Water in future climate

Short intro about climate predictions with E-Hype.

Här ska det finnas mer förklarande text. Vad ha vi gjort och hur?
Vad betyder ECAM och Hadley....
sd
sd
d
sd
sd
sd
sd
d
sd
sd
sdsd

Resultat finns för följande variabler

Här en lista med variabler med lämplig förklaring. Varje namn är en länk till motsvarande kartbild.  (Läggs till när allt är klart.)

 1. DBS-corrected temperature förklaring..
 2. DBS corrected precipitation..
 3. Mena annual discharge (Total runoff)
 4. Mean Annual Local runoff
 5. Mean annual soil moisture deficit
 6. Mean annual ground relative ground water level
 7. Mean annual snow duration (days)
 8. Mean annual snow max depth
 9. Mean Low flow level
 10. Intensity of low flow
 11. Duration of soil moisture deficit
 12. Intensity of Soil moisture deficit
 13. Mean High flow leveö
 14. 10-year flood
 15. 50-year flood