Sök publikationer

Årsrapport 2013 från utsjöövervakningen

RapporterOceanografi

Resultat från Sveriges nationella marina övervakning i den fria vattenmassan under året 2013.

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: april 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Årsrapport 2012 från utsjöövervakningen

RapporterOceanografi

Resultat från Sveriges nationella marina övervakning i den fria vattenmassan under året 2012.

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: april 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Årsrapport 2011 från utsjöövervakningen

RapporterOceanografi

Resultat från Sveriges nationella marina övervakning i den fria vattenmassan under året 2011.

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: april 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Årsrapport 2010 från utsjöövervakningen

RapporterOceanografi

Resultat från Sveriges nationella marina övervakning i den fria vattenmassan under året 2010.

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: april 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Dana vecka 3-5, 2017

RapporterOceanografi

The expedition was included within SLU:s International Bottom Trawl Survey and covered the Skagerrak and the Kattegat. Mapping of winter nutrient conditions was performed in the Skagerrak and 12 stations with complete hydrography were sampled, 3 ordinary SMHI stations were sampled due to a storm …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: mars 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 3, 2017

RapporterOceanografi

Den för fisk skadliga flagellaten Pseudochattonella spp.* blommade fortfarande i Västerhavet under marsexpeditionen och orsakade klorofyllfluorescenstoppar vid flera stationer. Årets kiselalgsblomning verkar mindre än vanligt och möjligtvis har Pseudochattonella spp.* delvis konkurrerat ut den. …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: mars 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 10-11, 2017

RapporterOceanografi

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll. Helt syrefria förhållanden då svavelväte uppmättes noterades i Västra Gotlandsbassängen från 100 meters djup och i Östra Gotlandsbassängen men då enbart vid Gotlandsdjupet BY15 från 225 meters djup. Vid övriga …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: mars 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 2, 2017

RapporterOceanografi

Den för fisk potentiellt dödliga flagellaten Pseudochattonella spp.* fanns i relativt höga cellantal vid samtliga växtplanktonstationer i Västerhavet. Fluorescenstoppar vid Anholt E, Å13 och Å15 orsakades till stor del av Pseudochattonella*. Störst antal uppmättes vid Å15 med knappt 120 000 celler …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: mars 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 6-7, 2017

RapporterOceanografi

Samtliga närsalter i ytvattnet var generellt normala för årstiden förutom i Östersjön där halterna av silikat var högre eller mycket högre än normalt. Temperaturen i ytvattnet var normal för årstiden förutom i Skagerrak där det var något kallare. Salthalten i ytvattnet var lägre än normalt i …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: februari 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI Årsredovisning 2016

Årsredovisningar

Årsredovisning

 
Typ: Årsredovisningar
Författare: SMHI
Publicerad: februari 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Alla publikationer

Rapportserier

Ämnesområden

Publiceringsår