-fran-tunnelbanan-pa-fastigheten-bromsten-9-2-i-stockholms-kommun-1.22186 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-for-palning-i-viskans-botten-och-strandkant-schaktning-och-erosionsskydd-inom-fastigheterna-simonsland-15-och-lundby-1-1-boras-stad-1.22184 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-fran-huddinge-kommun-om-omprovning-och-ev-nedlaggning-av-glomsta-torrlaggningsforetag-beror-fastigheter-inom-huddinge-glomsta-1.22182 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-vattenskyddsomrade-for-vattern-1.22180 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/slutredovisning-av-uppdrag-till-statens-energimyndighet-att-redovisa-underlag-infor-kommande-beslut-om-forskning-och-innovation-pa-energiomradet-1.21955 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-om-forandring-av-icao-annex-3-om-aeronautisk-meteorologi-flygvader-1.21953 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-fran-icao-om-rymdvader-1.21951 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-for-vattenverksamhet-inom-fastigheten-sicklaon-38-1-kvarnholmens-sodra-strand-i-nacka-kommun-1.21949 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/foreskrifter-om-avgifter-inom-transportstyrelsens-verksamhet-1.21920 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/valdemarsviks-kommun-ansoker-hos-mark-och-miljodomstolen-om-tillstand-for-vattenverksamhet-inom-fifallaans-avrinningsomrade-1.21918 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-fran-sollentuna-kommun-om-tillstand-enligt-miljobalken-till-vattenverksamhet-i-syfte-att-forbattra-miljon-i-och-kring-edsan-1.21916 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/angaende-nybyggnad-av-byggnad-for-hamnservice-pa-fastigheten-norra-vaderoarna-1-1-1.21888 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-enligt-lagen-1966-314-om-kontinentalsockeln-att-undersoka-havsbotten-i-hanobukten-inom-allmant-vatten-i-kristianstads-kommun-och-solvesborgs-kommun-1.21886 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-for-del-av-luleas-kommuntackande-oversiktsplan-lulea-stads-landsbygd-samt-resor-och-transporter-1.21725 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-till-dels-befintlig-smabatsbrygga-vid-norrviken-samt-dels-befintlig-intagsbrygga-med-ombyggnad-stora-timaron-i-osterakers-kommun-timaron-1-17-1.21714 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-for-andring-av-gallande-tillstand-for-uttag-av-grundvatten-till-jordbruksbevattning-kiaby-16-6-och-backaskog-1-39-kristianstad-kommun-1.21712 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-fran-nora-kommun-om-tillstand-till-brobygge-over-hagbyan-for-ny-bussgata-nora-1-1-och-nora-1-2-1.21710 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/anmalan-om-vattenverksamhet-avseende-ny-vattenledning-i-norrstrom-stockholms-kommun-1.21707 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-fran-stigtomta-biogas-om-tillstand-for-uppforande-och-drift-av-en-biogasanlaggning-pa-rosang-3-1-nykopings-kommun-1.21633 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/kolbackens-kraft-kb-ansokan-om-tillstand-enligt-miljobalken-till-ombyggnad-och-effektivisering-av-semla-kraftverk-i-kolbacksan-inom-fagersta-kommun-1.21631 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/anmalan-om-vattenverksamhet-svedala-kommun-for-uppforande-av-erosionsskydd-vid-segea-pa-fastigheten-svedala-25-12-1.21629 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/kvalitetsgranskning-urval-till-overvakningsprogram-2012-for-ytvatten-1.21627 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/andring-av-helsingborgs-oversiktsplan-for-allerum-hjalmshult-1.21622 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-fran-e-on-varme-sverige-ab-om-uppforande-och-drift-av-anlaggning-for-produktion-av-el-fjarrvarme-och-fordonsgas-i-hogbytorp-industriomrade-1.21368 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/tillatlighetsprovning-av-vastlanken-tagtunnel-under-goteborg-mellan-olskroken-och-almedal-1.21366 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/utstallningshandling-oversiktsplan-2012-astorps-kommun-1.21229 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-europaparlamentets-och-radets-direktiv-om-andring-av-direktiven-2000-60-eg-och-2008-105-eg-angaende-prioriterade-amnen-pa-vattenpolitikens-omrade-samt-rapport-fran-kommissionen-till-europaparlamentet-och-radet-om-resultatet-fran-oversynen-av-bilaga-x-1.21227 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/transportstyrelsens-forslag-for-forutsattningar-for-flygvadertjanst-i-sverige-1.21224 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/uppdaterad-nationell-geodatastrategi-1.21174 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-vattenskyddsomrade-med-foreskrifter-till-skydd-for-ytvattentakterna-i-vallsjon-och-arnanasasjon-savsjo-och-nassjo-kommuner-1.21171 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/kungorelse-angaende-ansokan-om-lagforklaring-av-befintliga-anlaggningsdelar-m-m-i-jarbo-ovre-och-nedre-vattenkraftverk-vid-ormesaters-strom-i-farglanda-kommun-vastra-gotalands-lan-1.21167 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/kungorelse-angaende-ansokan-fran-eskilstuna-energi-och-miljo-ab-om-tillstand-till-vattenuttag-och-kylvattenutslapp-m-m-i-eskilstunaan-1.21164 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/totalforsvarets-forskningsinstitut-foi-redovisning-av-regeringsuppdrag-om-en-internationell-jamforelse-i-fraga-om-militar-flygverksamhet-och-vindkraft-1.21027 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-spridning-av-bekampningsmedlet-vectobac-g-under-sasongen-2012-i-nedre-dalalvsomradet-1.20979 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-spridning-av-bekampningsmedlet-vectobac-g-under-sasongen-2012-i-deje-forshaga-kommun-varmlands-lan-1.20977 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-utforande-av-dammsakerhetshojande-atgarder-pa-untra-kraftverks-dammar-i-dalalven-uppsala-och-gavleborgs-lan-1.20700 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/norrtalje-kommuns-ansokan-om-tillstand-enlig-miljobalken-for-utbyte-av-bro-over-norrtaljean-1.20698 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/andring-i-hantering-av-avgifter-for-flygtrafiktjanst-1.20620 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-reform-av-den-gemensamma-jordbrukspolitiken-efter-2013-1.20228 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-foreskrifter-om-undantag-fran-tillstandsplikt-for-vissa-radiosandare-1.20108 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-for-vattenverksamhet-i-ballstaan-vid-bromstens-industriomrade-spanga-stockholms-kommun-1.20106 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/promemoria-med-forslag-till-kustbevakningsdataforordning-1.20055 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/kommissionens-forslag-till-forordning-om-en-europeisk-havs-och-fiskerifond-kom-2011-408-slutlig-1.19883 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/strandskydd-och-landsbygdsutveckling-tillagg-till-oversiktsplan-for-pajala-kommun-1.19691 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-avseende-genomforande-av-det-omarbetade-eu-direktivet-om-byggnaders-energiprestanda-m-m-promemoria-ii-forslag-och-bedomningar-avseende-nara-nollenergibyggnader-1.19685 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/miljokonsekvensbeskrivning-i-ett-gransoverskridande-sammanhang-esbokonventionen-om-sydvestlinken-ny-kraftforbindelse-mellan-norge-och-sverige-1.19683 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samverkansavtal-for-geodatasamverkan-1.19606 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-anmalan-enligt-forordningen-1998-1388-om-vattenverksamhet-m-m-1.19595 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-fran-e-on-varme-sverige-ab-och-e-on-gas-sverige-ab-angaende-uppforande-och-drift-av-anlaggning-for-produktion-av-el-fjarrvarme-och-fordonsgas-i-hogbytorp-i-upplands-bro-kommun-stockholms-lan-1.19573 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/vattenplan-for-haninge-kommun-1.19564 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/sammanfattande-redogorelse-infor-leksands-kommuns-nya-oversiktsplan-1.19562 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/sammanfattande-redogorelse-infor-falu-kommuns-nya-oversiktsplan-1.19560 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-forslag-till-tillagg-om-strandnara-boende-for-landskapsutveckling-till-den-kommuntackande-oversiktsplanen-for-ronneby-kommun-blekinge-lan-1.19284 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/eu-kommissionens-forslag-till-ramprogram-for-forskning-och-innovation-1.19222 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/utvarderingen-av-barents-rescue-2011-1.19201 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-beslut-angaende-vattenskyddsomrade-med-foreskrifter-for-ytvattentakten-glan-norrkopings-kommun-ostergotlands-lan-1.19168 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-enligt-esbokonventionen-angaende-miljokonsekvensbeskrivning-av-vindkraftsparken-wikinger-nordost-om-rugen-i-tysklands-ekonomiska-zon-1.19166 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/smhis-forskning-underlag-till-forskningspropositionen-2012-1.19108 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/hamnbanan-bohusbanan-dubbelspar-pa-strackan-olskroken-kville-1.19106 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/identifiering-av-omraden-med-betydande-oversvamningsrisk-1.19103 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-bildande-av-naturreservatet-havang-och-vitemolla-strandbackar-1.19096 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-avseende-genomforande-av-det-omarbetade-eu-direktivet-om-byggnaders-energiprestanda-m-m-promemoria-1-forslag-avseende-energideklarationer-1.19091 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-for-jarnvagsutredning-pitea-lulea-1.18647 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-oversiktsplan-2012-astorps-kommun-1.18600 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-fordjupad-oversiktsplan-for-kalix-centrum-1.18598 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-avseende-dammsakerhetshojande-atgarder-vid-ransarens-regleringsdamm-vilhelmina-kommun-vasterbottens-lan-1.18591 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/tillaggsbetankande-av-havsplaneringsutredningen-kunskap-pa-djupet-kunskapsunderlag-for-havsplanering-sou-2011-56-1.18588 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/tillstand-till-vattenverksamhet-1.18582 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/fordjupningspromemoria-om-helsingborgs-stads-klimatanpassning-1.18580 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-ny-oversiktsplan-for-klippans-kommun-1.18455 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/nationellt-program-for-karnkraften-i-polen-samrad-enligt-esbokonventionens-protokoll-1.18444 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/stigande-vatten-en-handbok-i-oversvamningsplanering-for-vastra-gotaland-och-varmlands-lan-1.18409 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-revidering-av-riksintresse-for-vindbruk-delprojekt-1-1.18285 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/redovisning-av-uppdrag-om-forstudie-om-uppbyggandet-av-gron-infrastruktur-och-framtagande-av-indikatorer-for-gynnsam-bevarandestatus-1.18256 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samverkansplaner-for-vardefulla-kust-och-havsomraden-projektrapport-och-rekommendationer-for-vidare-arbete-1.18254 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/skellefteaprojektet-vagutredning-atgarder-for-att-uppna-ett-hallbart-transportsystem-1.18252 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/erfarenheter-fran-olyckor-och-allvarliga-handelser-1.18069 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/begaran-om-underlagsmaterial-och-tidigt-samrad-infor-upprattande-av-forstudie-gallande-vag-315-gc-vag-vemdalen-by-1.18050 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/hoga-havsnivaer-falsterbonaset-samt-omradena-vid-hollviken-och-kampinge-1.17998 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/miljomalsberedningens-betankande-etappmal-i-miljomalssystemet-sou-2011-34-samt-naturvardsverkets-rapport-miljomal-pa-ny-grund-rapport-6420-mars-2011-1.17983 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forstudie-nora-orebro-1.17948 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-vattenskyddsomrade-med-foreskrifter-till-skydd-for-ytvattentakten-i-vixensjoarna-eksjo-kommun-1.17946 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forstudie-godsspar-nordvast-om-norrkoping-1.17944 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-vattenskyddsomrade-med-foreskrifter-till-skydd-for-grundvattentakten-vid-ranneslatt-eksjo-kommun-1.17913 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-vattenskyddsomrade-med-foreskrifter-till-skydd-for-grundvattentakten-utanfor-mariannelund-eksjo-och-vimmerby-kommuner-1.17707 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/norrbotniabanan-utstallning-av-jarnvagsutredning-inklusive-godkand-mkb-jarnvagsutredning-110-strackan-umea-robertsfors-1.17681 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/foreskrifter-om-uppskjutning-av-obemannade-raketer-och-uppslapp-av-foremal-for-rorelse-i-luften-1.17629 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/utvarderingsrapport-samo-kko-2011-1.17508 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forstudie-av-jarnvagsstrackan-stockholm-jarna-1.17488 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-andring-av-vattenforekomstindelning-for-ryllshyttebacken-i-garpenberg-hedemora-kommun-1.17438 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/departementspromemoria-om-kustbevakningsdatalag-1.17436 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/saneringsplan-efter-karnteknisk-olycka-2011-2015-1.17375 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/utstallelse-av-arbetsplan-for-e4-forbifart-stockholm-1.17370 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/boverkets-sammanstallning-av-nationella-mal-planer-och-program-av-betydelse-for-samhallsplanering-1.17189 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/sammanfattande-redogorelse-over-kommunomfattande-oversiktsplan-for-ockelbo-kommun-gavleborgs-lan-1.17179 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-oversiktsplan-for-lilla-edets-kommun-1.17177 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-enligt-miljobalken-om-forslag-till-uppforande-av-ett-vindkraftverk-pa-fastigheten-foss-berg-3-1-munkedals-kommun-1.17148 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/tematiskt-tillagg-till-oversiktsplan-2001-med-tema-vindkraft-utstallningsforslag-110519-1.17126 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/omradesbestammelser-for-norrekas-och-ornahusen-med-omnejd-simrishamns-kommun-skane-lan-1.16928 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-forslag-till-plan-for-vindbruk-tematiskt-tillagg-till-oversiktsplan-for-bodens-kommun-1.16818 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-foreskrifter-om-avgifter-inom-transportstyrelsens-verksamhet-1.16816 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/utkast-till-forordningar-om-styrning-av-el-till-samhallsviktiga-elanvandare-i-en-frankopplingssituation-1.16658 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samradsunderlag-kring-vattenverksamhet-i-slussenomradet-1.16652 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/servicecenterutredningens-betankande-ett-myndighetsgemensamt-servicecenter-sou-2011-38-1.16648 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-frikyla-saltsjon-pa-uppdrag-av-ab-fortum-varme-samagt-med-stockholms-stad-1.16644 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/detaljplan-for-del-av-skanor-2-1-flerbostadshus-vellinge-kommun-skane-lan-1.16514 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/jarnvagsplan-for-hamnbanan-bohusbanan-dubbelspar-pa-strackan-olskroken-kville-samrad-aven-for-tillstandsansokan-for-vattenverksamhet-samt-natura-2000-1.16487 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/vindkraftsprojekt-sodra-midsjobanken-samrad-enligt-6-kap-miljobalken-1.16369 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-enligt-15a-lagen-1966-314-om-kontinentalsockeln-for-utlaggande-och-upptagande-av-undervattenskabel-pa-kontinentalsockeln-utanfor-skagerak-1.16337 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-enligt-15a-lagen-1966-314-om-kontinentalsockeln-for-utlaggande-av-sjokabel-pa-kontinentalsockeln-utanfor-territorialgransen-i-ostersjon-1.16331 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/underrattelse-angaende-jarnvagsplan-for-utbyggnad-av-malarbanan-strackan-barkarby-kallhall-jarfalla-kommun-1.16274 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/post-och-telestyrelsens-forslag-till-allmanna-rad-om-den-svenska-frekvensplanen-1.16272 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/lansstyrelsens-planer-for-krishantering-raddningstjanst-respektive-sanering-vid-utslapp-fran-karnteknisk-anlaggning-overtagande-av-kommunal-raddningstjanst-och-instruktion-for-lansstyrelsens-krisorganisation-och-krisstab-1.16239 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-forslag-till-vindkraftsutredning-tillagg-till-oversiktsplan-for-arjeplogs-kommun-1.16189 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/gronbok-om-nasta-eu-program-for-fou-och-innovation-1.16151 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/skriftligt-samrad-angaende-goteborg-landvetter-airports-ansokan-om-nytt-miljotillstand-enligt-miljobalkens-bestammelser-1.16080 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/betankandet-e-legitimationsnamnden-och-svensk-e-legitimation-sou-2010-104-1.16067 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forstudie-vag-331-delen-bro-over-kanal-i-bergeforsen-1.16029 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forstudie-jarnvagsstrackan-vasteras-eskilstuna-1.16024 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/utredningen-om-inrattande-av-havs-och-vattenmyndigheten-m-2010-03-1.15875 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/dalabanan-forstudie-uppsala-sala-och-sala-borlange-1.15821 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-enligt-miljobalken-for-ny-kraftvarme-och-biogasanlaggning-i-upplands-bro-1.15819 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/konsekvensanalys-med-tillhorande-forslag-till-foreskrifter-for-nationalparkerna-inom-varldsarvet-laponia-1.15564 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/sammanfattande-redogorelse-over-kommunomfattande-oversiktsplan-for-gavle-kommun-gavleborgs-lan-1.15522 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/statens-energimyndighets-redovisning-smaskalig-forbranning-av-fasta-biobranslen-1.15517 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/havsplaneringsutredningens-betankande-planering-pa-djupet-fysisk-planering-av-havet-sou-2010-91-1.15514 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/information-inom-tornealvens-avrinningsomrade-infor-finlands-preliminara-bedomning-av-oversvamningsrisker-1.15444 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-gemensam-samverkansinstruktion-vid-fara-for-hoga-floden-oversvamningar-och-dammbrott-1.15440 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-detaljplan-for-del-av-porson-del-av-porson-1-3-m-fl-aurorum-1.15340 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-hansynsomrade-vid-vaderoarna-1.15338 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-naturreservatet-vaderoarna-i-tanums-kommun-1.15332 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-pa-samverkansplan-for-vardefulla-kust-och-havsomraden-pilotprojekt-norra-bohuslan-1.15282 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/tematiskt-tillagg-till-oversiktsplan-2001-med-tema-vindkraft-samradsforslag-1.15203 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-enligt-lagen-om-sveriges-ekonomiska-zon-for-uppforande-och-drift-av-en-vindmatningsstation-pa-sodra-midsjobanken-1.15191 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/planeringsunderlag-for-haparanda-kommun-1.15087 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forstudie-for-godsspar-nordvast-om-norrkoping-1.15077 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/anlaggande-av-en-storre-vatmark-ca-60-ha-pa-rolfsakers-gard-kungsbacka-kommun-1.15011 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/planerad-vindkraftsetablering-vid-ivarsboda-umea-och-robertsfors-kommuner-1.14850 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-ombyggnad-av-dammen-i-lossen-1.14848 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-samverkansplan-for-baltic-sea-protected-areas-bspa-hoga-kusten-1.14794 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-nationell-strategi-for-skydd-av-samhallsviktig-verksamhet-1.14743 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forfattningsforslag-i-anledning-av-inrattandet-av-en-havs-och-vattenmyndighet-1.14644 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/vagutredning-skellefteaprojektet-1.14595 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-tematiskt-tillagg-till-oversiktsplan-for-pajala-kommun-1.14298 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/innovationsupphandling-sou-2010-56-1.14294 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/kunskapsforsorjning-for-havs-och-vattenmyndigheten-1.14286 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-forslag-till-ny-reglering-av-malaren-1.14270 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/icao-s-doc-7754-andringar-tillhandahallande-av-flygvadertjanst-1.14246 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/promemoria-om-geologisk-lagring-av-koldioxid-1.14211 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-enligt-lagen-1966-314-om-kontinentalsockeln-for-uttag-av-bottenmaterial-vid-sandhammarbank-1.14206 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-pa-samverkansplan-for-biosfarkandidatomrade-blekinge-arkipelag-1.14175 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/boverkets-klimatanpassningsuppdrag-2010-synpunkter-pa-forslag-1.13974 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/godsstraket-genom-bergslagen-ombyggnad-till-dubbelspar-av-delen-stenkumla-dunsjo-fraga-om-avstaende-fran-tillatlighetsprovning-1.13963 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/anmalan-enligt-miljobalken-fran-eulos-vind-ab-1.13823 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/betankandet-effektivare-planering-av-vagar-och-jarnvagar-sou-2010-57-1.13809 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/affarsverket-svenska-kraftnats-rapport-samhallets-elberedskap-analys-och-forslag-betraffande-elberedskapslagen-1997-288-1.13807 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/oversyn-av-de-statliga-insatserna-for-dammsakerhet-1.13805 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/underrattelse-om-utstallning-av-kommuntackande-oversiktsplan-for-alvsbyns-kommun-1.13780 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/jarnvagsplan-med-miljokonsekvensbeskrivning-for-malarbanan-strackan-barkarby-kallhall-jarfalla-kommun-1.13778 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/jarnvagsutredning-pitea-lulea-sodra-gaddvik-1.13656 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/uppforande-och-drift-av-en-vindmatningsstation-pa-sodra-midsjobanken-1.13652 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-granser-for-marina-direktivet-1.13647 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/jarnvagsutredning-umea-robertsfors-1.13645 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/behovsanalys-atgardskostnadsdatabas-1.13642 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/underrattelse-jarnvagsplan-abisko-bangardsforlangning-bdl-111-1.13520 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/internationella-civila-luftfartsorganisationen-icao-doc-9634-avseende-flygvadertjanst-in-nordatlanten-1.13413 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/lantmateriets-forslag-till-kvalitetsforbattring-av-hojdmodellen-1.13411 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/granskning-av-forslag-till-tema-vindkraft-vindbruksplan-for-olofstroms-kommun-blekinge-lan-1.13398 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/fornyad-remiss-med-anledning-av-kompletterad-vagutredning-for-vag-e22-delstrackan-linderod-va-inom-kristianstad-kommun-skane-lan-1.13395 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/internationella-civila-luftfartsorganisationens-icao-doc-9673-avseende-flygvadertjanst-i-asien-och-stillahavsomradet-1.13127 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/inriktning-for-prioritering-av-elanvandare-enligt-styrel-1.13125 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/statens-jordbruksverks-forslag-till-handlingsprogram-for-minskade-vaxtnaringsforluster-och-vaxthusgasutslapp-for-perioden-2011-2016-med-utblick-till-2020-1.13117 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/svenskt-inspel-till-nasta-ramprogram-for-forskning-teknisk-utveckling-och-demonstration-1.13112 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-fran-icao-om-behov-av-satellitsandningar-for-distribution-av-flygvaderinformation-sadis-1.12943 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-genomforandet-av-europaparlamentets-och-radets-direktiv-om-upprattande-av-en-ram-for-gemenskapens-atgarder-pa-havsmiljopolitikens-omrade-1.12915 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/internationella-civila-luftfartsorganisationens-icao-doc-7673-avseende-flygvadertjanst-i-asien-och-stillahavsomradet-1.12912 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/tematiskt-tillagg-till-oversiktsplan-for-bodens-kommun-avseende-forslag-till-omraden-for-landsbygdsutveckling-i-strandnara-lage-s-k-lis-omraden-1.12693 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-samverkansplan-for-bspa-stora-nassa-svenska-hogarna-1.12532 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-av-reviderade-bedomningsgrunder-for-grundvatten-1.12513 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-vagledning-for-samverkansomradena-att-arbeta-i-samverkansomraden-enligt-forordningen-2006-942-om-krisberedskap-och-hojd-beredskap-1.12511 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samradsunderlag-for-vindplats-goteborg-vinga-vind-1.12509 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/underrattelser-angaende-fast-vag-och-jarnvagsforbindelse-over-fehmarn-balt-1.12480 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-fran-icao-om-andringar-av-observationer-fran-danska-offshore-konstruktioner-1.12369 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/underrattelse-enligt-esbokonventionen-om-ansokan-om-andring-i-tillstandet-for-havsvindkraftsparken-ventotec-ost-2-nordost-om-rugen-tyskland-1.12351 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/underrattelse-enligt-esbokonventionen-om-miljokonsekvensbeskrivningar-i-ett-gransoverskridande-sammanhang-om-havsvindkraftsparken-strom-nord-norr-om-rugen-tyskland-1.12349 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ny-publikation-fran-svenskt-vatten-p105-handbok-for-langsiktigt-hallbar-dag-och-dranvattenhantering-1.12347 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ny-publikation-fran-svenskt-vatten-p-104-nederbordsdata-vid-dimensionering-och-analys-av-avloppssystem-1.12344 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/transportstyrelsens-foreskrifter-om-utnamning-av-leverantorer-av-flygtrafikledningstjanst-ats-1.12310 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/begaran-om-samrad-for-bropassage-for-vag-och-jarnvag-over-muonioalven-infor-ansokan-om-tillstand-for-vattenverksamhet-1.12284 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/jarnvagsanslutning-av-blivande-gruvverksamhet-i-pajala-kommun-remiss-infor-tillatlighetsprovning-1.12280 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-bygglov-for-uppforande-av-tva-stycken-vindkraftverk-pa-fastigheten-arbra-kyrkby-9-2-bollnas-kommun-1.12023 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/tillagg-till-oversiktsplanen-for-vindkraft-i-mala-och-norsjo-kommuner-1.11854 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/laponiaprocessen-bilaga-1-forslag-till-forvaltningsplan-for-varldsarvet-laponia-med-ingaende-nationalparker-och-naturreservat-1.11844 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/utstallningsforslag-av-vindbruksplan-for-lilla-edets-kommun-1.11842 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/abisko-bangardsforlangning-utstallning-av-jarnvagsplan-inklusive-godkand-miljokonsekvensbeskrivning-1.11718 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forstudie-vag-502-genom-lofsdalen-och-vag-315-genom-vemdalsskalet-1.11650 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/program-for-fordjupning-av-oversiktsplan-h-helsingborgs-stad-1.11643 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/regeringens-tillatlighetsprovning-enligt-17-kap-miljobalken-utbyggnad-till-dubbelspar-pa-svealandsbanan-delen-strangnas-harad-1.11636 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/rakel-nulage-och-framtid-kommunikation-samordning-och-interoperabilitet-slutrapport-fran-arbetsgruppen-rakel-1.11580 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/pajalaprojektet-utstallning-av-jarnvagsutredning-inklusive-godkand-miljokonsekvensbeskrivning-1.11578 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-for-kompletterande-undersokningar-av-havsbotten-nordvast-om-smogen-kungshamn-i-sotenas-kommun-vastra-gotalands-lan-enligt-lag-1966-314-om-kontinentalsockeln-1.11550 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-enligt-15-a-lagen-1966-314-om-kontinentalsockeln-for-utlaggande-av-undervattenskabel-pa-kontinentalsockeln-utanfor-territorialgransen-i-ostersjon-1.11507 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/prissatt-vatten-sou-2010-7-och-naturvardsverkets-rapporter-6345-och-6346-vidareutveckling-av-forslag-till-avgiftssystem-for-kvave-och-fosfor-1.11482 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-myndigheten-for-samhallsskydd-och-beredskaps-foreskrifter-om-statliga-myndigheters-risk-och-sarbarhetsanalyser-1.11433 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/overklagande-i-fraga-om-vattenskyddsomrade-for-oresjo-vattentakt-boras-kommun-1.11408 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forstudie-vag-86-delen-bergsaker-kovland-1.11329 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/oversiktsplan-for-umea-kommun-fordjupning-for-kusten-med-miljokonsekvensbeskrivning-1.11327 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-vattenverksamhet-i-ballstaan-1.11325 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-vattenverksamheten-i-ballstaan-1.11323 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-oversiktsplan-for-jokkmokks-kommun-1.11321 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/vindkraftsplan-atvidabergs-kommun-1.11319 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/naturvardsverkets-forslag-till-reviderade-foreskrifter-for-kontroll-av-miljokvalitetsnormerna-for-utomhusluft-1.11278 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-av-naturvardsverkets-forslag-till-revidering-av-naturvardsverkets-handbok-2003-6-om-vattenskyddsomrade-1.11196 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/foreskrifter-och-allmanna-rad-for-flygraddningstjanst-1.11095 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-andring-av-internationella-civila-luftfartsorganisationens-icao-doc-9635-regional-flygtrafikplan-for-nordatlantsregionen-nat-1.11090 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/internationella-civila-luftfartsorganisationens-icao-doc-9634-avseende-flygvadertjanst-i-nordatlanten-1.11086 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/kungorelse-planutstallning-tematiskt-tillagg-till-oversiktsplanen-avseende-vindkraft-for-torsas-kommun-kalmar-lan-1.11073 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-undersokningstillstand-enligt-lagen-1966-314-om-kontinentalsockeln-att-undersoka-ett-omrade-i-narheten-av-den-svensk-tyska-gransen-i-vastra-ostersjon-1.11064 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/oversvamningsprogram-karlstads-kommun-1.10950 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/foreskrifter-och-allmanna-rad-om-flygraddningstjanst-1.10923 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/betankandet-av-utredningen-for-havs-och-vattenmiljofragor-sou-2010-8-1.10899 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-organisation-avseende-statens-forsknings-och-undersokningsfartyg-1.10843 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-omarbetning-av-forordning-eg-nr-1794-2006-om-ett-gemensamt-avgiftssystem-for-flygtrafiktjanster-1.10775 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-over-vindkraftplanering-i-mala-och-norsjo-kommuner-vasterbottens-lan-1.10670 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-fordjupad-oversiktsplan-riksgransen-tornetrask-omradet-1.10573 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-fordjupad-oversiktsplan-riksgransen-tornetrask-omradet-1.10571 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-angaende-tillagg-till-oversiktsplan-2008-tema-strandnara-olofstroms-kommun-blekinge-lan-1.10485 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-oversiktsplan-for-lilla-edets-kommun-1.10481 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-for-undersokningar-av-bottenforhallanden-vid-storgrundet-i-soderhamns-kommun-1.10478 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/stockholm-arlanda-airport-samrad-angaende-ansokan-om-nytt-miljotillstand-for-verksamheten-i-enlighet-med-miljobalkens-bestammelser-1.10473 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/sjofartsverkets-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-anmalningsplikt-informationsskyldighet-och-rapporteringsskyldighet-i-vissa-fall-rapporteringsforeskriften-1.10465 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-uppforande-av-vindkraftverk-rangedala-falskog-boras-stad-1.10413 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/energimyndighetens-underlag-till-sveriges-nationella-handlingsplan-for-energi-fran-fornybara-energikallor-1.10411 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-vindkraftsutredning-tillagg-till-oversiktsplan-for-arjeplogs-kommun-1.10350 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/vagutredning-vag-32-eksjo-mjolby-pa-delen-bredestad-marback-i-aneby-kommun-1.10331 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/vagutredning-for-vag-131-osterbymo-tranas-vagutbyggnad-och-forbattringsatgarder-pa-delen-ramfall-hestra-i-ydre-kommun-1.10329 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/utbyte-av-uppgifter-om-signifikant-vader-underlag-for-utfardande-av-vulkanisk-aska-och-tropisk-cyklon-samt-speciella-meteorologiska-rapporter-1.9986 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/andringar-av-krav-pa-flygvaderrapporter-och-flygplatsprognoser-for-distribution-via-satellitsystem-1.9984 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-enligt-miljobalken-6-kap-4-oversvamningsskydd-for-arvika-stad-1.9919 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/lagradsremiss-om-ny-gransalvsoverenskommelse-med-finland-med-vissa-tillhorande-forordningsandringar-1.9906 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/flygvadertjanst-i-asien-och-stillahavsomradet-1.9867 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-oversiktsplan-for-kramfors-kommun-1.9812 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/jarnvagsanslutning-till-gruvverksamhet-i-pajala-1.9809 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/tillhandahallande-av-24-timmars-flygplatsprognoser-1.9788 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/strategi-for-myndigheternas-arbete-med-e-forvaltning-sou-2009-86-1.9774 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/enkat-om-behov-betraffande-djupmodell-over-ostersjon-1.9751 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-verksamhetsmodell-for-geodatasamverkan-1.9740 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-forslag-till-oversiktsplan-for-alvsbyns-kommun-1.9738 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/internationella-civila-luftfartsorganisationens-icao-doc-7754-andringar-avseende-flygvadertjanst-vid-flygplats-1.9735 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/overklagan-i-fraga-om-vattenskyddsomrade-1.9730 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/instruktion-for-hantering-av-kryptonycklar-i-nycklar-1.9720 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/synpunkter-pa-ansokan-om-bygglov-for-mareograf-sotenas-1.9480 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-forslag-till-vindkraftsutredning-tillagg-till-oversiktsplan-for-arvidsjaur-1.9478 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-for-malarbanans-utbyggnad-strackan-barkaby-kallhall-1.9476 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-av-slutbetankandet-svenskt-rattsvasende-i-internationella-uppdrag-m-m-1.9472 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/pts-forslag-till-allmanna-rad-om-den-svenska-frekvensplanen-1.9377 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/slutrapport-av-naturvardsverkets-regeringsuppdrag-17-i-regleringsbrev-for-2008-forslag-till-nationella-atgarder-enligt-baltic-sea-action-plan-bsap-1.9219 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/mojligheter-till-intensivodling-av-skog-mint-1.9217 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/myndighet-for-hallbart-samhallsbyggande-en-granskning-av-boverket-sou-2009-57-1.9093 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/icao-remiss-andringar-avseende-flygvadertjanst-i-asien-och-stillahavsomradet-1.9091 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/anpassning-till-ett-forandrat-klimat-stigande-vatten-i-samhallsplaneringen-rekommendationer-for-planering-av-bebyggelse-vid-vanern-bohuskusten-och-i-inlandet-1.9089 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-foreskrifter-avseende-civila-myndigheters-kryptoberedskap-1.9087 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-foreskrifter-om-krav-pa-informationssakerhet-1.9085 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-forslag-till-oversiktsplan-2030-karlskrona-kommun-blekinge-lan-1.9083 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-forbifart-stockholm-arbetsplan-1.9079 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/foreskrifter-och-allmanna-rad-for-flygraddningstjanst-1.9077 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/vidareutnyttjande-av-handlingar-genomforande-av-psi-direktivet-ds-2009-44-1.9075 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/betankande-av-utredningen-om-miljomalssystemet-miljomalen-i-nya-perspektiv-sou-2009-83-samt-bilagan-till-betankandet-1.9073 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-proposal-for-amendment-of-the-icao-eur-air-navigation-plan-volume-ii-fasid-doc-7754-1.9071 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-proposal-for-amendment-of-the-icao-european-air-navigation-plan-volume-1-basic-anp-doc-7754-1.9069 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-oversiktsplan-for-pajala-kommun-1.9067 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-forslag-till-oversiktsplan-for-jokkmokks-kommun-1.8665 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/yttrande-over-forslag-till-vindbruksplan-for-lilla-edet-kommun-1.8663 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-forslag-till-tillagg-om-strandnara-boende-for-landskapsutveckling-till-den-kommuntackande-oversiktsplanen-for-olofstroms-kommun-blekinge-lan-1.8448 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/norrbotniabanan-utstallning-av-jarnvagsutredning-inkl-godkand-mkb-1.8446 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/vagverkets-utredning-for-vag-e45-alvangen-stenroset-avseende-utokning-av-vagkorridoren-och-kompletterande-tillatlighetsprovning-enligt-17-kap-miljobalken-vastra-gotalands-lan-1.8439 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/tillganglighet-till-flygplatser-for-samhallsviktiga-insatser-transportstyrelsens-rapport-tsl-2009-519-1.8436 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/vindkraftsstrategi-for-karlskrona-kommun-en-del-av-karlskronas-nya-oversiktsplan-1.8046 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-forslag-tillagg-till-oversiktsplan-tema-vindkraft-for-olofstroms-kommun-blekinge-lan-1.8044 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/vindkraftsstrategi-for-torsas-kommun-en-del-av-torsas-nya-oversiktsplan-1.8032 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-forslag-till-vindkrafts-strategi-for-karlskrona-kommun-en-del-av-karlskronas-nya-oversiktsplan-i-blekinge-1.8029 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/effektiva-transporter-och-samhallsbyggande-en-ny-struktur-for-sjo-luft-vag-och-jarnvag-sou-2009-31-1.3774 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-gransoverskridande-miljokonsekvenser-av-nord-stream-gasledningsprojekt-genom-ostersjon-1.3772 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/trygg-med-vad-du-ater-nya-myndigheter-for-sakra-livsmedel-1.3770 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/utlaggande-av-rorledningssysytem-for-gastransport-mellan-ryssland-och-tyskland-pa-kont-sockeln-inom-svensk-ek-zon-i-ostersjon-1.3768 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/naturvardsverkets-forslag-till-ny-forordning-om-miljokvalitetsnormer-for-utomhusluft-1.3766 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-angaende-nya-och-andrade-foreskrifter-om-flygtafiktjanst-luftrumsplanering-m-m-1.3760 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-adoption-of-amendment-74-to-annex-3-1.3758 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-adoption-of-amendment-34-to-annex-15-1.3756 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/alvdalens-kommuns-skrivelse-till-lansstyr-dalarnas-lan-anmalan-om-misstankt-brott-mot-vattendom-under-2006-for-asens-kraftverk-1.3754 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/proposal-for-amendments-and-consequential-pans-abc-and-pans-atm-relating-to-aeronautical-information-services-1.3752 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/survey-on-the-status-of-the-meteorological-information-provided-for-low-level-flights-by-the-eur-nat-states-1.3750 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-handbok-om-atgardsprogram-inom-vattenforvaltning-enl-forordn-2004-660-om-forvaltn-av-kvaliteten-pa-vattenmiljon-1.3748 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/terminologi-geodata-sis-remiss-6090-sis-tk-512-1.3746 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-av-utkast-till-handbok-for-tillampningen-av-11-kap-mb-vattenverksamheter-1.3744 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/miljokonsekvensbeskrivning-enligt-esbo-konventionen-begaran-om-synpunkter-pa-nord-streams-underlagsmaterial-infor-esbo-samrad-1.3738 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/synpunkter-pa-kompl-underlag-for-miljokonsekvensbeskrivning-for-nord-stream-dragning-av-gasledning-soder-och-oster-om-bornholm-1.3734 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-kommissionens-gronbok-om-en-havspolitik-for-eu-1.3726 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/arbetsprogram-for-sodra-ostersjons-vattendistrikt-2007-2009-1.3724 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/arbetsprogram-for-vasterhavets-vattendistrikt-2007-2009-1.3722 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/arbetsprogram-for-bottenvikens-vattendistrikt-2007-2009-1.3720 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/arbetsprogram-for-norra-ostersjons-vattendistrikt-2007-2009-1.3717 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-av-rapport-pa-vag-mot-ett-oljefritt-sverige-1.3703 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-forslag-till-nationell-geodatastrategi-1.3701 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-forslag-till-andrade-foreskrifter-om-utformning-och-anvandning-av-luftrummet-1.3699 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/kemiska-vattenundersokningar-sis-remiss-5029-1.3697 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-for-uppforande-och-drift-av-en-matstation-vid-sodra-midsjobanken-1.3695 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-delbetankandet-ett-svenskt-havsmiljoinstitut-sou-2006-112-1.3693 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/delbetankande-oversvamningshot-risker-och-atgarder-for-malaren-hjalmaren-och-vanern-1.3691 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/naturvardsverkets-forslag-om-nya-miljokvalitetsnormer-for-arsenik-nickel-kadmium-och-bens-a-pyren-1.3689 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-angaende-lansstyrelsens-program-for-raddningstjanst-vid-utslapp-av-radioaktiva-amnen-och-saneringsplan-1.3687 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-jarnvagsutredningar-norrbotniabanan-samradshandling-1.3684 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-svensk-unescostrategi-2007-2013-1.3682 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/vagutredning-effektivare-nord-sydliga-forbindelser-i-stockholmsomradet-1.3680 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-infor-regeringens-tillatlighetsprovning-enligt-17-kap-miljobalken-1.3678 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/naturvardsverkets-foreskrifter-om-atgardsprogram-for-ytvatten-enligt-forordningen-om-forvaltning-av-kvaliteten-pa-vatten-1.3676 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-proposal-for-the-amendment-of-annex-3-and-annex-15-relating-to-the-use-of-the-public-internet-1.3673 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forfragan-om-smhis-medverkan-i-riksrevisionens-granskning-av-hantering-av-kriser-vid-omfattande-elavbrott-1.3671 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/inf-om-planerad-ansokan-om-tillstand-enligt-miljobalken-for-att-bygga-en-ny-kraftstation-i-anslutning-till-befintlig-1.3668 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/omremiss-av-forslag-till-foreskrifter-om-utformning-och-anvandning-av-luftrummet-1.3666 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/omremiss-av-forslag-till-nya-och-andrade-foreskrifter-angaende-flygtrafikledning-1.3663 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-jarnvagsutredning-svealandsbanan-delen-sodertalje-eskilstuna-1.3661 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansvarskommittens-slutbetankande-hallbar-samhallsorganisation-med-utvecklingskraft-sou-2007-10-1.3659 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ans-om-tillstand-enl-lagen-om-sveriges-ek-zon-for-uppforande-och-drift-av-en-gruppstation-for-vindkraft-vid-stora-middelgrund-1.3657 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/foreskrifter-allmanna-rad-handbok-samt-faststallande-av-miljokvalitetsnormer-for-ytvatten-1.3655 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-jarnvagsutredning-hallsberg-degeron-1.3653 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forfragan-om-kostnader-for-arbetet-med-atgarder-for-att-uppna-miljokvalitetsmalet-god-bebyggd-miljo-1.3651 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/hemstallan-om-redovisning-av-resurser-avseende-expertstod-pa-cbrn-omradet-1.3649 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/sis-remiss-5167-kemiska-vattenundersokningar-1.3647 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-angaende-nya-och-andrade-foreskrifter-om-radiotelefoni-och-fraseologi-1.3645 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/projekt-ostlanken-samrad-om-jarnvagsutredning-jarna-linkoping-1.3643 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-undersokningstillstand-enligt-kontinentalsockellagen-1966-314-1.3641 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-for-utlaggande-av-undervattenskabel-enligt-15-a-lagen-1966-314-om-kontinentalsockeln-1.3639 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/miljomal-for-vastra-gotaland-1.3637 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-sammanslagning-av-statens-stralskyddsinstitut-och-statens-karnkraftinspektion-1.3635 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-enligt-lagen-1966-314-om-kontinentalsockeln-att-utforska-havsbotten-vid-finngrunden-1.3633 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/detaljplanesamrad-detaljplan-for-del-av-kattegatt-skottarevet-1.3630 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/utvardering-av-miljokvalitetsmalet-saker-stralmiljo-1.3628 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-ang-utredning-om-data-for-klimat-och-miljoforskning-1.3626 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/betankande-alltid-redo-en-ny-myndighet-mot-olyckor-och-kriser-sou-2007-31-1.3624 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-enligt-lagen-100-314-om-kontinentalsockeln-att-utforska-havsbotten-i-tre-omraden-utanfor-kungshamn-1.3622 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-av-sgus-underlag-for-fordjupad-utvardering-av-miljokvalitetsmalet-grundvatten-av-god-kvalitet-1.3620 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-god-begyggd-miljo-fordjupad-utvardering-av-miljomalsarbetet-1.3618 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/sis-remiss-5304-kemiska-vattenundersokningar-1.3616 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-underlagsrapporter-till-den-fordjupade-utvarderingen-av-miljokvalitetsmal-1.3614 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-av-forslag-till-beslut-och-skotselplan-for-kvadofjardens-naturreservat-i-valdemarsviks-kommun-ostergotlands-lan-1.3612 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/extern-remiss-faktablad-om-skyddade-omraden-enligt-vattenforvaltningsforordningen-1.3610 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/synpunkter-pa-program-for-miljokonsekv-beskrivn-av-utbyggn-av-karnkraftverket-i-olkiluoto-finland-med-en-fjarde-karnkraftenhet-1.3608 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-boverkets-sarskilda-sektorsansvar-for-miljomalsarbete-2007-1.3606 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/vag-e20-delen-alinsas-vargarda-objektnr-434591-1.3604 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-av-delrapport-inom-nv-s-regeringsuppdrag-ett-kunskaps-och-planeringsunderlag-for-havet-1.3602 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-av-delrapport-inom-nv-s-regeringsuppdrag-ett-kunskaps-och-planeringsunderlag-for-havet-1.3598 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/vagutredning-for-vag-e45-pa-delen-alvangen-gardhemsrondellen-trollhattan-ale-lilla-edets-trollhattans-kommun-v-gotalands-lan-1.3596 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/informationsdelning-pa-sakert-satt-en-internremiss-till-samva-medlemmarnas-organisation-1.3594 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-kontrollstation-2008-den-svenska-klimatstrategins-utveckling-1.3591 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-forslag-till-reviderade-miljomal-for-uppsala-lan-2008-2010-1.3589 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-utbyggnad-av-strackan-arlov-a-flackarp-till-fyra-spar-sodra-stambanan-1.3587 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-inriktningsunderlag-infor-den-langsiktiga-infrastrukturplaneringen-for-perioden-2010-2019-1.3583 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-miljomalsdokument-grundvatten-av-god-kvalitet-hav-i-balans-och-en-levande-kust-1.3581 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-rapport-om-inforande-av-inspire-direktivet-i-nationell-lagstiftning-1.3579 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/synpunkter-pa-program-for-miljokonsekv-beskrivn-av-utbyggn-av-karnkraftverket-i-lovisa-finland-med-en-tredje-karnkraftenhet-1.3577 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-angaende-synpunkter-pa-program-for-mkb-for-byggande-av-nytt-karnkraftverk-i-litauen-1.3575 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-sis-tk-323-remverk-for-geografisk-information-iso-10111-2-cd-1.3573 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/inbjudan-till-att-inkomma-med-synpunkter-nord-stream-ag-1.3571 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/naturvardsverkets-forslag-till-reviderade-foreskrifter-om-kontroll-av-miljokvalitetsnormerna-for-utomhusluft-1.3569 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/konsekvensutredning-av-foreskrifter-om-gemenskapscertifikat-for-flygledare-1.3567 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-pa-kbms-utredning-expertresurser-pa-cbrn-omradet-1.3565 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/tydligare-statligt-ansvar-i-plan-och-bygglagen-uppdragsredovisning-fran-boverket-i-samverkan-med-lansstyrelserna-1.3563 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-forslag-till-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-hantering-av-avgifter-for-flygtrafiktjanst-1.3561 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-vattenverksamhet-okad-avtappningskapacitet-och-vattenbyggnadsarbeten-vid-slussen-samt-forandrad-reglering-av-malaren-1.3559 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-slutbetankande-av-klimat-och-sarbarhetsutredningen-sou-2007-60-1.3557 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-fran-nord-stream-om-forlangd-undersokningsperiod-1.3555 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-ny-svensk-indelning-av-skogsrelaterade-agoslag-samt-utredning-av-kravet-pa-skogs-och-miljoredovisning-smor-1.3553 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-miljoovervakningens-roll-inom-ekosystemansatsen-1.3551 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-enl-6-kap-4-miljobalken-projektering-av-en-fiskvag-vid-sibro-damme-1.3549 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/att-styra-staten-regeringens-styrning-av-sin-forvaltning-sou-2007-75-1.3547 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-samhallsviktiga-anvandares-behov-av-prioritetsfunkt-i-elektroniska-kommunikationer-forslag-om-inforande-i-mobila-nat-1.3545 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/omremiss-forslag-till-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-hantering-av-avgifter-for-flygtrafiktjanst-1.3543 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samhallets-krisberedskap-planerad-verksamhet-2009-2011-1.3540 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-avseende-ds-2007-39-handlingsplan-for-en-ny-institutssektor-1.3538 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-undersokningstillstand-enligt-lag-1966-314-om-kontinentalsockeln-1.3473 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-uppfoljning-av-de-statliga-miljoledningssystemens-effekter-och-konsekvenser-1.3471 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/vagutredning-for-vag-e6-pa-delen-palen-tanumshede-tanums-kommun-vastra-gotalands-lan-1.3469 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-avgifter-sou-2007-1.3467 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-forslag-till-foreskrifter-om-andring-i-naturvardsverkets-foreskrifter-nfs-2006-1-1.3465 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/tjansteman-i-beredskap-samt-ledningsfunktion-1.3463 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-med-anledning-av-inforande-av-inspire-direktivet-1.3461 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-fran-datafangst-till-datavardskap-oversyn-av-datahanteringen-i-nationell-inventering-av-landskapet-i-sverige-nils-1.3459 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/oversikt-av-vasentliga-fragor-for-forvaltningsplan-i-norra-ostersjons-vattendistrikt-2008-2009-1.3451 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/vagutredning-for-e4-sundsvall-delen-myre-vindskarsudde-och-vindkarsudde-skonsberg-inom-sundsvalls-kommun-vasternorrlands-lan-1.3449 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/oversikt-av-vasentliga-fragor-for-forvaltningsplan-i-sodra-ostersjons-vattendistrikt-2008-2009-1.3447 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/oversikt-av-vasentliga-fragor-for-forvaltningsplan-i-bottenvikens-vattendistrikt-med-tornealvens-avrinningsomrade-2008-2009-1.3444 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/oversikt-av-vasentliga-fragor-for-forvaltningsplan-i-vasterhavets-vattendistrikt-2008-2009-1.3442 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/synpunkter-pa-program-for-miljokonsekvensbedomning-av-nytt-karnkraftverk-i-finland-1.3440 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/synpunkter-pa-eu-kommissionens-forslag-till-direktiv-om-fornybar-energi-1.3438 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-av-statens-energimyndighets-rapport-nytt-planeringsmal-for-vindkraften-ar-2020-1.3435 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-norrbotniabanan-jarnvagsutredning-160-strackan-sodra-gaddvik-lulea-1.3432 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-andring-av-icao-eur-air-navigation-plan-doc-7754-volume-i-basic-anp-serial-no-eur-nat-07-07-met-1.3430 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-av-eu-kommissionens-forslag-till-europaparlamentets-och-radets-direktiv-om-andring-av-direktiv-2003-87-eg-1.3405 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forbattring-av-kunskapsforsorjningen-avseende-grundvattenkvalitet-samt-inforlivande-av-grundvattendirektivet-i-svensk-ratt-1.3403 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/synpunkter-pa-miljokonsekvensbeskrivningen-av-utbyggnad-av-en-fjarde-karnkraftsenhet-i-olkiluoto-finland-1.3400 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-inriktningsdokument-den-svenska-beredskapen-for-radiologiska-och-nuklara-olyckor-1.3398 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/departementsskrivelsen-ersattningssystem-i-samverkan-hantering-av-kommuners-kostnader-i-samband-med-naturkatastrofer-m-m-1.3394 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/klimatberedningens-slutbetankande-svensk-klimatpolitik-sou-2008-24-1.3390 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/att-slutforvara-langlivat-farligt-avfall-i-undermarksdeponi-i-berg-betankande-av-utredningen-om-slutforvar-av-kvicksilveravfall-1.3388 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-av-betankandet-forskningsfinansiering-kvalitet-och-relevans-sou-2008-30-1.3386 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/stranden-en-vardefull-miljo-ds-2008-21-1.3384 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/nationell-geodatastrategi-2008-1.3382 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/jarnvagsplan-och-miljokonsekvensbeskrivning-for-dubbelsparstracka-mellan-nykvarn-ryssjobrink-svealandsbanan-1.3380 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/miljoradets-fordjupade-utvardering-av-sveriges-miljomal-2008-nu-ar-det-brattom-1.3377 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-angaende-forslag-att-lansstyrelserna-tar-over-provningen-av-dumpningsdispenser-1.3375 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-forslag-fran-icao-avseende-andring-i-icao-eur-air-navigation-plan-1.3373 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-inforande-av-andring-74-till-annex-3-andring-av-tillhandahallande-av-taf-1.3370 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/konsekvensutredning-med-remiss-forslag-till-andrade-foreskrifter-och-allmanna-rad-1.3368 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/synpunkter-pa-miljokonsekvensbeskrivningen-av-utbyggnad-av-en-tredje-karnkraftsenhet-vid-karnkraftverket-i-lovisa-finland-1.3366 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-av-fortifikationsverkets-ansokan-om-att-utses-till-stodmyndighet-1.3364 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remittering-av-barlastvattenutredningens-betankande-sou-2008-1-barlastvattenkonventionen-om-sveriges-anslutning-1.3361 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-av-utkast-till-handbok-om-muddring-och-hantering-av-muddermassor-enligt-11-kap-respektive-15-kap-miljobalken-1.3359 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/en-ny-instansordning-for-mal-enligt-plan-och-bygglagen-och-miljodomstolarna-domkretsar-lokalisering-och-handlaggningsregler-1.3357 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/underrattelse-utstallelse-av-jarnvagsplaner-inkl-miljokonsekvensbeskrivning-for-ny-jarnvag-i-kiruna-kommun-norrbottens-lan-1.3346 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/styra-ratt-forslag-om-sjofartsverkets-organisation-sou-2008-53-1.3344 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/kompetenssatsning-for-battre-pbl-tillampning-i-ett-trearsperspektiv-program-for-2009-10-1.3342 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/slutbetankandet-en-utvecklad-havsmiljoforvaltning-sou-2008-48-1.3340 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-anmodan-tillfalle-till-yttrande-over-landskronas-nya-oversiktsplan-1.3336 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-att-utforska-kontinentalsockeln-1966-314-utanfor-forsmark-osthammars-kommun-uppsala-lan-1.3334 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/utstallning-av-jarnvagsplan-med-miljokonsekvensbeskrivning-for-dubbelsparsstrackan-pa-jarnvagen-mellan-nykvarn-ryssjobrink-1.3332 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/eea-s-strategi-2009-2013-remiss-fran-europeiska-miljobyran-eea-1.3330 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/utbyggn-av-slutforvaringsanl-for-anvant-karnbransle-finland-enl-esbokonventionen-om-mkb-i-gransoverskridande-sammanhang-1.3328 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-vag-e20-delen-alingsas-vargarda-objektnr-85434591-1.3313 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forsl-till-vagledn-om-kraftigt-modifierade-och-konstgjorda-vatten-enl-forordn-2004-660-om-forvaltn-av-kval-pa-vattenmiljon-1.3309 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-foreskrifter-om-forvaltningsplaner-avseende-grundvatten-enligt-forordning-2004-660-1.3306 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/nytt-nationellt-forskningsfartyg-fiskeriverkets-rapport-om-ersattningsfartyg-for-argos-1.3301 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-foreskrifter-om-forvaltningsplaner-for-ytvatten-enligt-forordning-2004-660-1.3293 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/myndighet-for-miljon-en-granskning-av-naturvardsverket-sou-2008-62-1.3291 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ans-om-tillstand-enl-lagen-1966-314-om-kontinentalsockeln-att-lagga-ut-en-undervattenskabel-utanfor-svensk-territorialgrans-1.3289 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/norrbotniabanan-utstallning-av-jarnvagsutredning-inklusive-godkand-mkb-1.3286 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/byggprocessutredingens-betankande-bygg-helt-enkelt-sou-2008-68-1.3284 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-om-redovisning-av-regeringsuppdrag-fran-naturvardsverket-om-andamalsenlig-ansvarsfordelning-i-vattenarbetet-1.3270 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-av-forslag-till-vagledning-om-avvikelser-och-undantag-enligt-forordn-2004-660-om-forvaltn-av-kval-pa-vattenmiljon-1.3250 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-undersokningstillstand-enligt-kontinentalsockellagen-1966-314-utforskning-av-havsbottnen-norr-om-smogen-kungsham-1.3248 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/synpunkter-pa-miljokonsekvensbeskrivningen-av-byggande-av-nytt-karnkraftverk-i-litauen-1.3246 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/samrad-om-forslag-till-detaljplaner-for-wackare-ang-runby-upplands-vasby-kommun-1.3239 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/livsmedelsverkets-risk-och-sarbarhetsanalys-2008-1.3236 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/konsekvensutredning-med-remiss-forslag-till-andrade-foreskrifter-och-allmanna-rad-1.3230 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forslag-till-forordningsandringar-1.3228 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-regeringsuppdrag-23-samhallsekonomisk-havsinformation-1.3224 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-undersokningstillstand-enligt-kontinentalsockellagen-1966-314-1.3220 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-slutredovisning-av-kbms-arbete-med-samhallskritiska-beroenden-1.3218 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-energiplan-for-norrkopings-kommun-1.3216 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/fornyad-remiss-med-anledning-av-kompletterad-vagutredn-for-vag-e22-delstrackan-linderod-va-inom-kristianstads-kommun-1.3212 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-delbetankande-provning-av-vindkraft-sou-2008-86-1.3209 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-jarnvagsutredning-malarbanan-delen-tomteboda-kallhall-1.3207 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-enl-1966-314-for-utlaggande-av-rorledningssystem-pa-kontinentalsockeln-utanfor-territorialgransen-1.3197 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-regeringsuppdrag-inriktning-for-skadebegransning-av-handelser-med-farliga-amnen-mot-2015-1.3194 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-programforslag-om-klimatforandringarnas-konsekvenser-for-naturresurserna-i-norden-1.3191 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/eg-kommissionens-forslag-till-omarbetning-av-europaparlamentets-och-radets-forordn-2037-2000-om-amnen-som-bryter-ner-ozonskiket-1.3189 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/miljokonsekvensbeskrivning-enligt-esbo-konventionen-begaran-om-synpunkter-pa-nord-streams-underlagsmaterial-infor-esbo-samrad-1.3187 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-synpunkter-pa-beskrivning-av-gransoverskridande-konsekvenser-av-skanled-gasledning-esbo-konventionen-1.3185 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-ansokan-om-tillstand-enligt-lagen-1966-314-om-kontinentalsockeln-for-uttag-av-bottenmaterial-i-trelleborgs-hamn-1.3183 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/utbyggn-av-slutforvaringsanlaggn-for-anvant-karnbransle-finland-miljokonsekvenbeskrivn-i-ett-gransoverskridande-sammanhang-1.3181 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-enl-kontinentalsockellagen-for-att-genomfora-geotekniska-bottenundersokningar-i-kalmarsund-trolleboda-1.3179 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-klimat-och-energistrategi-for-uppsala-lan-ar-2008-1.3177 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-vattenforvaltning-avgransning-av-miljobedomning-for-atgardsprogram-och-forvaltningsplan-1.3175 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-harmonisering-av-genomgangshojd-i-svenskt-luftrum-1.3173 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-energimyndighetens-rapport-offentlig-upphandling-av-energirelaterad-utrustning-1.3163 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-ett-energieffektivare-sverige-sou-2008-25-vagen-till-ett-energieffektivare-sverige-sou-2008-110-1.3161 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-fran-nord-stream-om-forlangning-respektive-justering-av-befintligt-undersokningstillstand-1.3159 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-aterremittering-av-fjarde-nationella-rapporten-till-sekretariatet-for-konventionen-om-biologisk-mangfald-1.3156 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-av-regeringsuppdrag-om-grundvattnets-betydelse-for-naringslivsutveckling-och-tillvaxt-1.3154 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ostlanken-jarnvagsutredningens-utstallelse-2008-12-16-till-2009-02-15-material-for-samrad-1.3152 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-forslag-till-reviderat-direktiv-for-byggnaders-energiprestanda-1.3150 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ans-om-undersokningstillstand-enl-lagen-1966-314-om-kontinentalsockeln-utanfor-falkenberg-falkenbergs-kommun-hallands-lan-1.3140 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/kompl-underlag-infor-tillatlighetsprovn-enl-17-kap-miljobalken-av-effektivare-nord-sydliga-forbindelser-i-stockholmsomradet-1.3136 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/forvaltningskommittens-slutbetankande-styra-och-stalla-forslag-till-en-effektivare-statsforvaltning-sou-2008-118-1.3125 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ans-om-tillst-enl-lagen-om-kontinentalsockeln-for-utlaggande-av-rorledningssystem-utanfor-territorialgransen-inom-sv-ek-zon-1.3123 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-enligt-lagen-om-kontinentalsockeln-for-utlaggande-av-rorledning-utanfor-territorialgransen-pa-vastkusten-1.3118 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/angaende-andringar-i-forordningen-1993-1745-om-skydd-for-landskapsinformation-1.3116 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/referenslaboratorium-for-luftkvalitet-national-air-quality-reference-laboratory-naqrl-1.3111 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/vindkraftsplan-for-kinda-kommun-1.3107 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/oversiktsplan-for-tierps-kommun-1.3105 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/underrattelse-utstallelse-av-jarnvagsplan-02-inkl-miljokonsekvensbeskrivning-for-ny-jarnvag-i-kiruna-kommun-norrbottens-lan-1.3091 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-av-rapport-om-dikesrensningens-regelverk-1.1464 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-enligt-lagen-om-kontinentalsockeln-for-utlaggande-av-rorledningssystem-utanfor-territorialgransen-inom-svensk-ekonomisk-zon-1.1462 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/remiss-av-utkast-till-handbok-for-tillampningen-av-bestammelserna-om-markavvattning-i-11-kap-miljobalken-1.1458 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/kompletterande-underlag-infor-tillatlighetsprovning-enligt-17-kap-miljobalken-av-effektivare-nord-sydliga-forbindelser-i-stockholmsomradet-1.1457 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-undersokningstillstand-enligt-lagen-1966-314-om-kontinentalsockeln-utanfor-falkenberg-falkenbergs-kommun-hallands-lan-1.1453 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/ansokan-om-tillstand-enligt-lagen-om-kontinentalsockeln-att-utfora-undersokning-av-kontinentalsockeln-i-ostersjon-inom-sveriges-ekonomiska-zon-1.1454 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/remissvar/nationell-strategi-och-handlingsplan-for-frammande-arter-och-genotyper-samt-en-eu-strategi-for-invasiva-arter-1.1449