Medvind - Aktuellt från SMHI

Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner. I Medvind förmedlas aktualiteter av brett intresse samt information om produkter och tjänster på ett lättillgängligt sätt. Medvind visar på SMHIs breda verksamhetsområde.

Medvind nr 1, 2016

I Medvind kan du läsa om SMHIs webbsystem Hyfo där stora mängder data och komplicerade samband blir tydliga. Systemet hjälper både vattenkraftindustrin och kommuner att hålla koll på vattenflöden och vattennivåer. Du har kanske hört talas om El Niño – men vad är det egentligen? Vår expert förklarar …

 
Typ:
Publicerad: 16 mars 2016
Senast uppdaterad:

Medvind nr 4, 2015

I årets sista Medvind kan du läsa om hur klimatet i Arktis påverkar vädret i Sverige med både längre kalla perioder, men också längre perioder med varma sydvindar. Vi berättar också om en nationell studie av hur vedeldning påverkar luftkvaliteten. Studien identifierar flera svenska kommuner med …

 
Typ:
Publicerad: 11 december 2015
Senast uppdaterad:

Medvind nr 3, 2015 - Klimatspecial

Årets tredje utgåva av Medvind är ett specialnummer med temat klimat. Klimatet förändras och den globala uppvärmningen är ett faktum. Vad är det som händer och varför? Och vad kan vi göra för att möta framtidens klimat och anpassa oss till nya förutsättningar Vi berättar om FNs klimatpanel IPCC och …

 
Typ:
Publicerad: 21 september 2015
Senast uppdaterad:

Medvind nr 2, 2015

I Medvind kan du läsa om samband mellan väder och handel och hur ”SMHI Väderinsikt” kan ge affärsnytta. Tjänsten är bland annat intressant för hela livsmedelskedjan, från produktion till försäljning. Vi berättar också om prognoser för marknära ozon, som nu finns på smhi.se, dessutom om ett …

 
Typ:
Publicerad: 1 juni 2015
Senast uppdaterad:

Medvind, nr 1 2015

I 2015 års första Medvind berättar vi om Copernicus – ett europeiskt samarbete för miljö och säkerhet. Genom programmet kommer nya tjänster och produkter som är till stor nytta för samhället att kunna utvecklas. Du kan också läsa om SMHIs uppdrag från MSB att arbeta med rymdväder. Det handlar om …

 
Typ:
Publicerad: 9 mars 2015
Senast uppdaterad:

Medvind, nr 4 2014

I årets sista Medvind kan du läsa om färsk statistik från SMHI som visar att behovet att värma bostäder i Sverige har minskat med upp till tio procent den senaste femtioårsperioden. Vi berättar också om SMHIs tjänster Graddagar och Energi-Index. Läs även om syntesrapporten från FNs klimatpanel …

 
Typ: Medvind, Oceanografi, Meteorologi, Klimat, Forskning
Publicerad: 9 december 2014
Senast uppdaterad:

Medvind, nr 3 2014

I Medvind berättar vi om hur forskning om flödesprognoser kan bidra till att öka beredskapen för lokala översvämningar. På temat hydrologi finns goda exempel från Mölndalsån och Nigerfloden. Kring Mölndalsån samverkar tre kommuner med hjälp av skräddarsytt hydrologiskt prognos- och …

 
Typ:
Publicerad: 13 oktober 2014
Senast uppdaterad:

Medvind, nr 2 2014

I detta nummer av Medvind får du veta mer om trenden med ökad luftfuktighet och hur det påverkar bland annat äldre hus. Vi berättar även om FNs klimatpanel IPCC och de rapporter som hittills presenterats. Läs också om hur forskare genom omfattande analysarbete återskapat vädret i Europa för de …

 
Typ:
Publicerad: 6 oktober 2014
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 1 2014

I detta nummer av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa om den nya webbtjänsten HydroNu , ett nytt verktyg i arbetet med vattenmiljön. Tjänsten visualiserar aktuella vattenflöden och ger även prognoser framåt. Vi berättar också om att SMHI medverkar i ett europeiskt forskningsprojekt om prognoser …

 
Typ: Medvind, Oceanografi, Öppna data, Meteorologi, Klimat, Forskning, Hydrologi
Publicerad: mars 2014
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 3 2013

I detta nummer av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa om ett verktyg som hjälper dig planera efter solens ljus, och ett annat som gör det lätt för dig att se klimatscenarier. Vi berättar att SMHI driver ett europeiskt projekt som ska ge vattenappar med hjälp av öppna data. Dessutom kan du läsa om …

 
Typ: Medvind, Oceanografi, Öppna data, Meteorologi, Klimat, Forskning, Hydrologi
Publicerad: oktober 2013
Senast uppdaterad:
År