Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Rapporter från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Rapporterna är baserade på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 11-12, 2020

Ytvattentemperaturen var mycket över det normala och varierade mellan 4-6 °C vilket är omkring 2-3 °C över det normala för årstiden. Även djupvattnet i Egentliga Östersjön uppvisade temperaturer mycket över det normala. I Egentliga Östersjön var också salthalten mycket högre än normalt.

Halterna …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: mars 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 4-6, 2020

The expedition was included within SLU:s International Bottom Trawl Survey and covered the Skagerrak and the Kattegat.
 
Mapping of winter nutrient conditions was performed in the Skagerrak and 10 stations with complete hydrography were sampled. In the Kattegat area 16 stations were sampled …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: mars 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 6-7, 2020

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön. Under expeditionen utfördes kartering av näringsämnen i Egentliga Östersjön. Vindarna var mycket hårda under delar av expeditionen vilket fick till följd att …

 
Typ: Rapport
Författare: Lena Viktorsson
Publicerad: mars 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 2-3, 2020

Yttemperaturen var i januari månad över det normala i alla undersökta bassänger och varierade mellan 7,5°C i Skagerrak och 5,4°C i Egentliga Östersjön. I Västerhavet fanns ett språngskikt kring 15 – 20 meter och i Östersjön var ytvattnet väl omblandat ner till 25 – 70 meter, grundast i …

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: januari 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 49-50, 2019

Decemberexpeditionen var den första som SMHI genomfört ombord på Sveriges nya forskningsfartyg R/V Svea. Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund, Egentliga Östersjön samt Bottniska Viken. Närsaltskartering genomfördes i …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: januari 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Dana vecka 34-35, 2019

The expedition was included within SLU:s International Bottom Trawl Survey and covered the Skagerrak and the Kattegat. Four of SMHIs standard stations, Släggö, Anholt E, Fladen and P2, were visited during the expedition. The first and the last station each day were sampled at standard depth for …

 
Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad: december 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 45-46, 2019

Yttemperaturen var mellan 8 – 11 °C och hade sjunkit ytterligare sedan förra månaden. I Västerhavet fanns ett språngskikt kring 10 – 20 meter och i Östersjön var ytvattnet väl omblandat ner till 30 – 40 meter.
 
Halterna av näringsämnen i ytvattnet (0-10 m) var låga men hade vid ett par …

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: november 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 42, 2019

Yttemperaturen var normal för årstiden och varierade mellan 10-14 °C, betydligt kallare än vid föregående expedition i september. En termoklin fanns fortfarande i Östersjön på ca 30 m djup, ca 15 m djup i Kattegatt och i Skagerrak fanns nästan ingen termoklin kvar. Salthalten i ytvattnet (0-10 m) …

 
Typ: Rapport
Författare: Lena Viktorsson
Publicerad: oktober 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 37-38, 2019

Yttemperaturen var normal för årstiden och varierade mellan 14.5-17.5°C i den övre vattenmassan. I Östersjön fanns en stark termoklin i hela området, vanligtvis omkring 30 meters djup med kallt underliggande vatten, i Kattegatt var temperaturen i underliggande vatten inte lika låg. Salthalten var …

 
Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck
Publicerad: oktober 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 33-34, 2019

Yttemperaturen var normal för årstiden och varierade mellan 17-19 °C. Blåsigt väder hade blandat ner det varmare ytvattnet i Skagerrak ner till 60 meter och termoklinen var nu delvis uppbruten eller djupare. I övriga områden låg temperaturskiktningen kring 15-20 meter. 
 
Halterna av …

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: augusti 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad