Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Rapporter från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Rapporterna är baserade på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Expeditionsrapport från U/F DANA vecka 38-42, 2011

The survey was completed in co-operation with SLU (Swedish University of Agricultural Sciences) and within the international acoustic survey in the Bothnian Sea and Baltic Proper (BIAS) during weeks 38-42. The oxygen situation in the Baltic Proper is severe. Low oxygen concentrations (<2 ml/l) were found at depths exceeding 50 to 80 metres in all basins. Hydrogen sulphide was also found in all areas deeper than 70 to 90 metres. For a more detailed description of the oxygen status in the Baltic, see: Report Oceanography No. 42 Areal Extent and Volume of Anoxia and Hypoxia in the Baltic Sea, 1960-2011.

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: december 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 46, 2011

Ytvattentemperaturen liksom ytsalthalten uppvisade, i stort sett, normala värden för årstiden i hela det undersökta området. Fosfathalterna i ytlagret var i stort sett normala medan summan nitrit+nitrat var lägre an normalt i de flesta områden. Silikathalterna var förhöjda i Västerhavet medan de …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: november 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 42, 2011

Ytvattentemperaturen liksom ytsalthalten uppvisade, i stort sett, normala värden för årstiden i hela det undersökta området. Närsalthalterna i ytlagret var i stort sett normala i de flesta områdena. Syrehalter lägre än 2 ml/l förekom, i egentliga Östersjön på djup större än 70-80 meter, samt på en …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: oktober 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 37, 2011

Expeditionens första del genomfördes i mycket hårt väder med stormvindar och mycket grov sjö. Vid de besökta stationerna i Kattegatt, Skagerrak och Öresund uppvisade närsaltshalterna för års-tiden normala värden. Närsalter analyserade från stationer i södra egentliga Östersjöns ytvatten visade …

 
Typ: Rapport
Författare: Arne Svensson
Publicerad: september 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV 001 Poseidon vecka 31, 2011

Vid de besökta stationerna i Kattegatt, Skagerrak och Öresund uppvisade närsaltshalterna för årstiden normala värden. Närsalter analyserade från stationer i egentliga Östersjön visade lägre silikatvärden än normalt, i sydöstra och östra egentliga Östersjöns ytvatten. Vid samtliga undersökta …

 
Typ: Rapport
Författare: Arne Svensson
Publicerad: augusti 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV 001 Poseidon vecka 28, 2011

I Skagerrak och Kattegatt var ytvattentemperaturen något högre än normalt och ytsalthalten något lägre än normalt. Ytvattentemperaturen och ytsalthalten uppvisade normala värden för årstiden i Östersjön. Närsalthalterna i ytlagret var normala i de flesta områden, med undantag för silikat som var …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: juli 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV 001 Poseidon vecka 24-25, 2011

Ytvattentemperaturen liksom ytsalthalten uppvisade normala värden för årstiden i hela det undersökta området. Närsalthalterna i ytlagret var normala i de flesta områden, med undantag för silikat som var något lägre än normalt i delar av egentliga Östersjön. Bottenvattnet i Arkonabassängen var …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: juni 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Franklin vecka 14, 2011

Yttemperaturen var normal i Skagerrak och Kattegatt men något under den normala i Östersjön. Vårblomningen var över i Skagerraks centrala delar, i Kattegatt samt i Arkonabassängen och ytnärsalthalterna låga. I övriga delar av Östersjön var blomningen i sin linda. Arkonabassängens bottenvatten var …

 
Typ: Rapport
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad: april 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Franklin vecka 10, 2011

Yttemperaturen var något under den normala i hela området. Närsalthalterna i ytvattnet var för årstiden normala på de flesta stationer men förhöjda silikat och nitrathalter uppmättes i Skagerraks centrala delar och i Arkonabassängen. Arkonabassängens bottenvatten var väl syresatt med halter på 7,4 …

 
Typ: Rapport
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad: mars 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 2, 2011

Ytnärsalthalterna var normala i de flesta områden, med undantag för fosfat som var något förhöjt i Bornholmsbassängen. Även silikat uppvisade något förhöjda värden i Bornholmsbassängen samt västra och norra Gotlandsbassängerna. Bottenvattnet i Arkonabassängen var väl syresatt medan syrehalter lägre …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson, Anna-Kerstin Thell
Publicerad: januari 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad