Algrapporter

Rapporterna ingår i SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram och beskriver algsituationen i Västerhavet och Östersjön samt anger förekomsten av giftiga alger.

Algrapport nummer 4, 2014

Växtplanktonanalyserna omfattar enbart Östersjön, klorofylldiagram finns från Kattegatt och Östersjön.

Den filamentösa cyanobakterien Aphanizomenon flos-aquae hade ökat rejält i mängd vid de flesta Östersjöstationerna. Den potentiellt giftiga cyanobakterien Nodularia spumigena förekom i mycket små …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: juni 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 3, 2014

Kattegatt och centrala Skagerrak dominerades helt av en flagellat som för närvarande är oidentifierad. Den har även noterats i det danska övervakningsprogrammet under senvåren i år. I Skagerrak var dinoflagellaten Peridiniella danica och stora celler från kiselalgen Cerataulina pelagica vanliga. …

 
Typ: Rapport
Författare: Malin Mohlin
Publicerad: maj 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 2, 2014

Rapporten innehåller resultat från utsjöexpeditionen i månadsskiftet mellan februari och mars. Generellt sett var artantal och cellantal låga i Östersjön och vid de flesta stationerna i Skagerrak och Kattegatt. Den största artdiversiteten återfanns vid BY2 och N14 där vårblomningen var i full …

 
Typ: Rapport
Författare: Malin Mohlin
Publicerad: mars 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 1, 2014

Efter ett nystartat samarbete mellan SMHI och SYKE, Finland, kommer här den första AlgAwarerapporten med data från provtagningar gjorda från det finska fartyget R/V Aranda. Samtliga växtplanktonprov, från Skagerrak, Kattegatt och Östersjön var mycket glesa. Artantalet och cellantalen var …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: februari 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 12, 2013

Rapporten innehåller resultat från den första av två utsjöresor i december. Expeditionen gick denna gång till Egentliga Östersjön och Bottniska Viken. Endast tre växtplanktonstationer kunde provtas eftersom slutet av expeditionen föll samman med stormen Sven. Den potentiellt skadliga flagellaten …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: december 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 11, 2013

Rapporten innehåller resultat från två utsjöresor i november. Egentliga Östersjön undersöktes i början av månaden, Västkusten och sydvästra Östersjön i slutet. Artantal och cellantal var låga i Skagerrak. I Kattegatt var artdiversiteten ganska hög även om cellantalen var relativt låga. Det för fisk …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: november 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 10, 2013

Rapporten innehåller resultat från två utsjöresor i oktober. Västkusten och sydvästra Östersjön undersöktes i början av månaden, Egentliga Östersjön i slutet. Artantal och cellantal av växtplankton var mycket låga i Skagerrak och Kattegatt. De integrerade klorofyll a-värdena låg inom medel vid …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: november 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 9, 2013

Rapporten innehåller resultat från två utsjöexpeditioner i september. En mindre kiselalgsblomning var pågående vid Skagerrakskusten och i Kattegattområdet under den andra av de två expeditionerna. I yttre Skagerrak var planktonfloran fattig med få och små arter i låga cellantal. De integrerade …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: oktober 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 8, 2013

Rapporten innehåller resultat från två utsjöresor i augusti. Växtplanktondiversiteten var låg i Skagerrak och Kattegatt. Bara små arter fanns i höga cellantal, exempelvis kalkflagellaten Emiliania huxleyi, som är känd för att färga havet turkost när den blommar. Klorofyllhalterna var låga i …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik, Marie Johansen
Publicerad: september 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 7 del 2, 2013

AlgAware number 7 is split in two parts because the July cruise is divided into two. This report, part 2, presents phytoplankton analysis from the Skagerrak, the Kattegat and the southwestern part of the Baltic Proper. Phytoplankton analyses have partly been made on board, partly on land, at the …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Ann-Turi Skjevik
Publicerad: augusti 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad