Syresituationen i Östersjön

Rapporterna beskriver syresituationen i Östersjön och hur den har förändrats sedan 1960-talet. Rapporterna baseras på data insamlade under Baltic International Acoustic Survey (BIAS) och nationell miljöövervakning med bidrag från Sverige, Finland, Estland, Tyskland och Polen. Data från svensk marin miljöövervakning finns tillgängliga för fri nedladdning från vår databas SHARKweb och internationella data finns tillgängliga hos ICES.

Syresituationen i Östersjön 2011

Syrerapport 2011

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson, Martin Hansson, Philip Axe
Publicerad: 2012

Syresituationen i Östersjön 2010

Syrerapport 2010

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson, Martin Hansson, Philip Axe
Publicerad: 2011

Syresituationen i Östersjön 2009

Syrerapport 2009

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson, Martin Hansson, Philip Axe
Publicerad: 2010

Syresituationen i Östersjön 2008

Syrerapport 2008

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson, Lars Andersson, Philip Axe, Anna-Kerstin Thell
Publicerad: 2009
Gå till resultatsida 12 är nuvarande resultatsidan