https://www.smhi.se/publikationer/infrarodteknik-i-hydrologisk-tillampning-varmebilder-som-hjalpmedel-i-recipientundersokningar-1.149105 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/snosmaltning-och-avrinning-studier-utforda-pa-forsoksfalt-i-norrlands-skogsomrade-med-sarskild-hansyn-till-vaderlekens-inverkan-1.149103 https://www.smhi.se/publikationer/om-isbarighet-resultat-av-belastningsforsok-pa-is-utforda-av-samarbetsgruppen-for-isbarighetsforsok-1959-61-1.149101 https://www.smhi.se/publikationer/hydrologiska-observationer-i-vanern-1959-1968-jamte-sammanfattande-synpunkter-1.149097 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/sommaren-2018-en-glimt-av-framtiden-1.149088 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/the-swedish-national-marine-monitoring-programme-2018-hydrography-nutrients-phytoplankton-1.148517 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/medvind-aktuellt-fran-smhi/medvind-nr-2-2019-1.148440 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-5-2019-1.148341 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-19-20-2019-1.148336 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/syresituationen-i-ostersjon/syresituationen-i-ostersjon-2018-1.147789 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/oxygen-survey-in-the-baltic-sea-2018-extent-of-anoxia-and-hypoxia-1960-2018-1.147429 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-4-2019-1.146883 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-14-15-2019-1.146850 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-11-2019-1.146820 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-3-2019-1.146208 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/long-term-global-radiation-in-stockholm-1922-2018-1.145705 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-2-2019-1.145456 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-38-39-2018-1.145437 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-7-8-2019-1.144982 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-2-3-2019-1.144952 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-u-f-dana-vecka-4-6-2019-1.144898 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/fn-s-klimatpanel-sammanfattning-for-beslutsfattare-global-uppvarmning-pa-1-5-c-1.144810 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/medvind-aktuellt-fran-smhi/medvind-nr-1-2019-1.144787 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/berakningar-av-emissioner-och-halter-av-benso-a-pyren-och-partiklar-fran-smaskalig-vedeldning-1.144701 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/arsredovisningar/smhis-arsredovisning-2018-1.144621 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-49-50-2018-1.144284 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-1-2019-1.144179 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/medvind-aktuellt-fran-smhi/medvind-nr-4-2018-1.143075 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/klimatanpassa-nordiska-stader-med-gron-infrastruktur-1.142911 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-45-46-2018-1.142135 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-8-2018-1.142070 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/long-term-sulfur-and-nitrogen-deposition-in-sweden-1983-2013-reanalysis-1.141315 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-7-2018-1.140914 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/hydrografiska-byran-arsbok-3-for-ar-1911-1.140793 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-42-2018-1.140785 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-u-f-dana-vecka-34-35-2018-1.140761 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/medvind-aktuellt-fran-smhi/medvind-nr-3-2018-1.140442 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-6-2018-1.140329 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-u-f-dana-vecka-35-36-2018-1.139834 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-5-2018-1.139679 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/a-basis-to-estimate-marginal-cost-for-air-traffic-in-sweden-modelling-of-ozone-primary-and-secondary-particles-and-deposition-of-sulfur-and-nitrogen-1.138919 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-m-v-aura-vecka-21-22-2018-1.137089 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-4-2018-1.136997 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/arsrapporter-fran-utsjoovervakningen/arsrapport-2017-fran-utsjoovervakningen-1.136516 https://www.smhi.se/publikationer/the-swedish-national-marine-monitoring-programme-2017-hydrography-nutrients-phytoplankton-1.136447 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/medvind-aktuellt-fran-smhi/medvind-nr-2-2018-1.135964 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/oxygen-survey-in-the-baltic-sea-2017-extent-of-anoxia-and-hypoxia-1960-2017-1.135642 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-3-2018-1.134748 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-m-v-aura-vecka-15-16-2018-1.134185 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-m-v-meri-vecka-11-12-2018-1.133704 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-2-2018-1.132888 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/syresituationen-i-ostersjon/syresituationen-i-ostersjon-2017-1.132741 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-u-f-dana-vecka-3-5-2018-1.132736 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-1-2018-1.131468 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/medvind-aktuellt-fran-smhi/medvind-nr-1-2018-1.131376 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/uppehallstider-i-ytvatten-i-relation-till-vattenkvalitet-net-ett-generellt-uppskalningsverktyg-1.131284 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/arsredovisningar/smhis-arsredovisning-2017-1.131278 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/revidering-av-fysikaliska-och-kemiska-bedomningsgrunder-i-kustvatten-underlag-infor-uppdatering-av-hvmfs-2013-19-1.130745 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-m-v-meri-vecka-4-5-2018-1.130602 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/sveriges-stora-sjoar-idag-och-i-framtiden-klimatets-paverkan-pa-vanern-vattern-malaren-och-hjalmaren-kunskapssammanstallning-februari-2018-1.130360 https://www.smhi.se/publikationer/framtida-havsnivaer-i-sverige-1.129874 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/lokala-effekter-pa-extrema-havsvattenstand-1.129785 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/statistisk-metodik-for-berakning-av-extrema-havsvattenstand-1.129781 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/vattenstandsdynamik-langs-sveriges-kust-1.129770 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/berakning-av-hogsta-vattenstand-langs-sveriges-kust-1.129768 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/karttjanst-for-framtida-medelvattenstand-langs-sveriges-kust-1.129764 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/extremregn-i-nuvarande-och-framtida-klimat-analyser-av-observationer-och-framtidsscenarier-1.129407 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/meteorologi-1.129345 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/meteorologi-ett-hafte-om-vader-och-klimat-fran-smhi-1.129333 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-m-v-aura-vecka-50-51-2017-1.128744 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/medvind-aktuellt-fran-smhi/medvind-nr-4-2017-1.128427 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/vattentemperaturer-och-is-i-malaren-berakningar-for-dagens-och-framtidens-klimatforhallanden-1.128132 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/linking-process-rates-with-modelling-data-and-ecosystem-characteristics-1.128047 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-10-2017-1.127662 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-m-v-aura-vecka-45-46-2017-1.127510 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-9-2017-1.127031 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/detaljerad-oversvamningskartering-av-nedre-tornealven-1.126507 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-m-v-aura-vecka-41-2017-1.126103 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/medvind-aktuellt-fran-smhi/medvind-nr-3-2017-klimatspecial-1.125814 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-8-2017-1.125724 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/arsrapporter-fran-utsjoovervakningen/arsrapport-2016-fran-utsjoovervakningen-1.125637 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/vattennivaer-tappningar-vattentemperaturer-och-is-i-vanern-berakningar-for-dagens-och-framtidens-klimatforhallanden-1.125301 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-m-v-meri-vecka-37-2017-1.125228 https://www.smhi.se/publikationer/om-vindskalor-och-vindmatare-i-svensk-meteorologi-1.124121 https://www.smhi.se/publikationer/summary-of-the-swedish-national-marine-monitoring-2016-hydrography-nutrients-and-phytoplankton-1.123824 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/swedish-national-report-on-eutrophication-status-in-the-skagerrak-kattegat-and-the-sound-ospar-assessment-2016-1.123804 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-7-2017-1.123698 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-28-29-2017-1.123694 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-6-2017-1.123422 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-24-25-2017-1.122990 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/naturtypsbestamning-av-miljoovervakningsstationer-smhi-pelagial-miljoovervakning-1.122967 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/vattennivaer-tappningar-vattentemperaturer-och-is-i-hjalmaren-berakningar-for-dagens-och-framtidens-klimatforhallanden-1.122680 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/vattennivaer-tappningar-vattentemperaturer-och-is-i-vattern-berakningar-for-dagens-och-framtidens-klimatforhallanden-1.122671 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/medvind-aktuellt-fran-smhi/medvind-nr-2-2017-1.122034 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-5-2017-1.121993 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-20-21-2017-1.121463 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-4-2017-1.120339 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/coastal-eutrophication-status-assessment-using-heat-1-0-wfd-methodology-versus-heat-3-0-msfd-methodology-and-development-of-an-oxygen-consumption-indicator-1.120205 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-16-17-2017-1.120133 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/syresituationen-i-ostersjon/syresituationen-i-ostersjon-2008-1.118722 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/syresituationen-i-ostersjon/syresituationen-i-ostersjon-2009-1.118719 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/syresituationen-i-ostersjon/syresituationen-i-ostersjon-2010-1.118717 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/syresituationen-i-ostersjon/syresituationen-i-ostersjon-2011-1.118707 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/arsrapporter-fran-utsjoovervakningen/arsrapport-2009-fran-utsjoovervakningen-1.118647 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/arsrapporter-fran-utsjoovervakningen/arsrapport-2010-fran-utsjoovervakningen-1.118187 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/arsrapporter-fran-utsjoovervakningen/arsrapport-2011-fran-utsjoovervakningen-1.118185 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/arsrapporter-fran-utsjoovervakningen/arsrapport-2012-fran-utsjoovervakningen-1.118183 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/arsrapporter-fran-utsjoovervakningen/arsrapport-2013-fran-utsjoovervakningen-1.118180 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/arsrapporter-fran-utsjoovervakningen/arsrapport-2014-fran-utsjoovervakningen-1.118178 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/arsrapporter-fran-utsjoovervakningen/arsrapport-2015-fran-utsjoovervakningen-1.118173 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-dana-vecka-3-5-2017-1.117976 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-3-2017-1.117830 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-10-11-2017-1.117449 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/medvind-aktuellt-fran-smhi/medvind-nr-1-2017-1.116335 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-2-2017-1.116082 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-6-7-2017-1.115752 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/arsredovisningar/arsredovisning-2015-1.115632 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/syresituationen-i-ostersjon-2012-1.115327 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/syresituationen-i-ostersjon-2013-1.115326 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/syresituationen-i-ostersjon-2014-1.115325 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/syresituationen-i-ostersjon-2015-1.115324 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/syresituationen-i-ostersjon-2016-1.115323 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/forslag-till-plan-for-revidering-av-fysikalisk-kemiska-bedomningsgrunder-for-ekologisk-status-i-sjoar-vattendrag-och-kustvatten-del-a-sjoar-och-vattendrag-slu-del-b-kustvatten-smhi-1.115196 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/oxygen-survey-in-the-baltic-sea-2016-extent-of-anoxia-and-hypoxia-1960-2016-1.114926 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-1-2017-1.114428 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/evaluation-of-open-sea-boundary-conditions-for-the-coastal-zone-a-model-study-in-the-northern-part-of-the-baltic-proper-1.114307 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-1-2-2017-1.114040 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/forslag-till-en-metod-for-uppfoljning-av-det-nationella-klimatanpassningsarbetet-redovisning-av-ett-regeringsuppdrag-december-2016-1.113425 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-49-50-2016-1.113161 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/medvind-aktuellt-fran-smhi/medvind-nr-4-2016-1.112782 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-46-2016-1.112596 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-11-2016-1.112592 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-11-2016-1.112586 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-11-2016-1.112582 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-10-2016-1.110859 https://www.smhi.se/publikationer/pody-berakningar-med-match-sverigesystemet-1.110653 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-41-2016-1.110329 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/medvind-aktuellt-fran-smhi/medvind-nr-3-2016-1.109964 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-9-2016-1.109602 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/invasive-species-in-the-baltic-sea-a-model-study-of-plankton-transport-1.109239 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-37-2016-1.109161 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nr-8-2016-1.108753 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-34-2016-1.108208 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/measurements-of-total-ozone-2012-2015-1.107596 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-7-2016-1.107226 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-29-30-2016-1.107215 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-6-2016-1.105780 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-25-2016-1.105743 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-5-2016-1.105061 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/medvind-aktuellt-fran-smhi/medvind-nr-2-2016-1.104861 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-20-2016-1.104745 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-4-2016-1.104068 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/slutrapport-2015-for-uppdraget-databaslagring-av-historiska-fys-kemdata-fran-stockholm-vatten-datavardskapet-oceanografi-och-marinbiologi-1.104053 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-16-2016-1.103938 https://www.smhi.se/publikationer/development-of-a-conceptual-deterministic-rainfall-runoff-model-1.103633 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/framtidens-vattentillgang-i-malaren-gota-alv-bolmen-vombsjon-och-gavlean-underlag-till-dricksvattenutredningen-1.103620 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/model-study-on-the-variability-of-ecosystem-parameters-in-the-skagerrak-kattegat-area-effect-of-load-reduction-in-the-north-sea-and-possible-effect-of-bsap-on-skagerrak-kattegat-area-1.103297 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-3-2016-1.102847 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/the-meteorological-auto-code-mac-and-numerical-weather-prediction-nwp-at-smhi-1.102779 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/automatisering-av-nationellt-dataflode-till-ices-genom-skordning-en-forstudie-1.102748 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/arsredovisningar/arsredovisning-2015-1.102731 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-11-12-2016-1.102596 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/medvind-aktuellt-fran-smhi/medvind-nr-1-2016-1.102160 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/oversikt-av-berakningsmodeller-for-bedomning-av-fiskodlingars-naringsamnesbelastning-pa-sjoar-vattendrag-magasin-och-kustvatten-1.101952 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-dana-vecka-3-4-2016-1.101915 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-2-2016-1.101775 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-7-2016-1.101294 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/oxygen-survey-in-the-baltic-sea-2015-extent-of-anoxia-and-hypoxia-1960-2015-the-major-inflow-in-december-2014-1.100047 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-1-2016-1.99481 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-1-2016-1.99384 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/fran-utslappsscenarier-till-lokal-nederbord-och-oversvamningsrisker-1.99240 https://www.smhi.se/publikationer/skyfallsuppdraget-ett-regeringsuppdrag-till-smhi-1.98518 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-50-2015-1.98237 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/medvind-aktuellt-fran-smhi/medvind-nr-4-2015-1.97984 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-10-2015-1.97260 https://www.smhi.se/publikationer/identifiering-av-potentiella-riskomraden-for-hoga-halter-av-benso-a-pyren-nationell-kartering-av-emissioner-och-halter-av-b-a-p-fran-vedeldning-i-smahusomraden-1.97255 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/att-begransa-klimatforandringarna-fns-klimatpanel-sammanfattning-for-beslutsfattare-1.96770 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-46-2015-1.96495 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/framtidsklimat-i-gavleborgs-lan-enligt-rcp-scenarier-1.96181 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/framtidsklimat-i-vasternorrlands-lan-enligt-rcp-scenarier-1.96179 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/framtidsklimat-i-jamtlands-lan-enligt-rcp-scenarier-1.96177 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/framtidsklimat-i-vasterbottens-lan-enligt-rcp-scenarier-1.96175 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/framtidsklimat-i-norrbottens-lan-enligt-rcp-scenarier-1.96173 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/framtidsklimat-i-gotlands-lan-enligt-rcp-scenarier-1.96171 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/framtidsklimat-i-blekinge-lan-enligt-rcp-scenarier-1.96169 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/framtidsklimat-i-skanes-lan-enligt-rcp-scenarier-1.96167 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/framtidsklimat-i-hallands-lan-enligt-rcp-scenarier-1.96160 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/framtidsklimat-i-kronobergs-lan-enligt-rcp-scenarier-1.96157 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/framtidsklimat-i-kalmar-lan-enligt-rcp-scenarier-1.96155 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/framtidsklimat-i-jonkopings-lan-enligt-rcp-scenarier-1.96153 https://www.smhi.se/publikationer/framtidsklimat-i-vastra-gotalands-lan-enligt-rcp-scenarier-1.96123 https://www.smhi.se/publikationer/framtidsklimat-i-ostergotlands-lan-enligt-rcp-scenarier-1.96121 https://www.smhi.se/publikationer/framtidsklimat-i-sodermanlands-lan-enligt-rcp-scenarier-1.96118 https://www.smhi.se/publikationer/framtidsklimat-i-stockholms-lan-enligt-rcp-scenarier-1.96116 https://www.smhi.se/publikationer/framtidsklimat-i-uppsala-lan-enligt-rcp-scenarier-1.96113 https://www.smhi.se/publikationer/framtidsklimat-i-vastmanlands-lan-enligt-rcp-scenarier-1.96111 https://www.smhi.se/publikationer/framtidsklimat-i-orebro-lan-enligt-rcp-scenarier-1.96109 https://www.smhi.se/publikationer/framtidsklimat-i-varmlands-lan-enligt-rcp-scenarier-1.96103 https://www.smhi.se/publikationer/framtidsklimat-i-dalarnas-lan-enligt-rcp-scenarier-1.96093 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-9-2015-1.95745 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-42-2015-1.95193 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-dana-vecka-34-35-2015-1.94315 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/medvind-aktuellt-fran-smhi/medvind-nr-3-2015-klimatspecial-1.94053 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-8-2015-1.93982 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-36-2015-1.93777 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-7-2015-1.92326 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-6-2015-1.92001 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-30-2015-1.91993 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/mapping-winter-nutrient-concentrations-in-the-ospar-maritime-area-using-diva-1.91727 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-5-2015-1.90656 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-24-25-2015-1.90362 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/cordex-scenarios-for-europe-from-the-rossby-centre-regional-climate-model-rca4-1.90272 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/the-surface-processes-of-the-rossby-centre-regional-atmospheric-climate-model-rca4-1.89798 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/medvind-aktuellt-fran-smhi/medvind-nr-2-2015-1.89707 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/sveriges-framtida-klimat-underlag-till-dricksvattenutredningen-1.89524 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/program-vastershavsveckan-2015-1.89481 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/sveriges-klimat-1860-2014-underlag-till-dricksvattenutredningen-1.89465 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/model-set-up-at-cocoa-study-sites-1.88819 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-4-2015-1.88435 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-17-2015-1.88089 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/klimatscenarier-for-sverige-bearbetning-av-rcp-scenarier-for-meteorologiska-och-hydrologiska-effektstudier-1.87248 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-3-2015-1.86842 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-12-2015-1.86553 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-dana-vecka-4-6-2015-1.86529 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/underlag-till-kontrollstation-2015-for-anpassning-till-ett-forandrat-klimat-1.86345 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-2-2015-1.85888 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/medvind-aktuellt-fran-smhi/medvind-nr-1-2015-1.85794 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/vagledning-for-anvandande-av-klimatscenarier-1.85314 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/risker-konsekvenser-och-sarbarhet-for-samhallet-av-forandrat-klimat-en-kunskapsoversikt-1.85310 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-8-2015-1.85065 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/arsredovisningar/smhis-arsredovisning-2014-1.85058 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/snodjup-i-sverige-1904-05-2013-14-1.84650 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-1-2015-1.84520 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-2-3-2015-1.83894 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/oxygen-survey-in-the-baltic-sea-2014-extent-of-anoxia-and-hypoxia-1960-2014-1.83636 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/utveckling-och-tillampning-av-en-digital-avrinningsmodell-1.83594 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/hydrografiska-byran-arsbok-1-for-aren-1908-och-1909-1.83272 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-17-2014-1.82973 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-50-2014-1.82493 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/oxygen-survey-in-the-baltic-sea-2013-extent-of-anoxia-and-hypoxia-1960-2013-1.82243 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/a-dynamic-model-for-shipping-emissions-adaptation-of-airviro-and-application-in-the-baltic-sea-1.82117 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/medvind-aktuellt-fran-smhi/medvind-nr-4-2014-1.82091 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/sveriges-hydrologi-1.81853 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/luftkvalitet-i-sverige-ar-2020-uppfoljning-av-miljokvalitetsmalet-frisk-luft-for-trafikmiljoer-i-svenska-tatorter-1.81337 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/uppdatering-av-det-klimatvetenskapliga-kunskapslaget-1.81290 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/fns-klimatpanel-sammanfattning-for-beslutsfattare-effekter-anpassning-och-sarbarhet-1.81027 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-46-2014-1.80838 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-8-2014-1.80399 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/vedrok-i-vasterbotten-matningar-berakningar-och-halsokonsekvenser-1.80170 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-43-2014-1.79821 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/medvind-aktuellt-fran-smhi/medvind-nr-3-2014-1.79143 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/medvind-aktuellt-fran-smhi/medvind-nr-2-2014-1.78784 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-7-2014-1.78029 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-7-2014-1.78035 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-36-2014-1.77797 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-6-2014-1.76920 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-32-2014-1.76918 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-28-2014-1.76907 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-5-2014-1.76442 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-4-2014-1.76018 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-24-2014-1.75763 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-3-2014-1.75134 https://www.smhi.se/publikationer/luftfuktighet-variationer-i-sverige-1.74993 https://www.smhi.se/publikationer/mesan-mesoskalig-analys-1.36796 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-12-2014-1.36625 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-2-2014-1.36468 https://www.smhi.se/publikationer/smhis-arsredovisning-2011-1.36304 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/arsredovisningar/smhis-arsredovisning-2012-1.36303 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/arsredovisningar/smhis-arsredovisning-2013-1.36302 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/medvind-aktuellt-fran-smhi/medvind-nummer-1-2014-1.36297 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-9-2014-1.36248 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-1-2014-1.36095 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-6-2014-1.36008 https://www.smhi.se/publikationer/european-scale-modeling-of-sulfur-oxidized-nitrogen-and-photochemial-oxidants-model-development-and-evaluation-for-the-1994-growing-season-1.35259 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-kbv-001-poseidon-vecka-51-2013-1.35122 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-12-2013-1.34992 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-kbv-002-triton-vecka-48-49-2013-1.34769 https://www.smhi.se/publikationer/luftfuktighet-variationer-i-sverige-1.34704 https://www.smhi.se/publikationer/match-salsa-multi-scale-atmospheric-transport-and-chemistry-model-coupled-to-the-salsa-aerosol-microphysics-model-1.34623 https://www.smhi.se/publikationer/luftkvaliteten-i-sverige-ar-2030-1.34574 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-11-2013-1.34558 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-kbv-001-poseidon-vecka-47-2013-1.34452 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-kbv-002-triton-vecka-45-2013-1.34187 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-10-2013-1.34055 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-kbv-002-triton-vecka-43-2013-1.33971 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/medvind-aktuellt-fran-smhi/medvind-nummer-3-2013-1.33547 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-kbv-001-poseidon-vecka-41-2013-1.33345 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-9-2013-1.33116 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-kbv-001-poseidon-vecka-39-2013-1.32938 https://www.smhi.se/publikationer/hogupplosta-nederbordsdata-for-hydrologisk-modellering-en-forstudie-1.32746 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-kbv-002-triton-vecka-37-2013-1.32660 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-8-2013-1.32472 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-kbv-002-triton-vecka-34-2013-1.32327 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-kbv-001-poseidon-vecka-33-2013-1.32196 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-7-del-2-2013-1.32135 https://www.smhi.se/publikationer/bsra-15-a-baltic-sea-reanalysis-1990-2004-1.32115 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-kbv-001-poseidon-vecka-31-2013-1.32036 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-kbv-002-triton-vecka-29-2013-1.31892 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-kbv-002-triton-vecka-29-2013-1.31889 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-kbv002-triton-vecka-29-2013-1.31885 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-7-del-1-2013-1.31866 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-6-del-2-2013-1.31737 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-kbv-001-poseidon-vecka-26-2013-1.31490 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-6-del-1-2013-1.31407 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-kbv-002-triton-vecka-25-2013-1.31318 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-5-2013-1.31085 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-kbv-002-triton-vecka-21-22-2013-1.30902 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/medvind-aktuellt-fran-smhi/medvind-nummer-2-2013-1.30517 https://www.smhi.se/publikationer/utvardering-av-simair-mot-matningar-av-pm10-och-no2-i-goteborg-stockholm-och-umea-for-aren-2006-2009-undersokning-av-en-ny-emissionsmodell-for-vagtrafikens-slitagepartiklar-1.30268 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-4-2013-1.30055 https://www.smhi.se/publikationer/simulated-distribution-of-colored-dissolved-organic-matter-in-the-baltic-sea-1.30013 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-kbv002-triton-vecka-14-2013-1.29920 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-3-2013-1.29687 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-kbv001-poseidon-vecka-12-2013-1.29683 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/extrem-korttidsnederbord-i-klimatprojektioner-for-sverige-1.29659 https://www.smhi.se/publikationer/long-term-trends-in-the-seas-surrounding-sweden-part-two-pelagic-biology-1.29423 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/medvind-aktuellt-fran-smhi/medvind-nummer-1-2013-1.29393 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-2-2013-1.29353 https://www.smhi.se/publikationer/eutrophication-status-report-of-the-north-sea-skagerrak-kattegat-and-the-baltic-sea-a-model-study-present-and-future-climate-1.29279 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-kbv001-poseidon-vecka-9-2013-1.29094 https://www.smhi.se/publikationer/evaluation-of-the-smhi-coupled-atmosphere-ice-ocean-model-rca4-nemo-1.28919 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-kbv002-triton-vecka-7-2013-1.28886 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fiske-fran-u-f-dana-vecka-40-42-2012-1.28880 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-1-2013-1.28819 https://www.smhi.se/publikationer/baltix-v-1-1-a-3d-ocean-modelling-configuration-for-baltic-north-sea-exchange-analysis-1.28759 https://www.smhi.se/publikationer/oxygen-survey-in-the-baltic-sea-2012-extent-of-anoxia-and-hypoxia-1960-2012-1.28638 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-kbv001-poseidon-vecka-5-2013-1.28619 https://www.smhi.se/publikationer/oceanographic-applications-of-coastal-radar-1.28283 https://www.smhi.se/publikationer/syreforhallanden-i-svenska-hav-1.28090 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-11-2012-1.28075 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-kbv001-poseidon-vecka-51-2012-1.28012 https://www.smhi.se/publikationer/framtidens-havsnivaer-i-ett-hundraarsperspektiv-kunskapssammanstallning-2012-1.27867 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-kbv002-triton-vecka-49-50-2012-1.27864 https://www.smhi.se/publikationer/berakningar-av-kvaveoxidhalter-vid-nagra-gator-i-umea-aren-2014-och-2022-med-och-utan-miljozon-1.27670 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-kbv002-triton-vecka-47-2012-1.27555 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/medvind-aktuellt-fran-smhi/medvind-nummer-4-2012-1.27490 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-10-2012-1.27234 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-kbv001-poseidon-vecka-45-2012-1.26914 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-9-2012-1.26535 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-kbv001-poseidon-vecka-42-2012-1.26242 https://www.smhi.se/publikationer/discussion-on-the-vistula-lagoon-regional-development-considering-local-consequences-of-climate-changes-interim-report-on-the-ecosupport-bonus-project-advanced-modelling-tool-for-scenarios-of-the-baltic-sea-ecosystem-to-support-decision-making-and-rfbr-project-no-08-05-92421-1.25826 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/medvind-aktuellt-fran-smhi/medvind-nummer-3-2012-1.25174 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-8-2012-1.25013 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-kbv001-poseidon-vecka-37-38-2012-1.24894 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-7-2012-1.24785 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-kbv001-poseidon-vecka-34-2012-1.24664 https://www.smhi.se/publikationer/extrem-nederbord-i-sverige-under-1-till-30-dygn-1900-2011-1.24660 https://www.smhi.se/publikationer/islossning-i-tornealven-1.24368 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-6-2012-1.23673 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-kbv001-poseidon-vecka-28-2012-1.23670 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-6-2012-1.23644 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter/algrapport-nummer-6-2012-1.23624 https://www.smhi.se/publikationer/narsalter-i-svenska-hav-1.22465 https://www.smhi.se/publikationer/vattenaret-2011-1.22295 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-5-2012-1.22200 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/medvind-aktuellt-fran-smhi/medvind-nummer-2-2012-1.22059 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-kbv001-poseidon-vecka-19-2012-1.22014 https://www.smhi.se/publikationer/simulated-variations-of-the-baltic-sea-halocline-during-1961-2007-1.21997 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-4-2012-1.21685 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-kbv001-poseidon-vecka-15-2012-1.21601 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-3-2012-1.21412 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-kbv001-poseidon-vecka-12-2012-1.21124 https://www.smhi.se/publikationer/measurements-of-total-ozone-2009-2011-1.21060 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-2-2012-1.21010 https://www.smhi.se/publikationer/uncertainty-assessment-of-projected-ecological-quality-indicators-in-future-climate-1.20614 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/medvind-aktuellt-fran-smhi/medvind-nummer-1-2012-1.20591 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-kbv001-poseidon-vecka-9-2012-1.20446 https://www.smhi.se/publikationer/is-pa-sjoar-och-alvar-erfarenheter-sammanstallda-av-statshydrolog-sven-fremling-1951-bearbetade-1991-och-1997-av-thore-karlin-och-birgitta-raab-1.20255 https://www.smhi.se/publikationer/areal-extent-and-volume-of-anoxia-and-hypoxia-in-the-baltic-sea-1960-2011-1.19755 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-1-2012-1.19642 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-kbv001-poseidon-vecka-2-2012-1.19603 https://www.smhi.se/publikationer/confidence-rating-for-ospar-comp-1.19540 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-10-2011-1.19359 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-kbv001-poseidon-vecka-49-50-2011-1.19257 https://www.smhi.se/publikationer/upgrade-of-smhi-s-meteorological-radiation-network-2006-2007-effects-on-direct-and-global-solar-radiation-1.19033 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-dana-vecka-38-42-2011-1.18996 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/medvind-aktuellt-fran-smhi/medvind-nummer-4-2011-1.18928 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-9-2011-1.18925 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-kbv001-poseidon-vecka-46-2011-1.18839 https://www.smhi.se/publikationer/a-regional-climate-model-simulation-over-the-baltic-sea-region-for-the-last-millennium-1.18627 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-8-2011-1.18502 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-kbv001-poseidon-vecka-42-2011-1.18410 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/medvind-aktuellt-fran-smhi/medvind-nummer-3-2011-1.18179 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-7-2011-1.18054 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-kbv001-poseidon-vecka-37-2011-1.17939 https://www.smhi.se/publikationer/assessing-and-improving-the-swedish-forecast-and-information-capabilities-for-ground-level-ozone-1.17910 https://www.smhi.se/publikationer/svar-svenskt-vattenarkiv-1.17833 https://www.smhi.se/publikationer/uppdatering-av-den-vetenskapliga-grunden-for-klimatarbetet-1.17827 https://www.smhi.se/publikationer/strommar-i-svenska-hav-1.17791 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-6-2011-1.17365 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-kbv-001-poseidon-vecka-31-2011-1.17361 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-5-2011-1.17267 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-4-2011-1.17224 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-kbv-001-poseidon-vecka-28-2011-1.17220 https://www.smhi.se/publikationer/halter-och-deposition-av-luftfororeningar-forandring-over-sverige-fran-2010-till-2020-i-bidrag-fran-sverige-europa-och-internationell-sjofart-1.17093 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-kbv-001-poseidon-vecka-24-25-2011-1.16964 https://www.smhi.se/publikationer/vind-och-storm-i-sverige-1901-2010-1.16897 https://www.smhi.se/publikationer/varmeboljor-i-sverige-1.16891 https://www.smhi.se/publikationer/brittsommar-1.16890 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/medvind-aktuellt-fran-smhi/medvind-nummer-2-2011-1.16613 https://www.smhi.se/publikationer/eutrophication-status-report-of-the-north-sea-skagerrak-kattegat-and-the-baltic-sea-a-model-study-years-2001-2005-1.16378 https://www.smhi.se/publikationer/vattenaret-2010-1.16335 https://www.smhi.se/publikationer/transient-scenario-simulations-for-the-baltic-sea-region-during-the-21st-century-1.16295 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-3-2011-1.16108 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-franklin-vecka-14-2011-1.16052 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-2-2011-1.15744 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-franklin-vecka-10-2011-1.15602 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/medvind-aktuellt-fran-smhi/medvind-nummer-1-2011-1.15325 https://www.smhi.se/publikationer/modellering-av-marknara-ozon-regionala-och-hogupplosta-tillampningar-av-match-1.15298 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/arsredovisningar/smhi-arsredovisning-2010-1.15179 https://www.smhi.se/publikationer/future-projections-of-ecological-patterns-in-the-baltic-sea-1.15034 https://www.smhi.se/publikationer/simairscenario-ett-modellverktyg-for-bedomning-av-luftfororeningars-halsoeffekter-och-kostnader-1.14951 https://www.smhi.se/publikationer/blixt-och-dunder-om-aska-i-sverige-2002-2009-1.14935 https://www.smhi.se/publikationer/en-studie-av-framtida-flodesbelastning-pa-stockholms-huvudavloppssystem-1.14897 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-1-2011-1.14778 https://www.smhi.se/publikationer/havsvattenstandets-paverkan-langs-sveriges-kust-enkatsvar-fran-kommuner-raddningstjanst-lansstyrelser-och-hamnar-1.14748 https://www.smhi.se/publikationer/aska-i-sverige-2002-2009-1.14674 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-2-2011-1.14585 https://www.smhi.se/publikationer/visualization-of-hydrological-physical-and-biogeochemical-modelling-of-the-baltic-sea-using-a-geodo-1.14486 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-13-2010-1.14324 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/medvind-aktuellt-fran-smhi/medvind-nummer-4-2010-1.14155 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-48-49-2010-1.14138 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-38-39-och-41-43-2010-1.13967 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-46-47-2010-1.13831 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-12-2010-1.13759 https://www.smhi.se/publikationer/attitude-to-climate-changes-in-everyday-management-practice-at-the-level-of-kaliningrad-region-municipalities-1.13712 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-45-2010-1.13668 https://www.smhi.se/publikationer/kartlaggning-av-partiklar-i-sverige-halter-kallbidrag-och-kunskapsluckor-1.13482 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-11-2010-1.13392 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-40-2010-1.13238 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/medvind-aktuellt-fran-smhi/medvind-nummer-3-2010-1.13213 https://www.smhi.se/publikationer/om-100-ar-den-svenska-hydrologiska-tjansten-1908-2008-1.13219 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-10-2010-1.13130 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-37-2010-1.12997 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-16-1998-1.12991 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-15-1998-1.12990 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-14-1998-1.12989 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-13-1998-1.12988 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-12-1998-1.12987 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-11-1998-1.12986 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-10-1998-1.12985 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-9-1998-1.12984 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-8-1998-1.12983 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-7-1998-1.12982 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-6-1998-1.12981 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-5-1998-1.12980 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-4-1998-1.12979 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-3-1998-1.12978 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-2-1998-1.12977 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-1-1998-1.12976 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-12-1999-1.12958 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-11-1999-1.12957 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-10-1999-1.12956 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-9-1999-1.12955 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-8-1999-1.12954 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-7-1999-1.12953 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-6-1999-1.12952 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-5-1999-1.12951 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-4-1999-1.12950 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-3-1999-1.12946 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-2-1999-1.12945 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-1-1999-1.12944 https://www.smhi.se/publikationer/kanslighetsanalys-vidareutveckling-och-validering-av-simairs-urbana-spridningsmodell-bum-1.12919 https://www.smhi.se/publikationer/utvardering-av-smhis-hydrologiska-prognos-och-varningstjanst-under-varfloden-i-norrland-2010-1.12916 https://www.smhi.se/publikationer/utvardering-av-smhis-hydrologiska-prognos-och-varningstjanst-under-varfloden-i-sodra-sverige-2010-1.12910 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-34-36-2010-1.12871 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-8-2000-1.12861 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-7-2000-1.12860 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-6-2000-1.12859 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-5-2000-1.12858 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-4-2000-1.12857 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-3-2000-1.12856 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-2-2000-1.12855 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-1-2000-1.12854 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-8-2001-1.12845 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-7-2001-1.12844 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-6-2001-1.12843 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-5-2001-1.12842 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-4-2001-1.12841 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-3-2001-1.12840 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-2-2001-1.12839 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-1-2001-1.12838 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-8-2002-1.12826 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-7-2002-1.12825 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-6-2002-1.12824 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-5-2002-1.12823 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-4-2002-1.12822 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-3-2002-1.12817 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-2-2002-1.12816 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-1-2002-1.12814 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-12-2003-1.12804 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-11-2003-1.12803 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-10-2003-1.12802 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-9-2003-1.12801 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-8-2003-1.12800 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-7-2003-1.12798 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-6-2003-1.12793 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-5-2003-1.12791 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-4-2003-1.12790 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-3-2003-1.12789 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-2-2003-1.12786 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-1-2003-1.12785 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-9-2004-1.12771 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-8-2004-1.12769 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-7-2004-1.12768 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-6-2004-1.12767 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-5-2004-1.12766 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-4-2004-1.12765 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-3-2004-1.12764 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-2-2004-1.12763 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-1-2004-1.12762 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-11-2005-1.12752 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-10-2005-1.12751 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-9-2005-1.12750 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-8-2005-1.12749 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-7-2005-1.12748 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-6-2005-1.12747 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-5-2005-1.12746 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-4-2005-1.12745 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-3-2005-1.12744 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-2-2005-1.12743 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-1-2005-1.12742 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-9-2010-1.12493 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-33-2010-1.12470 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-50-1996-1.12439 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-45-1996-1.12438 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-41-1996-1.12437 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-39-1996-1.12436 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-36-1996-1.12434 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-35-1996-1.12433 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-30-1996-1.12432 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-26-1996-1.12431 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-20-1996-1.12430 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-16-1996-1.12429 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-10-1996-1.12428 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-8-1996-1.12427 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-5-1996-1.12424 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-4-1996-1.12417 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-augusti-2010-1.12416 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-46-1995-1.12413 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-49-1995-1.12412 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-49-50-1997-1.12377 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-46-1997-1.12376 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-42-1997-1.12373 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-39-1997-1.12364 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-36-38-1997-1.12362 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-35-1997-1.12360 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-33-1997-1.12358 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-30-1997-1.12356 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-23-1997-1.12342 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-16-1997-1.12340 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-11-1997-1.12338 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-8-1997-1.12335 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-4-1997-1.12332 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-49-50-1998-1.12329 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-47-1998-1.12326 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-43-1998-1.12323 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/expeditionsrapporter-fran-utsjoovervakningen/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-39-1998-1.12320 https://www.smhi.se/publikationer/vaxtplankton-1.12312 https://www.smhi.se/publikationer/vagor-i-svenska-hav-1.12172 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-juli-2010-1.12161 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-29-2010-1.12155 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-8-2010-1.12153 https://www.smhi.se/publikationer/home-vatten-i-malaren-1.11959 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-7-2010-1.11934 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-26-2010-1.11927 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-juni-2010-1.11627 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-6-2010-1.11570 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-22-2010-1.11370 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-5-2010-1.11150 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-maj-2010-1.11126 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-18-2010-1.11100 https://www.smhi.se/publikationer/drivers-of-marine-acidification-in-the-seas-surrounding-sweden-1.10965 https://www.smhi.se/publikationer/vattenaret-2009-1.10956 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-4-2010-1.10931 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-april-2010-1.10807 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-15-2010-1.10786 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-39-1998-1.10766 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-36-38-1998-1.10742 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-35-1998-1.10739 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-30-1998-1.10738 https://www.smhi.se/publikationer/sveriges-vattendrag-1.10715 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-1-2010-1.10624 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-26-1998-1.10620 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-23-1998-1.10616 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-17-1998-1.10613 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-12-1998-1.10611 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-8-1998-1.10609 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-4-1998-1.10607 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-49-50-1999-1.10602 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-46-1999-1.10597 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-43-1999-1.10594 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-39-1999-1.10593 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-37-1999-1.10592 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-34-1999-1.10590 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-31-1999-1.10579 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-27-1999-1.10578 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-23-1999-1.10557 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-20-1999-1.10554 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-16-1999-1.10551 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-12-1999-1.10548 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-8-1999-1.10545 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-6-1999-1.10542 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-3-1999-1.10539 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-49-50-2000-1.10534 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-45-2000-1.10531 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-40-2000-1.10528 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-39-2000-1.10525 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-35-2000-1.10522 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-32-2000-1.10519 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-28-2000-1.10514 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-24-2000-1.10508 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-20-2000-1.10505 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-17-2000-1.10500 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-12-2000-1.10487 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-3-2010-1.10467 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-8-2000-1.10450 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-3-2000-1.10449 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-mars-2010-1.10391 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-11-2010-1.10319 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-8-10-2010-1.10289 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/arsredovisningar/smhis-arsredovisning-2009-1.10275 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-3-2000-1.10189 https://www.smhi.se/publikationer/nowcasting-saf-validation-of-avhrr-cloud-products-1.10179 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-49-50-2001-1.10171 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-46-2001-1.10166 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-40-2001-1.10157 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-35-2001-1.10151 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-31-2001-1.10145 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-28-2001-1.10142 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/korttidsnederbord-i-sverige-1995-2008-1.10136 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-4-6-2010-1.10132 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-24-2001-1.10129 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-20-2001-1.10126 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-17-2001-1.10123 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-13-2001-1.10120 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-9-2001-1.10117 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-3-2001-1.10114 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-49-50-2002-1.10111 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-47-48-2002-1.10108 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-46-2002-1.10105 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-39-2002-1.10090 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-36-38-2002-1.10084 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-35-2002-1.10081 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-31-2002-1.10078 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-28-2002-1.10075 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-24-2002-1.10072 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-20-2002-1.10064 https://www.smhi.se/publikationer/cyanobakterieblomningar-i-ostersjon-resultat-fran-satellitovervakning-1997-2005-1.10041 https://www.smhi.se/publikationer/implementation-of-a-flux-corrected-transport-scheme-in-the-rossby-centre-ocean-model-1.10037 https://www.smhi.se/publikationer/randdata-fran-oppet-hav-till-kustzonsmodellerna-exemplet-sodra-ostergotland-1.10036 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-16-2002-1.10027 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-12-2002-1.10024 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-9-11-2002-1.10020 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-8-2002-1.10017 https://www.smhi.se/publikationer/luftkvalitet-och-smaskalig-biobransleeldning-tillampningar-av-simairved-for-nagra-kommuner-1.10012 https://www.smhi.se/publikationer/vedair-ett-internetverktyg-for-bedomning-av-luftkvalitet-vid-smaskalig-biobransleeldning-modellbeskrivning-och-slutrapport-mars-2007-1.10011 https://www.smhi.se/publikationer/vindstatistik-for-sverige-1961-2004-1.10007 https://www.smhi.se/publikationer/dagens-och-framtidens-luftkvalitet-i-sverige-haltberakningar-av-no2-pm10-och-pm2-5-i-svenska-trafikmiljoer-for-framtidsscenarier-med-minskade-europeiska-emissioner-1.9977 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-2-2010-1.9943 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-4-6-2002-1.9935 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-3-2002-1.9932 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-49-50-2003-1.9885 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-47-48-2003-1.9884 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-46-2003-1.9879 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-43-2003-1.9870 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-7-2010-1.9840 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-39-2003-1.9769 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-35-2003-1.9766 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-31-2003-1.9763 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-28-2003-1.9760 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-februari-2010-1.9744 https://www.smhi.se/publikationer/klimatforandringarnas-effekter-pa-svenskt-miljomalsarbete-1.9736 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-1-2010-1.9567 https://www.smhi.se/publikationer/quality-assessment-of-state-of-the-art-coupled-physical-biogeochemical-models-in-hind-cast-simulations-1970-2005-1.9474 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-januari-2010-1.9451 https://www.smhi.se/publikationer/primary-production-measurments-an-intercalibration-during-a-cruise-in-the-kattegat-and-the-baltic-sea-1.9446 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-3-2010-1.9431 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-23-2003-1.9331 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-19-2003-1.9327 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-15-2003-1.9322 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-13-2003-1.9312 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-10-12-2003-1.9310 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-8-2003-1.9308 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-3-2003-1.9303 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-49-50-2004-1.9301 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-46-2004-1.9299 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-44-2004-1.9292 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-43-2004-1.9291 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-39-2004-1.9289 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-36-38-2004-1.9284 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-35-2004-1.9280 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-31-2004-1.9278 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-27-2004-1.9274 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-24-2004-1.9272 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-20-2004-1.9263 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionrsrapport-fran-u-f-argos-vecka-17-2004-1.9261 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-13-2004-1.9255 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-10-12-2004-1.9252 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-8-2004-1.9235 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-3-2004-1.9220 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-49-50-2005-1.9214 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-47-48-2005-1.9212 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-46-2005-1.9209 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-43-2005-1.9207 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-39-2005-1.9205 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-36-38-2005-1.9203 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-35-2005-1.9201 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-32-2005-1.9199 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-28-2005-1.9197 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-24-2005-1.9195 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-20-2005-1.9187 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-17-2005-1.9184 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-14-2005-1.9182 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-9-11-2005-1.9180 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-8-2005-1.9174 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-4-7-2005-1.9165 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-3-2005-1.9163 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-49-50-2006-1.9160 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-47-48-2006-1.9156 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-46-2006-1.9154 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-41-43-2006-1.9151 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-39-2006-1.9148 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-36-38-2006-1.9145 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-35-2006-1.9138 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-32-2006-1.9136 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-28-2006-1.9134 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-24-2006-1.9132 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-20-2006-1.9127 https://www.smhi.se/publikationer/model-assessment-of-the-predicted-environmental-consequences-for-ospar-problem-areas-following-nutrient-reductions-1.8984 https://www.smhi.se/publikationer/sveriges-landskapsklimat-1.8981 https://www.smhi.se/publikationer/the-coastal-zone-model-1.8958 https://www.smhi.se/publikationer/on-the-dynamics-of-organic-nutrients-nitrogen-and-phosphorus-in-the-baltic-sea-1.8956 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-49-50-2009-1.8931 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-december-2009-1.8924 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-4-2009-1.8886 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-47-48-2009-1.8671 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-39-44-2009-syrgaskartering-i-ostersjon-1.8592 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-11-2009-1.8484 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-46-2009-1.8483 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-november-2009-1.8376 https://www.smhi.se/publikationer/the-chatonella-bloom-in-year-2001-and-effects-of-high-freshwater-input-from-river-gota-alv-to-the-kattegat-skagerrak-area-1.8162 https://www.smhi.se/publikationer/hydrographic-conditions-around-offshore-banks-1.8160 https://www.smhi.se/publikationer/long-term-trends-in-the-seas-surrounding-sweden-part-one-nutrients-1.8148 https://www.smhi.se/publikationer/temporal-and-spatial-distribution-of-diarrhetic-shellfish-toxins-in-blue-mussels-mytilus-edulis-l-at-the-swedish-west-coast-ne-atlantic-years-1988-2005-1.8145 https://www.smhi.se/publikationer/swedish-national-report-on-eutrophication-status-in-the-kattegat-and-the-skagerrak-ospar-assessment-2007-1.8144 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/korttidsnederbord-i-sverige-1995-2008-1.7848 https://www.smhi.se/publikationer/sveriges-vindklimat-1901-2008-analys-av-trend-i-geostrofisk-vind-1.7845 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-3-2009-1.7806 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-10-2009-1.7778 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-oktober-2009-1.7777 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-41-2009-1.7639 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-39-40-2009-1.7630 https://www.smhi.se/publikationer/improvement-hbv-model-rhine-in-fews-final-report-1.7392 https://www.smhi.se/publikationer/local-assessment-of-vulnerability-to-climate-change-impacts-on-water-resources-in-the-upper-thukela-river-basin-south-africa-recommendations-for-adaptation-1.7382 https://www.smhi.se/publikationer/validering-av-simair-mot-matningar-av-pm10-no2-och-bensen-utvardering-for-svenska-tatorter-och-trafikmiljoer-avseende-ar-2004-och-2005-1.7370 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-38-2009-1.7318 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-september-2009-1.7302 https://www.smhi.se/publikationer/resultat-av-5-dygnsprognos-till-ledning-for-isbrytarverksamhet-vintern-1984-85-1.7305 https://www.smhi.se/publikationer/radarmeteorologi-1.7306 https://www.smhi.se/publikationer/avesta-stadsmodell-1.7304 https://www.smhi.se/publikationer/statistisk-prognos-av-yttemperatur-1.7301 https://www.smhi.se/publikationer/climate-monitoring-saf-cloud-products-feasibility-study-in-the-inner-arctic-region-part-i-cloud-mask-studies-during-the-2001-oden-arctic-expedition-1.7297 https://www.smhi.se/publikationer/kvaliteten-hos-nederbordskemiska-matdata-som-utnyttjas-for-dataassimilation-i-match-sverige-modellen-1.7296 https://www.smhi.se/publikationer/spridning-av-forbranningsemissioner-fran-smaskalig-biobransleeldning-analys-av-pm2-5-data-fran-lycksele-med-hjalp-av-tva-gaussiska-spridningsmodeller-1.7294 https://www.smhi.se/publikationer/temperatur-och-nederbord-i-sverige-1860-2001-1.7295 https://www.smhi.se/publikationer/tjernobylolyckan-en-meteorologisk-analys-av-hur-radioaktivitet-spreds-till-sverige-1.7293 https://www.smhi.se/publikationer/spridningsberakningar-for-spendrups-bryggeri-grangesberg-1.7292 https://www.smhi.se/publikationer/berakningar-av-vindenergitillgangen-pa-nagra-platser-i-skane-1.7291 https://www.smhi.se/publikationer/spridningsberakningar-ssab-1.7290 https://www.smhi.se/publikationer/spridningsberakningar-for-volvo-hallsbergverken-1.7288 https://www.smhi.se/publikationer/spridningsberakningar-for-ny-ugn-ssab-ii-1.7289 https://www.smhi.se/publikationer/so2-halter-fran-hammarbyverket-kring-ny-arena-vid-johanneshov-1.7286 https://www.smhi.se/publikationer/spridningsberakningar-ssab-lulea-verken-1.7285 https://www.smhi.se/publikationer/spridningsberakningar-for-saabs-planerade-bilfabrik-i-malmo-1.7283 https://www.smhi.se/publikationer/spridningsberakningar-for-svavelsyrafabrik-i-falun-1.7282 https://www.smhi.se/publikationer/spridningsberakningar-for-vasthamns-verket-hkv1-i-helsingborg-1.7281 https://www.smhi.se/publikationer/berakningar-av-svaveldepositionen-i-stockholmsomradet-1.7280 https://www.smhi.se/publikationer/utemiljon-vid-kvarnberget-lysekil-1.7277 https://www.smhi.se/publikationer/usas-manadsprognoser-1.7278 https://www.smhi.se/publikationer/spridningsberakningar-av-freon-22-fran-ropstens-varmepumpverk-1.7276 https://www.smhi.se/publikationer/vindklassificering-av-en-plats-pa-hemson-1.7275 https://www.smhi.se/publikationer/utvardering-av-sommarens-1986-anvanda-konvektionsprognoshjalpmedel-1.7274 https://www.smhi.se/publikationer/vindarna-over-sverige-1.7272 https://www.smhi.se/publikationer/vindmatningar-i-hoga-master-1.7273 https://www.smhi.se/publikationer/spridningsberakningar-rorande-gasutslapp-vid-scandust-i-landskrona-bestamning-av-cyanvatehalter-1.7271 https://www.smhi.se/publikationer/vindforhallandena-i-sveriges-kust-och-havsband-rapport-nr-2-1.7270 https://www.smhi.se/publikationer/spridningsberakningar-for-en-planerad-panncentral-vid-lindsdal-utanfor-kalmar-1.7269 https://www.smhi.se/publikationer/spridningsberakningar-for-volvo-bms-fabrik-i-landskrona-1.7268 https://www.smhi.se/publikationer/spridningsberakningar-rorande-gasutslapp-fran-syrgas-och-bensenupplag-inom-ssab-luleaverken-1.7265 https://www.smhi.se/publikationer/spridningsberakningar-for-elmo-calfs-fabrik-i-svenljunga-1.7267 https://www.smhi.se/publikationer/spridningsberakningar-for-losningsmedel-i-tidaholm-1.7264 https://www.smhi.se/publikationer/spridningsberakningar-for-volvo-bm-abs-anlaggning-i-braas-1.7263 https://www.smhi.se/publikationer/meteorological-measurements-performed-may-15-1984-to-june-1984-by-the-smhi-1.7262 https://www.smhi.se/publikationer/spridningsberakning-for-kockums-plat-teknik-ronneby-1.7261 https://www.smhi.se/publikationer/luktberakningar-for-ab-elmo-i-flen-1.7259 https://www.smhi.se/publikationer/frekvensanalys-av-timvisa-temperaturobservationer-1.7260 https://www.smhi.se/publikationer/spridningsberakningar-rorande-utslapp-av-nox-inom-fagersta-kommun-1.7258 https://www.smhi.se/publikationer/hbv-np-model-manual-1.7257 https://www.smhi.se/publikationer/svenskt-vattendragsregister-1.7256 https://www.smhi.se/publikationer/detaljerad-oversvamningskarta-for-eskilstunaan-ett-projekt-inom-kris-gis-1.7255 https://www.smhi.se/publikationer/optimization-of-atmospheric-models-1.7249 https://www.smhi.se/publikationer/a-parameterization-model-for-calculation-of-vertical-fluxes-of-momentum-due-to-terrain-induced-gravity-waves-1.7248 https://www.smhi.se/publikationer/den-dagliga-och-arliga-variationen-av-temperatur-fuktighet-och-vindhastighet-vid-nagra-orter-i-sverige-1.7246 https://www.smhi.se/publikationer/ice-accretion-on-ships-with-special-emphasis-on-baltic-conditions-1.7247 https://www.smhi.se/publikationer/statistical-forecasting-of-sea-level-changes-in-the-baltic-1.7245 https://www.smhi.se/publikationer/some-results-from-a-joint-swedish-finnish-sea-ice-experiment-march-1977-1.7244 https://www.smhi.se/publikationer/byggnadsindustrins-vaderberoende-seminarieuppsats-i-foretagsekonomi-b-niva-1.7243 https://www.smhi.se/publikationer/vegetationsperioden-i-sverige-beraknad-fran-temperaturobservationer-1.7242 https://www.smhi.se/publikationer/en-numerisk-prognosmodell-for-det-atmosfariska-gransskiktet-grundad-pa-den-turbulenta-energiekvationen-1.7241 https://www.smhi.se/publikationer/temperaturfluktuationer-under-senaste-100-aren-1.7240 https://www.smhi.se/publikationer/statistisk-analys-av-nederbordsdata-del-i-arealnederbord-1.7238 https://www.smhi.se/publikationer/havsis-och-snoinformation-ur-datorbearbetade-satellitdata-en-modellstudie-1.7239 https://www.smhi.se/publikationer/statistisk-analys-av-nederbordsdata-del-ii-frekvensanalys-av-manadsnederbord-1.7237 https://www.smhi.se/publikationer/arsmedelvarden-1931-60-av-nederbord-avdunstning-och-avrinning-1.7236 https://www.smhi.se/publikationer/a-sensitivity-analysis-of-steady-free-floating-ice-1.7235 https://www.smhi.se/publikationer/en-modell-for-berakning-av-luftfororeningars-spridning-och-deposition-pa-mesoskala-1.7234 https://www.smhi.se/publikationer/studier-av-temperaturinversioner-och-vertikal-vindskjuvning-vid-sundsvall-harnosands-flygplats-1.7233 https://www.smhi.se/publikationer/a-study-of-large-scale-cooling-in-the-bay-of-bothnia-1.7232 https://www.smhi.se/publikationer/boundary-layer-measurements-at-klockrike-oct-1977-1.7231 https://www.smhi.se/publikationer/a-comparison-of-forest-evapotranspiration-determined-by-some-independent-methods-1.7230 https://www.smhi.se/publikationer/uncertainty-in-wind-forecasting-for-wind-power-networks-1.7229 https://www.smhi.se/publikationer/graddagsstatistik-for-sverige-1.7228 https://www.smhi.se/publikationer/statistisk-analys-av-nederbordsdata-del-iii-200-ariga-nederbordsserier-1.7227 https://www.smhi.se/publikationer/den-potentiella-evapotranspirationen-i-sverige-1.7226 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/nederbordsstatistik-med-praktiska-tillampningar-precipitation-statistics-with-practical-applications-1.7224 https://www.smhi.se/publikationer/maximisnodjup-i-sverige-perioden-1905-70-1.7225 https://www.smhi.se/publikationer/analys-av-moln-och-nederbord-genom-automatisk-klassning-av-avhrr-data-1.7222 https://www.smhi.se/publikationer/similarity-theory-and-resistance-laws-for-the-atmospheric-boundary-layer-1.7223 https://www.smhi.se/publikationer/atmospheric-boundary-layer-field-experiment-in-sweden-1980-gotex-ii-part-i-1.7221 https://www.smhi.se/publikationer/the-swedish-limited-area-model-part-a-formulation-1.7219 https://www.smhi.se/publikationer/dissipation-dispersion-and-stability-of-numerical-schemes-for-advection-and-diffusion-1.7220 https://www.smhi.se/publikationer/a-forest-evapotranspiration-model-using-synoptic-data-1.7218 https://www.smhi.se/publikationer/spridning-av-luftfororening-fran-skorsten-i-konvektiva-gransskikt-1.7217 https://www.smhi.se/publikationer/an-aerobiological-model-for-operational-forecasts-of-pollen-concentration-in-the-air-1.7216 https://www.smhi.se/publikationer/data-rorande-sveriges-temperaturklimat-1.7215 https://www.smhi.se/publikationer/an-operational-air-pollution-model-using-routine-meteorological-data-1.7214 https://www.smhi.se/publikationer/estimation-of-orographic-precipitation-by-dynamical-interpretation-of-synoptic-model-data-1.7212 https://www.smhi.se/publikationer/local-scale-plume-model-for-nitrogen-oxides-model-description-1.7213 https://www.smhi.se/publikationer/congression-a-fast-regression-technique-with-a-great-number-of-functions-of-all-predictors-1.7211 https://www.smhi.se/publikationer/population-exposure-to-so2-and-nox-from-different-sources-in-stockholm-1.7210 https://www.smhi.se/publikationer/remote-sensing-of-atmospheric-temperature-profiles-by-tiros-operational-vertical-sounder-1.7205 https://www.smhi.se/publikationer/nederbords-och-humiditetsklimat-i-sverige-under-vegetationsperioden-1.7204 https://www.smhi.se/publikationer/koldperioden-av-olika-langd-och-forekomst-1.7203 https://www.smhi.se/publikationer/numerical-study-of-lake-land-breeze-over-lake-vattern-sweden-1.7202 https://www.smhi.se/publikationer/numerical-analysis-of-initialization-procedure-in-a-two-dimensional-lake-breeze-model-1.7201 https://www.smhi.se/publikationer/an-analytical-model-of-the-boundary-layer-above-sloping-terrain-with-an-application-to-observations-in-antarctica-1.7199 https://www.smhi.se/publikationer/local-scale-plume-model-for-nitrogen-oxides-verification-1.7200 https://www.smhi.se/publikationer/test-of-a-forest-evapotranspiration-model-1.7198 https://www.smhi.se/publikationer/solar-ultraviolet-radiation-in-sweden-1.7197 https://www.smhi.se/publikationer/determination-of-areal-precipitation-for-the-baltic-sea-1.7196 https://www.smhi.se/publikationer/luftfororeningsepisoden-over-sodra-sverige-2-4-februari-1987-1.7194 https://www.smhi.se/publikationer/the-chernobyl-accident-a-meteorological-analysis-of-how-radionucleides-reached-sweden-1.7195 https://www.smhi.se/publikationer/an-operational-air-pollution-model-1.7193 https://www.smhi.se/publikationer/snodjupsforhallanden-i-sverige-sasongerna-1950-51-1979-80-1.7191 https://www.smhi.se/publikationer/climate-fluctuations-in-sweden-1860-1987-1.7192 https://www.smhi.se/publikationer/manniskors-exponering-for-luftfororeningar-1.7190 https://www.smhi.se/publikationer/meso-g-scale-objective-analysis-of-near-surface-temperature-humidity-and-wind-and-its-application-in-air-pollution-modelling-1.7189 https://www.smhi.se/publikationer/a-field-test-of-thermometer-screens-1.7188 https://www.smhi.se/publikationer/an-energy-balance-model-for-prediction-of-surface-temperatures-1.7186 https://www.smhi.se/publikationer/regional-spridningsmodell-for-goteborgs-och-bohus-hallands-och-alvsborgs-lan-a-mesoscale-air-pollution-dispersion-model-for-the-swedish-west-coast-region-in-swedish-with-captions-also-in-english-1.7183 https://www.smhi.se/publikationer/future-climate-in-the-nordic-region-survey-and-synthesis-for-the-next-century-1.7184 https://www.smhi.se/publikationer/phospherous-in-a-biogeochemical-lake-model-1.7181 https://www.smhi.se/publikationer/vattentillgang-och-hoga-floden-i-sverige-under-1900-talet-1.7182 https://www.smhi.se/publikationer/model-description-of-biola-a-biogeochemical-lake-model-1.7180 https://www.smhi.se/publikationer/the-telflood-project-rainfall-runoff-modelling-and-forecasting-1.7178 https://www.smhi.se/publikationer/precipitation-and-temperature-in-the-hbv-model-a-comparison-of-interpolation-methods-1.7179 https://www.smhi.se/publikationer/modellerad-kvavetransport-retention-och-kallfordelning-for-sodra-sverige-1.7177 https://www.smhi.se/publikationer/hbv-96-en-areellt-fordelad-modell-for-vattenkrafthydrologin-1.7176 https://www.smhi.se/publikationer/conceptual-modelling-of-evapotranspiration-for-simulations-of-climate-change-effects-1.7175 https://www.smhi.se/publikationer/influence-of-river-regulation-on-runoff-to-the-gulf-of-bothnia-gulf-of-bothnia-year-1991-1.7174 https://www.smhi.se/publikationer/modelling-the-effects-of-wetland-drainage-on-high-flows-1.7173 https://www.smhi.se/publikationer/hydrology-of-the-baltic-basin-inflow-of-fresh-water-from-rivers-and-land-for-the-period-1950-1990-1.7172 https://www.smhi.se/publikationer/floods-in-sweden-trends-and-occurrence-1.7170 https://www.smhi.se/publikationer/modelling-groundwater-response-to-acidification-1.7169 https://www.smhi.se/publikationer/the-hbv-model-its-structure-and-applications-1.7168 https://www.smhi.se/publikationer/hydrological-modelling-of-extreme-floods-in-sweden-1.7167 https://www.smhi.se/publikationer/human-impacts-and-weather-dependent-effects-on-water-balance-and-water-quality-in-some-swedish-river-basins-1.7166 https://www.smhi.se/publikationer/analysis-of-climate-induced-hydrochemical-variations-in-till-aquifers-1.7165 https://www.smhi.se/publikationer/simulating-baltic-sea-climate-for-the-period-1902-1998-with-the-rossby-centre-coupled-ice-ocean-model-1.7158 https://www.smhi.se/publikationer/development-of-an-ecological-model-system-for-the-kattegat-and-the-southern-baltic-final-report-to-the-nordic-councils-of-ministers-1.7157 https://www.smhi.se/publikationer/the-use-of-the-k-e-turbulence-model-within-the-rossby-centre-regional-ocean-climate-model-parameterization-development-and-results-1.7156 https://www.smhi.se/publikationer/first-results-of-multi-year-simulations-using-a-3d-baltic-sea-model-1.7155 https://www.smhi.se/publikationer/time-series-analysis-of-sar-sea-ice-backscatter-variability-and-its-dependence-on-weather-conditions-1.7153 https://www.smhi.se/publikationer/rco-rossby-centre-regional-ocean-climate-model-model-description-version-1-0-and-first-results-from-the-hindcast-period-1992-93-1.7154 https://www.smhi.se/publikationer/probe-an-instruction-manual-1.7152 https://www.smhi.se/publikationer/a-coupled-ice-ocean-model-supporting-winter-navigation-in-the-baltic-sea-part-2-thermodynamics-and-meteorological-coupling-1.7149 https://www.smhi.se/publikationer/application-of-the-bsh-model-to-kattegat-and-skagerrak-1.7150 https://www.smhi.se/publikationer/observations-of-water-exchange-currents-sea-levels-and-nutrients-in-the-gulf-of-riga-1.7151 https://www.smhi.se/publikationer/a-coupled-ice-ocean-model-supporting-winter-navigation-in-the-baltic-sea-part-1-ice-dynamics-and-water-levels-1.7146 https://www.smhi.se/publikationer/currents-in-the-gulf-of-bothnia-during-the-field-year-of-1991-1.7147 https://www.smhi.se/publikationer/the-conditions-of-the-seas-around-sweden-report-from-the-activities-in-1993-1.7148 https://www.smhi.se/publikationer/the-conditions-of-the-seas-around-sweden-report-from-activities-in-1992-1.7144 https://www.smhi.se/publikationer/an-operational-baltic-sea-circulation-model-part-1-barotropic-version-1.7145 https://www.smhi.se/publikationer/the-gulf-of-bothnia-year-1991-physical-transport-experiments-1.7143 https://www.smhi.se/publikationer/haven-runt-sverige-1991-rapport-fran-smhi-oceanografiska-laboratoriet-inklusive-pmk-utsjoprogrammet-the-conditions-of-the-seas-around-sweden-report-from-the-activities-in-1991-including-pmk-the-national-swedish-programme-for-monitoring-of-environmental-quality-open-sea-programme-1.7142 https://www.smhi.se/publikationer/program-for-miljokvalitetsovervakning-pmk-utsjoprogram-under-1990-1.7141 https://www.smhi.se/publikationer/program-for-miljokvalitetsovervakning-pmk-utsjoprogram-under-1989-1.7139 https://www.smhi.se/publikationer/real-time-modelling-and-forecasting-of-temperatures-in-the-baltic-sea-1.7140 https://www.smhi.se/publikationer/sea-ice-properties-studied-from-the-ice-breaker-tor-during-bepers-88-1.7138 https://www.smhi.se/publikationer/program-for-miljokvalitetsovervakning-pmk-utsjoprogram-under-1988-1.7137 https://www.smhi.se/publikationer/ice-reconnaissance-and-forecasts-in-storfjorden-svalbard-1.7136 https://www.smhi.se/publikationer/results-of-a-five-year-survey-of-the-distribution-of-urea-in-the-baltic-sea-1.7133 https://www.smhi.se/publikationer/program-for-miljokvalitetsovervakning-pmk-utsjoprogram-under-1987-1.7134 https://www.smhi.se/publikationer/program-for-miljokvalitetsovervakning-pmk-1.7130 https://www.smhi.se/publikationer/isforhallandena-i-sveriges-sodra-och-vastra-farvatten-1.7131 https://www.smhi.se/publikationer/program-for-miljokvalitetsovervakning-pmk-utsjoprogram-under-1986-1.7132 https://www.smhi.se/publikationer/calculations-of-horizontal-exchange-coefficients-using-eulerian-time-series-current-meter-data-from-the-baltic-sea-1.7128 https://www.smhi.se/publikationer/ymer-80-satellites-arctic-sea-ice-and-weather-1.7129 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-35-37-2009-1.6975 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-9-2009-1.6931 https://www.smhi.se/publikationer/hydrologiska-ensembleprognoser-1.6764 https://www.smhi.se/publikationer/nivaer-och-floden-i-vanerns-och-malarens-vattensystem-hydrologiskt-underlag-till-klimat-och-sarbarhetsutredningen-1.6761 https://www.smhi.se/publikationer/framtidens-oversvamningsrisker-1.6758 https://www.smhi.se/publikationer/temperature-and-precipitation-changes-in-sweden-a-wide-range-of-model-based-projections-for-the-21st-century-1.6648 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-4-1999-1.6551 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-3-1999-1.6549 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-2-1999-1.6547 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-1-1999-1.6545 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-4-2000-1.6543 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-3-2000-1.6541 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-2-2000-1.6539 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-1-2000-1.6537 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-4-2001-1.6535 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-3-2001-1.6533 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-2-2001-1.6531 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-1-2001-1.6529 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-4-2002-1.6525 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-3-2002-1.6523 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-2-2002-1.6521 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-1-2002-1.6519 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-4-2003-1.6516 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-3-2003-1.6514 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-2-2003-1.6512 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-1-2003-1.6509 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-4-2004-1.6508 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-3-2004-1.6506 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-2-2004-1.6503 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-1-2004-1.6501 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-4-2005-1.6498 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-3-2005-1.6495 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-2-2005-1.6493 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-1-2005-1.6490 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-4-2006-1.6487 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-3-2006-1.6485 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-2-2006-1.6483 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-1-2006-1.6480 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-4-2007-1.6475 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-3-2007-1.6471 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-2-2007-1.6467 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-1-2007-1.6464 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-4-2008-1.6460 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-3-2008-1.6456 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-2-2008-1.6444 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-1-2008-1.6435 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-2-2009-1.6432 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-augusti-2009-1.6414 https://www.smhi.se/publikationer/gis-och-gis-databaser-1.6412 https://www.smhi.se/publikationer/klimatscenariokartor-1.6410 https://www.smhi.se/publikationer/1900-talets-varmaste-och-kallaste-manad-1.6408 https://www.smhi.se/publikationer/januaristormen-2007-1.6406 https://www.smhi.se/publikationer/solstralning-1.6404 https://www.smhi.se/publikationer/januaristormen-2005-1.6399 https://www.smhi.se/publikationer/klimat-i-forandring-1.6397 https://www.smhi.se/publikationer/sveriges-snoklimat-under-100-ar-1.6395 https://www.smhi.se/publikationer/vindavkylning-1.6393 https://www.smhi.se/publikationer/regnkatastrofen-pa-fulufjallet-30-31-augusti-1997-1.6391 https://www.smhi.se/publikationer/vattenaret-2008-1.6385 https://www.smhi.se/publikationer/faktablad-om-sveriges-sjoar-1.6383 https://www.smhi.se/publikationer/vattenaret-2007-1.6381 https://www.smhi.se/publikationer/avrinningens-variation-1961-2005-1.6379 https://www.smhi.se/publikationer/vattenaret-2006-1.6377 https://www.smhi.se/publikationer/is-pa-sjoar-och-alvar-1.6375 https://www.smhi.se/publikationer/vattenaret-2005-1.6373 https://www.smhi.se/publikationer/tillrinning-till-havet-variationer-1961-2004-1.6370 https://www.smhi.se/publikationer/vattenaret-2004-1.6368 https://www.smhi.se/publikationer/oversvamningar-i-sverige-1.6366 https://www.smhi.se/publikationer/huvudavrinningsomraden-pa-gransen-mellan-sverige-norge-och-finland-1.6364 https://www.smhi.se/publikationer/vattenaret-2003-1.6362 https://www.smhi.se/publikationer/torka-1.6360 https://www.smhi.se/publikationer/vattenaret-2002-1.6358 https://www.smhi.se/publikationer/avrinningen-i-sverige-1.6352 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-34-2009-1.6349 https://www.smhi.se/publikationer/lan-och-huvudavrinningsomraden-i-sverige-1.6347 https://www.smhi.se/publikationer/sno-i-sverige-snodjup-och-vatteninnehall-i-snon-1.6339 https://www.smhi.se/publikationer/hoga-vattenfloden-i-reglerade-alvar-1.6337 https://www.smhi.se/publikationer/measurements-of-total-ozone-2006-2008-1.6326 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-31-2009-1.5112 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-27-2009-1.5111 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-8-2009-1.5110 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-7-2009-1.5109 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-juli-2009-1.5108 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-24-2009-1.3860 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-juni-2009-1.3858 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-6-2009-1.3856 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-5-2009-1.3282 https://www.smhi.se/publikationer/variationer-och-trender-i-nederborden-1860-2003-1.2896 https://www.smhi.se/publikationer/vaderobservationer-vid-stockholms-observatorium-250-ar-1.2853 https://www.smhi.se/publikationer/sea-surface-temperatures-in-waters-surrounding-sweden-1.2835 https://www.smhi.se/publikationer/utveckling-av-en-icke-stationar-gransskiktsmodell-1.2833 https://www.smhi.se/publikationer/a-multi-level-quasi-geostrophic-model-for-short-range-weather-predictions-1.2832 https://www.smhi.se/publikationer/on-transport-of-sulphur-over-the-north-atlantic-1.2830 https://www.smhi.se/publikationer/satellite-estimated-cloudiness-from-noaa-avhrr-data-in-the-nordic-are-during-1993-1.2829 https://www.smhi.se/publikationer/model-calculations-of-dispersion-of-lindane-over-europe-pilot-study-with-comparisons-to-easurements-around-the-baltic-sea-and-the-kattegat-1.2827 https://www.smhi.se/publikationer/cloud-classifications-with-the-scandia-model-1.2828 https://www.smhi.se/publikationer/air-pollution-assessment-study-using-the-match-modelling-system-application-to-sulfur-and-nitrogen-compounds-over-sweden-1994-1.2826 https://www.smhi.se/publikationer/match-meso-scale-atmospheric-transport-and-chemistry-modelling-system-1.2825 https://www.smhi.se/publikationer/five-years-of-solar-uv-radiation-monitoring-in-sweden-1.2824 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-20-2009-1.2820 https://www.smhi.se/publikationer/the-swedish-precipitation-chemistry-network-studies-in-network-design-usting-the-match-modelling-system-and-statistical-methods-1.2823 https://www.smhi.se/publikationer/modelling-of-anthropogenic-sulfur-deposition-to-the-african-and-south-american-continents-1.2822 https://www.smhi.se/publikationer/solar-uv-radiation-monitoring-1996-1.2821 https://www.smhi.se/publikationer/calculations-of-pm-10-concentrations-in-swedish-cities-modelling-of-inhalable-particles-1.2818 https://www.smhi.se/publikationer/mesan-mesoskalig-analys-1.2819 https://www.smhi.se/publikationer/the-teleflood-project-estimation-of-precipiation-over-drainage-basins-1.2816 https://www.smhi.se/publikationer/regional-luftmiljoanalys-for-vastmanlands-lan-baserad-pa-match-modell-berakningar-och-matdata-analys-av-1994-ars-data-1.2814 https://www.smhi.se/publikationer/measurements-of-total-ozone-1994-1996-1.2813 https://www.smhi.se/publikationer/methods-for-statistical-downscaling-of-gcm-simulations-1.2810 https://www.smhi.se/publikationer/solar-irradiance-modelling-using-satellite-retrieved-cloudiness-a-pilot-study-1.2809 https://www.smhi.se/publikationer/rca-rossby-centre-regional-atmospheric-climate-model-model-description-and-results-from-the-first-multi-year-simulation-1.2807 https://www.smhi.se/publikationer/simulation-of-present-day-climate-in-northen-europe-in-the-hadcm2-oagcm-1.2806 https://www.smhi.se/publikationer/the-first-rossby-centre-regional-climate-scenario-dynamical-downscaling-of-co2-induced-climate-change-in-the-hadcm2-gcm-1.2805 https://www.smhi.se/publikationer/on-the-climate-change-debate-1.2804 https://www.smhi.se/publikationer/en-hydrodynamisk-modell-for-spridnings-och-cirkulationsberakningar-i-ostersjon-slutrapport-1.2800 https://www.smhi.se/publikationer/spridningsundersokningar-i-yttre-fjarden-pitea-1.2798 https://www.smhi.se/publikationer/oceanografiska-observationer-utmed-svenska-kusten-med-kustbevakningens-fartyg-1985-1.2795 https://www.smhi.se/publikationer/smhis-undersokningar-i-oregrundsgrepen-perioden-84-85-1.2796 https://www.smhi.se/publikationer/utbyggnad-vid-malmo-hamn-effekter-for-lommabuktens-vattenutbyte-1.2797 https://www.smhi.se/publikationer/uppfoljning-av-sjovarmepump-i-lilla-vartan-1.2794 https://www.smhi.se/publikationer/15-ars-matningar-langs-svenska-kusten-med-kustbevakningen-1970-1985-1.2793 https://www.smhi.se/publikationer/vagdata-fran-svenska-kustvatten-1985-1.2792 https://www.smhi.se/publikationer/oceanografiska-stationsnat-svenskt-vattenarkiv-1.2791 https://www.smhi.se/publikationer/spridning-av-kylvatten-fran-oresundsverket-1.2790 https://www.smhi.se/publikationer/oceanografiska-observationer-utmed-svenska-kusten-med-kustbevakningens-fartyg-1986-1.2788 https://www.smhi.se/publikationer/smhis-undersokningar-i-oregrundsgrepen-1986-1.2786 https://www.smhi.se/publikationer/impact-of-ice-on-swedish-offshore-lighthouses-ice-drift-conditions-in-the-area-at-sydostbrotten-ice-season-1986-87-1.2784 https://www.smhi.se/publikationer/fasta-forbindelser-over-oresund-utredning-av-effekter-pa-vattenmiljon-i-ostersjon-1.2782 https://www.smhi.se/publikationer/undersokning-av-vattenmiljon-vid-utfyllnaden-av-kockums-varvsbassang-slutrapport-for-perioden-18-juni-21-augusti-1987-1.2781 https://www.smhi.se/publikationer/ostergotlands-skargard-vattenmiljon-1.2778 https://www.smhi.se/publikationer/kattegatt-havet-i-vaster-1.2774 https://www.smhi.se/publikationer/recipientkontroll-vid-breviksnas-fiskodling-1986-1.2772 https://www.smhi.se/publikationer/bedomning-av-kylvattenrecipienten-for-ett-kolkraftverk-vid-oskarshamnsverket-1.2771 https://www.smhi.se/publikationer/forstudie-av-ett-nordiskt-modellsystem-for-kemikaliespridning-i-vatten-1.2770 https://www.smhi.se/publikationer/vagdata-fran-svenska-kustvatten-1986-1.2769 https://www.smhi.se/publikationer/a-permanent-traffic-link-across-the-oresund-channel-a-study-of-the-hydro-environmental-effects-in-the-baltic-sea-1.2768 https://www.smhi.se/publikationer/smhis-undersokningar-utanfor-forsmark-1987-1.2767 https://www.smhi.se/publikationer/kylvattnet-fran-ringhals-1974-86-1.2766 https://www.smhi.se/publikationer/oceanografiska-observationer-runt-svenska-kusten-med-kustbevakningens-fartyg-1987-1.2765 https://www.smhi.se/publikationer/recipientkontroll-vid-breviksnas-fiskodling-1987-1.2764 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-17-2006-1.2759 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-13-2006-1.2753 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-10-12-2006-1.2748 https://www.smhi.se/publikationer/smhis-undersokningar-utanfor-forsmark-1988-1.2749 https://www.smhi.se/publikationer/spridning-och-sedimentation-av-tippat-lermaterial-utanfor-helsingborgs-hamnomrade-1.2750 https://www.smhi.se/publikationer/oceanografiska-observationer-runt-svenska-kusten-med-kustbevakningens-fartyg-1988-1.2747 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-9-2006-1.2742 https://www.smhi.se/publikationer/oceanografiska-forhallanden-i-brofjorden-i-samband-med-kylvattenutslapp-i-trommekilen-1.2743 https://www.smhi.se/publikationer/samordnade-kustvattenkontrollen-i-ostergotland-1988-1.2744 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-5-7-2006-1.2739 https://www.smhi.se/publikationer/oceanografiska-forhallanden-utanfor-vendelsofjorden-i-samband-med-kylvattenutslapp-1.2740 https://www.smhi.se/publikationer/numerical-circulation-models-for-the-skagerrak-kattegat-preparatory-study-1.2738 https://www.smhi.se/publikationer/oskarshamnsverket-kylvattenutslapp-i-havet-slutrapport-1.2737 https://www.smhi.se/publikationer/glommaalvens-spridningsomrade-i-nord-ostra-skagerrak-1.2735 https://www.smhi.se/publikationer/oceanografiska-observationer-runt-svenska-kusten-med-kustbevakningens-fartyg-1989-1.2736 https://www.smhi.se/publikationer/skagerrak-the-gateway-to-the-north-sea-1.2733 https://www.smhi.se/publikationer/smhis-undersokningar-utanfor-forsmark-1989-1.2734 https://www.smhi.se/publikationer/skagerrak-porten-mot-nordsjon-1.2730 https://www.smhi.se/publikationer/stromningsteknisk-utredning-avseende-utbyggnad-av-gipsdeponi-i-landskrona-1.2728 https://www.smhi.se/publikationer/spridningsundersokningar-i-norra-kalmarsund-for-monsteras-bruk-1.2729 https://www.smhi.se/publikationer/spridningsberakningar-klints-bank-1.2727 https://www.smhi.se/publikationer/spridningsberakningar-for-eka-nobels-fabrik-i-stockviksverken-1.2726 https://www.smhi.se/publikationer/brofjordens-kraftstation-kylvattenspridning-i-hanneviken-1.2725 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-3-2006-1.2715 https://www.smhi.se/publikationer/brofjordens-kraftstation-kompletterande-simulering-och-analys-av-kylvattenspridning-i-trommekilen-1.2720 https://www.smhi.se/publikationer/smhis-undersokningar-utanfor-forsmark-1990-1.2721 https://www.smhi.se/publikationer/spridningsberakningar-for-hoganas-kommun-1.2722 https://www.smhi.se/publikationer/vagmatningar-utanfor-kristianopel-slutrapport-1.2719 https://www.smhi.se/publikationer/oceanografiska-observationer-runt-svenska-kusten-med-kustbevakningens-fartyg-1990-1.2718 https://www.smhi.se/publikationer/beers-92-final-edition-1.2716 https://www.smhi.se/publikationer/smhis-undersokningar-utanfor-forsmark-1991-1.2717 https://www.smhi.se/publikationer/oceanografiska-observationer-runt-svenska-kusten-med-kustbevakningens-fartyg-1991-1.2713 https://www.smhi.se/publikationer/isproppsforebyggande-muddring-och-dess-inverkan-pa-strommarna-i-tornealven-1.2710 https://www.smhi.se/publikationer/numerical-circulation-model-for-the-skagerrak-kattegat-1.2711 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-13-2006-1.2707 https://www.smhi.se/publikationer/20-ars-matningar-langs-svenska-kusten-med-kustbevakningens-fartyg-1970-1990-1.2709 https://www.smhi.se/publikationer/forstudie-av-strommar-tidvatten-och-vattenstand-mellan-cebu-och-leyte-filippinerna-1.2708 https://www.smhi.se/publikationer/forsmark-en-temperaturstudie-slutrapport-1.2706 https://www.smhi.se/publikationer/smhis-undersokningar-utanfor-forsmark-1992-1.2705 https://www.smhi.se/publikationer/oceanografiska-observationer-runt-svenska-kusten-med-kustbevakningens-fartyg-1992-1.2704 https://www.smhi.se/publikationer/havsomradesregister-1993-1.2702 https://www.smhi.se/publikationer/isforhallandena-i-svenska-farvatten-under-normalperioden-1961-90-1.2703 https://www.smhi.se/publikationer/smhis-undersokningar-utanfor-forsmark-1993-1.2701 https://www.smhi.se/publikationer/oceanografiska-observationer-runt-svenska-kusten-med-kustbevakningens-fartyg-1993-1.2700 https://www.smhi.se/publikationer/isforhallanden-utmed-sveriges-kust-isstatistik-fran-svenska-farleder-och-farvatten-under-normalperioderna-1931-60-och-1961-90-1.2697 https://www.smhi.se/publikationer/smhis-undersokningar-utanfor-forsmark-1994-1.2696 https://www.smhi.se/publikationer/smhis-undersokningar-utanfor-forsmark-1995-1.2694 https://www.smhi.se/publikationer/oceanografiska-observationer-runt-svenska-kusten-med-kustbevakningens-fartyg-1994-1.2695 https://www.smhi.se/publikationer/validation-of-hiromb-during-1995-96-1.2693 https://www.smhi.se/publikationer/oversvamningar-langs-oder-och-wisla-sommaren-1997-samt-effekterna-i-ostersjon-1.2692 https://www.smhi.se/publikationer/helsingborgsluft-1.2690 https://www.smhi.se/publikationer/satellitmeteorologi-1.2691 https://www.smhi.se/publikationer/spridnings-och-depositionsberakningar-for-avfalls-forbranningsanlaggningar-i-sofielund-och-hogdalen-1.2689 https://www.smhi.se/publikationer/spridningsberakningar-for-supras-anlaggningar-i-koping-1.2688 https://www.smhi.se/publikationer/vindmatningar-pa-tre-platser-pa-gotland-utvardering-nr-1-1.2687 https://www.smhi.se/publikationer/spridningsberakningar-for-ericsson-ingelstafabriken-1.2686 https://www.smhi.se/publikationer/spridningsberakningar-for-olika-plymlyft-vid-avfallsvarmeverket-savenas-1.2685 https://www.smhi.se/publikationer/nox-och-no2-berakningar-vid-vasaterminalen-i-stockholm-1.2684 https://www.smhi.se/publikationer/spridningsberakningar-for-asea-transformers-i-ludvika-1.2683 https://www.smhi.se/publikationer/spridningsmodell-for-kvaveoxider-i-gatumiljo-1.2681 https://www.smhi.se/publikationer/ovadret-pa-ostersjon-23-juli-1985-1.2682 https://www.smhi.se/publikationer/spridnings-och-depositionsberakningar-for-avfallsforbranningsanlaggning-i-sofielund-1.2680 https://www.smhi.se/publikationer/spridnings-och-depositionsberakningar-for-avfallsforbranningsanlaggning-i-hogdalen-1.2679 https://www.smhi.se/publikationer/extrema-koldperioder-i-stockholm-1.2678 https://www.smhi.se/publikationer/spridningsberakningar-for-volvos-planerade-bilfabrik-i-uddevalla-1.2675 https://www.smhi.se/publikationer/luftvardsstudie-avseende-industrikombinatet-i-nynashamn-koncentrations-och-luktberakningar-1.2674 https://www.smhi.se/publikationer/beraknad-formaldehydspridning-och-deposition-fran-swedspans-spanskivefabrik-1.2673 https://www.smhi.se/publikationer/luftvardsstudie-avseende-industrikombinatet-i-nynashamn-depositionsberakningar-av-koldamm-1.2672 https://www.smhi.se/publikationer/spridningsberakningar-for-volvos-planerade-bilfabrik-i-uddevalla-energicentralen-1.2670 https://www.smhi.se/publikationer/luktberakningar-for-bofors-plast-i-ljungby-ii-1.2671 https://www.smhi.se/publikationer/spridningsberakningar-for-volvos-planerade-bilfabrik-i-uddevalla-kompletterande-berakningar-for-fabrikerna-1.2669 https://www.smhi.se/publikationer/information-fran-meteosat-forskningsron-och-operationell-tillampning-1.2668 https://www.smhi.se/publikationer/spridningsberakningar-for-ab-akerlund-rausings-fabrik-i-lund-1.2667 https://www.smhi.se/publikationer/vindmatningar-i-hoga-master-kvartalsrapport-3-1985-1.2665 https://www.smhi.se/publikationer/air-pollution-impact-assessment-for-the-sabah-timber-pulp-and-paper-complex-1.2664 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-12-2006-1.2663 https://www.smhi.se/publikationer/resultat-av-byggvaderprognoser-sasongen-1984-85-1.2662 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-11-2006-1.2660 https://www.smhi.se/publikationer/spridnings-och-depositionsberakningar-for-en-sopforbranningsanlaggning-i-skovde-1.2661 https://www.smhi.se/publikationer/bilavgaser-vid-intagsplan-eskilstuna-1.2659 https://www.smhi.se/publikationer/koncentrations-och-depositionsberakningar-for-en-sopforbrannings-anlaggning-vid-ryaverken-i-boras-1.2658 https://www.smhi.se/publikationer/luften-i-avesta-fororeningsbidrag-fran-trafiken-1.2657 https://www.smhi.se/publikationer/extrema-byvindar-i-orrefors-1.2655 https://www.smhi.se/publikationer/spridningsberakningar-for-bromcyan-1.2656 https://www.smhi.se/publikationer/belastningsprognoser-1.2653 https://www.smhi.se/publikationer/koncentrations-och-depositionsberakningar-for-halmstads-avfallsforbranningsanlaggning-vid-kristinehed-1.2654 https://www.smhi.se/publikationer/vindmatningar-i-hoga-master-kvartalsrapport-4-1985-1.2651 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-10-2006-1.2648 https://www.smhi.se/publikationer/nagot-om-anvandningen-av-numeriska-prognoser-pa-smhi-i-princip-rapporten-till-ecmwf-1.2652 https://www.smhi.se/publikationer/solmatning-vid-smhi-1.2650 https://www.smhi.se/publikationer/spridningsberakningar-for-ett-kraftvarmeverk-i-sundbyberg-1.2649 https://www.smhi.se/publikationer/spridningsberakningar-rorande-gasutslapp-fran-ett-antal-kallor-inom-ssab-lulea-verken-1.2646 https://www.smhi.se/publikationer/spridningsberakningar-for-uddevallas-fjarrvarmecentral-i-hovhult-1.2647 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-9-2006-1.2645 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-8-2006-1.2644 https://www.smhi.se/publikationer/en-klimatstudie-for-arlanda-stad-1.2643 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-7-2006-1.2642 https://www.smhi.se/publikationer/spridningsberakningar-for-losningsmedel-i-tibro-1.2640 https://www.smhi.se/publikationer/extrem-arealnederbord-i-sverige-1.2641 https://www.smhi.se/publikationer/vindmatningar-i-hoga-master-kvartalsrapport-1-1986-1.2639 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-6-2006-1.2636 https://www.smhi.se/publikationer/berakning-av-vindenergitillgangen-pa-nagra-platser-i-halland-och-bohuslan-1.2638 https://www.smhi.se/publikationer/vindmatningar-i-hoga-master-kvartalsrapport-2-1986-1.2637 https://www.smhi.se/publikationer/hydrokemiska-data-fran-de-svenska-faltforskningsomradena-1.2635 https://www.smhi.se/publikationer/utvardering-av-1985-ars-varflodesprognoser-1.2634 https://www.smhi.se/publikationer/riktlinjer-och-praxis-vid-dimensionering-av-utskov-och-dammar-i-usa-rapport-fran-en-studieresa-i-oktober-1985-1.2633 https://www.smhi.se/publikationer/skaneprojektet-hydrologisk-och-oceanografisk-information-for-vattenplanering-ett-pilotprojekt-1.2632 https://www.smhi.se/publikationer/oversiktlig-sammanstallning-av-den-geografiska-fordelningen-av-skador-framst-pa-dammar-i-samband-med-septemberflodet-1985-1.2631 https://www.smhi.se/publikationer/areella-snostudier-1.2629 https://www.smhi.se/publikationer/vattenforingsberakningar-i-sodermanlands-lan-ett-forsoksprojekt-1.2630 https://www.smhi.se/publikationer/puls-modellen-struktur-och-tillampningar-1.2628 https://www.smhi.se/publikationer/numerisk-berakning-av-vagor-i-kraftverksdammar-1.2627 https://www.smhi.se/publikationer/application-of-the-hbv-model-to-bolivian-basins-1.2626 https://www.smhi.se/publikationer/monthly-streamflow-simulation-in-bolivian-basins-with-a-stochastic-model-1.2625 https://www.smhi.se/publikationer/analys-av-avrinningsserier-for-uppskattning-av-effektivt-regn-1.2623 https://www.smhi.se/publikationer/de-svenska-huvudvattendragens-namn-och-mynningspunkter-1.2624 https://www.smhi.se/publikationer/modellberakning-av-extrem-effektiv-nederbord-1.2621 https://www.smhi.se/publikationer/sjokarte-och-sjouppgifter-register-1987-1.2619 https://www.smhi.se/publikationer/utvardering-av-1986-ars-varflodesprognoser-1.2618 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-5-2006-1.2610 https://www.smhi.se/publikationer/skogsskador-klimat-1.2609 https://www.smhi.se/publikationer/bestamning-av-optimalt-klimatstationsnat-for-hydrologiska-prognoser-1.2608 https://www.smhi.se/publikationer/utvardering-av-1987-ars-varflodesprognoser-1.2607 https://www.smhi.se/publikationer/frysforluster-av-vatten-1.2606 https://www.smhi.se/publikationer/application-of-the-hbv-model-to-the-upper-rio-cauca-basin-1.2605 https://www.smhi.se/publikationer/snokartlaggning-med-satellitdata-i-kultsjons-avrinningsomrade-1.2604 https://www.smhi.se/publikationer/hydrologiska-stationsnat-1989-svenskt-vattenarkiv-1.2603 https://www.smhi.se/publikationer/aplicacion-del-modelo-hbv-a-la-cuenca-superior-del-rio-cauca-1.2602 https://www.smhi.se/publikationer/svara-islossningar-i-tornealven-forslag-till-skadeforebyggande-atgarder-1.2601 https://www.smhi.se/publikationer/anpassning-av-hbv-modellen-till-tornealven-1.2599 https://www.smhi.se/publikationer/parametervarden-for-hbv-modellen-i-sverige-erfarenheter-fran-modellkalibreringar-under-perioden-1975-1989-1.2597 https://www.smhi.se/publikationer/application-of-the-hbv-model-for-flood-forecasting-in-six-central-american-rivers-1.2598 https://www.smhi.se/publikationer/spridningsstudier-i-glan-1.2596 https://www.smhi.se/publikationer/analys-av-avrinningens-trender-i-sverige-1.2595 https://www.smhi.se/publikationer/aplicacion-del-modelo-hbv-a-la-cuenca-del-rio-cauto-en-cuba-1.2594 https://www.smhi.se/publikationer/simulering-av-varfloden-med-hbv-modellen-1.2593 https://www.smhi.se/publikationer/snomatning-med-georadar-och-snotaxeringar-i-ovre-lulealven-1.2592 https://www.smhi.se/publikationer/marklackage-och-vattendragstransport-av-kvave-och-fosfor-i-roxen-glan-systemet-ostergotland-1.2591 https://www.smhi.se/publikationer/utbyggd-hydrologisk-prognos-och-varningstjanst-rapport-fran-studieresa-i-usa-1991-04-22-30-1.2590 https://www.smhi.se/publikationer/hydrologiska-stationsnat-1992-hydrological-network-svenskt-vattenarkiv-1.2589 https://www.smhi.se/publikationer/skogens-inverkan-pa-vattenbalansen-1.2588 https://www.smhi.se/publikationer/kanslighetsanalys-av-flodeskommittens-riktlinjer-for-dimensionering-av-hel-alv-1.2587 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-4-2006-1.2586 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-3-2006-1.2585 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-2-2006-1.2583 https://www.smhi.se/publikationer/realtidsbestamning-av-arealnederbord-1.2584 https://www.smhi.se/publikationer/vattenforing-i-sverige-del-2-vattendrag-till-bottenhavet-1.2580 https://www.smhi.se/publikationer/vattenforing-i-sverige-del-1-vattendrag-till-bottenviken-1.2582 https://www.smhi.se/publikationer/vattenforing-i-vattenforing-i-sverige-del-4-vattendrag-till-vasterhavet-1.2570 https://www.smhi.se/publikationer/vattenforing-i-sverige-del-3-vattendrag-till-egentliga-ostersjon-1.2575 https://www.smhi.se/publikationer/analys-av-snosmaltningsforlopp-1.2569 https://www.smhi.se/publikationer/utnyttjande-av-temperaturens-persistens-vid-berakning-av-volymsprognoser-med-hbv-modellen-1.2568 https://www.smhi.se/publikationer/uppfoljning-av-flodeskommittens-riktlinjer-1.2567 https://www.smhi.se/publikationer/alkalinitets-och-ph-forandringar-i-ume-alven-orsakade-av-minimitappning-1.2566 https://www.smhi.se/publikationer/application-of-the-hbv-model-to-the-upper-indus-river-for-inflow-forecasting-to-the-tarbela-dam-1.2565 https://www.smhi.se/publikationer/sveriges-vattenbalans-arsmedelvarden-1961-1990-av-nederbord-avdunstning-och-avrinning-1.2564 https://www.smhi.se/publikationer/avrinningsomraden-i-sverige-del-3-vattendrag-till-egentliga-ostersjon-och-oresund-1.2563 https://www.smhi.se/publikationer/svenskt-vattenarkiv-oversvamningskansliga-omraden-i-sverige-1.2562 https://www.smhi.se/publikationer/ffo-stationsnat-for-faltforskningsomraden-1994-1.2560 https://www.smhi.se/publikationer/avdunstningens-hojdberoende-i-svenska-fjallomraden-bestamd-ur-vattenbalans-och-med-modellering-1.2561 https://www.smhi.se/publikationer/a-comparative-study-of-the-hbv-model-and-development-of-an-automatic-calibration-scheme-1.2559 https://www.smhi.se/publikationer/svenskt-dammregister-sodra-sverige-1.2558 https://www.smhi.se/publikationer/svenskt-dammregister-norra-sverige-1.2557 https://www.smhi.se/publikationer/snokartering-i-svenska-fjallomradet-med-noaa-satellitbilder-1.2556 https://www.smhi.se/publikationer/kvavetransport-till-slatbaken-fran-soderkopingsans-avrinningsomrade-1.2555 https://www.smhi.se/publikationer/vattenbalans-for-faltforskningsomraden-1.2554 https://www.smhi.se/publikationer/assessment-of-surface-water-resources-in-the-manyame-catchment-zimbabwe-1.2553 https://www.smhi.se/publikationer/alvtemperaturers-varianter-i-sverige-under-en-tioarsperiod-1.2552 https://www.smhi.se/publikationer/sankta-och-torrlagda-sjoar-1.2550 https://www.smhi.se/publikationer/hydrokemi-i-faltforskningsomraden-1.2546 https://www.smhi.se/publikationer/hydrometeorological-monitoring-and-modelling-for-water-resources-development-and-hydropower-optimisation-in-bolivia-1.2545 https://www.smhi.se/publikationer/avrinningen-fran-sverige-till-omgivande-hav-1.2544 https://www.smhi.se/publikationer/application-of-the-integrated-hydrological-modelling-system-ihms-hbv-to-pilot-basin-in-latvia-1.2543 https://www.smhi.se/publikationer/application-of-the-integrated-hydrological-modelling-system-ihms-hbv-to-pilot-basin-in-estonia-1.2542 https://www.smhi.se/publikationer/stationstathet-och-hydrologiska-prognoser-1.2541 https://www.smhi.se/publikationer/sedimenttransport-i-svenska-vattendrag-exempel-fran-1967-1994-1.2540 https://www.smhi.se/publikationer/avrinningsomraden-i-sverige-del-4-vattendrag-till-vasterhavet-1.2537 https://www.smhi.se/publikationer/svenskt-sjoregister-2-delar-1.2536 https://www.smhi.se/publikationer/integrated-hydrological-monitoring-and-forecasting-system-for-the-vistula-river-basin-1.2535 https://www.smhi.se/publikationer/avdunstning-och-avrinningskoefficient-i-sverige-1961-1990-berakningar-med-hbv-modellen-1.2534 https://www.smhi.se/publikationer/vattentemperaturer-i-sjoar-sommar-och-vinter-resultat-fran-smhis-matningar-1.2533 https://www.smhi.se/publikationer/analys-och-berakning-av-snosmaltningsforlopp-1.2532 https://www.smhi.se/publikationer/istjocklek-pa-sjoar-en-statistisk-bearbetning-av-smhis-matningar-1.2531 https://www.smhi.se/publikationer/an-evapotranspiration-model-using-synop-weather-observations-in-the-penman-monteith-equation-1.2530 https://www.smhi.se/publikationer/avrinningsomraden-i-sverige-del-2-1.2529 https://www.smhi.se/publikationer/snons-vatteninnehall-modellberakningar-och-statistik-for-sverige-1.2528 https://www.smhi.se/publikationer/some-facts-about-the-torne-and-kalix-river-basins-a-contribution-to-the-newbaltic-ii-workshop-in-abisko-june-1999-1.2527 https://www.smhi.se/publikationer/islaggning-och-islossning-i-svenska-sjoar-1.2525 https://www.smhi.se/publikationer/luften-i-nassjo-1.2523 https://www.smhi.se/publikationer/spridningsberakningar-rorande-gasutslapp-vid-scandust-i-landskrona-bestamning-av-cyanvate-1.2522 https://www.smhi.se/publikationer/spridningsberakningar-for-varbergs-kommun-bestamning-av-halter-av-so2-co-nox-samt-nagra-kolvaten-1.2519 https://www.smhi.se/publikationer/receptorbaserad-partikelmodell-for-gatumiljomodell-for-en-gata-i-nykoping-1.2521 https://www.smhi.se/publikationer/spridningsberakningar-for-kockums-platteknik-ronneby-2-1.2516 https://www.smhi.se/publikationer/e-66-linderodsasen-klimatforhallanden-1.2518 https://www.smhi.se/publikationer/klimatkorrigering-for-energiforbrukningen-i-ett-eluppvarmt-villaomrade-1.2515 https://www.smhi.se/publikationer/spridningsberakningar-for-ab-aeta-trycks-planerade-anlaggning-vid-kungens-kurva-1.2513 https://www.smhi.se/publikationer/mesoskalig-modellering-vid-smhi-1.2512 https://www.smhi.se/publikationer/vindlaster-pa-kordahus-vid-alviks-strand-numeriska-berakningar-1.2510 https://www.smhi.se/publikationer/berakning-av-lukt-och-fororeningshalter-i-luft-runt-neste-polyester-i-nol-1.2509 https://www.smhi.se/publikationer/en-overskalig-klimatstudie-for-tornby-linkoping-1.2508 https://www.smhi.se/publikationer/en-numerisk-modell-for-berakning-av-vertikal-momentumtransport-i-omraden-med-stora-rahetselement-tillampning-pa-ett-energiskogsomrade-1.2506 https://www.smhi.se/publikationer/weather-and-flying-briefing-aspects-1.2502 https://www.smhi.se/publikationer/en-numerisk-modell-for-berakning-av-vertikal-momentumtransport-i-omraden-med-stora-rahetselement-en-koefficientbestamning-1.2501 https://www.smhi.se/publikationer/forbattrad-vaderinformation-i-jordbruket-behov-och-mojligheter-profarm-1.2499 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-1-2006-1.2485 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-december-2006-1.2481 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-november-2006-1.2479 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-oktober-2006-1.2477 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-september-2006-1.2475 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-augusti-2006-1.2473 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-juli-2006-1.2471 https://www.smhi.se/publikationer/isbildning-pa-flygplan-1.2469 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-juni-2006-1.2468 https://www.smhi.se/publikationer/aeronautic-wind-shear-and-turbulence-a-review-for-forecasts-1.2466 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-maj-2006-1.2465 https://www.smhi.se/publikationer/parameterisering-av-diabatiska-processer-i-numeriska-prognosmodeller-1.2464 https://www.smhi.se/publikationer/extrem-arealnederbord-i-sverige-1881-1988-1.2460 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-april-2006-1.2458 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-mars-2006-1.2455 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-februari-2006-1.2449 https://www.smhi.se/publikationer/preliminar-handledning-for-korrektion-av-nederbordsmangder-1.2452 https://www.smhi.se/publikationer/torv-vader-behovsanalys-med-avseende-pa-vaderprognoser-och-produktion-av-bransletorv-1.2450 https://www.smhi.se/publikationer/satellitmeteorologi-1.2447 https://www.smhi.se/publikationer/background-report-on-air-pollution-situation-in-the-baltic-states-a-prefeasibility-study-ivl-publikation-b-1038-1.2445 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-januari-2006-1.2444 https://www.smhi.se/publikationer/temperaturen-och-nederborden-i-sverige-1961-90-referensnormaler-1.2441 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-49-50-2007-1.2436 https://www.smhi.se/publikationer/utnyttjande-av-persistens-i-temperatur-och-nederbord-for-varflodesprognoser-1.2440 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-46-2007-1.2425 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-40-44-2007-1.2420 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-39-2007-1.2417 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-36-38-2007-1.2413 https://www.smhi.se/publikationer/lufttemperaturen-i-stockholm-1756-1990-historik-inhomogeniteter-och-urbaniseringseffekt-1.2406 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-35-2007-1.2403 https://www.smhi.se/publikationer/normalvarden-for-perioden-1961-90-av-globalstralning-och-solskenstid-i-sverige-1.2404 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-32-2007-1.2399 https://www.smhi.se/publikationer/nagra-huvuddrag-i-det-svenska-temperatur-klimatet-1961-1990-1.2400 https://www.smhi.se/publikationer/en-jamforelse-mellan-automatiska-och-manuella-faltmatningar-av-temperatur-och-nederbord-1.2398 https://www.smhi.se/publikationer/nagra-huvuddrag-i-det-svenska-nederbordsklimatet-1961-1990-1.2395 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-28-2007-1.2390 https://www.smhi.se/publikationer/vaxthuseffekten-och-klimatet-i-norden-en-oversikt-1.2394 https://www.smhi.se/publikationer/nationell-miljoovervakning-av-luft-och-nederbordskemi-1996-1.2391 https://www.smhi.se/publikationer/jamforelse-mellan-observationer-och-falt-med-griddad-klimatologisk-information-1.2387 https://www.smhi.se/publikationer/scandia-its-accuracy-in-classifying-low-cloud-1.2386 https://www.smhi.se/publikationer/investigations-of-noaa-avhrr-3-1-6-m-m-imagery-for-snow-cloud-and-sunglint-discrimination-nowcasting-saf-1.2385 https://www.smhi.se/publikationer/precipitation-analysis-from-amsu-nowcasting-saf-1.2384 https://www.smhi.se/publikationer/nationell-emissionsdatabas-for-utslapp-till-luft-forstudie-1.2383 https://www.smhi.se/publikationer/biola-biogeochemical-lake-model-manual-1.2380 https://www.smhi.se/publikationer/co2-induced-climate-change-in-northern-europe-comparison-of-12-cmip2-experiments-1.2378 https://www.smhi.se/publikationer/sulphur-simulations-for-east-asia-using-the-match-model-with-meteorological-data-from-ecmwf-1.2377 https://www.smhi.se/publikationer/measurements-of-solar-radiation-in-sweden-1983-1998-1.2376 https://www.smhi.se/publikationer/baltex-radar-data-centre-products-and-their-methodologies-1.2375 https://www.smhi.se/publikationer/measurements-of-total-ozone-1997-1999-1.2374 https://www.smhi.se/publikationer/boundary-clear-air-echos-in-southern-sweden-1.2373 https://www.smhi.se/publikationer/using-the-sun-to-check-some-weather-radar-parameters-1.2372 https://www.smhi.se/publikationer/sweclim-the-first-three-years-1.2371 https://www.smhi.se/publikationer/the-first-rossby-centre-regional-climate-scenario-for-the-baltic-sea-using-a-3d-coupled-ice-ocean-model-1.2370 https://www.smhi.se/publikationer/a-system-for-modelling-solar-radiation-parameters-with-mesoscale-spatial-resolution-1.2369 https://www.smhi.se/publikationer/a-noaa-avhrr-cloud-climatology-over-scandinavia-covering-the-period-1991-2000-1.2368 https://www.smhi.se/publikationer/the-land-surface-treatment-for-the-rossby-centre-regional-atmospheric-climate-model-version-2-rca2-1.2366 https://www.smhi.se/publikationer/reconstructing-atmospheric-surface-data-for-the-period-1902-1998-to-force-a-coupled-ocean-sea-ice-model-of-the-baltic-sea-1.2365 https://www.smhi.se/publikationer/gcm-driven-simulations-of-recent-and-future-climate-with-the-rossby-centre-coupled-atmosphere-baltic-sea-regional-climate-model-rcao-1.2364 https://www.smhi.se/publikationer/klimatmodellering-och-klimatscenarier-ur-sweclims-perspektiv-1.2363 https://www.smhi.se/publikationer/the-swedish-regional-climate-modeling-program-1996-2003-final-report-1.2360 https://www.smhi.se/publikationer/numerical-quantification-of-driving-rain-on-buildings-1.2361 https://www.smhi.se/publikationer/extended-back-trajectories-by-means-of-adjoint-equations-1.2359 https://www.smhi.se/publikationer/kustzonsmodell-for-norra-ostergotlands-skargard-1.2354 https://www.smhi.se/publikationer/fourth-workshop-on-baltic-sea-ice-climate-norrkoping-sweden-22-24-may-2002-conference-proceedings-1.2352 https://www.smhi.se/publikationer/djupdata-for-havsomraden-2003-1.2350 https://www.smhi.se/publikationer/avrinningsomraden-i-sverige-del-1-vattendrag-till-bottenviken-1.2347 https://www.smhi.se/publikationer/vinteravdunstning-i-hbv-modellen-jamforelse-med-matdata-1.2346 https://www.smhi.se/publikationer/tjale-och-avrinning-i-svartberget-studier-med-hbv-modellen-1.2345 https://www.smhi.se/publikationer/hbv-modellen-och-flodesprognoser-1.2344 https://www.smhi.se/publikationer/snow-distribution-in-a-mountainous-region-a-remote-sensing-study-1.2343 https://www.smhi.se/publikationer/model-for-simulation-of-air-and-ground-contamination-associated-with-nuclear-weapons-an-emergency-preparedness-model-1.2342 https://www.smhi.se/publikationer/temperaturen-och-nederborden-i-sverige-1961-1990-referensnormaler-utgava-2-1.2341 https://www.smhi.se/publikationer/nowcasting-saf-retrieving-cloud-top-temperature-and-height-in-semi-transparent-and-fractional-cloudiness-using-avhrr-1.2339 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-24-2007-1.2338 https://www.smhi.se/publikationer/computed-global-radiation-using-interpolated-gridded-cloudiness-from-the-meso-beta-analysis-compared-to-measured-global-radiation-1.2337 https://www.smhi.se/publikationer/nomogram-for-uppskattning-av-halter-av-pm10-och-no2-1.2334 https://www.smhi.se/publikationer/climate-monitoring-saf-cloud-products-feasibility-study-in-the-inner-arctic-region-part-ii-evaluation-of-the-variability-in-radiation-and-cloud-data-1.2333 https://www.smhi.se/publikationer/vedeldning-i-smahusomraden-1.2332 https://www.smhi.se/publikationer/dimensionerande-regn-for-mycket-sma-avrinningsomraden-1.2331 https://www.smhi.se/publikationer/korrektion-av-nederbord-enligt-enkel-klimatologisk-metodik-1.2329 https://www.smhi.se/publikationer/nowcasting-saf-iop-validating-the-avhrr-cloud-top-temperature-and-height-product-using-weather-radar-data-visiting-scientist-report-1.2324 https://www.smhi.se/publikationer/var-tredje-timme-livet-som-vaderobservator-1.2319 https://www.smhi.se/publikationer/nordic-a-database-for-evaluation-of-dispersion-models-on-the-local-urban-and-regional-scale-1.2318 https://www.smhi.se/publikationer/nulage-och-scenarier-for-inverkan-pa-marknara-ozon-av-emissioner-fran-vastra-gotalands-lan-berakningar-for-1999-1.2315 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-21-2007-1.2312 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-16-2007-1.2309 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-12-2007-1.2304 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-9-11-2007-1.2301 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-8-2007-1.2298 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-4-6-2007-1.2294 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-3-2007-1.2287 https://www.smhi.se/publikationer/manadbladet-december-2007-1.2282 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-november-2007-1.2281 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-oktober-2007-1.2278 https://www.smhi.se/publikationer/cm-saf-validating-the-cloud-top-height-product-using-lidar-data-1.2273 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-september-2007-1.2275 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-augusti-2007-1.2274 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-juli-2007-1.2259 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-juni-2007-1.2257 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-maj-2007-1.2253 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-april-2007-1.2250 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-mars-2007-1.2248 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-februari-2007-1.2246 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-januari-2007-1.2244 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-9-2007-1.2233 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-8-2007-1.2232 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-7-2007-1.2228 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-6-2007-1.2223 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-5-2007-1.2220 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-4-2007-1.2197 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-3-2007-1.2195 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-2-2007-1.2189 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-1-2007-1.2183 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-49-50-2008-1.2180 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-47-48-2008-1.2177 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-46-2008-1.2173 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-39-44-2008-1.2170 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-41-2008-1.2167 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-38-2008-1.2164 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-35-37-2008-1.2161 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-34-2008-1.2158 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-31-2008-1.2155 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-28-2008-1.2152 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-24-2008-1.2149 https://www.smhi.se/publikationer/swedish-national-report-on-eutrophication-status-in-the-kattegat-and-the-skagerrak-ospar-assessment-2002-1.2145 https://www.smhi.se/publikationer/nationell-miljoovervakning-av-luft-och-nederbordskemi-1997-1998-och-1999-1.2143 https://www.smhi.se/publikationer/an-introduction-to-hiromb-an-operational-baroclinic-model-for-the-baltic-sea-1.2136 https://www.smhi.se/publikationer/satellite-data-on-snow-cover-in-the-hbv-model-method-development-and-evaluation-1.2132 https://www.smhi.se/publikationer/integrerat-kustzonssystem-for-hallandskusten-1.2130 https://www.smhi.se/publikationer/parameterization-of-dry-deposition-in-match-1.2128 https://www.smhi.se/publikationer/anpassning-till-klimatforandringar-kartlaggning-av-arbete-med-sarbarhetsanalyser-anpassningsbehov-och-anpassningsatgarder-i-sverige-till-framtida-klimatforandring-1.2120 https://www.smhi.se/publikationer/a-140-year-simulation-of-european-climate-with-the-new-version-of-the-rossby-centre-regional-atmospheric-climate-model-rca3-1.2107 https://www.smhi.se/publikationer/climate-change-scenario-simulations-of-wind-sea-level-and-river-discharge-in-the-baltic-sea-and-lake-malaren-region-a-dynamical-downscaling-approach-from-global-to-local-scales-1.2101 https://www.smhi.se/publikationer/nordic-regionalisation-of-a-greenhouse-gas-stabilisation-scenario-1.2099 https://www.smhi.se/publikationer/climate-indices-for-vulnerability-assessments-1.2097 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-20-2008-1.2095 https://www.smhi.se/publikationer/2d-meso-scale-re-analysis-of-precipitation-temperature-and-wind-over-europe-eramesan-1.2092 https://www.smhi.se/publikationer/the-chattonella-bloom-in-year-2001-and-effects-of-high-freshwater-input-from-river-gota-alv-to-the-kattegat-skagerrak-area-1.2087 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-16-2008-1.2084 https://www.smhi.se/publikationer/temporal-and-spatial-distribution-of-diarrhetic-shellfish-toxins-in-blue-mussels-mytilus-edulis-l-on-the-swedish-west-coast-ne-atlantic-1988-2005-1.2078 https://www.smhi.se/publikationer/temporal-and-spatial-monitoring-of-eutrophication-variables-in-cemp-1.2074 https://www.smhi.se/publikationer/infrastructure-for-marine-monitoring-and-operational-oceanography-1.2072 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-4-2009-1.2070 https://www.smhi.se/publikationer/kustzonssystemet-i-regional-miljoanalys-1.2069 https://www.smhi.se/publikationer/utvardering-och-kanslighetsanalys-av-kustzonsmodellen-for-norra-ostergotlands-och-norra-bohuslans-skargardar-1.2066 https://www.smhi.se/publikationer/integrerat-kustzonssystem-for-bohuslans-skargard-1.2064 https://www.smhi.se/publikationer/the-national-monitoring-programme-in-the-kattegat-and-skagerrak-1.2062 https://www.smhi.se/publikationer/dimensionering-av-de-nationella-marina-pelagialprogrammen-1.2060 https://www.smhi.se/publikationer/fyrskeppsdata-resultat-och-bearbetningsmetoder-med-exempel-fran-svenska-bjorn-1883-1892-1.2058 https://www.smhi.se/publikationer/ballast-water-exchange-areas-prospects-of-designating-bwe-areas-in-the-baltic-proper-1.2056 https://www.smhi.se/publikationer/the-year-2005-an-environmental-status-report-of-the-skagerrak-kattegat-and-the-north-sea-1.2054 https://www.smhi.se/publikationer/home-vatten-i-sodra-ostersjons-vattendistrikt-integrerat-modellsystem-for-vattenkvalitetsberakningar-1.2052 https://www.smhi.se/publikationer/ballast-water-exchange-areas-prospects-of-designating-bwe-areas-in-the-skagerrak-and-the-northern-norwegian-trench-1.2050 https://www.smhi.se/publikationer/home-vatten-i-bottenvikens-vattendistrikt-integrerat-modellsystem-for-vattenkvalitetsberakningar-1.2048 https://www.smhi.se/publikationer/home-vatten-i-bottenhavets-vattendistrikt-integrerat-modellsystem-for-vattenkvalitetsberakningar-1.2046 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-12-2008-1.2042 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-9-11-2008-1.2039 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-8-2008-1.2033 https://www.smhi.se/publikationer/the-year-2006-an-eutrophication-status-report-of-the-north-sea-skagerrak-kattegat-and-the-baltic-sea-a-demonstration-project-1.1990 https://www.smhi.se/publikationer/marine-acidification-on-effects-and-monitoring-of-marine-acidification-in-the-seas-surrounding-sweden-1.1986 https://www.smhi.se/publikationer/home-vatten-i-norra-ostersjons-vattendistrikt-integrerat-modellsystem-for-vattenkvalitetsberakningar-1.1983 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-4-6-2008-1.1981 https://www.smhi.se/publikationer/effekter-av-djupvattenomblandning-i-ostersjon-en-modellstudie-1.1978 https://www.smhi.se/publikationer/a-new-approach-to-state-the-areas-of-oxygen-deficits-in-the-baltic-sea-1.1976 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-3-2008-1.1974 https://www.smhi.se/publikationer/transports-and-budgets-of-oxygen-and-phosphorus-in-the-baltic-sea-1.1970 https://www.smhi.se/publikationer/validation-and-correction-of-regionalised-era-40-wind-fields-over-the-baltic-sea-using-the-rossby-centre-atmosphere-model-rca3-0-1.1967 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-16-2009-1.1963 https://www.smhi.se/publikationer/snotaxering-med-georadar-battre-varflodesprognoser-med-hbv-modellen-1.1959 https://www.smhi.se/publikationer/temperaturens-hojdberoende-en-studie-i-indalsalvens-avrinningsomrade-1.1955 https://www.smhi.se/publikationer/utvardering-av-smhis-prognos-och-varningstjansts-verksamhet-under-flodena-januari-t-o-m-mars-2002-i-sydvastra-sverige-1.1952 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-9-11-2009-1.1946 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-8-2009-1.1944 https://www.smhi.se/publikationer/utvardering-av-smhis-prognos-och-varningstjansts-verksamhet-under-flodet-i-omradet-runt-eman-juli-2003-1.1939 https://www.smhi.se/publikationer/modell-for-prognos-av-tidpunkt-och-karaktar-for-islossningen-i-tornealven-1.1936 https://www.smhi.se/publikationer/anpassning-av-trk-systemet-fran-nationell-till-regional-niva-samt-scenarioberakningar-for-kvave-tester-for-motala-strom-1.1934 https://www.smhi.se/publikationer/utvardering-av-smhis-hydrologiska-prognos-och-varningstjanst-under-flodet-i-sodra-lappland-juli-2004-1.1932 https://www.smhi.se/publikationer/utvardering-av-smhis-hydrologiska-prognos-och-varningstjanst-under-flodet-i-smaland-juli-2004-1.1928 https://www.smhi.se/publikationer/utvardering-av-smhis-hydrologiska-prognos-och-varningstjanst-under-flodet-i-nordvastra-lappland-juli-2004-1.1923 https://www.smhi.se/publikationer/utvardering-av-smhis-hydrologiska-prognos-och-varningstjanst-under-varfloden-i-fjallen-juni-2005-1.1920 https://www.smhi.se/publikationer/vattenstandsprognoser-baserade-pa-oversiktlig-kartering-en-fallstudie-1.1918 https://www.smhi.se/publikationer/oversvamningsprognoser-i-omraden-med-ofullstandiga-data-metodutveckling-och-utvardering-1.1916 https://www.smhi.se/publikationer/berakning-av-moln-och-dimdepositionen-i-sverigemodellen-resultat-for-1997-och-1998-estimation-of-cloud-and-fog-deposition-by-use-of-sverigemodellen-results-for-1997-and-1998-1.1914 https://www.smhi.se/publikationer/kvaliteten-i-uppmatta-nederbordsmangder-inom-svenska-nederbordskemiska-stationsnat-1.1911 https://www.smhi.se/publikationer/nationell-miljoovervakning-match-sverige-modellen-metod-och-resultatsammanstallning-for-aren-1999-2002-samt-diskussionav-osakerheter-trender-och-miljomal-1.1909 https://www.smhi.se/publikationer/uv-radiation-measured-in-norrkoping-1983-2003-1.1906 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-11-2008-1.1902 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-10-2008-1.1900 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-9-2008-1.1898 https://www.smhi.se/publikationer/beraknade-temperaturforhallanden-for-tre-platser-i-sverige-perioderna-1961-1990-och-2011-2040-1.1890 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-8-2008-1.1892 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-7-2008-1.1888 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-6-2008-1.1884 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-5-2008-1.1882 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-4-2008-1.1878 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-3-2008-1.1876 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-2-2008-1.1866 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-1-2008-1.1863 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-december-2008-1.1860 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-november-2008-1.1858 https://www.smhi.se/publikationer/utvardering-av-smhis-hydrologiska-prognos-och-varningstjanst-under-hoga-floden-i-sydvastra-sverige-nov-2006-till-jan-2007-1.1853 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-oktober-2008-1.1856 https://www.smhi.se/publikationer/utvardering-av-smhis-hydrologiska-prognos-och-varningstjanst-under-hoga-floden-i-gotaland-juni-och-juli-2007-1.1851 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-september-2008-1.1838 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-augusti-2008-1.1836 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-juli-2008-1.1834 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-juni-2008-1.1832 https://www.smhi.se/publikationer/utvardering-av-smhis-hydrologiska-prognos-och-varningstjanst-under-hoga-floden-under-varfloden-2008-1.1825 https://www.smhi.se/publikationer/regional-kalibrering-av-hbv-modellen-1.1823 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-maj-2008-1.1821 https://www.smhi.se/publikationer/oversiktlig-kartpresentation-av-klimatforandringars-paverkan-pa-sveriges-vattentillgang-underlag-till-klimat-och-sarbarhetsutredningen-1.1814 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-april-2008-1.1819 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-mars-2008-1.1816 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-februari-2008-1.1812 https://www.smhi.se/publikationer/kvaveretention-i-svenska-sjoar-och-vattendrag-betydelse-for-utslapp-fran-reningsverk-1.1810 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-januari-2008-1.1808 https://www.smhi.se/publikationer/hydraulik-i-klaralvens-torrfara-vid-tappningar-fran-holjes-kraftverksdamm-1.1806 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-april-2009-1.1803 https://www.smhi.se/publikationer/vaxthuseffekten-1.1796 https://www.smhi.se/publikationer/utvardering-av-pm10-matningar-i-nagra-olika-nordiska-trafikmiljoer-1.1792 https://www.smhi.se/publikationer/the-land-surface-scheme-of-the-rossby-centre-regional-atmospheric-climate-model-rca3-1.1788 https://www.smhi.se/publikationer/vedair-an-internet-tool-for-air-quality-calculations-in-residential-areas-with-small-scale-woodcombustion-1.1784 https://www.smhi.se/publikationer/luftfororeningar-i-europa-under-framtida-klimat-1.1781 https://www.smhi.se/publikationer/modelling-of-surface-global-radiation-and-cie-weighted-uv-radiation-for-the-period-1980-2000-1.1777 https://www.smhi.se/publikationer/meteosat-8-seviri-and-noaa-avhrr-cloud-products-a-climate-monitoring-saf-1.1774 https://www.smhi.se/publikationer/prototyping-an-improved-pps-cloud-detection-for-the-arctic-polar-night-1.1772 https://www.smhi.se/publikationer/air-quality-and-residential-wood-combustion-application-of-the-model-system-simairrwc-for-some-swedish-municipalities-1.1770 https://www.smhi.se/publikationer/dagens-och-framtidens-partikelhalter-i-sverige-utredning-av-exponeringsminskningsmal-for-pm2-5-enligt-nytt-luftdirektiv-1.1745 https://www.smhi.se/publikationer/vintervagar-med-eller-utan-dubbdack-berakningar-av-emissioner-och-halter-av-partiklar-for-olika-dubbdacksscenarier-1.1746 https://www.smhi.se/publikationer/tess-traffic-emissions-socioeconomic-valuation-and-socioeconomic-measures-1.1739 https://www.smhi.se/publikationer/preliminary-use-of-cm-saf-cloud-and-radiation-products-for-evaluation-of-regional-climate-simulations-1.1740 https://www.smhi.se/publikationer/total-ozone-from-zenith-radiance-measurements-an-empirical-model-approach-1.1736 https://www.smhi.se/publikationer/the-impact-of-varying-nwp-background-information-on-cm-saf-cloud-products-1.1722 https://www.smhi.se/publikationer/regional-analys-av-klimat-vattentillgang-och-hoga-floden-1.1681 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-3-2009-1.1627 https://www.smhi.se/publikationer/brandrisk-1.1548 https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/arsredovisningar/smhi-arsredovisning-2008-1.1468 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-januari-2009-1.1442 https://www.smhi.se/publikationer/liten-vaderguide-1.1440 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-mars-2009-1.1438 https://www.smhi.se/publikationer/vader-och-vatten-under-ett-arhundrade-1900-1999-1.1434 https://www.smhi.se/publikationer/manadsbladet-februari-2009-1.1437 https://www.smhi.se/publikationer/extrem-nederbord-1900-2004-1.1426 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-10-2008-1.1423 https://www.smhi.se/publikationer/svara-snoovader-och-nagra-stora-snodjup-1.1417 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-12-2009-1.1419 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-11-2008-1.1397 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-4-6-2009-1.1405 https://www.smhi.se/publikationer/1900-talets-midsommarvader-1.1401 https://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-3-2009-1.1400 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-2-2009-1.1395 https://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-1-2009-1.1394 https://www.smhi.se/publikationer/vit-jul-1.1393 https://www.smhi.se/publikationer/medvind-nummer-1-2009-1.1379 https://www.smhi.se/publikationer/faktablad-om-sveriges-sjoar-1.1014 https://www.smhi.se/publikationer/brittsommar-1.695