Medvind - Aktuellt från SMHI

Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner. I Medvind förmedlas aktualiteter av brett intresse samt information om produkter och tjänster på ett lättillgängligt sätt. Medvind visar på SMHIs breda verksamhetsområde.

Medvind nr 2, 2020

I detta nummer av Medvind sätter vi ljuset på uppvärmningen i Sverige. Våra klimatologer har gjort en ny analys av den temperaturförändring som skett i Sverige sedan 1800-talet. Våra experter konstaterar att uppvärmningen har varit starkast i den norra och östra delen av landet. Analysen visar …

 
Typ:
Publicerad: 3 juni 2020
Senast uppdaterad:

Medvind nr 1, 2020

I årets första Medvind handlar det om den (hittills) varma vintern och om det finns någon koppling till pågående klimatförändring.  Vi berättar också om hur klimatdata blir affärsnytta och om det förnyade vädervarningssystemet som ska införas under 2021. Läs också om SMHIs expeditioner med nya …

 
Typ:
Publicerad: 27 februari 2020
Senast uppdaterad:

Medvind nr 4, 2019

I årets sista upplaga av Medvind berättar vi om att SMHIs forskare gjort nya beräkningar av hur klimatet förändras i världen. Beräkningarna bekräftar att mängden utsläppta växthusgaser gör skillnad. De visar också att den globala uppvärmningen sker snabbare än vad tidigare beräkningar visat. …

 
Typ:
Publicerad: 18 december 2019
Senast uppdaterad:

Medvind nr 3, 2019

FN:s klimatpanel IPCC sammanställer aktuell kunskap om klimatet. Nu har klimatpanelen sammanställt ytterligare en specialrapport, denna gång om Havet och kryosfären i ett förändrat klimat. Kryosfären är de frusna delarna av jorden, till exempel glaciärer och havsisen i Arktis. IPCC betonar i …

 
Typ:
Publicerad: 15 oktober 2019
Senast uppdaterad:

Medvind nr 2, 2019

Årets andra upplaga av medvind handlar bland annat om en av SMHIs viktigaste uppgifter - att utfärda varningar när det finns risk för vädersituationer som kan orsaka störningar i samhället. Nu har SMHI startat ett projekt för att införa konsekvensbaserade vädervarningar, så att varningarna blir mer …

 
Typ:
Publicerad: 29 maj 2019
Senast uppdaterad:

Medvind nr 1, 2019

Årets första Medvind handlar bland annat om ett spännande projekt som SMHI jobbar med i Bosnien. Bosnien är ett av de länder som har sämst luftkvalitet i Europa. Tusentals personer dör i förtid på grund av den dåliga luftmiljön varje år. Nu ska SMHI efter svensk modell ta fram ett centralt system …

 
Typ:
Publicerad: 21 februari 2019
Senast uppdaterad:

Medvind nr 4, 2018

Välkommen till årets sista nummer av Medvind! Den här gången berättar vi bland annat om hur underlag från SMHI kan bidra till säkrare vintervägar. 

Trafikverket och nära hälften av Sveriges kommuner använder SMHIs skräddarsydda konsulttjänst för vintervägar. Med hjälp av tjänsten får de …

 
Typ:
Publicerad: 19 december 2018
Senast uppdaterad:

Medvind nr 3, 2018

Årets tredje nummer av Medvind är här! Den här gången kan du bland annat läsa om att den extremt varma sommaren ger en bild av hur framtidens sommartemperaturer kan komma att bli. En ny analys vid SMHI visar att temperaturerna i år mycket väl liknar klimatscenarierna för kommande sekelskifte. Elin …

 
Typ:
Publicerad: 16 oktober 2018
Senast uppdaterad:

Medvind nr 2, 2018

Sommarutgåvan av SMHIs nyhetsbrev Medvind handlar bland annat om behovet av ett nationellt register över hur mycket vatten som används, till exempel till dricksvattenproduktion, industrin, jordbruket och vattenkraften. Information om vattenuttag behövs bland annat för att förebygga situationer med …

 
Typ:
Publicerad: 3 juni 2018
Senast uppdaterad:

Medvind nr 1, 2018

Årets första Medvind handlar om havsnivåer i ett framtida varmare klimat. Hur mycket kan havet stiga när det stormar? Hur påverkas havsnivåerna av landhöjningen? Detta har SMHI studerat i en omfattande analys för den svenska kuststräckan. Skyfall är ett annat exempel på hur väder och klimat …

 
Typ:
Publicerad: 26 februari 2018
Senast uppdaterad:
År