Algrapporter

Rapporterna ingår i SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram och beskriver algsituationen i Västerhavet och Östersjön samt anger förekomsten av giftiga alger.

Algrapport nummer 1, 2014

Efter ett nystartat samarbete mellan SMHI och SYKE, Finland, kommer här den första AlgAwarerapporten med data från provtagningar gjorda från det finska fartyget R/V Aranda. Samtliga växtplanktonprov, från Skagerrak, Kattegatt och Östersjön var mycket glesa. Artantalet och cellantalen var …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: februari 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 12, 2013

Rapporten innehåller resultat från den första av två utsjöresor i december. Expeditionen gick denna gång till Egentliga Östersjön och Bottniska Viken. Endast tre växtplanktonstationer kunde provtas eftersom slutet av expeditionen föll samman med stormen Sven. Den potentiellt skadliga flagellaten …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: december 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 11, 2013

Rapporten innehåller resultat från två utsjöresor i november. Egentliga Östersjön undersöktes i början av månaden, Västkusten och sydvästra Östersjön i slutet. Artantal och cellantal var låga i Skagerrak. I Kattegatt var artdiversiteten ganska hög även om cellantalen var relativt låga. Det för fisk …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: november 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 10, 2013

Rapporten innehåller resultat från två utsjöresor i oktober. Västkusten och sydvästra Östersjön undersöktes i början av månaden, Egentliga Östersjön i slutet. Artantal och cellantal av växtplankton var mycket låga i Skagerrak och Kattegatt. De integrerade klorofyll a-värdena låg inom medel vid …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: november 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 9, 2013

Rapporten innehåller resultat från två utsjöexpeditioner i september. En mindre kiselalgsblomning var pågående vid Skagerrakskusten och i Kattegattområdet under den andra av de två expeditionerna. I yttre Skagerrak var planktonfloran fattig med få och små arter i låga cellantal. De integrerade …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: oktober 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 8, 2013

Rapporten innehåller resultat från två utsjöresor i augusti. Växtplanktondiversiteten var låg i Skagerrak och Kattegatt. Bara små arter fanns i höga cellantal, exempelvis kalkflagellaten Emiliania huxleyi, som är känd för att färga havet turkost när den blommar. Klorofyllhalterna var låga i …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik, Marie Johansen
Publicerad: september 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 7 del 2, 2013

AlgAware number 7 is split in two parts because the July cruise is divided into two. This report, part 2, presents phytoplankton analysis from the Skagerrak, the Kattegat and the southwestern part of the Baltic Proper. Phytoplankton analyses have partly been made on board, partly on land, at the …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Ann-Turi Skjevik
Publicerad: augusti 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 7 del 1, 2013

AlgAware nr 7 består av två delar på grund av att juliexpeditionen är uppdelad på två tillfällen. Denna rapport, del 1, presenterar växtplanktonanalyser från Östersjön. Del två av expeditionen startar 30 juli, och kommer att omfatta Västerhavet och södra Östersjön. Växtplanktonanalyserna har …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: juli 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 6 del 2, 2013

The AlgAware report No 6 is divided in PART 1 and PART 2 because the expedition in June was divided in two cruises. This report presents phytoplankton analyses from the southern Baltic Sea and the Swedish West coast.

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: juli 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 6 del 1, 2013

The AlgAware report No 6 will be divided in PART 1 and PART 2 because the expedition in June is divided in two cruises. This report present phytoplankton analyses from the Baltic Sea. The Aphanizomenon flos-aquae dominated southeast part of the Baltic and three species from the genus Dinophyceae …

 
Typ: Rapport
Författare: Malin Mohlin
Publicerad: juni 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad