Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Rapporter från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Rapporterna är baserade på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 46, 2016

Temperaturen i ytvattnet var normal till något lägre än normalt för årstiden. Salthalten uppvisade också normala värden utom i östra Skagerrak, Öresund och BY15 Gotlandsdjupet där de var över det normala. Närsalterna var lägre än normalt i Kattegatt och Öresund på grund av en högre …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: december 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 41, 2016

Temperaturen i ytvattnet var nu åter normal för årstiden och avkylningen av ytvattnet hade nu börjat, vilket var tydligt i Skagerrak och Kattegatt. Salthalten uppvisade också normala värden i hela det undersökta området. Generellt ökade närsalterna i alla områden jämfört med föregående mätningar i …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: oktober 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 37, 2016

Temperaturen i ytvattnet var hög för årstiden, som lägst 16.5 °C i norra Egentliga Östersjön upp till nästan 20 °C i Hanöbukten. Salthalten i Västerhavet var normal för årstiden eller strax under, i Egentliga Östersjön var den normal förutom i de nordöstra delarna där den var något lägre än …

 
Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck
Publicerad: september 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 34, 2016

Temperaturen i ytvattnet var normal för årstiden och varierade mellan 16 och 18 °C. Salthalten i Västerhavet var normal för årstiden och i Egentliga Östersjön strax över normalt i de sydvästra delarna och något lägre än normalt i nordöstra delarna. Vid Omkring 10-20 meter fanns salthaltskiktningar …

 
Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck
Publicerad: augusti 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 29-30, 2016

Under expeditionen, som ingår i den svenska havsmiljöövervakningen, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund, Finska viken och Egentliga Östersjön. Denna rapport är baserad på data som genomgått en första kvalitetskontroll, när data publiceras hos datavärden kan vissa värden ha ändras efter att en …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: juli 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 24, 2016

I Västerhavet var samtliga närsaltskoncentrationer mycket låga i ytvattnet. Omkring 10 m fanns skiktningar och högre halter av närsalter återfanns under 20-30 meter. I Egentliga Östersjön var det oorganiska kvävet (nitrit+nitrat) slut ner till 30-40 meter, dock fanns det fortfarande fosfat kvar i …

 
Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck
Publicerad: juni 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 20, 2016

I Västerhavet var samtliga närsaltskoncentrationer mycket låga i ytvattnet. Kring 15-20 meter observerades dock fluorescenstoppar, hög syremättnad och även högre närsaltskoncentrationer. I Egentliga Östersjön var det oorganiska kvävet (nitrit+nitrat) slut ner till 40 meter, dock fanns det …

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: maj 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 16, 2016

Temperaturen i den övre vattenmassan låg något över det normala i hela egentliga Östersjön. Vårblomningen höll fortfarande på i hela det mätta området. Fosfathalterna i sydvästra delen av Östersjöns ytvatten var högre än normalt. Koncentrationen av silikat var fortfarande högre än normalt i hela …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: maj 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 11-12, 2016

Temperaturen i den övre vattenmassan låg något över det normala i hela egentliga Östersjön. Vårblomningen hade startat i Västerhavet och sydvästra Östersjön. I sydvästra Östersjön var oorganiskt kväve helt förbrukat ner till 10 meter. Fosfathalterna i Östersjöns ytvatten, som tidigare varit …

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: mars 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V DANA vecka 3-4, 2016

The expedition was included within SLU:s International Bottom Trawl Survey and covered the Skagerrak and Kattegat. Mapping of winter nutrient conditions was performed in the Skagerrak and 13 stations with complete hydrography were sampled. In the Kattegat area 12 stations were sampled with complete …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: mars 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad