Sök publikationer

Sökresultat 60 träffar på framtidsklimat

Framtidsklimat i Dalarnas län - enligt RCP-scenarier

RapporterKlimatologiKlimat
KLIMATOLOGI Nr 16, 2015 Framtidsklimat i Dalarnas län − enligt RCP-scenarier Elin Sjökvist, Gunn Persson, Jenny Axén Mårtensson, Magnus Asp, Steve Berggreen- Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson och Håkan Persson Pärmbilden visar den beräknade vegetationsperiodens

Myndigheters arbete med klimatanpassning 2023

RapporterKlimatologiKlimat

Analys av myndigheternas arbete med klimatanpassning
Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete (klimatanpassningsförordningen) fastställer att 32 nationella myndigheter och samtliga 21 länsstyrelser, inom sina ansvarsområden och inom ramen för sina uppdrag, ska initiera, stödja …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 73
Författare: AnnaKarin Unger, Anna Blomqvist, Trine Haugset, Linda Gren
Publicerad: april 2024

Klimat i förändring 2023 Syntesrapport

RapporterKlimatologiKlimat

Sammanfattning                                                                                …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 72
Författare: FN:s klimatpanel IPCC – Sammanfattning för beslutsfattare
Publicerad: 14 september 2023

Homogenisering av månadsmedeltemperatur 1860–2021

RapporterKlimatologiKlimat

I denna rapport presenteras sammanställningen och homogeniseringen av 456 tidsserier för månadsmedeltemperatur. Tidsserierna innehåller data från totalt 836 väderstationer i det svenska stationsnätverket mellan åren 1860 och 2021. Tidsserierna är sammankopplade för att kunna använda så mycket data …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 59
Författare: Magnus Joelsson
Publicerad: december 2022

Jämförelse länsanalyser och scenariotjänst

RapporterKlimatologiKlimat

Länsanalyserna publicerades av SMHI år 2015 (’länsanalyserna’, Sjökvist m.fl. 2015) som följd av regeringsuppdraget att ta fram länsvisa klimatunderlag baserat på resultat från IPCC:s femte vetenskapliga sammanställning (IPCC, 2013). År 2021 publicerade SMHI en ny klimatscenariotjänst …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 70
Författare: Elin Sjökvist, Emil Björck, Daniel Carlsson, Anna Eklund, Karin Jacobsson, Anna Johnell, Johan Södling, Julia Zabori
Publicerad: mars 2023

Myndigheters arbete med klimatanpassning 2022

RapporterKlimatologiKlimat

Analys av myndigheternas arbete med klimatanpassning 
Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete (klimatanpassningsförordningen) fastställer att 32 nationella myndigheter och samtliga 21 länsstyrelser, inom sina ansvarsområden och inom ramen för sina uppdrag, ska initiera, …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 71
Författare: AnnaKarin Unger, Anna Blomqvist, Bodil Englund, Trine Haugset
Publicerad: 18 april 2023

Observerad klimatförändring i Sverige 1860–2021

RapporterKlimatologiKlimat

Historiska observationer av temperatur, vegetationsperiodens längd, nederbörd, snö, globalstrålning och geostrofisk vind i Sverige har analyserats. Längden på de tillgängliga tidsserierna varierar mellan de olika variablerna. Det finns dagliga temperaturobservationer från Uppsala så långt tillbaka …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 69
Författare: Semjon Schimanke, Magnus Joelsson, Sandra Andersson, Thomas Carlund, Lennart Wern, Sverker Hellström, Erik Kjellström
Publicerad: 21 november 2022

MIdAS version 0.1

RapporterKlimatologiKlimat

Biasjustering används för att anpassa resultaten från klimatmodeller så att de blir användbara för effektmodellering och beräkning av klimatindikatorer. Klimatmodeller uppvisar nämligen regionala och säsongsbetonade systematiska avvikelser från observerat klimat, vilket leder till problem för …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi_63
Författare: Peter Berg, Thomas Bosshard, Wei Yang och Klaus Zimmermann
Publicerad: 6 juli 2021

Klimat i förändring 2022 Att begränsa klimatförändringen

RapporterKlimatologiKlimat

I bidraget från arbetsgrupp III (WGIII) till IPCC:s sjätte utvärderingsrapport (AR6) utvärderas litteratur om de vetenskapliga, tekniska, miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekterna av att begränsa klimatförändringen.
Rapporten återspeglar nya rön i relevant litteratur och bygger på tidigare …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 68
Författare: FN:s klimatpanel IPCC – Sammanfattning för beslutsfattare
Publicerad: 15 december 2022

Klimat i förändring 2022 Effekter, anpassning och sårbarhet

RapporterKlimatologiKlimat

Denna sammanfattning för beslutsfattare presenterar huvudslutsatser från bidraget från arbetsgrupp II (WGII) till IPCC:s sjätte utvärderingsrapport (AR6). Rapporten har sin grund i arbetsgruppens bidrag till IPCC:s femte utvärderingsrapport (AR5), tre specialrapporter och bidraget från arbetsgrupp …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 67
Författare: FN:s klimatpanel IPCC – Sammanfattning för beslutsfattare
Publicerad: 27 juni 2022
Alla publikationer
Rapportserier
Ämnesområden
Publiceringsår