Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Rapporter från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Rapporterna är baserade på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 12, 2014

I både Skagerrak och Kattegatt var närsalterna i ytvattnet, på de flesta platserna, normala för årstiden. I egentliga Östersjön, utom Arkonabassängen, var halterna av fosfat och silikat högre än normalt. Syreförhållandena i Hanöbukten och Bornholmsbassängen hade förbättrats sedan förra …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: mars 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 9, 2014

I både Skagerrak och Kattegatt var salthalten i ytvattnet lägre än normalt, vilket tyder på inverkan av utflödande Östersjövatten. I egentliga Östersjön var halterna av fosfat och silikat högre än normalt i västra Gotlandsbassängen. Syreförhållandena i Hanöbukten och Bornholmsbassängen hade …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: mars 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 6, 2014

I både Skagerrak och Kattegatt var salthalten i ytvattnet mycket lägre än normalt, vilket tyder på stor inverkan av utflödande Östersjövatten. Karteringen av näringsämnen i Kattegatt visade på små variationer och överlag normala förhållanden. I egentliga Östersjön var halterna av fosfat och silikat …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: februari 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV 001 Poseidon vecka 51, 2013

Ytvattentemperaturen var normal för årstiden i hela det undersökta området. Samtliga närsalter i ytvattnet, så när som på silikat, uppvisade normala halter. Syreförhållandena i Öresund och Kattegatts djupvatten var ovanlig goda. De inflöden som har inträffat under hösten till Östersjön hade nu nått …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: december 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV 002 Triton vecka 48-49, 2013

Närsalthalterna var i stort sett normala i hela det undersökta området. Syrebrist, halter under 2 ml/l, återfanns på djup överstigande 70 till 80 meter, medan helt syrefria förhållanden med förekomst av svavelväte påträffades vid djup överstigande 70 till 125 meter, i egentliga …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: december 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV 001 Poseidon vecka 47, 2013

Ytvattentemperaturen var normal för årstiden i hela det undersökta området. Samtliga närsalter i ytvattnet i södra egentliga Östersjön uppvisade halter som var lägre än normalt. Syreförhållandena i Öresund och östra Kattegatts djupvatten var högre än normalt medan koncentrationen var lägre än …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson, Anna-Kerstin Thell
Publicerad: november 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV 002 Triton vecka 45, 2013

Yttemperaturen var normal i hela området. Salthalten var normal förutom i östra Gotlandbassängens ytvatten där den var lägre än normalt. Närsalthalterna i ytvattnet i det besökta området var för årstiden normala. I området uppmättes syrehalter under 2 ml/l på djup överstigande 60-80 meter. …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: november 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV 002 Triton vecka 43, 2013

Yttemperaturen var normal i hela det undersökta området. Salthalten i östra Gotlandbassängens ytvatten var klart lägre än normalt. Närsalthalterna i ytvattnet var för årstiden normala. I området uppmättes syrehalter under 2 ml/l på djup överstigande 60-80 meter. Svavelväte återfanns, i västra …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: oktober 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV 001 Poseidon vecka 41, 2013

Ytvattentemperaturen var normal för årstiden i hela det undersökta området. Samtliga närsalter i ytvattnet var låga och hade ökat något, vilket är normalt för årstiden. Syreförhållandena i Kattegatts bottenvatten var relativt goda. I Arkonabassängen hade syresituationen förbättrats vilket kan …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell, Karin Wesslander
Publicerad: oktober 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV 001 Poseidon vecka 39, 2013

Ytvattentemperaturen var normal för årstiden i hela det undersökta området. Samtliga närsalter i ytvattnet hade låga koncentrationer vilket är normalt för årstiden. Syreförhållandena i Kattegatts bottenvatten var goda medan de var relativt dåliga i södra Östersjön. I Bornholmsbassängen och …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: september 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad