Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Rapporter från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Rapporterna är baserade på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 45-46, 2018

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll. Helt syrefria förhållanden, då svavelväte bildas, uppmättes i både Västra Gotlandsbassängen och Östra Gotlandsbassängen från mellan 80-90 meters djup. I Bornholmsbassängen var syrgashalten som lägst 0,4 ml/l och i …

 
Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad: november 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 42, 2018

Inledande problem med vår CTD gjorde att expeditionen försenades något då en omfattande felsökning fick göras. Problemet visade sig vara datorn och troligen en krånglande com-port. Datorn kunde temporärt ersättas fram till Lysekil där en permanent ersättning kunde genomföras. Förseningen medförde …

 
Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck
Publicerad: oktober 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F DANA vecka 34-35, 2018

The expedition was included within SLU:s International Bottom Trawl Survey and covered the Skagerrak and the Kattegat. Also during the expedition, SMHIs standard frequent stations were visited. 9 stations with complete hydrography were sampled in the Skagerrak and 12 stations in the Kattegat. …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: oktober 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F DANA vecka 35-36, 2018

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Öresund, Egentliga Östersjön samt delar av Kattegatt. I Kattegatt får Anholt E representera hela havsområdet, då varken N14 eller Fladen besöktes, vilket normalt sker vid en ordinarie utsjöexpedition. På grund av …

 
Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad: oktober 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från M/V Aura vecka 21-22, 2018

Det soliga och varma vädret under maj, i kombination med svaga vindar, hade värmt ytvattnet vars temperatur var över det normala vid alla besökta stationer. Det var fortsatt kraftig blomningen vid främst stationerna i Östersjön. Höga fluorescenstoppar från CTD-sonden noterades på 10-20 meters djup.

 
Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad: juni 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från M/V Aura vecka 15-16, 2018

Vårblomningen pågick i nästan hela området vilket noterades med höga fluorescenstoppar från CTD-sonden i ytvattnet. I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll i djupvattnet. Helt syrefria förhållanden, då svavelväte bildas, uppmättes i Bornholmsbassängen och …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: april 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från M/V Meri vecka 11-12, 2018

Till följd av hårt och kallt väder och den resulterande nedisningssituationen kunde inte de centrala delarna av Egentliga Östersjön besökas. Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund, Bornholmsbassängen, Hanöbukten och …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: april 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F DANA vecka 3-5, 2018

The expedition was included within SLU:s International Bottom Trawl Survey and covered the Skagerrak and the Kattegat. Mapping of winter nutrient conditions was performed in the Skagerrak and 13 stations with complete hydrography were sampled. In the Kattegat area 12 stations were sampled with ctd …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: mars 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från M/V Meri vecka 4-5, 2018

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll i djupvattnet. Helt syrefria förhållanden, då svavelväte bildas, uppmättes i Västra Gotlandsbassängen från 80 meters djup, i Norra Gotlandsbassängen från 90-125 meter. I Östra Gotlandsbassängen uppmättes svavelväte …

 
Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck, Johan Kronsell
Publicerad: februari 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från M/V Aura vecka 50-51, 2017

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll. Helt syrefria förhållanden uppmättes i Västra Gotlandsbassängen från 70 meters djup, i Norra Gotlandsbassängen från 90-125 meter. I Östra Gotlandsbassängen uppmättes svavelväte närmast botten men halterna var låga. …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson, Johan Kronsell
Publicerad: december 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad