Sök publikationer

Sökresultat 60 träffar på framtidsklimat

Framtidsklimat i Kalmar län - enligt RCP-scenarier

RapporterKlimatologiKlimat
KLIMATOLOGI Nr 26, 2015 Framtidsklimat i Kalmar län − enligt RCP-scenarier Gunn Persson, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson och Elin Sjökvist Pärmbilden visar beräknad årsnederbörd vid slutet av

Framtidsklimat i Jönköpings län - enligt RCP-scenarier

RapporterKlimatologiKlimat
KLIMATOLOGI Nr 25, 2015 Framtidsklimat i Jönköpings län − enligt RCP-scenarier Alexandra Ohlsson, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Anna Johnell, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Håkan Persson och Elin Sjökvist Pärmbilden visar den beräknande maximala

Framtidsklimat i Västra Götalands län - enligt RCP-scenarier

RapporterKlimatologiKlimat
KLIMATOLOGI Nr 24, 2015 Framtidsklimat i Västra Götalands län − enligt RCP-scenarier Gitte Berglöv, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Emil Björck, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson, Elin Sjökvist Pärmbilden visar observerad årsmedeltemperatur för perioden 1961

Framtidsklimat i Östergötlands län - enligt RCP-scenarier

RapporterKlimatologiKlimat
KLIMATOLOGI Nr 23, 2015 Framtidsklimat i Östergötlands län − enligt RCP-scenarier Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Anna Johnell, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson, Elin Sjökvist Pärmbilden visar den beräknade årsmedelnederbördens

Framtidsklimat i Södermanlands län - enligt RCP-scenarier

RapporterKlimatologiKlimat
KLIMATOLOGI Nr 22, 2015 Framtidsklimat i Södermanlands län − enligt RCP-scenarier Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Anna Johnell, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson, Elin Sjökvist Pärmbilden visar antal dagar då tillrinningen är lägre

Framtidsklimat i Stockholms län - enligt RCP-scenarier

RapporterKlimatologiKlimat
KLIMATOLOGI Nr 21, 2015 Framtidsklimat i Stockholms län − enligt RCP-scenarier Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Anna Johnell, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson, Elin Sjökvist Pärmbilden visar den beräknade vegetationsperiodens längd

Framtidsklimat i Uppsala län - enligt RCP-scenarier

RapporterKlimatologiKlimat
KLIMATOLOGI Nr 20, 2015 Framtidsklimat i Uppsala län − enligt RCP-scenarier Elin Sjökvist, Magnus Asp, Jenny Axén Mårtensson, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Anna Johnell, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson och Håkan Persson Pärmbilden visar den beräknade maximala 7

Framtidsklimat i Västmanlands län - enligt RCP-scenarier

RapporterKlimatologiKlimat
KLIMATOLOGI Nr 19, 2015 Framtidsklimat i Västmanlands län − enligt RCP-scenarier Alexandra Ohlsson, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Anna Johnell, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Håkan Persson och Elin Sjökvist Pärmbilden visar den beräknade vegetationsperiodens

Framtidsklimat i Örebro län - enligt RCP-scenarier

RapporterKlimatologiKlimat
KLIMATOLOGI Nr 18, 2015 Framtidsklimat i Örebro län − enligt RCP-scenarier Gunn Persson, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson och Elin Sjökvist Pärmbilden visar den beräknade totala 100

Framtidsklimat i Värmlands län - enligt RCP-scenarier

RapporterKlimatologiKlimat
KLIMATOLOGI Nr 17, 2015 Framtidsklimat i Värmlands län − enligt RCP-scenarier Linda Nylén, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Jenny Axén Mårtensson, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson och Elin Sjökvist Pärmbilden visar förändrad lokal 100-års tillrinning vid slutet av
Alla publikationer
Rapportserier
Ämnesområden
Publiceringsår