Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Rapporter från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Rapporterna är baserade på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 16, 2016

Temperaturen i den övre vattenmassan låg något över det normala i hela egentliga Östersjön. Vårblomningen höll fortfarande på i hela det mätta området. Fosfathalterna i sydvästra delen av Östersjöns ytvatten var högre än normalt. Koncentrationen av silikat var fortfarande högre än normalt i hela …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: maj 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 11-12, 2016

Temperaturen i den övre vattenmassan låg något över det normala i hela egentliga Östersjön. Vårblomningen hade startat i Västerhavet och sydvästra Östersjön. I sydvästra Östersjön var oorganiskt kväve helt förbrukat ner till 10 meter. Fosfathalterna i Östersjöns ytvatten, som tidigare varit …

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: mars 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V DANA vecka 3-4, 2016

The expedition was included within SLU:s International Bottom Trawl Survey and covered the Skagerrak and Kattegat. Mapping of winter nutrient conditions was performed in the Skagerrak and 13 stations with complete hydrography were sampled. In the Kattegat area 12 stations were sampled with complete …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: mars 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 7, 2016

Temperaturen i den övre vattenmassan låg över det normala i hela egentliga Östersjön. Halterna av närsalter i ytvattnet var generellt normala för årstiden i Västerhavet. I Östersjön uppvisade fosfat halter över det normala utom i de västra delarna. Silikatkoncentrationerna var förhöjda i hela …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: mars 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 1, 2016

Temperaturen i den övre vattenmassan låg över det normala i hela egentliga Östersjön. Halterna av närsalter i ytvattnet var generellt normala för årstiden i Västerhavet. I Östersjön uppvisade fosfat halter över det normala i de västra delarna medan silikat låg klart under medel för årstiden i de …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: januari 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 50, 2015

Ytvattentemperaturen låg något över det normala i hela det undersökta området. Halterna av närsalter i ytvattnet var normala för årstiden i Västerhavet. I Östersjön låg koncentrationerna av oorganiskt kväve (NO2+NO3) på normala nivåer i ytvattnet. Fosfat och silikat uppvisade halter över det …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: december 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 46, 2015

Skiktningen i utsjön i Skagerrak var mycket svag. I Kattegatt liksom i egentliga Östersjön uppvisade ytvattentemperaturen värden något över det normala. Närsalterna i ytvattnet uppvisade i stort sett värden typiska för årstiden, med undantag för silikat som hade koncentrationer klart över det …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: november 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 42, 2015

Ytlagret i Västerhavet var något svalare, kring 11°C, än ytlagret i Östersjön där det var ca 13°C. Oorganiskt kväve (NO2+NO3) i ytvattnet låg nära detektionsgränsen i samtliga områden. Halterna av fosfat var låga i hela området förutom i södra Östersjön där de var något högre än normalt. …

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: oktober 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 36, 2015

Vattentemperaturen i ytlagret hade nu stigit och var i huvudsak normal för årstiden. I södra och sydöstra Egentliga Östersjön uppmättes förhållandevis höga halter av fosfat och silikat. Det stora inflödet under december 2014 kunde inte följas längre norrut än vid förra expeditionen och syrehalterna …

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: september 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V DANA vecka 34-35, 2015

The expedition was included within SLUs International Bottom Trawl Survey and covered the Skagerrak and the Kattegat. Also during the expedition, SMHIs standard frequent stations were visited.
In Skagerrak 5 stations with complete hydrography were sampled and in Kattegat 4 stations. Surface …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: september 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad