Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Rapporter från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Rapporterna är baserade på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 6-7, 2017

Samtliga närsalter i ytvattnet var generellt normala för årstiden förutom i Östersjön där halterna av silikat var högre eller mycket högre än normalt. Temperaturen i ytvattnet var normal för årstiden förutom i Skagerrak där det var något kallare. Salthalten i ytvattnet var lägre än normalt i …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: februari 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 1-2, 2017

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll och halterna av svavelväte var lägre än vid förra expeditionen i december. I norra delen av västra Gotlandsbassängen (BY31) påträffades svavelväte först vid 175 meter, i övriga delen påträffades svavelväte från djup …

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: januari 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 49-50, 2016

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll, dock påträffades inga höga koncentrationer av svavelväte förutom i västra Gotlandsbassängen där svavelväte påträffades från djup överstigande 80 meter. Akut syrebrist, < 2 ml/l, noterades från 60-70 meters djup …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: december 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 46, 2016

Temperaturen i ytvattnet var normal till något lägre än normalt för årstiden. Salthalten uppvisade också normala värden utom i östra Skagerrak, Öresund och BY15 Gotlandsdjupet där de var över det normala. Närsalterna var lägre än normalt i Kattegatt och Öresund på grund av en högre …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: december 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 41, 2016

Temperaturen i ytvattnet var nu åter normal för årstiden och avkylningen av ytvattnet hade nu börjat, vilket var tydligt i Skagerrak och Kattegatt. Salthalten uppvisade också normala värden i hela det undersökta området. Generellt ökade närsalterna i alla områden jämfört med föregående mätningar i …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: oktober 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 37, 2016

Temperaturen i ytvattnet var hög för årstiden, som lägst 16.5 °C i norra Egentliga Östersjön upp till nästan 20 °C i Hanöbukten. Salthalten i Västerhavet var normal för årstiden eller strax under, i Egentliga Östersjön var den normal förutom i de nordöstra delarna där den var något lägre än …

 
Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck
Publicerad: september 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 34, 2016

Temperaturen i ytvattnet var normal för årstiden och varierade mellan 16 och 18 °C. Salthalten i Västerhavet var normal för årstiden och i Egentliga Östersjön strax över normalt i de sydvästra delarna och något lägre än normalt i nordöstra delarna. Vid Omkring 10-20 meter fanns salthaltskiktningar …

 
Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck
Publicerad: augusti 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 29-30, 2016

Under expeditionen, som ingår i den svenska havsmiljöövervakningen, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund, Finska viken och Egentliga Östersjön. Denna rapport är baserad på data som genomgått en första kvalitetskontroll, när data publiceras hos datavärden kan vissa värden ha ändras efter att en …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: juli 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 24, 2016

I Västerhavet var samtliga närsaltskoncentrationer mycket låga i ytvattnet. Omkring 10 m fanns skiktningar och högre halter av närsalter återfanns under 20-30 meter. I Egentliga Östersjön var det oorganiska kvävet (nitrit+nitrat) slut ner till 30-40 meter, dock fanns det fortfarande fosfat kvar i …

 
Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck
Publicerad: juni 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 20, 2016

I Västerhavet var samtliga närsaltskoncentrationer mycket låga i ytvattnet. Kring 15-20 meter observerades dock fluorescenstoppar, hög syremättnad och även högre närsaltskoncentrationer. I Egentliga Östersjön var det oorganiska kvävet (nitrit+nitrat) slut ner till 40 meter, dock fanns det …

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: maj 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad