Något om användningen av numeriska prognoser på SMHI (i princip rapporten till ECMWF).

Typ: Rapport
Serie: Meteorologi 12
Författare: Joelsson, R.
Publicerad:

Sammanfattning