Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Rapporter från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Rapporterna är baserade på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 51, 2012

På grund av ändrade förutsättningar i samarbetet med Kustbevakningen kunde endast västkusten samt delar av södra egentliga Östersjön undersökas. I Skagerrak och Kattegatt var närsaltsförhållandena normala för årstiden, utom i södra Kattegatt och Öresund, där fosfat- och silikathalterna var …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: januari 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV002 Triton vecka 49-50, 2012

I egentliga Östersjön var fosfathalterna något högre än normalt, medan koncentrationerna av oorganiskt kväve och silikat uppvisade normala värden. Syrebrist, halter under 2 ml/l, återfanns på djup överstigande 55 till 80 meter, medan helt syrefria förhållanden med förekomst av svavelväte, …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: december 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV002 Triton vecka 47, 2012

I Skagerrak och Kattegatt var närsaltsförhållandena normala för årstiden. I egentliga Östersjön var halterna av fosfat och silikat högre än normalt i de södra och västra delarna medan kvävet uppvisade normala värden. Syrebrist, halter under 2 ml/l, återfanns på djup överstigande 60 meter i de …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson, Martin Hansson
Publicerad: november 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 45, 2012

På grund av ändrade förutsättningar i samarbetet med Kustbevakningen kunde endast västkusten samt delar av södra egentliga Östersjön undersökas. Problem med kranar ombord, innebar att varken CTD-mätningar eller zooplanktonhåvningar kunde utföras. I Skagerrak och Kattegatt var …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: november 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 42, 2012

På grund av ändrade förutsättningar i samarbetet med Kustbevakningen kunde endast västkusten samt delar av södra egentliga Östersjön undersökas. I Skagerrak och Kattegatt var närsaltsförhållandena normala för årstiden. I de undersökta delarna av södra egentliga Östersjön var halterna av fosfat …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: oktober 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 37-38, 2012

På grund av ändrade förutsättningar i samarbetet med Kustbevakningen kunde endast västkusten samt delar av södra egentliga Östersjön undersökas. I Skagerrak och Kattegatt var närsaltsförhållandena normala för årstiden. I de undersökta delarna av södra egentliga Östersjön var halterna av fosfat …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: september 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 34, 2012

I Skagerrak och Kattegatt var ytvattentemperaturen normal och ytsalthalten varierade från något lägre än normalt i norr till något högre än normalt i Öresund. Ytvattentemperaturen och ytsalthalten uppvisade normala värden för årstiden i Östersjön. Närsalthalterna i ytlagret var normala i de flesta …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: augusti 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 28, 2012

I Skagerrak och Kattegatt var ytvattentemperaturen normal och ytsalthalten något lägre än normalt. Ytvattentemperaturen och ytsalthalten uppvisade normala värden för årstiden i Östersjön. Närsalthalterna i ytlagret var normala i de flesta områden, med undantag för silikat och fosfat som var …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: juli 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 19, 2012

I Skagerrak och Kattegatt var närsaltsförhållandena normala för årstiden, undantaget silikat som i Kattegatt uppvisade förhöjda halter. I Öresund var både fosfat- och silikathalterna mycket högre än normalt. I egentliga Östersjön var halterna av fosfat och silikat fortfarande höga, speciellt i de …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: maj 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 15, 2012

I Skagerrak och Kattegatt var förhållandena normala för årstiden med undantag för Öresund som hade fosfat- och silikat halter som var mycket högre än normalt. I egentliga Östersjön var vårblomningen i full gång, men halterna av fosfat och silikat var fortfarande höga vid samtliga stationer. …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: april 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad